Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

ГФО на ТП ЦЕНТЪР НА ЧОВЕКА НА НОВОТО ВРЕМЕ за 2015 г.

ТП ЦЕНТЪР НА ЧОВЕКА НА НОВОТО ВРЕМЕ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176226451
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Стара Планина" № 27, ап. 3
Представляващ - Елена Ромашева
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И Ко за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И Ко
ЕИК/БУЛСАТ - 115929047
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Опълченска" 10
Представляващ - Недялко Христев Шилев
Съставител на отчета - Анелия Христова Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ" за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175824595
Седалище и адрес на управление - гр. София 1463, бул. "Витоша" 86, ет. 1, ап.2
Представляващ - адв. Димитър Димов
Съставител на отчета - Мима Тенчева
Тел. за контакт - 02/950 38 00

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "БОЖИНОВ, ГОЧЕВ И ПАРТНЬОРИ" за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "БОЖИНОВ, ГОЧЕВ И ПАРТНЬОРИ"
ЕИК/БУЛСТА - 176283573
Седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. "Преслав" № 24
Представляващ - Борислав Димитров Божинов
Съставител на отчета - Аделина Венциславова Дянкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА" за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176280125
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Д-р Ивн Пенаков" № 9, е. 2
Представляващ - Руслава Ганчева Гаврилова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА" за 2015 г.

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176925679
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Д-р Иван Пенков" № 9, ет. 2
Представляващ - Руслава Ганчеа Гаврилова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО РАНКОВ И МИКОВА за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО РАНКОВ И МИКОВА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176830779
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. "Химик" 15, вх. Ж, ап. 166
Представляващ - Владимир Ранков
Съставител на отчета - Цветелин Илиев

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ" за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176838854
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 152, ет. 4
Представляващ - Марина Минчева
Съставител на отчета - Иглика Танева

ГФО на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО-НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ" за 2015 г.

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО-НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176256708
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 204, вх. А, ет. 6, ап. 17
Представляващи - Андрей Вячеславович Чекунов и Евгени Начев Начев - само заедно
Съставител на отчета - Деница Петков Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ФИЛИПОВ И РАДУЛОВА АДД за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ФИЛИПОВ И РАДУЛОВА АДД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175632132
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 111, ет. 2, ап. 9
Представляващ - Венера Ангелова Радулова
Съставител на отчет - Диана Златева
Тел. за контакт - 0898453401

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КУНЕВА И ВЕЛИЧКОВА за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КУНЕВА И ВЕЛИЧКОВА
ЕИК/БУЛСТАТ - 175079226
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Сердика" 23
Представляващ - Катерина Георгиева Величкова
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МИЛЯНКОВ И НИКОЛОВ за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО МИЛЯНКОВ И НИКОЛОВ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176951389
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" 117
Представляващ - Александър Николов
Съставител на отчета - Анна Цонева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РУСКОВА И ПАРТНЬОРИ" за 2015 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РУСКОВА И ПАРТНЬОРИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175484040
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Твърдишки проходи" № 23, ет. 8, офис 30
Представляващ - Камелия Рускова
Съставител на отчета - Албена Денчева Петрова

ГФО на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ" за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 131430727
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" 22, ет. 1
Представляващ - Велина Аспарухова Рашкова
Съставител на отчета - Деница Петкова Петкова

ГФО НА "АДИ 99" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс, ОПР

"АДИ 99" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103873473
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Освободител" 93, ет. 1
Представляващ - Георги Пеков Узунов
Съставител на отчета - Иринка Иванова Михайлова

ГФО на АПОСТОЛСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР "ЖИВОТ В СЛАВА" за 2015 г.
СБ, ОПР, ОПП, ОСК, Справка за ДА

АПОСТОЛСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР "ЖИВОТ ЗА СЛАВА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176731368
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Мусала" 26 А
Представляващ - Иво Койчев
Съставител на отчета - Татяна Генева

ГФО на "АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2015 г.
ОПР; СБ-1; СБ-2

"АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 148013138
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" бл. 115
Представляващ - Анка Златинова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2015 г.
ОПР; СБ-1; СБ-2

"АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103903009
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Македония" № 5
Представляващ - Недялка Чифликчиева
Съставител на отчета - Зорница Петрова


ГФО на "АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ" ДЗЗД за 2015 г.

"АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176875870
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" 16
Представляващ - Катя Ангелова Динева
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на АС"КОНСУЛТ 2005" за 2015 г.
            Счетоводна политика

АС "КОНСУЛТ 2005"

ЕИК/БУЛСТАТ - 123684544
Седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул. "Иван Вазов" 3, ет. 1, офис 4
Предствляващ - Диана Кънева Гърдева
Съставител на отчета - Маринета Христова Семовска

ГФО на АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ

ЕИК/БУЛСТАТ - 175917996
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Александър Хаджирусев" № 10
Представляващ - Пламен Господинов
Съставител на отчета - Саша Димитрова

ГФО на "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ" за 2015 г.

"АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176410056
Седалище и адрес на управление - гр. София, пк 1000, ул. "Цар Асен" № 15
Представляващ - Иван Михайлов Михайлов
Съставител на отчета - "Антера консулт" ООД, Румяна Гичева
Тел. за контакт - 0885072454

ГФО на "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" за 2015 г.

"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176404943
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Връбница! 2, бл. 636, вх. А, ап. 23
Представляващ - Константа Великова Тимчева
Съставител на отчета - Ралица Спасова Ал-Ариани
Тел. за контакт - 0888690062

ГФО на "БЪЛГАРО-КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА КАМАРА" за 2015 г.

"БЪЛГАРО-КИТАЙСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА КАМАРА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176025929
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "България" № 58
Представляващ - Виктор Азманов
Съставител на отчета - Албена Денчева Петрова

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2015 г.

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103784220
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Александър Рачински" 25
Предствляващ - Димитър Стефанов Димитров
Съставител на отчета - Димитър Стефанов Димитров
Тел. за контакт - 0988884406

ГФО на "ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2015 г.

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175868289
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Анна Атанасова
Съствител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ВЕРОНА" ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за НДА; Сч. Политика

"ВЕРОНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103809008
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Чаталджа" № 3, вх. А, ет. 4, ап. 7
Представляващ - Тодор Кръстев Кръстев
Съставител на отчета - Ирена Атанасова Славова

ГФО на "ВИЗИЯ" ДЗЗД за 2015 г.

"ВИЗИЯ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103958728
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Чайка"1 бл. 57, ап. 46
Представляващ - Нели Нешкова
Съставител на отчета - Соня Григорова

ГФО на "ВИКИ НАЙЛС 77" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"ВИКИ НАЙЛС 77" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176929179
Седалище и адрес на управление - Обл. Варна, общ. Аврен, с. Здравец, ул. "Пророк Илия", ап. 1
Представляващ - Виктория Петкова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова Тодорова

ГФО на "ВИ ЕМ" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"ВИ ЕМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148112654
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д. Дебелянов" 17-1-2
Представляващ - Михаела Димитрова Папаниколау
Съставител на отчета - Иринка Иванова Михайлова

ГФО на "ВИРАЖ 2004" ДЗЗД за 2015 г.

"ВИРАЖ 2004" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 115852896
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "България" 46
Представляващ - Боян Киряков
Съставител на отчета - Лора Терзийска
Тел. за контакт - 0878614000

ГФО на "ВИНАРСКА ИЗБА" ДЗЗД за 2015 г.

"ВИНАРСКА ИЗБА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148109544
Седалище и адрес на управление - общ. Аврен, с. Приселци, ул. "Лале" 1
Представляващ - Станимира Пламенова Маринова
Съставител на отчета - Валентина Борисоа Станева

ГФО на "БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД за 2015 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441817
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на отчета - Галя Методиева Иванова

ГФО на "БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД за 2015 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 117621564
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на отчета - Галя Методиева Иванова

ГФО на " Б 2" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР

"Б 2" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175533508
Седалище и адрес на управление - гр. Варн, ул. "Д. Дебелянов" № 6
Представляващ - Борислава Ангелова Георгиева
Съставител на отчета - Иринка Иванова Михайлова

ГФО на "ГИЛМАР" ДЗЗД за 2015 г.

"ГИЛМАР" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175696964
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 29, вх. Б, ап. 27
Представляващ - Маргарит Йорданов Христов
Съставител на отчета - Нели Иванова Недялкова

ГФО на ГД "ВЕ ДИ И КО КЪМПАНИ" за 2015 г.

ГД "ВЕ ДИ И КО КЪПМПАНИ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 131439021
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Надежда" 2, бл. 222
Представляващ - Мартин Христов Кръстев
Съставител на отчета - Георги Иванов Кръстев

ГФО на ГД "ВЕ ДИ И КО" за 2015 г.

ГД "ВЕ ДИ И КО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 131439014
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Надежда" 2, бл. 222, вх. А
Представляващ - Марин Христов Кръстев
Съставител на отчета - Георги Иванов Кръстев

ГФО на "ГРИЙН ТИЙМ 7" ЕООД за 2015 г.

"ГРИЙН ТИЙМ 7" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ - 203394381
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Майор Юрий Гагарин" 6, бл. 65А, вх. Б
Представлявщ - Людмил Димитров Накашев
Съставител на отчета - Людмил Димитров Накашев

ГФО на "ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2015 г.

"ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103832505
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Разлог" 705, вх. 2, ап. 25
Представляващ - Венелин Велев
Съставител на отчета - Мариана Маринова

ГФО на "ГАЛА 74" ДЗЗД за 2015 г.

"ГАЛА 74" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176243358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Константин Доганов" 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР

"ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103958354
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 16, вх. Б, ап. 18
Представляващ - Мария Пеева Ганчева
Съставител на отчета - Иринка Иванова Михайлова

ГФО на "ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175694358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Вилите" № 27
Представляващ - Стефка Костадинова Георгиева
Съставител на отчета - Татяна Тодорова Тодорова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2015 г.

"ДИДО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Нина Койчева
Съствител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на ДИВАМИН ЛИМИТИД ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО за 2015 г.

ДИВАМИН ЛИМИТИД ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ЕИК/БУЛСТАТ - 131030067
Седалище и адрес на управление - гр. София 1504, р-н "Оборище", ул. "Проф. Милко Бичев" 1, ап. 7
Представляващ - Теодор Лилянов Лалов
Съставител на отчета - Марина Радкова Икономова

ГФО на "ДРАЦЕНА" ДЗЗД за 2015 г.

"ДРАЦЕНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103785009
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Десислава Великова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ДЕЛФИН-2012" ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК;Приложение

"ДЕЛФИН-2012" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441525
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Академик Курчатов" 1
Представляващ - Веселин Гецов
Съставител на отчета - Мария Атанасова

ГФО на "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД за 2015

"ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175863566
Седалище и адрес на упрвление - гр. София, ул. "Цар Самуил" 108
Представляващ - Валентин Михайловски
Съставител на отчета - Антония Атанасова

ГФО на "ЕВРО КОНТРОЛ 21" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"ЕВРО КОНТРОЛ 21" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176780917
Седалище и адрес на управление - гр. София 1612, р-н "Възраждане", ул. "Позитано" №30, офис 103 и 104
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Георгиева

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА за 2015 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА
ЕИК/БУЛСТАТ - 103124082
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48
Представляващ - Николай Данаилов Кокончев
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова
"Карея 85" ООД

ГФО на "ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ" за 2015 г.

"ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 102834040
Седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол, ул. "Велека" № 37
Представляващ - Ангел Николаев Рибов

ГФО на "ЕМ ДИ 15" ДЗЗД за 2015 г.

"ЕМ ДИ 15" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176926628
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Самарско знаме" 32
Представляващ - Десислава Василева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ЕКИП 21" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"ЕКИП 21" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176769917
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Мъглен" № 5
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Георгиева

ГФО на "ЕКОЕФЕКТ-21" за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"ЕКОЕФЕКТ-21" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176926304
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Камен Андреев" 24, офис 804
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Георгиева

ГФО на "ЕС КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"ЕС КОНСУЛТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176781677
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Мъглен" № 5
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Георгиева

ГФО на ЕТ "НИТИ КОМЕРС - НИКОЛАЙ КОЛЕВ" за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

ЕТ "НИТИ КОМЕРС -НИКОЛАЙ КОЛЕВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103868711
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хаджи Димитър" 14
Представляващ - Николай Танев Колев
Съставител на отчета - Даниела Христова Христова
Тел. за контакт - 0878616083

ГФО на ЕТ "ДАНИНА-2Н-В.ДРАЖЕВ" за 2015 г.

ЕТ "ДАНИНА-2Н-В.ДРАЖЕВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103155971
Седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул."Г. Петлешев" № 1
Представляващ - Владимир Дражев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" за 2015 г.

ЕТ "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103908771
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Никола Козлев" 22
Представляващ - Павлинка Янева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" за 2015 г.

ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 118557417
Седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добруджа" 48
Представляващ - Димитър Тончев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "КРАСИМИРА - ЛЮБОМИР ЖЕКОВ" за 2015 г.

ЕТ "КРАСИМИРА - ЛЮБОМИР ЖЕКОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103214576
Седалище и адрес на управление - с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варненска, ул. "39-та" № 1
Представляващ - Любомир Иванов Жеков
Съставител на отчета - Иванка Любенова


ГФО на "ЖИВКОВИ" ДЗЗД за 2015 г.

"ЖИВКОВИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103921605
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" № 100
Представляващ - Живко Боянов Живков

ГФО на "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2015 г.

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 117096668
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" 45
Представляващ - Любка Иванова Димитрова
Съставител на отчета - Милка Иванова Миронова

ГФО НА "ИВЕНТ АРЕНА" ДЗЗД за 2015 г.
СБ; Отчет за доходите; ОПП; ОСК;

"ИВЕНТ АРЕНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176462640
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цветан Радославов" 16
Представляващ - Снежанка Б. Стамова
Съставител на отчета - Жанин Т. Тодорова

ГФО на "ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД за 2015 г.

"ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 123755094
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "ИНФРАМ 1" ДЗЗД за 2015 г.

"ИНФРАМ 1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176891839
Седалище и адрес на управление - гр. София 1000, ул. "Кузман Шапкарев" № 1, ет. 3
Представляващи - Мартин Вацек и Георги Любомиров Тончев

ГФО на "ЙОННИ 98" ДЗЗД за 2015 г.

"ЙОННИ 98" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103924576
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Калина Христова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "КАТИИЗИ" ДЗЗД за 2015 г.

"КАТИИЗИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175793744
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 202, вх. 3, ап. 89
Представляващ - Пламен Иванов Петков
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева

ГФО на КАРИНА 2004 ДЗЗД за 2015 г.

КАРИНА 2004 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176469357
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Боряна" 8-А-3
Представляващ - Живко Желязков Желязков
Съставител на отчета - Владимир Костов Банов

ГФО на "КАЛИ" ДЗЗД за 2015 г.

"КАЛИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176134106
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич
Представляващ - Калинка Димитрова Митакова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на "КОЗЛДУЙ 2013" ДЗЗД за 2015 г.

"КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176494339
Седалище и адрес на управление - гр. София 1220, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Дниела Петкова Тодорова

ГФО на "КОМОДУЛ" ДЗЗД за 2015 г.

"КОМОДУЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148016823
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Секвоя" № 8
Представляващ - Димитринка Кирилова Младенова
Съставител на отчета - Румна Илиева Тишева

ГФО на "КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА" ДЗЗД за 2015 г.

"КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176420495
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 47
Представляващ - Атанас Митев Несторов
Съставител на отчета - Пепа Кирилова Ганчева

ГФО на КОНСОРЦИУМ СПРИНТ 15 ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК


КОНСОРЦИУМ СПРИТ 15 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176442748
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" № 9
Представляващ - Таня Стефанова Гюрова
Съставител на отчета - Таня Стефанова Гюрова
Тел. за контакт - 032908900

ГФО на КОНСОРЦИУМ СИТИПАРК ДЗЗД за 2015 г.

КОНСОРЦИУМ СИТИПАРК ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176599991
Седалище и адрес на управление - гр. Враца,  Източна промишлена зона
Представляващ - Иван Мицов Иванов
Съставител на отчета - Теменужка Богданова

ГФО на КОНСОРЦИУМ АГРО ФРУКТ ГРУП за 2015 г.

КОНСОРЦИУМ АГРО ФРУКТ ГРУП
ЕИК/БУЛСТАТ - 126660744
Седалище и адрес на управление - гр. Хасково, пл. "Градска болница" 1
Представляващ - Маргарит Димитров Маргаритов
Съставител на отчета - Валентина Милкова Ставрева

ГФО на КОНСОРЦИУМ "ЕЛ-ГРУП" ДЗЗД за 2015 г.

КОНСОРЦИУМ "ЕЛ-ГРУП" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176683279
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Добруджа" 20
Представляващ - Васил Илиев Русев
Съставител на отчета - Силвия Йонкова Банева

ГФО на КОНСОРЦИУМ ДАБЪЛ ПЛЮС за 2015 г.

КОНСОРЦИУМ ДАБЪЛ ПЛЮС
ЕИК/БУЛСТАТ - 176931632
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Люлин планина" 21А, офис 2
Представляващ - Светлана Симеонова Тихова
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на КОНСОРЦИУМ ДАБЪЛ ПЛЮС за 2015 г.

КОНСОРЦИУМ ДАБЪЛ ПЛЮС
ЕИК/БУЛСТАТ - 176875767
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Люлин планина" 21А, офис 2
Представляващ - Светлана Сименова Тихова
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на КОНСОРЦИУМ КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ за 2015 г.

КОНСОРЦИУМ КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176674999
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Люлин планина" 21А, офис 2
Представляващ - Светлана Симеонова Тихова
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЛИБРА за 2015 г.

КОНСОРЦИУМ ЛИБРА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176412580
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Трети март" 36
Представляващ - Мирослав Иванов Андреев
Съставител на отчета - Нели Иванова Недялкова

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЙОРГОВ-ИНТИС за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; Приложение

КОНСОРЦИУМ ЙОРГОВ-ИНТИС
ЕИК/БУЛСТАТ - 175657790
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Липник" № 133 А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - Саша Димитрова

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЕКИП за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

КОНСОРЦИУМ ЕКИП
ЕИК/БУЛСТАТ - 176432362
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Възраждане", ул "Камен Андреев" 24, ет. 8, офис 804
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Георгиева

ГФО НА "КЛАСИКА" ДЗЗД за 2015 г.

"КЛАСИКА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176306488
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, кв. "Св. Иван Рилски" 53, вх. Б, ап. 59
Представляващ - Стоян Димитров Стоянов
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева

ГФО на КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ "БУЛГАРФРУКТ-ФРУХТХАНДЕЛС" за 2015 г.
Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите

КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ "БУЛГАРФРУКТ-ФРУХТХАНДЕЛС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 121541939
Седлище и адрес на управление - Ортлерщрасе 1Б, 81373, Мюнхен
Представляващ - Румен Киров
Съставител на отчета - Румен Киров

ГФО на "ЛУНАПАРК" ДЗЗД за 2015 г.

"ЛУНАПАРК" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176260731
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 17-В-22
Представляващ - Калоян Димитров Желев
Съставител на отчета - Владимир Банов

ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; Приложение;

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 160085223
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 50
Представляващ - Румяна Рангелова Караджова
Съставител на отчета - Анна Иванова Дамянова

ГФО на "МАРТЕЛ" ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП

"МАРТЕЛ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 118552509
Седалище и адрес на управление - гр. Силистра, бул. "Македония" 205
Представляващ - Марин Николов Петков
Съставител на отчета - Марияна Ризанова

ГФО на "МАРА И ЖОРО" ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК;

"МАРА И ЖОРО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103915463
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Студентска" 11
Представляващ - Мария Тодорова Иванова
Съставител на отчета - Нели Иванова Недялкова

ГФО на "МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД за 2015 г.

"МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148103178
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Т. Влайков" 12, вх. В, ет. 3, ап. 3
Представляващ - Николай Краджов
Съставител на отчета - Иванка Тодорова

ГФО на "МИНИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ" за 2015 г.

"МИНИ КЛУБ БЪЛГАРИЯ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176770912
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Красно село", бл. 207, ет. 10
Представляващ - Александър Николов Николов
Състаител на отчета - Александър Николов Николов
Тел. за контакт - 0885072454

ГФО на "МОДАЛИНИ" ДЗЗД за 2015 г.

"МОДАЛИНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176194594
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, кв. "Св. Иван Рилски" 53, вх. Б, ап. 59
Представляващ - Стоян Димитров Стоянов
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева

ГФО на "МОДАЛ" ДЗЗД за 2015 г.

"МОДАЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175981415
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 220, вх. 3, ап. 55
Представляващ - Пламен Иванов Петков
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева

ГФО на "МИНЕВА" ДЗЗД за 2015 г.

"МИНЕВА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Светослава Минева
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД за 2015 г.

"МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176104643
Седалище и адрес на управление - гр. София 1220, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Борислав Киров
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД за 2015 г.

"МОНТАЖИ КО - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176845304
Седалище и адрес на управление - гр. София 1220, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "МСИМ" ДЗЗД за 2015 г.

"МСИМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103808002
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Мариян Дачев
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА ХИРУДОТЕРАПЕВТИТЕ И ХИРУДОЛОЗИТЕ за 2015 г.

МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ НА ХИРУДОТЕРАПЕВТИТЕ И ХИРУДОЛОЗИТЕ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176492459
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Димитър Хаджи Коцев" № 98
Представляващ - Фарида Калбахани

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ-2011" за 2015 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ-2011"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176227029
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич
Представляващ - Ангел Валентинов Донев
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1908" за 2015 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1908"
ЕИК/БУЛСТАТ - 000522895
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Плиска" 43
Представляващ - Вяра Пенчева Косева
Съставител на отчета - Милка Иванова Миронова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1925" за 2015 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1925"

ЕИК/БУЛСТАТ - 000894995
Седалище и адрес на управление - с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково
Представляващ - Делка Николова Бойчева
Съставител на отчета - Марийка Недялкова Тодорова
Тел. за контакт - 882801979

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1905" за 2015 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА - 1905"
ЕИК/БУЛСТАТ - 000894212

Седалище и адрес на управление - с. Криво поле, обл. Хасково
Представляващ - Севда Траянова Гигелова
Съставител на отчета - Алдин Сидеров Гигелов
Тел. за контакт - 0878961676

ГФО на "НЕРЕИДА" ДЗЗД за 2015 г.

"НЕРЕИДА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСАТ - 103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Стефан Стефанов
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "Н и Е ГРУП" ДЗЗД за 2015 г.

"Н и Е ГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176909874
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 318
Представляващ - Николай Руменов Нейков
Съставител на отчета - Николай Руменов Нейков

ГФО на "НИК КОМЕРС" ДЗЗД за 2015 г.

"НИК КОМЕРС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103919102
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Илия Илчев
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на НПД "ЛЕТКА-91 В. Б. ЙОРДАНОВ" за 2015 г.
Стр.1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр. 6, стр. 7, стр. 8, стр. 9, стр. 10, стр. 11


НПД "ЛЕТКА-91 В.Б. ЙОРДАНОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 105008571
Седалище и адрес на управление - с. Градец, обл. Видин
Представляващ - Летка Йончева
Съставител на отчета - Албена Борисова

ГФО на НПД "В. Б. ПЛАЙГРУП" за 2015 г.
Стр. 1; стр. 2; стр. 3; стр. 4; стр. 5; стр. 6; стр.7 ; стр. 8; стр. 9; стр. 10; стр. 11; стр. 12

НПД" В.Б. ПЛАЙГРУП"
ЕИК/БУЛСТАТ - 105040455
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. "Княз Борис I" № 21
Представляващ - Владимир Йорданов
Съставител на отчета - Албена Борисова

ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД за 2015 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103893289
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Милка Юдова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ-НИ ПЛЮС ДЗЗД за 2015 г.

ОБЕДИНЕНИЕ КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ-НИ ПЛЮС ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176951229
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Люлин планина" 21А, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Иво Стоянов Върбанов
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "ПЪТНА КОМПАНИЯ-ГЕОСТРОЙ-ВОДОКАНАЛСТРОЙ" за 2015 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "ПЪТНА КОМПАНИЯ-ГЕОСТРОЙ-ВОДОКАНАЛСТРОЙ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176559274
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Булаир" 9
Представляващ - Станислав Тодоров одоров
Съставител на отчета - Велина Иванова Велкова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ ИКЕ КОНСУЛТ за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

ОБЕДИНЕНИЕ ИКЕ КОНСУЛТ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176438689
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Лозенец", ул. "Цанко Церковски" 34, ап. 2
Представляващ - Сенко Георгиев
Съставител на отчеа - Нели Георгиева
Тел. за контакт - 0887997608

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "БУЛИНЖЕНЕРИНГ - КОРЕКТ-99" ДЗЗД за 2015 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "БУЛИНЖЕНЕРИНГ - КОРЕКТ-99" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176881706
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бачо Киро" 1, ет. 8, офис 8-3
Представляващ - Свелана Николчева
Съставител на отчета - Миглена Петрова

ГФО на "ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА" за 2015 г.

"ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 173017380
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова
"Карея 85" ООД

ГФО на "ОБЛАКОВ И СИН" ДЗЗД за 2015 г.

"ОБЛАКОВ И СИН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103843715
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дебър" 19
Представляващ - Николай Христов Облаков
Съставител на отчета - Златка Цаневска

ГФО на "ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД за 2015 г.

"ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176910870
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Живка Петрова

ГФО на "ПЕРФЕКТ-73" ДЗЗД за 2015 г.

"ПЕРФЕКТ-73" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176251682
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "П.Хитов" 33
Представляващ - Анна Ангелова Коева
Съставител на отчета - Владимир Банов

ГФО на "ПП и БЕКА КАЛОТИНА" ДЗЗД за 2015 г.

"ПП и БЕКА КАЛОТИНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176063126
Седалище и адрес на управление - гр. Годеч, ул. "Софийско шосе" № 5
Предсталяващ - Крум Крумов
Съставител на отчета - Крум Крумов
Тел. за контакт - 0876800913

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР "ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО" за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение


СДРУЖЕНИЕ ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР "ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176056383
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" 29, ет. 3
Представляващ - Рада Тодорова Алексиева
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ВАРНА за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Приложение

СДРУЖЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ВАРНА
ЕИК/БУЛСТАТ - 176103395
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дрин" 55
Представляващ - Виолетка Горанова Тачева
Съставител на отчета - Маргарита Тодорова Иванова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ" за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение 1; Приложение 2

СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176279315
Седалище и адрес на управление - гр. Копривщица, ул. "Полковник Кесяков" 2
Представляващ - Калин Христов Лозанов
Съставител на отчета - Борислав Стойлков
Тел. за контакт - 988961165

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 117649325
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Плиска" 5, вх. 1, ет. 6
Представляващ - Диана Миткова Поптонева
Съставител на отчета - Юлиана Цвяткова Русинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ЗА ГМУРКАНЕ АДВЕНЧЪР" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ЗА ГУМРКАНЕ АДВЕНЧЪР"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176815389
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, р-н "Аспарухово", кв. "Галата", ул. "Панорамна" № 6
Представляващ - Ивайло Димитров Чавдаров
Съставител на отчета - Ангелина Хинкова Чавдарова
Тел. за контакт - 0894370557

ГФО на СДРУЖЕНИЕ КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ за 2015 г.
ОПР от нестоп.д-ст; Справка за адм. приходи и разходи-стр. 1; Справка - стр. 2

СДРУЖЕНИЕ КОЛЕГИУМ ЗА ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 130340697
Седалище и адрес на управление - гр. София 1000, ул. "Дунав" 22А
Представляващ - Георги Иванов Койчев
Съставител на отчета - Деспа Константинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОМЕД КОНСУЛТ" за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за НДА; Годишен доклад;

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОМЕД КОНСУЛТ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176629915
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Муткурова" № 70
Представляващ - Радослав Иванов Дудев
Съставител на отчета - Гюлшен Мурадова Вейсялова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОНАДЕЖДА" за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за НДА

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОНАДЕЖДА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176629993
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пирот" № 24
Представляващ - Кирил Панайотов Панайотов
Съставител на отчета - Гюлшен Мурадова Вейсялова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "МОТОРС" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "МОТОРС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 131149783
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Ал. Стамболийски" 114, ап. 29
Представляващ - Катерина Величкова
Съставител на отчета - Благинка Зашева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС" за 2015 г.
СБ; Отчет за доходите; ОПП; ОСК;

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 126748824
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 68
Представляващ - Борис К. Рачев
Съставител на отчета - Жанин Т. Тодорова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/" за 2015 г.

СРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894564
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Нешо Бончев" 3
Представляващ - Мария Михайлова Джелебова-Димитрова
Съставител на отчета - Мима Ангелова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ 2014" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ 2014"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176866946
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 384, ет. 1, офис 3
Представляващ - Габриеле Скорано
Съставител на отчета - "Фисконсулт" ООД

ГФО на СН ВЪРШЕЦ 2014 ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

СН ВЪРШЕЦ 2014 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176769881
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Мъглен" № 5
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Георгиева

ГФО на "СТОЙЧЕВ И ПАРТНЬОРИ" ДЗЗД за 2015 г.

"СТОЙЧЕВ И ПАРТНЬОРИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176451010
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Варшава" 11
Представляващ - Димитър Стойчев
Съставител на отчета - Спаска Илинова

ГФО на "СТРОЙКАДКОНТРОЛ - ПИРИН" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"СТРОЙКАДКОНТРОЛ - ПИРИН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176511450
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Камен Андреев" 24, офис 804
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Георгиева

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2015 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Борис Димитров
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "САНДИ-ИВ" ДЗЗД за 2015 г.

"САНДИ-ИВ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176593604
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Карнеги" 10
Представляващ - Анюта Ванкова Аспарухова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на СНЦ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ДОМ за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за НДА

СНЦ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ГРИЖА ЗА ЖИВОНИТЕ БЕЗ ДОМ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176588646
Седалище и адрес на управление - гр. Благоевград
Представляващ - Атанас Станкев Камбитов
Съставител на отчета - Блага Атанасова Гълъбова
Тел. за контакт - 0893341662

ГФО на СНЦ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕН ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за 2015 г.

СНЦ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115950098
Седалище и адрес на  управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел СПС, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 032684014

ГФО на СНЦ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ" за 2015 г.

СНЦ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 123690287
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 45, ет. 5, офис 5
Представляващ - Георги Динев Калинчев
Съставител на отчет - Мария Николова Кирилова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЕРОАЛТЕРНАТИВА -2005" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894863
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел СПС, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 032684014

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ВИЕС" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "ВИЕС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176640324
Седалище и адрес на управление - гр. Софи, ж.к. "Св. Троица", бл. 145, вх. Г
Представляващ - Анастасия Рошкова
Съставител на очета - Атанас Колев

ГФО на "ТРАДИЦИЯ" ДЗЗД за 2015 г.

"ТРАДИЦИЯ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175793769
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, кв. "Св. Иван Рилски" 53, вх. Б, ап. 59
Представляващ - Стоян Димитров Стоянов
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева

ГФО на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ-ПОМОРИЕ за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; Приложение

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ-ПОМОРИЕ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176609898
Седалище и адрес на управление - гр. Поморие, кв. "Свобода" бл. 23, вх. 3, ет. 2
Представляващ - Валентин Андреев Продромов
Съставител на отчета - Сияна Куцарова

ГФО на РОСЕН РАДЕВ ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК

РОСЕН РАДЕВ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103754095
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 68 А
Представляващ - Росен Димитров Радев
Съставител на отчета - Росен Димитров Радев

ГФО на "РУАН-5" ДЗЗД за 2015 г.

"РУАН-5" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103869806
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик", бл. 40, вх. А, ап. 7
Представляващ - Стефан Николов

ГФО на "РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176622383
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Проф. Николай Державин" № 4-офис
Представляващ - Румяна Стойкова Стефанова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова Тодорова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА - ГР. БЕЛАСИЦА" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА - ГР. БЕЛАСИЦА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175822644
Седалище и адрес на управление - гр. Беласица, ул. "Митко Саев" 11
Представляващ - Милко Берберски
Съставител на отчета - Бедрие Музикаджиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176611333
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево
Представляващ - Бранимир Димитров
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЛОТОС СПРИНТ" за 2015 г.
Отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност; Приложение

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЛОТОС СПРИНТ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176465639
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Генерал Кирил Ботев" № 3, вх. Г, е. 1, ап. 5
Представляващ - Катерина Василева Коцева
Съставител на отчета - Татяна Иванова Евтимва-Исакова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 148024535
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16
Представляващ - Златко Бакалов
Съставител на отчета - Маргариа Гунчева
Тел. за контакт - 052601734

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР

ЕИК/БУЛСТАТ - 176793544
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" № 11-13, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Маргарита Борисова
Съставител на отчета - Елица Чолева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006"
ЕИК/БУЛСТАТ - 124713447
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево, ул. "Васил Левски" № 2
Представляващ - Стелиян Иванов Стоянов
Съставител на отчета - Стелиян Иванов Стоянов

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ-РУСЕ" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ-РУСЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 000532747
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ал. "Александровска" № 28
Представляващ - Здравко Георгиев Цанков
Съставител на отчета - Светла Христова Кунева
Тел. за контакт - 082820256

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ-БУРГАС" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ-БУРГАС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176609706
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Драма" 11, ет. 1
Представляващ - Иванка Димитрова Станчева
Съставител на отчета - Виолета Димитрова Тодорова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНОР - IV ЛЕГИОН СКИТИКА за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНОР - IV ЛЕГИОН СИКИТИКА

ЕИК/БУЛСТАТ - 175954119
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Васил Левски" 7
Представляващ - Радостин Колчев

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "УТИЛИС" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "УТИЛИС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176875571
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, Индустриална зона, Административна сграда "Агрополихим" АД
Представляващ - Ваня Стоянова Александрова
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за контакт - 051997442

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 117681472
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Чипровци" 21, бл. "Лисец", вх. Б, ет. 3
Представляващ - Магдалена Василева Дакова
Съставител на отчета - Юлиана Цветкова Русинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ-МАДАН за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ-МАДАН

ЕИК/БУЛСТАТ - 176325855
Седалище и адрес на управление - гр. Мадан, ул. "Перелик" 35
Представляващ - Раиф Леифов Местанов
Съставител на отчета - Цанка Стефанова Христова
Тел. за контакт - 0896606301

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ГРЕБНЕ - ПЛОВДИВ 2012" за 2015 г.
Счетоводен баланс; Отчет за приходите и разходите

СДРУЖЕНИЕ  "ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ГРЕБАНЕ - ПЛВДИВ 2012"
ЕИК/БУЛСТАТ  - 176233182
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" № 9
Представляващ - Здравко Иванов Попов
Съставител на отчета - Радослава Стефанова Пенчева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ЙОГА ЛАЗУР" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ЙОГА ЛАЗУР"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176471269
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Константин Величков" № 67, ет.6, ап. 20
Представляващ - Ваня Михайлова Михайлова
Съставител на отчета - Веждан Насуф Аслан

ГФО на СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ "ЗВЕЗДИЧКА" за 2015 г.

СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ "ЗВЕЗДИЧКА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103856602
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Жулио Кюри" 14
Представляващ - Иво Василев
Съставител на отчета - Маргарита Недялкова
Тел. за контакт - 0894370557

ГФО на СНЦ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГР. ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ДОБРУЖДА ПРЕЗ 1916 Г." за 2015 г.

СНЦ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГР. ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ДОБРУЖДА ПРЕЗ 1916 Г."
ЕИК/БУЛСТАТ - 124708918
Седалище и адрес на управление - гр Добрич, ул. "Независимост" № 7
Представляващи - Георги Гергиев Марков, Детелина Кирилова Николова
Съставител на отчета - Снежка Димитрова

ГФО на "СИРИУС МВ" ДЗЗД за 2015 г.

"СИРИУС МВ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176869935
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Мая Петрова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2015 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Петя Ташева
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на ТП "ЕВРО-ПАРТНЕР-УКРАЙНА" за 2015 г.

ТП "ЕВРО-ПАРТНЕР-УКРАЙНА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176399122
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Дмитро Магдич
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на ТП "СКАЙ БРИЙЗ" за 2015 г.

ТП "СКАЙ БРИЙЗ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176185015
Седалище и адрес на управление - гр. София 1784, Бизнес Център Евротур, ул. "Михаил Тенев" 12, ет. 9
Представляващ - Илан Цоря
Съставител на отчета - Надежда Касабова

ГФО на "ТЕА" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР

"ТЕА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176484793

Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Янтра" № 13
Представляващ - Илияна Илиева Горанова
Съставител на отчета - Иринка Иванова Михайлова

ГФО на ТЕРГО СТОВЕКС ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; Приложение

ТЕРГО СТОВЕКС ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176597428
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Борисова" 72
Представляващ - Емилиян Гарелов
Съставител на отчета - Саша Димитрова
Тел. за контакт - 0885183851

ГФО на ТЕРГО-ЛАЗАРЕТА ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение

ТЕРГО-ЛАЗАРЕТА ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175637841
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Борисова" 72
Представлващ - Емилиян Гарелов
Съставител на отчета - Саша Димитрова
Тел. за контакт - 0885183851

ГФО на "ТОДОРОВИ" ДЗЗД за 2015 г.

"ТОДОРОВИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148031234
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Гладстоун" № 4, вх. В, ет. 4, ап. 53
Представляващ Марин Стайков Тодоров

ГФО на ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" СОФИЯ за 2015 г.
Справка за НДА

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 000690932
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Козлодуй" № 8
Представляващ - Николай Димитров Божков
Съставител на отчета - Николай Димитров Божков

ГФО на "ФЕШЪН" ДЗЗД за 2015 г.

"ФЕШЪН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176433934
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" 101, ап. 94
Представляващ - Пламен Иванов Петков
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева

ГФО на "ФИЛ-КАН" ДЗЗД за 2015 г.

"ФИЛ-КАН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103742456
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 13, вх. Д, ап. 22
Представляващ - Валентина Борисова Станева
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ВЗАИМОПОМОЩ НА ХИМИЦИТЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ" за 2015 г.

ФОНДАЦИЯ "ВЗАИМОПОМОЩ НА ХИМИЦИТЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103854836
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, Индустриална зона, Административна сграда "Агрополихим" АД
Представляващ - Христо Ганчев Георгиев
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за контакт - 051997442

ГФО на ФОНДАЦИЯ УРМАНОВ за 2015 г.

ФОНДАЦИЯ УРМАНОВ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176614532
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, Индустриална зона, Административна сграда "Агрополихим" АД
Представляващ - Васил Искров Александров
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за контакт - 051997442

ГФО на ФОНДАЦИЯ КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ за 2015 г.

ФОНДАЦИЯ КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 131206003
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Цариградско шосе" 113А
Представляващ - Васил Тодоров Флоров
Съставител на очета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на ФОНДАЦИЯ КОМ за 2015 г.

ФОНДАЦИЯ КОМ
ЕИК/БУЛСТАТ - 131157820
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Порто Лагос" 8
Представляващ - Светлана Симеонова Тихова
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на ФОНДАЦИЯ В ПОМОЩ НА ДЕЦА С УФУ за 2015 г.

ФОНДАЦИЯ В ПОМОЩ НА ДЕЦА С УФУ
ЕИК/БУЛСТАТ - 131568233
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Арабаконак" 13
Представляващ - Бряна Ефтимова
Съставител на отчета - Маргарита Петрова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ" за 2015 г.

ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 117521158
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Гюргево" 5
Представляващ - Милена Иванова Даскалова
Съставител на отчета - Милена Иванова Даскалова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП-ДОГС" за 2015 г.

ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП-ДОГС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176611333
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич
Представляващ - Стелиян Кирчев Славов
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ" за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение

ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175812212
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Май" 1 А
Представляващ - Петър Павлов Калпакчиев
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА" за 2015 г.

ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176934621
Седалище и адрес на управление - гр. София, кв. "Бояна", ул. "Кумаа" № 75Е, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Таня Минкова Терзийска-Кунева
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД за 2015 г.

"ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103887590
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, кв. "Победа", бл. 9, ет. 6, ап. 34
Представляващ - Мина Карамитева
Съставител на отчета - Соня Григорова

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД за 2015 г.

"ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176038816
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2015 г.

"ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175980473
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Годишен доклад

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176779224
Седалище и адрес на управление - гр. Белослав, Индустриална зона
Представляващ - Валентина Чернева Христова
Съставител на отчета - Марияна Стоянова Калчева

ГФО на ЮЛНЦЧП "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ" за 2015 г.

ЮЛНЦЧП "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176415021
Седалище и адрес на управление - гр. София-1303, Община "Възраждане", ул. "Странджа" 89
Представляващ - Кирил Стаменов
Съставител на отчета - Йорданка Първанова

ГФО на "ХИДРОГРУП" ДЗЗД за 2015 г.

"ХИДРОГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176563059
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Милена Стоянова Мустакерчева
Съставител на отчета - "Фисклис" ЕООД
Тел. за контакт - 032622201

ГФО на ХРАМ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" за 2015 г.

ХРАМ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176007781
Седалище и адрес на управление - Област Ловеч, Община Ябланица, с. Голяма Брестница
Представляващ - Вельо Иванов Йотов
Съставител на отчет - Вельо Иванов Йотов

ГФО на "ЧАР" ДЗЗД за 2015 г.
Счетоводен баланс; ОПР;

"ЧАР" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176233054
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Боровец-Юг" № 38
Представляващ - Капка Неделчева Молла
Съставител на отчета - Татяна Тодорова Тодорова

ГФО на "ЧИСТАЧИ" ДЗЗД за 2015 г.

"ЧИСТАЧИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176318992
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Георги Апостолов" № 16, ет. 6, ап. 17
Представляващ - Йордан Владимиров Вълев
Съставител на отчета - Пепа Кирилова Ганчева

ГФО на "ЧИСТОТА-РС" ДЗЗД за 2015 г.

"ЧИСТОТА-РС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175589147
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хр. Смирненски" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 21
Представляващ - Светла Венева Маринова
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на "ЧИСТОТА-МС" ДЗЗД  за 2015 г.

"ЧИСТОТА-МС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 17568910
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул "Хр. Смирненски" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 21
Представляващ - Светла Венева Маринова
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на "ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД за 2015 г.

"ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД
ЕКИ/БУЛСТАТ - 176715887
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хр. Смирненски" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 21
Представляващ - Радослав Младено Петев
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на "4 ПЛЮС АСЕНОВГРАД" ДЗЗД за 2015 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение

"4 ПЛЮС АСЕНОВГРАД" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176909593
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цар Иван Александър" 20
Представляващ - Христо Тодоров Пелтеков
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО на "ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА" за 2015 г.

"ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175918450
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Драма" 11, ет. 1
Представляващ - Иванка Димитрова Станчева
Съставител на отчета - Виолета Димитрова Тодорова

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2015 г.

"ЮЛИТА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 123678223
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора
Представляващ - Нели Атанасова Кенова - Господинова
Съставител на отчета - Динка Владева Вълчева

ГФО на "ЯХТ КЛУБ ВАРНА" ЗЮЛНЦ за 2015 г.

"ЯХТ КЛУБ ВАРНА" ЗЮЛНЦ
ЕИК/БУЛСТАТ - 103210745
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Батак" № 3
Представляващ - Георги Крумов
Съставител на отчета - Иванка Митева