Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 40.00 лв.

Ценова листа - минимални цени
Вид на услуга
Фирми нерегистрирани
Фирми регистрирани
 
по ДДС
по ДДС
Счетоводна обработка до 20 документа
60,00 - 90,00
125,00
Счетоводна обработка от 21 до 50 документа
90,00 - 125,00
195,00
Счетоводна обработка от 51 до 80 документа
125,00 - 160,00
260,00
Счетоводна обработка от 81 до 100 документа
160,00 - 190,00
310,00
Счетоводна обработка от 101 до 130 документа
190,00 - 250,00
380,00
Счетоводна обработка от 131 до 160 документа
250,00 - 290,00
440,00
Подаване на декларации, НАП, НОИ, НСИ
10,00
10,00
Изготвяне на декларация по ДДС
-
15,00
Печат на платежни документи
2,00
2,00
Администриране на персонал за служител
10,00
10,00
Заверка на осигурителни книжки
30,00
30,00
Изготвяне на ГФО, год.декларация и стат.отчети
90,00
120,00
 Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
100,00 - 250,00
100,00  - 250,00
Всички цени са без ДДС
-
 
Посочените цени се увеличават в зависимост от документо-оборота, броя на дейностите, брой на дълготрайните активи, броя на складовите номенклатури, търговските обекти, броя на банковите - левови и валутни сметки.
Увеличение на цената с 30% от базовата за работа с валутни сметки, внос-износ, ВОД, ВОП, тристранни операции.

Цената на счетоводно обслужване при документооборот по-голям от 160 бр. се договоря индивидуално с клиентите.

* Документи са:
фактура, ПКО, РКО, отчет продажби, платежни документи, банкови извлечения, счетоводни справки, стокови и складови разписки, авансов отчет, заповед за командировки др.
 Обработка на дневници по ЗДДС на ред                 -            0,50
Пример:
Патентна фирма с малък обем от документи
1 собственик - самоосигуряващ се и 1 работник
     
Счетоводно обслужване до 20 документа 90,00  
Ведомост за РЗ за 2 човека 20,00  
     
     
Обща месечна такса без ДДС 110,00  
     
Отстъпки:    
* за втора фирма 10 % отстъпка от цената на счетоводното обслужване
* за следващи фирми по 20% отстъпка, но не повече от 50%

  
                                                   Уважаеми клиенти, за да получите по-пълна информация
                                                   за цената на счетоводното обслужване,  касаещо вашата
                                                   фирма, моля попълнете въпросника на страницата за контакти.
                                                   След като я получиме ще Ви изготвим индивидуална цена, 
                                                   като имаме предвид вашия документооборт и специфика в
                                                                              дейността.

 

 Цена за подаване на нулеви Справки-декларации по ЗДДС - 15.00 лв./месечно