Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

 Отчетите са публикувани по азбучен ред


ГФО на Адвокатско дружество "Комсийски и съдружие" за 2010 г.

"Комсийски и съдружие" Адвокатско дружество; Булстат/ЕИК 123679999; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 42 А; представляващ - Александър Комсийски; съставител на отчетите - Ваня Синилкова

ГФО на "Азалея" ДЗЗД за 2010 г.

"Азалея" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103889043; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Възраждане" 21; представляващ - Людмила Анастасова; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Аква Вива - Главболгарстрой" ДЗЗД

"Аква Вива - Главбулгарстрой" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175528297; седалище и адрес на управление - гр. София 1141, район "Лозенец", бул. Драган Цанков 12-16, ет. 2, офис 9; представляващ - Пламен Йорданов Цонков; съставител на отчетите - Елена Светославова Сотирова

ГФО на "Анет" ДЗЗД за 2010 г.

"Анет" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103801997; седалище и адрес на управление - гр. Варна, кв. "М. Иванов" 25; представляващ - Антоанета Панайотова; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Атанас Атанасов" ДЗЗД за 2010 г.

"Атанас Атанасов" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103854672; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Русе № 21; представляващ - Атанас Атанасов; съставител на отчетите - Розалина Колчева

ГФО на "Белисима" ДЗЗД за 2010 г.

"Белисима" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175599262; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Братя Миладинови № 103; представляващ - Християна Вълева; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Борисов и Калев" ДЗЗД за 2010 г.

"Борисов и Калев" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 148077370; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 110, ет. 2, офис 8; представляващ - Борислав Борисов; съставител на отчетите - Нели Петрова-Борисова

ГФО на  "Братя Стоянови" ДЗЗД за 2010 г.

"Братя Стоянови" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 117621564; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. Пчелина 1; представляващ - Росен Стоянов; съставител на отчетите - Галя Иванова

ГФО на "Валенти" ДЗЗД за 2010 г.

"Валенти" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175868289; седалище и адрес на управление - с. Звездица, ул. Сатурн № 3; представляващ - Анна Атанасова; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Виктори" ДЗЗД за 2010 г.

"Виктори" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 148085404; седалище и адрес на управление - гр. Варна, местност "Свети Никола" 126; представляващ - Клементина Несторова; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Вили 72" ДЗЗД за 2010 г.

"Вили 72" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103822071; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Люлебургаз, бл. 1; представляващ - Венелин Христов Христов; съставител на отчетите - Даниела Христова Христова

ГФО на "Горчиво" ДЗЗД за 2010 г.

"Горчиво" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 127628938; седалище и адрес на управление - гр. Шумен, ул. Червена Роза 11; представляващ - Валентина Анастасова; съставител на отчетите - Нели Петрова-Борисова

ГФО на "Грийн Партнърс - БКС" ДЗЗД

"Грийн Партнърс - БКС" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175819840; седалище и адрес на управление - гр. София 1421, район "Лозенец", ул. Николай Лилиев 20, ет. 3, ап. 5; представляващ - Пламен Йорданов Цонков; съставител на отчетите - Евелина Йорданова Айдарова - Йорданова

ГФО на "Данина-2Н-В.Дражев" ЕТ за 2010 г.

"Данина-2Н-В.Дражев" ЕТ; Булстат/ЕИК 103155971; седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул. Г. Петлешев 1; представляващ - Владимир Дражев Филчев; съставител на отчетите - Боряна Димова


ГФО на "Даян" ДЗЗД за 2010 г.

"Даян" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103893433; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Вл. Варненчик" 227; представляващ - Йордан Пенчев; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Денд Б-стил трейд" ДЗЗД за 2010 г.

"Денд Б-стил трейд" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 148097469; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Народни будители № 13, вх. А, ет. 5, ап. 10; представляващ - Д. Славчева; съставител на отчетите - Я. Патраманова

ГФО на "Дивиус" ДЗЗД за 2010 г.

"Дивиус" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175589389; седалище и адрес на управление - гр. Сливен-8800, ул. Павел Милюков № 2-Г-9; представляващ - Димитър Константинов Панов; съставител на отчетите - Иванка Георгиева Георгиева

ГФО на "Драцена" ДЗЗД за 2010 г.

"Драцена" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103785009; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Средец № 13; представляващ - Десислава Великова; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на Евангелска Петдесятна Църква гр. Ахтопол за 2010 г.

Евангелска Петдесятна Църква гр. Ахтопол; Булстат/ЕИК 102834040; седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол-8280, ул. Велека № 37; представляващ - Ангел Рибов; съставител на отчетите - Тодорка Стефанова

ГФО на Евангелска Петдесятна църква гр. Варна за 2010 г.

Евангелска Петдесятна църква; ЕИК/Булстат 103124082; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48; представляващ - Николай Кокончев; съставител на отчетите - Светла Гиргинова Монова

ГФО на "Евротранспроект 2010" ДЗЗД за 2010 г.

"Евротранспроект 2010" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175863566; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Самуил" 108; представляващ - Иван Гергиев Здравчев; съставител на отчетите - Антония Атанасова

ГФО на "Евротранспроект-Нетинженеринг" ДЗЗД за 2010 г.

"Евротранспроект-Нетинженеринг" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175633857; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Самуил" 108; представляващ - Тома Любенов Йоцов; съставител на отчетите - Антония Атанасова

ГФО на "Електра" ДЗЗД за 2010 г.

"Електра" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103794271; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Русе № 21; представляващ - Тодорка Михова Иванова

ГФО на "Живкови" ДЗЗД за 2010 г.

"Живкови" ДЗЗД
; Булстат/ЕИК 103921605; седалище и адрес на управление - гр. Провадия, ул. Цар Освободител 100; представляващ - Живко Боянов Живков; съставител на отчетите - Живко Боянов Живков.

ГФО на "Знание" ДЗЗД за 2010 г.

"Знание" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 11709668; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. Доростол № 45, представляващ - Анушка Антонова Чалъкова; съставител на отчетите - Милка Иванова Миронова

ГФО на "Инстал Строй" ДЗЗД за 2010 г.

"Инстал Строй" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 123755094; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, жк "Железник", ул. Загорка 15, ап. 9; представляващ - Николай Любчев Иванов; съставител на отчетите - Катя Ангелова Динева; тел. за връзка: 0895459468

ГФО на "Йонни 98" ДЗЗД за 2010 г.

"Йонни 98" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103924576; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ЖК "Чайка" 32; представляващ - Калина Петрова Христова; съставител на отчетите - Виолета Денева Манолова

ГФО на "Кредо" ДЗЗД за 2010 г.

"Кредо" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 148098012; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Д-р Басанович № 19; представляващ - Марин Колев; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Кристална вода - Главболгарстрой" ДЗЗД

"Кристална вода - Главболгарстрой" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175559410; седалище и адрес на управление - гр. София 1141, район "Лозенец", бул. Драган Цанков 12-16, ет. 2, офис 9; представляващ - Иван Тенев Тенчев; съставител на отчетите - Елена Светославова Сотирова

ГФО на "Макси Гарант - Стойко Марков" ЕТ за 2010 г.

"Макси Гарант - Стойко Марков" ЕТ; Булстат/ЕИК 103256899; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Георги Бенковски № 15, ап. 2; представляващ - Стойко Марков; съставител на отчетите - Стойко Марков

ГФО на "Максимум" ДЗЗД за 2010 г.
        
стр. 1; стр. 2; стр. 3; стр. 4; стр. 5; стр. 6; стр. 7; стр. 8; стр. 9; стр.10

"Максимум" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 130598160; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 218,  вх. 7; ет. 9, ап. 222; представляващ - Надежда Димитрова Апостолова; съставител на отчетите - Габриела Иванова Симеонова-Георгиева

ГФО на Народно читалище "Христо Ботев - 1908" за 2010 г.
        
стр. 1; стр. 2; стр. 3; стр. 4; стр. 5; стр. 6; стр. 7; стр. 8; стр. 9

Народно читалище "Христо Ботев - 1908"; Булстат/ЕИК 000522895; седалище и адрес на управление - гр. Русе; представляващ - Вяра Косева

ГФО на НПД" В. Б. Плаигруп" за 2010 г.

НПД "В. Б. Плаигруп"; Булстат/ЕИК 105040455; седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. Княз Борис І, № 21; представляващ - Владимир Борисов Йорданов; съставител на отчетите - Албена Руменова Борисова

ГФО на НПД "Летка-91 В. Б. Йорданов" за 2010 г.

НПД "Летка-91 В.Б. Йорданов"; Булстат/ЕИК 105008571; седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. Градинарска № 1; представляващ - Летка Петрова Йончева; съставител на отчетите - Албена Руменова Борисова

ГФО на "Онгъл" ДЗЗД за 2010 г.

"Онгъл" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103893287; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Арх. П. Момилов № 5; представляващ - Милка Юдова; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на Осигурителна каса Варна-Дисофт за 2010 г.

Осигурителна каса Варна-Дисофт; Булстат/ЕИК 175467175; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Сирма Войвода № 3, ет.  , ап. 3; представляващ - Ивелин Георгиев Тодоров; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "Ревенант" ГД за 2010 г.

"Ревенант" ГД; Булстат/ЕИК 103507593; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Пирин № 10; представляващ - Мирослав Янков; съставител на отчетите - Мирослав Янков

ГФО на Сдружение "Изграждане в град Добрич на паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добружда през 1916 г. "за 2010 г.

Сдружение "Изграждане в град Добрич на паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добружда през 1916 г."; Булстат/ЕИК 124708918; представляващи - Георги Марков Георгиев и Детелина Кирилова Николова; съставител на отчетите - Снежка Димитрова

ГФО на Сдружение за подкрепа на свободното разпространение на информация и знания "Без граници" за 2010 г.

Сдружение за подкрепа на свободното разпространение на информация и знания "Без граници"; Булстат/ЕИК 160058240; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 124, ет. 1, офис 3; представляващ - Василка Комитова; съставител на отчетите - Василка Комитова

ГФО на Сдружение "Интерскан Рали Тим" за 2010 г.

Сдружение "Интерскан Рали Тим"; Булстат/ЕИК 112541317; седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, ул. гурко № 2, представляващ - Георги Цветков; съставител на отчетите - Цветелина Кочева

ГФО на Сдружение "Асоциация на българските частни пристанища" за 2010 г.

Сдружение "Асоциация на българските частни пристанища"; Булстат/ЕИК 148024535; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16; представляващ - Златко Бакалов; съставител на отчетите - Маргарита Гунчева

ГФО на СНЦ "Български женски парламент по предприемачество" за 2010 г.

СНЦ "Български женски парламент по предприемачество"; Булстат/ЕИК 115950098; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, офис 409; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "СНЦ за дейност в частна полза Евроалтернатива - 2005" за 2010 г.

"СНЦ за дейност в частна полза Евроалтернатива - 2005"; Булстат/ЕИК 115894863; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, офис 409; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "Ситистройком" ЕООД за 2010 г.

"Ситистройком" ЕООД; Булстат/ЕИК 131053870; седалище и адрес на управление - гр. София, район "Младост" бул. Цариградско шосе 48-50; представляващ - Николай Проданов; съставител на отчетите - Николина Христова Туечка

ГФО на "Стела Транс - Георги Стоянов" ЕТ за 2010 г.

"Стела Транс - Георги Стоянов" ЕТ; Булстат/ЕИК 103624333; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Люляк № 16, ет. 6, ап. 79; представляващ - Георги Иванов Стоянов; съставител на отчетите - Боряна Димова

ГФО на "Стенли" ДЗЗД за 2010 г.

"Стенли" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 148028850; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк " Младост" 118; представляващ - Ведат Мухарем; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Стилисимо" ДЗЗД за 2010 г.

"Стилисимо" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 103589672; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Петър Райчев 4; представляващ - Милена Бонева; съставител на отчетите - Нели Петрова-Борисова

ГФО на "Съни" ДЗЗД за 2010 г.

"Съни" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 124705240; седалище и адрес на управление - гр. Добрич, жк "Балчик" 16; представляващ - Николинка Ташева; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Телевикс 75" ДЗЗД за 2010 г.

"Телевикс 75" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 148129689; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Съборни № 12; представляващ - Евгени Петров; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Телевикс 95" ДЗЗД за 2010 г.

"Телевикс 95" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175779851; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Съборни № 12; представляващ - Евгени Петров; съставител на отчетите - Зорница Л. Петрова

ГФО на "Тера-СП-Лилия Славова" ЕТ за 2010 г.

"Тера-СП-Лилия Славова" ЕТ; Булстат/ЕИК 041068503; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Осми приморски полк 139; представляващ - Лилия Славова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "Тончев-Димитър Тончев" ЕТ за 2010 г.

"Тончев - Димитър Тончев" ЕТ; Булстат/ЕИК 118557417; седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. Добруджа 48; представляващ - Димитър Тончев Тончев; съставител на отчетите - Боряна Тончева-Димова

ГФО на Фондация "Глориел" за 2010 г.

Фондация "Глориел"; Булстат/ЕИК 130328922; седалище и адрес на управление - гр. София-1324; ж.к. "Люлин" 7, бл. 723, ет. 4, ап. 28; представляващ - Ангел Рибов; съставител на отчетите - Ангел Рибов

ГФО на "Хидроинсталстрой" ДЗЗД за 2010 г.

"Хидроинсталстрой" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175980473; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, жк "Железник", ул. Загорка 15, ап. 9; представляващ - Николай Любчев Иванов; съставител на отчетите - Катя Ангелова Динева; тел. за контакт: 0895459468

 ГФО на "Чистота - МС" ДЗЗД за 2010 г.

"Чистота - МС" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175680910; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Христо Смирненски № 19, вх. А, ап. 21; представляващ - Светла Венева Маринова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "Чистота - РС" ДЗЗД за 2010 г.

"Чистота - РС" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 175589147; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Христо Смирненски № 19, вх. А, ап. 21; представляващ - Светла Венева Маринова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "Юлита" ДЗЗД за 2010 г.

"Юлита" ДЗЗД; Булстат/ЕИК 125557136; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис № 61; представляващ - Нели Кенова Господинова; съставител на отчетите - Динка Владева Вълчева

ГФО на "Яневи-99 - Павлинка Янева" ЕТ за 2010 г.

"Яневи-99 - Павлинка Янева" ЕТ; Булстат/ЕИК 103908771; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Никола Козлев № 22, вх. Б, ап. 32; представляващ - Павлинка Минова Янева; съставител на отчетите - Боряна Димова