Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


ГФО на "Даян" ДЗЗД за 2009 г.

"Даян" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103893433; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Вл. Варненчик", бл. 227, вх. 3, ет. 8, ап. 104; представляващ - Йордан Пенчев; съставител на отчетите - Зорница Петрова


ГФО на "Азалея" ДЗЗД за 2009 г.

"Азалея" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103889043; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Възраждане" 21; представляващ - Людмила Добрева Анастасова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Белисима" ДЗЗД за 2009 г.

"Белисима" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 175599262; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Братя Миладинови 103; представляващ - Християна Панкова Вълева; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Драцена" ДЗЗД за 2009 г.

"Драцена" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103785009; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Средец 13; представляващ - Десислава Димитрова Великова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Анет" ДЗЗД за 2009 г.

"Анет" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103801997; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Михаил Иванов" 25, вх. Б; представляващ - Антоанета Живодарова Панайотова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Онгъл" ДЗЗД за 2009 г.

"Онгъл" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103893287; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Арх. П. Момилов 5; представляващ - Милка Димитрова Юдова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Стенли" ДЗЗД за 2009 г.

"Стенли" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 148028850; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Младост" 118; представляващ - Ведах Ахмед Мухарем; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на ЕТ "Делина - Донка Делиева" за 2009 г.

ЕТ "Делина - Донка Делиева" - ЕИК/БУЛСТАТ 103145315; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Антон Страшимиров 30; представляващ - Донка Димитрова Делиева; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Кредо" ДЗЗД за 2009 г.

"Кредо" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 148098012; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Д-р Басанович 19; представляващ - Божидар Христов Рухов; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Съни" ДЗЗД за 2009 г.

"Съни" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 124705240; седалище и адрес на управление - гр. Добрич, жк "Балик" 16; представляващ - Николинка Марева Ташева; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Телевикс 75" ДЗЗД за 2009 г.

"Телевикс 75" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 148129689; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Съборни 12; представляващ - Евгени Любомиров Петров; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Телевикс 95" ДЗЗД  за 2009 г.

"Телевикс 95" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 175779851; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Съборни 12; представляващ - Евгени Любомиров Петров; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Виктори" ДЗЗД за 2009 г.

"Виктори" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 148085404; седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Свети Никола" 126; представляващ - Клементина Руменова Несторова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "Лъки" ДЗЗД за 2009 г.

"Лъки" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103829573; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Св. Иван Рилски" бл. 28, вх. В, ап. 55; представляващ - Антоанета Христова Георгиева; съставител на отчетите - Светла Иванова Георгиева

ГФО на "Гарфилд" ДЗЗД за 2009 г.

"Гарфилд" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103936048; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Св. Иван Рилски" бл. 28, вх. В, ап. 55; представляващ - Добринка Димитрова Запрянова; съставител на отчетите - Светла Иванова Георгиева


ГФО на СНЦ "Изграждане в гр. Добрич паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добруджа през 1916 г." за 2009 г.

СНЦ "Изграждане в гр. Добрич паметник на ген. Иван Колев и загиналите за освобождението на Добружда през 1916 г. " - ЕИК/БУЛСТАТ 124708918; седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. Независимост № 7; представляващ - Детелина Кирилова Николова; съставител на отчетите - Снежка Димитрова

ГФО на "Биоетанол Мездра" ООД за 2009 г.

"Биоетанол Мездра" ООД - ЕИК/БУЛСТАТ 114682875; седалище и адрес на управление - гр. Плевен, ул. Самуил 111; представляващ - Петър Стефанов Андреевски; съставител на отчетите - Петър Стефанов Андреевски

ГФО на "Строймашремонт" ДЗЗД за 2009 г.

"Строймашремонт" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103844870; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Чайка", бл. 180, ет. 5, ап. 21; представляващи - Здравко Кирилов Златев и Георги Стратиев Георгиев; съставител на отчетите - Силвия Михайлова Йорданова

ГФО на "Авторем" ДЗЗД  за 2009 г.

"Авторем" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103844863; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Траката 2; представляващи - Васил Костадинов Василев и Антон Иванов Младенов; съставител на отчетите - Силвия Михайлова Йорданова

ГФО на "Строймаркет-Каменар" ДЗЗД за 2009 г.

"Строймаркет-Каменар" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 148098051; седалище и адрес на управление - с. Каменар, ул. Цар Симеон І, № 50; представляващи - Диян Костадинов Йорданов и Юлиян Костадинов Йорданов; съставител на отчетите - Силвия Михайлова Йорданова

ГФО на "Осигурителна каса Варна-Дисофт" за 2009 г.

"Осигурителна каса Варна-Дисофт" - ЕИК/БУЛСТАТ 175467175; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Сирма Войвода № 3, ет. 1, ап. 3; представляващ - Ивелин Георгиев Тодоров; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "Чистота-МС" ДЗЗД за 2009 г.

"Чистота-МС" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 175680910; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Хр. Смирненски № 19, вх. А, ет. 5, ап. 21; представляващ - Светла Венева Маринова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "Тера Инс" ЕООД за 2009 г.

"Тера Инс" ЕООД - ЕИК/БУЛСТАТ 103856239; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Осми приморски полк 139, бл. 38, вх. А, ап. 50; представляващ - Лилия Славова; съставител на отчетите - Лилия Славова; тел. за връзка: 052 305 846


ГФО на "Чистота-РС" ДЗЗД за 2009 г.

"Чистота-РС" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 175589147; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Хр. Смирненски № 19, вх. А, ет. 5, ап. 21; представляващ - Светла Венева Маринова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "Горчиво" ДЗЗД за 2009 г.

"Горчиво" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 127628938; седалище и адрес на управление - гр. Шумен, ул. Червена роза № 11; представляващ - Валентина Станушева Анастасова; съставител на отчетите - Нели Петрова-Борисова

ГФО на "АК Борисов и Калев" ДЗЗД за 2009 г.

"АК Борисов и Калев" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 148077370; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Вл. Варненчик 110, ет. 3, офис 8; представляващ - Борислав Георгиев Борисов; съставител на отчетите - Нели Петрова-Борисова

ГФО на "Инстал Строй" ДЗЗД за 2009 г.

"Инстал Строй" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 123755094; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, жк "Железник", ул. Загорка № 15, ап. 9; представляващ - Николай Любчев Иванов; съставител на отчетите - Катя Ангелова Динева

ГФО на "Счетоводна къща Интер" ООД за 2009 г.

"Счетоводна къща Интер" ООД - ЕИК/БУЛСТАТ 124600182; седалище и адрес на управление - КК "Албена", административна сграда Международен колеж; представляващ - Клара Николова Димитрова; съставител на отчетите - Весела Цветанова Панова

ГФО на "Сдружение ЦГИКО" за 2009 г.

"Сдружение ЦГИКО" - ЕИК/БУЛСТАТ 175460647; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Кап.л-т Т. Соларов № 24; представляващ - Весела Панова; съставител на отчетите - Весела Панова

ГФО на "МИМ - МК" ДЗЗД за 2009 г.

"МИМ - МК"  ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 124606865; седалище и адрес на управление - с. Оброчище, община Балчик, КК "Албена", Международен колеж; представляващ - Весела Панова; съставител на отчетите - Гинка Григорова

ГФО на "МК - Летен театър" ДЗЗД за 2009 г.

"МК - Летен театър" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 124608784; седалище и адрес на управление - с. Оброчище, община Балчик, КК "Албена", Международен колеж; представляващ - Весела Панова; съставител на отчетите - Гинка Григорова

ГФО на "МК - МИМ" ДЗЗД за 2009 г.

"МК - МИМ" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 124541990; седалище и адрес на управление - гр. Балчик, КК "Албена"; представляващ - Весела Панова; съставител на отчетите - Гинка Григорова

ГФО на "МАВЕ" ДЗЗД за 2009 г.

"МАВЕ" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 175812900; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Скопие 14, ап.2; представляващ - Марияна Димова Илиева; съставител на отчетите - Светла Иванова Григорова

ГФО на ГД по ЗЗД "Владимирови" за 2009 г.

ГД по ЗЗД "Владимирови" - ЕИК/БУЛСТАТ 103570775; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Дубровник 17-29; представляващ - Анна Владимирова Петрунова; съставител на отчетите - Нина Вълкова Стефанова

ГФО на "Комсийски и съдружие" -  Адвокатско дружество за 2009 г.

"Комсийски и съдружие" - Адвокатско дружество  ЕИК/БУЛСТАТ 123679999; ДДС № BG 123679999; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 42 а; представляващ - Александър Комсийски; съставител на отчетите - Ваня Синилкова

ГФО на Сдружение Асоциация Болкан Динамикс за 2009 г.

Сдружение Асоциация Болкан Динамикс - ЕИК/БУЛСТАТ 126748824; седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. Цар Симеон Велики № 8; представляващ - Борис Кирилов Рачев; съставител на отчетите - Жанин Тодорова Тодорова

ГФО на ЕТ "Юлиян Ризов" за 2009 г.

ЕТ "Юлиян Ризов" - ЕИК/БУЛСТАТ 116534640; седалище и адрес на управление - с. Гецово, община Разград, ул. Христо Ботев 48; представляващ - Юлиян Василев Ризов

ГФО на ЕТ "Наси - Мария Христова" за 2009 г.

ЕТ "Наси - Мария Христова" - ЕИК/БУЛСТАТ 116582418; седалище и адрес на управление - гр. Разград, жк "Орел", бл. 24, вх. 1, ет. 6, ап. 16; представляващ - Мария Тодорова Христова

ГФО на ЕТ "К и В - Юлиян Велев" за 2009 г.

ЕТ "К и В - Юлиян Велев" - ЕИК/БУЛСТАТ 116020062; седалище и адрес на управление - гр. Разград, ул. Свети Климент 42; представляващ - Юлиян Върбанов Велев

ГФО на ЕТ "Д Импекс - Момчил Мянков" за 2009 г.

ЕТ "Д Импекс - Момчил Мянков" - ЕИК/БУЛСТАТ 826013817; седалище и адрес на управление - гр. Разград, ул. Васил Левски 2, вх. Г, ап. 55; представляващ - Момчил Недев Мянков

ГФО на "НАМИ" ЕООД за 2009 г.

"НАМИ" ЕООД - ЕИК/БУЛСТАТ 116592031; седалище и адрес на управление - гр. Разград, жк "Орел", бл. 24, вх. 1, ет. 6, ап. 16; представляващ - Мария Тодорова Христова

ГФО на "Ена 2006" ДЗЗД за 2009 г.

"Ена 2006" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 116582712; седалище и адрес на управление - гр. Разград, ул. Грънчарска 24, вх. 8, ап. 6; представляващ - Ерхан Нуриев

ГФО на "Томи Билд" ДЗЗД за 2009 г.

"Томи Билд" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 116563325; седалище и адрес на управление - гр. Разград, ул. Бели лом 35; представляващ - Тончо Русев Тончев

ГФО на Фондация "Глориел" за 2009 г.

Фондация "Глориел" - ЕИК/БУЛСТАТ 1030328922; седалище и адрес на управление - гр. София, жк "Люлин" 7, бл. 723, ет. 4, ап. 28; председател на фондацията - Ангел Николаев Рибов

ГФО на "Контраст - 2009" ДЗЗД за 2009 г.

"Контраст - 2009" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 175747211; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Подполковник Калитин 22, ап. 74; представляващ - Мариана Иванова Алахверджиева; съставител на отчетите - Мариана Иванова Алахверджиева

ГФО на "Максимум" ДЗЗД за 2009 г.

"Максимум" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 130598160; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Вл. Варненчик", бл. 218, вх. 7, ет. 9, ап. 222; представляващ - Надежда Димитрова Апостолова; съставител на отчетите - Габриела Иванова Симеонова-Георгиева

ГФО на "Велокс - Николай Духнев" ЕТ за 2009 г.

"Велокс - Николай Духнев" ЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 131444997; седалище и адрес на управление - гр. София, ур. Светлоструй 19; представляващ - Николай Детелинов Духнев; съставител на отчетите - Николай Духнев

ГФО на "ИПИК" ООД за 2009 г.

"ИПИК" ООД - ЕИК/БУЛСТАТ 130576889; седалище и адрес на управление - гр. София, бул. Патриарх Евтимий № 96, ет. 5, ап. 11; представляващ - Димитър Цонков Иванов; съставител на отчетите - Елена Варадинова

ГФО на "Стил" ДЗЗД за 2009 г.

"Стил" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 116587625; седалище и адрес на управление - гр. Разград, бул. Васил Левски № 10, ет. 6, ап. 12; представляващ -  Филип Спасов Игнатов; съставител на отчетите - Галина Стефанова Илиева

ГФО на ЕТ "Невин Камбурова" за 2009 г.

ЕТ "Невин Камбурова" - ЕИК/БУЛСТАТ 125580170; седалище и адрес на управление - гр. Попово, жк "Русаля", бл. 48, вх. Б, ап. 15, ет. 5; представляващ - Невин Мустафова Камбурова-Шукри; съставител на отчетите - Невин Мустафова Камбурова-Шукри

ГФО на "Мебел-РБ" ДЗЗД за 2009 г.

"Мебел-РБ" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 175546039; седалище и адрес на управление - гр. Разград, ул. Криволак № 6; представляващ - Боян Димитров Стойчев; съставител на отчетите - Галина Стефанова Илиева

ГФО на Колеж по административен и стопански мениджмънт за 2009 г.

Колеж по административен и стопански мениджмънт - ЕИК/БУЛСТАТ 103617164; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Студентска № 1; представляващ - Димитър Георгиев Русев; съставител на отчетите - Гинка Цонева Григорова

ГФО на "Александра АРТ" ЕООД за 2009 г.

"Александра АРТ" ЕООД - ЕИК/БУЛСТАТ 200830304; седалище и адрес на управление - с. Зараево, общ. Попово, обл. Търговище, ул. Плиска 2; представляващ - Атанас Василев Христов; съставител на отчетите - Атанас Василев Христов; лице за контакт - Веска Атанасова Василева

ГФО на "Юлита" ДЗЗД за 2009 г.

"Юлита" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 123679223; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис № 61; представляващ - Нели Кенова-Господинова; съставител на отчетите - Динка Владева Вълчева

ГФО на ЕТ "Рени - Станка Войкова" за 2009 г.

ЕТ "Рени - Станка Войкова" - ЕИК/БУЛСТАТ 125557136; седалище и адрес на управление - гр. Опака, община Попово, област Търговище; представляващ - Станка Трухчева Войкова; съставител на отчетите - Станка Трухчева Войкова

ГФО на НПД "В.Б. Плаигруп" за 2009 г.

НПД "В.Б. Плаигруп" - ЕИК/БУЛСТАТ 105040455; седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. Княз Борис І № 21, вх. А; представляващ - Владимир Борисов Йорданов; съставител на отчетите - Албена Руменова Борисова

ГФО на НПД "Летка - 91 В.Б. Йорданов" за 2009 г.

НПД "Летка - 91 В.Б. Йорданов" - ЕИК/БУЛСТАТ 105008571; седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. Градинаска № 1; представляващ - Пламен Павлов Трифонов; съставител на отчетите - Албена Руменова Борисова

ГФО на "Викитранс" ДЗЗД за 2009 г.

"Викитранс" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 116581800; седалище и адрес на управление - гр. Разград, жк "Орел", бл. 24, вх. В, ап. 14; представляващ - Виолета Генчева Стефанова; съставител на отчетите - Милко Кирилов Стефанов

ГФО на "Живкови" ДЗЗД за 2009 г.

"Живкови" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 103921605; седалище и адрес на управление - гр. Провадия, ул. Цар Освободител 100; представляващ - Живко Боянов Живков; съставител на отчетите - Живко Боянов Живков

ГФО на Сдружение "Интерскан Рали Тим" за 2009 г.

Сдружение "Интерскан Рали Тим"- ЕИК/БУЛСТАТ 112541317; ДДС № BG112541317; седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, ул. Гурко № 2, представляващ - Георги Цветков; съставител на отчетите - Цветелина Кочева

ГФО на "Знание" ДЗЗД за 2009 г.

"Знание" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 117096668; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. Доростол № 45, представляващ - Анушка Антонова Чалъкова; съставител на отчетите - Милка Иванова Миронова

ГФО на "Дивиус" ДЗЗД за 2009 г.

"Дивиус" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175589389; седалище и адрес на управление - гр. Сливен-8800, ул. Павел Милюков № 2-Г-9; представляващ - Димитър Константинов Панов; съставител на отчетите - Иванка Георгиева Георгиева

ГФО на "Братя Стоянови" ДЗЗД за 2009 г.

"Братя Стоянови" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 117621564; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. Пчелина 1; представляващ - Росен Стоянов; съставител на отчетите - Галя Иванова

ГФО на "Ревенант" ГД за 2009 г.

"Ревенант" ГД; ЕИК/Булстат 103507593; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Пирин № 10; представляващ - Мирослав Янков; съставител на отчетите - Мирослав Янков

ГФО на "Стилисимо" ДЗЗД за 2009 г.

"Стилисимо" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103589672; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Петър Райчев № 4; представляващ - Милена Бонева; съставител на отчетите - Евелина Тодорова

ГФО на Народно чителище "Христо Ботев - 1908" за 2009 г.
        
стр. 1; стр. 2;стр. 3

Народно читалище "Христо Ботев - 1908"; ЕИК/Булстат 000522895; седалище и адрес на управление - гр. Русе, представляващ - Вяра Косева

ГФО на Сдружение за подкрепа на свободното разпространение на информация и знания "Без граници" за 2009 г.

Сдружение за подкрепа на свободното разпространение на информация и знания "Без граници"; ЕИК/Булстат 160058240; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 124, ет. 1, офис 3; представляващ - Василка Комитова, съставител на отчетите - Василка Комитова

ГФО на СНЦ "Български женски парламент по предприемачество" за 2009 г.

СНЦ "Български женски парламент по предприемачество"; ЕИК/Булстат 115950098; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, офис 409; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "СНЦ за дейност в частна полза Евроалтернатива - 2005" за 2009 г.

"СНЦ за дейност в частна полза Евроалтернатива - 2005"; ЕИК/Булстат 115894863; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, офис 409; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на Евангелска петдесятна църква - гр. Варна за 2009 г.

Евангелска петдесятна църква; ЕИК/Булстат 103124082; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48; представляващ - Николай Кокончев; съставител на отчетите - Светла Гиргинова Монова