Валутен конвертор
1
Валутни курсове
Контакти
За нас
 
Клиенти
Счетоводна кантора „ТЕРА” е създадена през 1992 година и регистрирана във Варненски окръжен съд по Фирмено дело № 8137 от 02.11.1992 година. Основател и управляващ собственик е Лилия Йорданова Славова, завършила първо Икономически техникум – Варна. През 1986 година завършва Икономически университет – гр. Варна със специалност „Счетоводство и контрол” с магистърска степен...   Наши клиенти са:
фирми занимаващи се с производство, 
търговия на едро и дребно, внос-износ, 
заведения за обществено хранене,
софтуерни и охранителни фирми....

 

 
   
       

 
 
 

  

В сила от 01.01.2007 г.
Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.106 от27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от23 Януари 2007г.,
изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г.,изм.
ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г.
  
Подбрани статии, новини и коментари от специалисти и пресата 
Държавна такса за публикуване на ГФО
50.00 лв.
Банкова такса
2.00 лв.
Наша такса за публикуване
30.00 лв.
Общо такси
82.00 лв.


Напомняме Ви, че срокът за пререгистрация на фирмите в Търговския регистър изтича на 31.12.2010 година. В срок от три месеца след пререгистрацията сте длъжни да публикувате в Агенцията по вписванията годишните си финансови отчети за 2007; 2008 и 2009 г.
 
Ние, Ви предлагаме да свършим това задължение вместо Вас.
 
Услуги
Вариант абонаментно счетоводно обслужване
   
Вариант годишно счетоводно приключване
ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЗАКОН ЗА ЛИХВИТЕ ВЪРХУ ДАНЪЦИ
ДАНЪЧЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
ЗАКОН ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО