Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

Ценова листа - минимални цени - в сила от 01.01.2023 г.

Във връзка с увеличаване на МРЗ от 01.01.2023 г., осигурителните прагове и повишаване цените на енергоносителите и всички материали и софтуери, ще има корекция на цените в увеличение!
Вид на услуга
Фирми нерегистрирани
Фирми регистрирани
 
по ДДС
по ДДС
Счетоводна обработка до 20 документа
70,00 - 110,00
150,00
Счетоводна обработка от 21 до 50 документа
120,00 - 170,00
270,00
Счетоводна обработка от 51 до 80 документа
180,00 - 260,00
360,00
Счетоводна обработка от 81 до 100 документа
270,00 - 350,00
420,00
Счетоводна обработка от 101 до 130 документа
360,00 - 400,00
510,00
Счетоводна обработка от 131 до 160 документа
410,00 - 460,00
620,00
Подаване на декларации, НАП, НОИ, НСИ
25,00
25,00
Изготвяне на декларация по ДДС
-
30,00
Печат на платежни документи и издаване на фактури от името на клиент
5,00
5,00
Администриране на персонал за служител
10,00-15,00 /СИРВ/
10,00-15,00/СИРВ/
Заверка на осигурителни книжки
80,00
80,00
Изготвяне на ГФО, год.декларация и стат.отчети
120,00
160,00
 Регистрация и дерегистрация по ЗДДС         
За данъчни ревизии и проверки - НАП, НОИ и др.
200,00 - 250,00

мин. 150,00
200,00  - 250,00

мин. 200,00
Всички цени са без ДДС
-
 
Посочените цени се увеличават в зависимост от документо-оборота, броя на дейностите, брой на дълготрайните активи, броя на складовите номенклатури, търговските обекти, броя на банковите - левови и валутни сметки и използването на POS-терминални устройства.
Увеличение на цената с 30% от базовата за работа с валутни сметки, внос-износ, ВОД, ВОП, тристранни операции.
Цената е за една банкова сметка, при откриване на следваща, цената се увеличава с 20%, а при интернет банкиране, месечната такса се увеличава със 100,00 лв. месечно.

Цената на счетоводно обслужване при документооборот по-голям от 160 бр. се договоря индивидуално с клиентите.

* Документи са:
фактура, ПКО, РКО, отчет продажби, платежни документи, банкови извлечения, счетоводни справки, стокови и складови разписки, авансов отчет, заповед за командировки др.

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА БЕЗ ЗАВЕЖДАНЕ НА АНАЛИТИЧЕН СКЛАД! Цените за водене на складови наличности се определя от обема документи /максимум до 20 бр. покупни и продажни фактури/, броя номенклатури и др. и е 100% от цената на счетоводното обслужване. Всички клиенти, които имат по-голям обем от складови документи е необходимо да имат или система или складова програма, за водене на стоковите наличности на място в магазин, склад, офис.
 Обработка на дневници по ЗДДС на ред                 -           1,00
Пример:
Патентна фирма с малък обем от документи
1 собственик - самоосигуряващ се и 1 работник
     
Счетоводно обслужване до 20 документа 110,00  
Ведомост за РЗ за 2 човека 20,00  
     
     
Обща месечна такса без ДДС 130,00  
     
Отстъпки:    
* за втора фирма 10 % отстъпка от цената на счетоводното обслужване
* за следващи фирми по 20% отстъпка, но не повече от 50%

  
                                                   Уважаеми клиенти, за да получите по-пълна информация
                                                   за цената на счетоводното обслужване,  касаещо вашата
                                                   фирма, моля попълнете въпросника на страницата за контакти.
                                                   След като я получим ще Ви изготвим индивидуална цена, 
                                                   като имаме предвид вашия документооборт и специфика в
                                                                              дейността.

                                                   ИНТРАСТАТ:

* за нулева декларация - 30 лв./месец;
* до 2 придобивания/изпращания на месец - 50 лв./месец;
* до 5 придобивания/изпращания на месец - 75 лв./месец;
* до 10 предобивания/изпращания на месец - 120 лв./месец;
* над 10 придобивания/изпращания на месец - 120 лв. + 5 лв. за всяко следващо придобиване/изпращане.

 

 Цена за подаване на нулеви Справки-декларации по ЗДДС - 30.00 лв./месечно