Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


ГФО на АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ "ПРО ЛЕГИС КОНСУЛТ" за 2023 г.

АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ "ПРО ЛЕГИС КОНСУЛТ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177422129
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бдин" 14А
Представляващ - Валерия Маркова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "БРУТЕС" ДЗЗД за 2023 г.

"БРУТЕС" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177494363
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Антон Страшимиров" № 25А
Представляващ - Габриела Костадинова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ИНФИНИТИ" ДЗЗД за 2023 г.

"ИНФИНИТИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176355478
Седалище и адрес на управление -гр. Варна, жк "Вл. Варненчик" 208, вх. 4, ет.3, ап. 105
Представляващ - Димитър Христов
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "МОНТАЖИ Ко - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД за 2023 г.

"МОНТАЖИ Ко - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176845304
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД за 2023 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177131173
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД за 2023 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177246211
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2020" ДЗЗД за 2023 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2020" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177428018
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ- Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ - ДЛВ" ДЗЗД за 2023 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ - ДЛВ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177454479
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "ГРАДСКИ МАГИСТРАЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ" ДЗЗД за 2023 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "ГРАДСКИ МАГИСТРАЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 181040530
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД за 2023 г.

"ТЕЛЕВИКС" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2023 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148129689
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО  на ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ" за 2023 г.

ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 117521158
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Гюргево" 5
Представляващ - Милена Иванова Даскалова
Съставител на отчета - Милена Иванова Даскалова