Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


ГФО на АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД за 2016 г.

АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ -177022099
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - инж. Николай Георгиев
Съставител на отчета - Мими Чамова

ГФО на "АВТОЕКСПРЕС-КОНСУЛТ" ГД за 2016 г.

"АВТОЕКСПРЕС-КОНСУЛТ" ГД
ЕИК/БУЛСТАТ - 124574879
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 50, вх. Б, ап. 17
Представляващ - Юзер Юзеир Мехмед
Съставител на отчета - Нериман Мехмед

ГФО на "АГОРА" ДЗЗД за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП


"АГОРА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 117594359
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Видин" 8А
Представляващ - Галина Тодорова Рачева
Съставител на отчета - Светлана Димитрова

ГФО на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "КОНСУЛТ 2005" за 2016 г.
ГФО; Оповестяване

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "КОНСУЛТ 2005"

ЕИК/БУЛСТАТ - 123684544
Седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул. "Иван Вазов" № 3
Представляващ - Диана Кънева Гърдева
Съставител на Отчета - Маринета Христова Семовска

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА" за 2016 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176830779
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ж.к. "Химик", бл. 15, вх. Ж, ап. 166
Представляващ - Владимир Ранков
Съставител на отчета - Цветан Илиев

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО" за 2016 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115929047
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Опълченска" № 10
Представляващ - Недялко Христев Шилев
Съставител на отчета - Анелия Христова Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ" за 2016 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176838854
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 152, ет. 4, офис 4-9 Б
Представляващ - Мариана Василева Минчева
Съставител на отчета - Иглика Стефанова Танева

ГФО НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ за 2016 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176256708
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 204, вх. А, ет. 6, ап. 17
Представляващи - Андрей Вячеславович Чекунов и Евгени Начев Начев - заедно
Съставител на отчета - Деница Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТАНЕВ И ЦАРЕВА за 2016 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО СТАНЕВ И ЦАРЕВА
ЕИК/БУЛСТАТ - 176943353
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" 54
Представляващ - Станислав Васков Станев
Съставител на отчета - Спаска Христоскова Илинова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ" за 2016 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175824595
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Витоша" 86, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Димитър Димов
Съставител на отчета - Мима Тенчева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА" за 2016 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176280125
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Д-р Иван Пенаков" № 99, ет. 2
Представляващ - Руслава Ганчева Гаврилова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "МАРИНОВ, ИЛИЕВА И ГАВРИЛОВА" за 2016 г.

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "МАРИНОВ, ИЛИЕВА И ГАВРИЛОВА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176925679
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Д-р Иван пенаков" № 9, ет. 2
Представляващ - Руслава Ганчева Гаврилова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ" ЗА 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 131430727
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" 22, ет. 1
Представляващ - Велина Аспарухова Рашкова
Съставител на отчета - Деница Петкова Петкова

ГФО на "АДИ 99" ДЗЗД за 2016 г.

"АДИ 99" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103873473
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Освободител" 93, ет. 1
Представляващ - Георги Узунов
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "АЙРЪН ДЖИМ" ЮЛНЦ за 2016 г.

"АЙРЪН ДЖИМ" ЮЛНЦ

ЕИК/БУЛСТАТ - 124694178
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Самарско знаме" № 14
Представляващ - Гергана Георгиева Петкова
Съставител на отчета - Нериман Мехмед

ГФО на "АКВАКОНТРОЛ ГРУП" ДЗЗД за 2016 г.

"АКВАКОНТРОЛ ГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177003871
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващи - Вихрен Николов Мустакерчев, Стефан Томов Вълев, Георги Михайлов Тодоров
Съставител на отчета - "Фискалис" ЕООД
Тел. за контакт - 0888923864

ГФО на АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД за 2016 г.

АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176967639
Седалище и адрес на управление - с. Груево, спирка Джебел ТСИ
Представляващ - Гинка Маринова Маринова
Съставител на отчета - Милка Стефанова Митрева

ГФО на АПОСТОЛСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР "ЖИВОТ В СЛАВА" за 2016 г.

АПОСТОЛСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР "ЖИВОТ В СЛАВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176731368
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Мусала" 26А
Представляващ - Иво Койчев
Съставител на отчета - Татяна Генева

ГФО на "АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2016 г.

"АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103903009
Седлище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Македония" № 5
Представляващ - Недялка Чифликчиева

ГФО на "АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2016 г.

"АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148013138
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" бл. 115
Представляващ - Анка Златинова


ГФО на "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006" за 2016 г.

"АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006"

ЕИК/БУЛСТАТ - 124713447
Седалище и адрес на управление - гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Левски" № 2
Представляващ - Стелиян Иванов Стоянов
Съставител на отчета - Стелиян Иванов Стоянов
Тел. за контакт - 0888055041

ГФО на АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД за 2016 г.

АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176875870
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" 16
Представляващ - Катя Ангелови Динева
Съставаител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "Б 2" ДЗЗД за 2016 г.

"Б 2" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175533508
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д. Дебелянов" № 6
Представляващ - Борислава Георгиева
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД за 2016 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176776363
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Метин Ахмед Солак
Съставител на отчета - Милка Стефанова Митрева

ГФО на БРАТЯ СТОЯНОВСКИ ДЗЗД за 2016 г.

БРАТЯ СТОЯНОВСКИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441817
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на Отчета - Галя Методиева Иванова

ГФО на БРАТЯ СТОЯНОВИ ДЗЗД за 2016 г.

БРАТЯ СТОЯНОВИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 117621564
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на отчета - Галя Методиева Иванова

ГФО на БУЛСТРОЙ ДЗЗД за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Годишен доклад

БУЛСТРОЙ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103784220
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Ракитника", ул. "Първа" № 14
Представляващ - Димитър Стефанов Димитров
Съставител на отчета - Росица Атанасова Тодорова

ГФО на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ за 2016 г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176404943
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Връбница" 2, бл. 636, вх. А, ап. 23
Представляващ - Канстанта Велинова Тимчева
Съставител на отчета - Ралица Спасова Ал-Ариани

ГФО на "ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2016 г.

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175868289
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Анна Атанасова

ГФО на "ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД за 2016 г.

"ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103916374
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" № 18
Представляващ - Валентина Иванова Драгиева
Съставител на отчета - Валентина Иванова Драгиева

ГФО на "ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2016 г.

"ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103832505
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Разлог" 705, вх. 2, ап. 25
Представляващ - Венелин Велев
Съставител на отчета - Венелин Велев

ГФО на "ВИЗИЯ" ДЗЗД за 2016 г.

"ВИЗИЯ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103958728
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 57, ап. 46
Представляващ - Нели Нешкова
Съставител на отчета - Соня Григорова

ГФО на "ВИНАРСКА ИЗБА" ДЗЗД за 2016 г.

"ВИНАРСКА ИЗБА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 148109544
Седалище и адрес на управление - с. Приселци, ул. "Лале" 14, общ. Аврен
Представляващ - Станимира Пламенова Маринова
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева
Тел. за контакт - 052605935

ГФО на "ВИ ЕМ" ДЗЗД за 2016 г.

"ВИ ЕМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148112654
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д. Дебелянов" 17-1-2
Представляващ - Михаела Папаниколау
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "ВИКИ НАЙЛС 77" ДЗЗД за 2016 г.

"ВИКИ НАЙЛС 77" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176929179
Седалище и адрес на управление - с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, ул. "Пророк Илия" ап. 1
Представляващ - Виктория Петкова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "ВИРАЖ 2004" ДЗЗД за 2016 г.

"ВИРАЖ 2004" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 115852896
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "България" 4
Представляващ - Боян Киряков
Съставител на отчета - Лора Терзийска
Тел. за контакт - 0878614000

ГФО на "ВИП МЕСС ГРУП" ДЗЗД за 2016 г.

"ВИП МЕСС ГРУП" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176970980
Седалище и адрес на управление - гр. Плевен, ул. "Васил Левски" № 1, ет. 7, стая 703
Представляващ - Росен Иванов Мартинов
Съставител на отчета - Явор Тончев Величков

ГФО на "ГАЛА 74" ДЗЗД за 2016 г.

"ГАЛА 74" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ 176243358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Константин Доганов" 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на ГАЛМАР ДЗЗД за 2016 г.

ГАЛМАР ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175696964
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 29, ап. 27
Представляващ - Маргарит Йорданов Христов
Съставител на отчета - Маргарит Йорданов Христов

ГФО на "ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД за 2016 г.

"ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103958354
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 16, вх. Б, ап. 19
Представляващ - Мария Ганчева
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД за 2016 г.

"ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441525
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Академик Курчатов" № 1
Представляващ - Веселин Тодоров Гецов
Съставител на отчета - Мария Костадинова Атанасова

ГФО на "ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД за 2016 г.

"ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175694358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Вилите" № 27
Представляващ - Стефка Георгиева
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2016 г.

"ДИДО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Нина Койчева

ГФО на "ДОРО 61" ДЗЗД за 2016 г.

"ДОРО 61" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176270654
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" 40
Представляващ - Росица Стефанова Русева
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "ДРАЦЕНА" ДЗЗД за 2016 г.

"ДРАЦЕНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103785009
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Десислава Великова

ГФО на ДРУЖЕСТВО ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ДОБРАТА ВОЛЯ "ДЖУАЛ КХУЛ" за 2016 г.

ДРУЖЕСТВО ЗА АКТИВИЗИРАНЕ НА ДОБРАТА ВОЛЯ "ДЖУАЛ КХУЛ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176975493
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Странджа" № 20
Представляващ - Ирина Петкова Войнова
Съставител на отчета - Галина Асенова Костадинова

ГФО на "ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА" за 2016 г.

"ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103124082
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48
Представляващ - Николай Данаилов Кокончев
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова, "Карея 85" ООД

ГФО на "ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-ВЪЛЧИ ДОЛ" за 2016 г.

"ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-ВЪЛЧИ ДОЛ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103193694
Седалище и адрес на управление - гр. Вълчи дол", ул. "Никола Вапцаров" 31
Представляващ - Валери Велев
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова, "Карея 85" ООД

ГФО на "ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ" за 2016 г.

"ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 102834040
Седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол, ул. "Велека" № 37
Представляващ - Ангел Николаев Рибов

ГФО на "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД за 2016 г.
Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите

"ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175863566
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Самуил" 108
Представляващ - Валентин Петров Михайловски
Съставител на отчета - Антония Атанасова

ГФО на "ЕЕ-ХАСКОВО-2016" ДЗЗД за 2016 г.

"ЕЕ-ХАСКОВО-2016" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177128191
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 7, офис 804
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на "ЕМ ДИ 15" ДЗЗД за 2016 г.

"ЕМ ДИ 15" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176926628
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Самарско знаме" 32
Представляващ - Десислава Василева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕКОЕФЕКТ-21 ДЗЗД за 2016 г.
СБ; ОПР

ЕКОЕФЕКТ-21 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176926304
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Възраждане", ул. "Камен Андреев" 24, офис 804
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на ЕТ "ДАНИНА-2Н-В.ДРАЖЕВ" за 2016 г.

ЕТ "ДАНИНА-2Н-В.ДРАЖЕВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103155971
Седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул. "Г. Петлешев" № 1
Представляващ - Владимир Дражев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" за 2016 г.

ЕТ "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103908771
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Никола Козлев" 22
Представляващ - Павлинка Янева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" за 2016 г.

ЕТ "ТОНЧЕВ - ДИМИТЪР ТОНЧЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 118557417
Седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добруджа" 48
Представляващ - Димитър Тончев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "НИТИ КОМЕРС" за 2016 г.

ЕТ "НИТИ КОМЕРС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103868711
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Х. Димитър" 14
Представляващ - Николай Танев Колев
Съставител на отчета - Даниела Христова Христова

ГФО на ЕТ "КРАСИМИРА - ЛЮБОМИР ЖЕКОВ" за 2016 г.

ЕТ "КРАСИМИРА - ЛЮБОМИР ЖЕКОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103214576
Седалище и адрес на управление - с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варненска, ул. "39-та" № 1
Представляващ - Любомир Иванов Жеков
Съставител на отчета - Иванка Любенова

ГФО на "Е ФИЛЕВА" ДЗЗД за 2016 г.

"Е ФИЛЕВА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177016349
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Майор Векилски" № 14, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Елица Великова Филева
Съставител на отчета - Нериман Мехмед

ГФО на "ЖЕНИНА" ДЗЗД за 2016 г.

"ЖЕНИНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176965894
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Радост" 2, вх. Б, ет. 12, ап. 71
Представляващ - Женя Славчева Славова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2016 г.
СБ; ОПР

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 117096668
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" № 45
Представляващ - Любка Димитрова
Съставител на отчета - Илиана Ангелова Петкова

ГФО на "ТЕДИ" ДЗЗД за 2016 г.

"ТЕДИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103850040
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост"1 бл. 106, вх. 2, ап. 23
Представляващ - Милен Димитров Асенов
Съставител на отчета - Милен Димитров Асенов

ГФО на ИВЕНТ АРЕНА ДЗЗД за 2016 г.

ИВЕНТ АРЕНА ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176462640
Седалище и адрес на управление - гр. София 1574, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 68
Представляващ - Снежанка Борисова Стамова
Съставител на отчета - Жанин Тодорова Тодорова

ГФО на "ТЕА" ДЗЗД за 2016 г.

"ТЕА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176484793
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Янтра" № 13
Представляващ - Илияна Горанова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на ТЕРГО ЛАЗАРЕТА ДЗЗД за 2016 г.

ТЕРГО ЛАЗАРЕТА ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175637841
Седалище и адрес на управление - гр Русе, ул. "Борисова" 72
Представляващ - Емилиян Гарелов
Съставител на отчета - СДД Финанс консулт ЕООД

ГФО на ТЕРГО СТОВЕКС ДЗЗД за 2016 г.

ТЕРГО СТОВЕКС ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175597428
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Борисова" 72
Представляващ - Емилиян Гарелов
Съставител на отчета - СДД Финанс консулт ЕООД

ГФО на "ТИ ФИНАНС" ДЗЗД за 2016 г.

"ТИ ФИНАНС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176975237
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Костур" 10
Представляващ - Татяна Тодорова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "ЖИВКОВИ" ДЗЗД за 2016 г.

"ЖИВКОВИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103921605
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" № 100
Представляващ - Живко Боянов Живков

ГФО на "ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД за 2016 г.

"ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 123755094
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ет. 5, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева
Тел. за контакт - 042256967

ГФО на "ИНФРАМ 1" ДЗЗД за 2016 г.

"ИНФРАМ 1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176891839
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Кузман Шапкарев" № 1, ет. 3
Представляващи - Мартин Вацек и Георги Любомиро Тончев

ГФО на ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД за 2016 г.

ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175656884
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Милка Стефанова Митрева

ГФО на ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД за 2016 г.

ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176538744
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, офис 20
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Димитрова Кичкова

ГФО на ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014 ДЗЗД за 2016 г.

ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176669856
Седалище и адрес на управление - гр. Джебел, ул. "Надежда" 4
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Димитрова Кичкова

ГФО на ИПС ГРУП ДЗЗД за 2016 г.

ИПС ГРУП ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176501940
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Милка Стефанова Митрева

ГФО на КАТЛЕЯ ДЗЗД за 2016 г.

КАТЛЕЯ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177007033
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Г. Столетов" 25
Представляващ - Таня Господинова Пейчева
Съставител на отчета - Здравка Петкова Колева

ГФО на "К И К КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2016 г.

"К И К КОНСУЛТ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 148054592
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Тодор Димов" 30
Представляващ - Вра Бъчварова-Кателиева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО НА "КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД за 2016 г.

"КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176494339
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "КОМОДУЛ" ДЗЗД за 2016 г.

"КОМОДУЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148016823
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Секвоя" № 8
Представляващ - Димитринка Кирилова Младенова
Съставител на отчета - Румяна Илиева Тишева

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ГРУП ДЗЗД за 2016 г.

КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ГРУП ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176683279
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дружба" 20
Представляващ - Васил Русев
Съставител на отчета - Силвия Банева

ГФО на КОНСОРЦИУМ М3 МОНИТОР ДЗЗД за 2016 г.

КОНСОРЦИУМ МЗ МОНИТОР ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177109903
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Индже войвода" 7
Представляващ - Стоян Боев Боев
Съставител на отчета - Даниела Хаджиева

ГФО на КОНСОРЦИУМ СТРИНТ 15 ДЗЗД за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП

КОНСОРЦИУМ СПРИНТ 15 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176442748
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" № 9
Представляващ - Здравко Иванов Попов
Съставител на отчета - Таня Стефанова Гюрова
Тел. за контакт - 032908915

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД за 2016 г.

КОНСОРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД за 2016 г.
ЕИК/БУЛСТАТ - 176412580
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Трети март № 36
Представляващ - Мирослав Иванов Андреев
Съставител на отчета - Нели Иванова Недялкова

ГФО на КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР ДЗЗД за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Приложение

КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176429779
Седалище и адрес на управление - с. Лозен, обл. София, общ. Панчерево-Столична, ул. "Ракита" № 9
Представляващ - Владислав Георгиев Соколов
Съставител на отчета - Десислава Христова - "Евробаланс Консулт" ЕООД

ГФО на КОНСОРЦИУМ "ЙОРГОВ & ИНТИС" за 2016 г.

КОНСОРЦИУМ "ЙОРГОВ & ИНТИС"

ЕИК/БУЛСТАТ -175657790
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Липник" 133 А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - Сашка Драгомирова Димитрова
Тел. за контакт - 0896884153

ГФО на КОНСОРЦИУМ "КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ" за 2016 г.

КОНСОРЦИУМ "КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176674999
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Люлин планина" 21А, офис 2
Представляващ - Светлана Симеонова Тихова
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на КОНСОРЦИУМ "ДАБЪЛ ПЛЮС" за 2016 г.

КОНСОРЦИУМ "ДАБЪЛ ПЛЮС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176875767
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Люлин планина" 21А, офис 2
Представляващ - Светлана Симеонова Тихова
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на КОНСОРЦИУМ "ДАБЪЛ ПЛЮС" за 2016 г.

КОНСОРЦИУМ "ДАБЪЛ ПЛЮС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176931632
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Люлин планина" 21А, офис 2
Представляващ - Светлана Симеонова Тихова
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО НА КОНСОРЦИУМ АГРО ФРУКТ ГРУП за 2016 г.

КОНСОРЦИУМ АГРО ФРУКТ ГРУП
ЕИК/БУЛСТАТ - 126660744
Седалище и адрес на управление - гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 1
Представляващ - Маргарит Димитров Маргаритов
Съставител на отчета - Маргарит Димитров Маргаритов

ГФО на КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА ДЗЗД за 2016 г.

КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176420495
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 47
Представляващ - Атанас Митев Несторов
Съставител на отчета - Пепа Кирилова Ганчева

ГФО на "ЛЕФТЕРОВ 86" ДЗЗД за 2016 г.
                Протокол
"ЛЕФТЕРОВ 86" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177090876
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Влас" № 2
Представляващ - Светлин Лефтеров
Съставител на отчета - "Виста Консулт ВК" ЕООД, Виолета Кьосева

ГФО на ЛЕНДЕКС Б.В. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО за 2016 г.

ЛЕНДЕКС Б.В. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЕИК/БУЛСТАТ - 176984866
Седалище и адрес на управление - гр. Банкя, ул. "Странджа" 1
Представляващ - Идриз Ибрям Мустафа
Съставител на отчета - Юлиана Цвяткова Русинова

ГФО на "ЛУЧИЯ" ДЗЗД за 2016 г.

"ЛУЧИЯ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176806529
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Дружба" 59, вх. Д, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Лиляна Петрова Иванова
Съставител на отчета - Нериман Мехмед

ГФО НА "МАРА И ЖОРО" ДЗЗД за 2016 г.

"МАРА И ЖОРО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176412580
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Студентска" 11
Представляващ - Мария Тодорова Иванова
Съставител на отчета - Мария Тодорова Иванова
Тел. за контакт - 0887753424

ГФО на "МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД за 2016 г.

"МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ 176277684
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представлявящ - Маринела Божкова

ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 2016 г.

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 160085223
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив
Представляващ - Румяна Рангелова Караджова
Съставител на отчета - Анна Иванова Дамянова
Тел. за контакт - 0896678773

ГФО на "МАРЛИ" ДЗЗД за 2016 г.

"МАРЛИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175673321
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Петър Парчевич" 3
Представляващ - Маргарита Владимирова
Съставител на отчета - Маргарита Владимирова

ГФО на "МАРТЕЛ" ДЗЗД за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП

"МАРТЕЛ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 118552509
Седалище и адрес на управление - гр. Силистра, бул. "Македония" № 205, ап. 40
Представляващ - Мартин Николов Петков
Съставител на отчета - Марияна Ризанова

ГФО на "МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД за 2016 г.

"МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148103178
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Т. Влайков" 12, вх. В, ет. 3, ап. 3
Представляващ - Николай Караджов
Съставител на отчета - Иванка Тодорова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД за 2016 г.

"МОНТАЖИ КО - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176845304
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД за 2016 г.

"МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД

ЕИК/Б1ЛСТАТ - 176104643
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Красна поляна", ул. "Добротич" 2А
Представляващ - Борислав Киров
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на МП - АРДИНО ДЗЗД за 2016 г.

МП - АРДИНО ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176749028
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Сейхан Расим Бекир

ГФО на "МСИМ" ДЗЗД за 2016 г.

"МСИМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103808002
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Мариян Дачев

ГФО на "МСС ТРЪН" ДЗЗД за 2016 г.

"МСС ТРЪН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176706564
Седалище и адрес на управление - гр. Перник, ул. "Бродо" № 3, офис 4
Представляващ - Кръстан Минков
Съставител на отчета - Лида Бонева
Тел. за контакт - 0897862459

ГФО на "МСП ТРЪН" ДЗЗД за 2016 г.

"МПС ТРЪН" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176706571
Седалище и адрес на управление - гр. Перник, ул. "Бродо" № 3, офис 4
Представляващ - Кръстан Миков
Съставител на отчета - Лида Бонева
Тел. за контакт - 0897862459

ГФО на "НЕРЕИДА" ДЗЗД за 2016 г.

"НЕРЕИДА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Стефан Стефанов

ГФО на "НИК КОМЕРС" ДЗЗД за 2016 г.

"НИК КОМЕРС" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103919102
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Илиян Илчев

ГФО на "НИКСИ-48" ДЗЗД за 2016 г.

"НИКСИ-48" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103915214
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Балатон" 17
Представляващ - Николай Антонов Иванов
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ 1918 г." за 2016 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ 1918 г."

ЕИК/БУЛСТАТ - 000804407
Седалище и адрес на управление - с. Оряховица, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора
Представляващ - Виолета Славова Вапцарова
Съставител на отчета - Виолета Славова Вапцарова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1930 г." за 2016 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1930 г."

ЕИК/БУЛСТАТ - 000805822
Седалище и адрес на управление - с. Плоска Могила, обл. Стара Загора
Представляващ - Радка Йорданова Денева
Съставител на отчета - Недялка Дончева Иванова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ-2013" за 2016 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ-2013"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176620834
Седалище и адрес на управление - с. Беласица, обл. Благоевград, ул. "Беласица" № 40
Представляващ - Величка Петрова Спасова
Съставител на отчета - "Заккария Консултинг" ООД

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА 1874" за 2016 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА 1874"

ЕИК/БУЛСТАТ - 104062662
Седалище и адрес на управление - с. Ресен, общ. Велико Търново, п.к. 5060, пл. "Св. ДимитърСолунски" 2
Представляващ - Дияна Йорданова Джанзова
Съставител на отчета - Петя Иванова Георгиева

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1925" за 2016 г.
СБ; ОПР нестопанска дейност; ОСК; Протокол

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1925"
ЕИК/БУЛСТАТ - 000894995
Седалище и адрес на управление - с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково
Представляващ - Делкя Николова Бойчева
Съставител на отчета - Марийка Недялкова Тодорова

ГФО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ-2011" за 2016 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ-2011"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176227029
Седалище и адрес на управление - с. Петлешково, ул. "Първа" № 14
Представляващ - Ангел Валентинов Донев
Съставител на отчета - Светлана Иванова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - 1954 г." за 2016 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ - 1954 г."

ЕИК/БУЛСТАТ - 000455806
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" 160
Представляващ - Анахид Вахан Парсехян
Съставител на отчета - Карамфилка Василева Костова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТИ САРКИС -2007" за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Приложение

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СВЕТИ САРКИС - 2007"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175434442
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хан Аспарух" 15
Представляващ - Сатеник Гарабед Аганчян
Съставител на отчета - инж. Силва Киркор Бейлерян

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908" за 2016 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908"

ЕИК/БУЛСТАТ - 000522895
Седалище и адрес на управление - гр. Русе
Представляващ - Вяра Косева
Съставител на отчета - Марушка Ангелова

ГФО на НПД "ЛЕТКА-91 В.Б. ЙОРДАНОВ" за 2016 г.

НПД "ЛЕТКА-91 В.Б. ЙОРДАНОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 105008571
Седалище и адрес на управление - с. Градец, обл. Видин
Представляващ - Летка Йончева
Съставител на отчета - Албена Борисова

ГФО на НПД "В. Б. ПЛАЙГРУП" за 2016 г.

НПД "В. Б. ПЛАЙГРУП"
ЕИК/БУЛСТАТ - 105040455
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. "Княз Борис I" № 21
Представляващ - Владимир Йорданов
Съставител на отчета - Албена Борисова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ ПЪТНА КОМПАНИЯ ГЕОСТРОЙ ВОДОКАНАЛСТРОЙ за 2016 г.

ОБЕДИНЕНИЕ ПЪТНА КОМПАНИЯ ГЕОСТРОЙ ВОДОКАНАЛСТРОЙ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176559274
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Булаир" № 9
Представляващ - Станислав Тодоров Тодоров
Съставител на отчета - "Херос меритайм сървисиз" ЕООД - Велина Иванова Велкова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "БУЛИНЖЕНЕРИНГ - КОРЕКТ-99" ДЗЗД за 2016 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "БУЛИНЖЕНЕРИНГ - КОРЕКТ-99" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176881706
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бачо Киро" 1, ет. 8 , офис 8-3
Представляващ - Светлана Николчева
Съставител на отчета - Миглена Петрова

ГФО на "ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА" за 2016 г.

"ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176017380
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова, "Карея 85" ООД

ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД за 2016 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103893287
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Милка Юдова

ГФО на "ОФЕЛИЯ ПЛАЗА" ДЗЗД за 2016 г.

"ОФЕЛИЯ ПЛАЗА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177036490
Представляващ - Лазаринка Табакова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД за 2016 г.

"ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176910870
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Живка Петрова

ГФО на ПРИРОДОЗАЩИТНО СДРУЖЕНИЕ "БИОСФЕРА" за 2016 г.

ПРИРОДОЗАЩИТНО СДРУЖЕНИЕ "БИОСФЕРА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 126733366
Седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. "Свети Георги" 4В
Представляващ - Николай Георгиев Терзиев
Съставител на отчета - Николай Георгиев Терзиев

ГФО на ПП и БЕКА КАЛОТИНА ДЗЗД за 2016 г.

ПП и БЕКА КАЛОТИНА ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176063125
Седалище и адрес на управление - гр. Годеч, ул. "Софийско шосе" № 5
Представляващ - Крум Милушев Крумов
Съставител на отчета - Крум Милушев Крумов

ГФО на ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД за 2016 г.

ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176835616
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Димитрова Кичкова

ГФО на ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД за 2016 г.

ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176791582
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, офис 20
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Димитрова Кичкова

ГФО на ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД за 2016 г.

ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176636895
Седалище и адрес на управление - гр. Момчилград, ул. "Маказа" 55
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Димитрова Кичкова

ГФО на РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД за 2016 г.

РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176390739
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Милка Стефанова Митрева

ГФО на РЕКОНСТРУКЦИИ КО ДЗЗД за 2016 г.

РЕКОНСТРУКЦИИ КО ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176958589
Седалище и адрес на управление - гр. София 1309, район "Възраждане", ж.к. "Света Тройца" 339Б, вх. 1, ет. 4
Представляващ - Антон Илиев
Съставител на отчета - Теодор Цветанов

ГФО на РОСЕН РАДЕВ ДЗЗД за 2016 г.
СБ; ОПР

РОСЕН РАДЕВ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103754095
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Бр. Миладинови" № 68 А
Представляващ - Росен Димитров Радев
Съставител на отчета - Росен Димитров Радев

ГФО на "РУАН-5" ДЗЗД за 2016 г.

"РУАН-5" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103869806
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик", бл. 40, вх. А, ап. 7
Представляващ - Стефан Николов
Съставител на отчета - Стефан Николов

ГФО на "РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД за 2016 г.

"РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176622383
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Проф. Н. Державин" № 4-офис
Представляващ - Румяна Стойкова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ГР. ПОМОРИЕ за 2016 г.
СБ; ОПР от стопанска дейност; ОПР от нестопанска дейност

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ГР. ПОМОРИЕ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176609898
Седалище и адрес на управление - гр. Поморие, кв. "Свобода", бл. 23, вх. 3, ет. 2
Представляващ - Валентин Андреев Продромов
Съставител на отчета - Сияна Куцарова

ГФО на "СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ" ДЗЗД за 2016 г.

"СГРАДОСТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 202243782
Седалище и адрес на управление - ул. "Филип Тотю" № 17А
Представляващ - Иван Крумов
Съставител на отчета - Маргарита Владимирова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗИВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894564
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Нешо Бончев" 3
Представляващ - Мария Михайлова Джелебова-Димитрова
Съставител на отчета - Мима Ангелова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА - ГР. БЕЛАСИЦА" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА - ГР. БЕЛАСИЦА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175822644
Седалище и адрес на управление - гр. Беласица, ул. "Митко Саев" 11
Представляващ - Милко Берберски
Съставител на отчета - Бедрие Музикаджиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" за 2016 г.
СБ; ОПР;ОПП; ОСК; Справка ДА; Годишен доклад

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176779224
Седалище и адрес на управление - гр. Белослав, кв. "Акации"
Представляващ - Валентина Чернева Христова
Съставител на отчета - Валентина Чернева Христова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175918450
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Драма" 11, ет. 1
Представляващ - Иванка Димитрова Станчева
Съставител на отчета - Виолета Димитрова Тодорова
Тел. за контакт - 0879400192

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ - БУРГАС" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ - БУРГАС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176609706
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Драма" 11, ет. 1
Представляващ - Иванка Димитрова Станчева
Съставител на отчета - Виолета Димитрова Тодорова
Тел. за контакт - 0879400192

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОМЕД КОНСУЛТ" за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение 

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОМЕД КОНСУЛТ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176629915
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. Мальовица № 81
Представляващ - Радослав Иванов Дудев
Съставител на отчета - Гюлшен Мурадова
Тел. за контакт - 0882748344

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОНАДЕЖДА" за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Годишен доклад

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОНАДЕЖДА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176629993
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пирот" № 24
Представляващ - Доц. Д-р Кирил Панайотов Панайотов
Съставител на отчета - Гюлшен Мурадова
Тел. за контакт - 0882544988

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ" за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение

СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176279315
Седалище и адрес на управление - гр. Копривщица, ул. "Полковник Кесяков" 2
Представляващ - Калин Христов Лозанов
Съставител на отчета - Калин Христов Лозанов
Тел. за контакт - 0988961167

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 148024535
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16
Представляващ - Данета Желева
Съставител на отчета - Маргарита Гунчева
Тел. за контакт - 052601734

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ" за 2016 г.

СНЦ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 123690287
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 45, ет. 5, офис 5
Представляващ - Георги Динев Калинчев
Саставител на отчета - Мария Николова Кирилова
Тел. за контакт - 042602234

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" ГР. РУСЕ за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" ГР. РУСЕ
ЕИК/БУЛСТАТ - 000532747
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Александровска" № 28
Представляващ - Здравно Георгиев Цанков
Съставител на отчета - Светла Христова Кунева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ГРЕБАНЕ за 2016 г.
                        СБ; ОПР

СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ГРЕБАНЕ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176233182
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" № 9
Представляващ - Здравко Иванов Попов
Съставител на отчета - Таня Стефанова Гюрова
Тел. за контакт - 032908915

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 117681472
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Чипровци" 21, бл. "Лисец" вх. Б, ет. 3
Представляващ - Магдалена Василева Дакова
Съставител на отчета - Петя Цветкова Ангелова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА ЛОТОС СПРИНТ за 2016 г.
СБ; ОПР; Приложение

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА ЛОТОС СПРИНТ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176465639
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Генерал Кирил Ботев" № 3, вх. Г, ет. 1
Представляващ - Катерина Василева Коцева
Съставител на отчета - Татяна Иванова Исакова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНЬОР-IV Л-Н СКИТИЯ за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНЬОР-IV Л-Н СКИТИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 175954119
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич 9300, ул. "Васил Левски" 7
Представляващ - Радостин Димитров Колчев
Съставител на отчета - Радостин Димитров Колчев

ГФО на СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО ЙОГА ЛАЗУР за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО ЙОГА ЛАЗУР

ЕИК/БУЛСТАТ - 176471269
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Константин Величков" 67, ет. 6
Представляващ - Ваня Михайлова Михайлова
Съставител на отчета - Виждан Насуф Аслан

ГФО на СДРУЖЕНИЕ УТИЛИС за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ УТИЛИС
ЕИК/БУЛСТАТ - 176875571
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, кв. "Повеляново", "Индустриална зона"
Представляващ - Ваня Стоянова Александрова
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за контакт - 051997442

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175975241
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Изгрев", ул. "Св. Пимен Зографски" 16
Представляващ - Диана Димитрова Бушкалова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ" за 2016 г.
                                 Приложение

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 121233788
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Родопски извор" № 43А
Представляващ - Тодор Иванов Захариев
Съставител на отчета - Татяна Иванова Исакова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛЪКИ ХЪНТ ФОНДЕЙШЪН" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЛЪКИ ХЪНТ ФОНДЕЙШЪН"
ЕИК/БУЛСТАТ - 177034330
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 4, ет. 2
Представляващ - Саманта Хънт
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за контакт - 051997442

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176430070
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 22, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Велина Аспарухова Рашкова
Съставител на отчета - "Аргус Бул Финанс" ЕООД

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "РЕЙ" за 2016 г.
СБ; ОПР

СДРУЖЕНИЕ "РЕЙ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 131567932
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Бачо Киро" № 46
Представляващ - Любомир Тодоров Петканчин
Съставител на отчета - Любомир Тодоров Петканчин

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА ТРАЙНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО" за 2016 г.
СБ; ОПР

СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА ТРАЙНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО"

ЕИК/БУЛСТАТ - 131149783
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Александър Стамболийски" 114
Представляващ - Катерина Георгиева Величкова
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР "ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР "ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176056383
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" 29, ет. 3
Представляващ - Рада Тодорава Алексиева
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР"

ЕИК/БУЛСТАТ - 17693544
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" № 11-13, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Маргарита Борисова
Съставител на отчета - Елица Чолева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ за 2016 г.
СБ; ОПР

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
ЕИК/БУЛСТАТ - 175917996
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Александър Хаджирусет" № 10
Представляващ - Пламен Димитров Господинов
Съставител на отчета - СДД Финанс консулт ЕООД

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА
ЕИК/БУЛСТАТ - 176611333
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Пошево, ул. "Алекнадръ Димитров" 1 Б
Представляващ - Бранимир Димитров
Съставител на отчета - Светлана Иванова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 117649325
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Плиска" 5, вх. А
Представляващ - Диана Миткова Поптонева
Съставител на отчета - Юлиана Цвяткова Русинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА НАТУРОПАТИЯ И НУТРИЦИОНИЗЪМ "ФЕНИКС" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА НАТУРОПАТИЯ И НУТРИЦИОНИЗЪМ "ФЕНИКС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176874359
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Свети Иван Рилски" 52
Представляващ - Рада Тодорова Алексиева
Съставител на отчета - Карамфилка Василева Костова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115950098
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел СПС, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ
ЕИК/БУЛСТАТ - 112541317
Седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, ул. "Гурко" 2
Представляващ - Георги Цветков
Съставител на отчета - Георги Цветков

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ 2014" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ 2014"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176866946
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 384, ет. 1, офис 3
Представляващ - Габриеле Скорано
Съставител на отчета - "Фисконсулт" ООД

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "МЕЙСЪН БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "МЕЙСЪН БИЗНЕС КОНСУЛТИНГ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 124715996
Седалище и адрес на управление - общ. Добричка, с. Лясково, ул. "Дванадесета" № 6
Представляващ - Ивелин Енчев Ковачев
Съставител на отчета - Нериман Мехмед

ГФО на СДРУЖЕНИЕ В ПОМОЩ НА БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ В ПОМОЩ НА БЕЗДОМНИТЕ ЖИВОТНИ

ЕИК/БУЛСТАТ - 177083159
Седалище и адрес на управление - гр. Ловеч, ул. "Акд. Иширков" 33
Представляващ - Мария Тодорова Цочева
Съставител на отчета - Мария Тодорова Цочева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БОЛКАН ДИНАМИКС" за 2016 г.

СДРУЖЕНИЕ "БОЛКАН ДИНАМИКС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 126748824
Седалище и адрес на управление - гр. София 1574, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 68
Представляващ - Борис Кирилов Рачев
Съставител на отчета - Жанин Тодорова Тодорова

ГФО на "СИМА-84" ДЗЗД за 2016 г.

"СИМА-84" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177081076
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" № 33
Представляващ - Елена Христова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "СТОЙЧЕВ И ПАРТНЬОРИ" ДЗЗД за 2016 г.

"СТОЙЧЕВ И ПАРТНЬОРИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 17651010
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Варшава" 11
Представляващ - Димитър Станков Стойчев
Съставител на отчета - Спаска Христоскова Илинова

ГФО на СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД за 2016 г.

СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176498371
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Милка Стефанова Митрева

ГФО на СНЦ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГР. ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 Г." за 2016 Г.

СНЦ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГР. ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА  ПРЕЗ 1916 Г."

ЕИК/БУЛСТАТ - 124708918
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Независимост" № 7
Представляващ - Георги Марков Георгиев и Йордан Тошков Йорданов
Съставител на отчета - Снежка Денева Димитрова

ГФО на СНЦ "КЛУБ НА ВИНОТО ДИОНИС" за 2016 г.

СНЦ "КЛУБ НА ВИНОТО ДИОНИС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 123735768
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Г. Михайловски" 63
Представляващ - Диана Димитрова Бушкалова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на СНЦ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЕВРОАЛТЕРНАТИВА 2005" за 2016 г.

СНЦ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЕВРОАЛТЕРНАТИВА 2005"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894863
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел СПС, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова„
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на СНЦ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ "ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИ БЕЗ ДОМ" за 2016 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Декларация

СНЦ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ "ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИ БЕЗ ДОМ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176588646
Седалище и адрес на управление - гр. Благоевград, пл. "Г. Измирлиев" 1
Представляващ - Атанас Станкев Камбитов
Съставител на отчета - Блага Атанасова Гълъбова

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2016 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич
Представляващ - Петя Ташева

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2016 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Борис Димитров

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2016 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148129689
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Евгени Петров

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД за 2016 г.

"ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Евгени Петров

ГФО на "ТОДОРОВИ" ДЗЗД за 2016 г.

"ТОДОРОВИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 148031234
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Гладстоун" № 4, вх. В, ет. 4, ап. 53
Представляващ - Марин Стойков Тодоров
Съставител на отчета - Кръстинка Вълчева

ГФО на "ТОЧКА КОМ" ДЗЗД за 2016 г.

"ТОЧКА КОМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148091605
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Михаил Стойков

ГФО на ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СКАЙ БРИЙЗ за 2016 г.

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СКАЙ БРИЙЗ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176185015
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Михаил Тенев" 12, ет. 9
Представляващ - Шай Хилел
Съставител на отчета - Надежда Касабова

ГФО на ТП ЕВРО-ПАРТНЕР-УКРАЙНА за 2016 г.

ТП ЕВРО-ПАРТНЕР-УКРАЙНА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176399122
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Дмитро Магдич

ГФО на ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ-СОФИЯ" за 2016 г.
СБ; ОПР

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ-СОФИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 000690932
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Джавахарлал Неру" № 28
Представляващ - Николай Димитров Божков
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ГФО на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ГР. ДЕБЕЛЕЦ за 2016 г.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ГР. ДЕБЕЛЕЦ

ЕИК/БУЛСТАТ - 177147163
Седалище и адрес на управление - гр. Дебелец, общ. Велико Търново, ул. "Патриарх Евтимий" 133
Представляващ - Грета Николова Калайджиева
Съставител на отчета - Ивелина Христова Василева

ГФО на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" за 2016 г.
СБ; ОПР

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 127577276
Седалище и адрес на управление - с. Салманово, ул. "Г. Димитров" 25
Представляващ - Валентина Сербезова
Съставител на отчета - Мария Алексиев
Тел. за контакт - 0896060592

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ" за 2016 г.

ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 117521158
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Гюргево" 5
Представляващ - Милена Иванова Даскалова
Съставител на отчета - Милена Иванова Даскалова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "УРМАНОВ" за 2016 г.

ФОНДАЦИЯ "УРМАНОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176614532
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, кв. "Повеляново", "Индустриална зона"
Представляващ - Васил Искров Александров
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ВЗАИМОПОМОЩ НА ХИМИЦИТЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ" за 2016 г.

ФОНДАЦИЯ "ВЗАИМОПОМОЩ НА ХИМИЦИТЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103854836
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, кв. "Повеляново", Индустриална зона
Представляващ - Христо Ганчев Георгиев
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за контакт - 051997442

ГФО на ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ" за 2016 г.

ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175812212
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Май" 1 А
Представляващ - Петър Павлов Калпакчиев
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП-ДОГС" за 2016 г.

ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП-ДОГС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176613947
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Д-р Иван Пенаков" № 15, вх. В
Представляващ - Стелиян Кирчев Славов
Съставител на отчета - Светлана Иванова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "КОМ" за 2016 г.

ФОНДАЦИЯ "КОМ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 131157820
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Порто Лагос" 8
Представляващ - Светлана Симеонова Тихова
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ" за 2016 г.

ФОНДАЦИЯ "КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 131206003
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Цариградско шосе" 113А
Представляващ - Васил Тодоров Флоров
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на "ФОНДАЦИЯ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ПРОВАДИЯ" за 2016 г.

"ФОНДАЦИЯ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ПРОВАДИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176048319
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова, "Карея 85" ООД

ГФО на "ХАРДКОМ" ДЗЗД за 2016 г.

"ХАРДКОМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175516042
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Росен Русев

ГФО на "ХИДРОГРУП" ДЗЗД за 2016 г.

"ХИДРОГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176563059
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Вихрен Николов Мустакерчев
Съставител на отчета - Фискалис ЕООД

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД за 2016 г.

"ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176038816
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева
Тел. за контакт - 042256967

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2016 г.

"ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175980473
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ет. 5, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева
Тел. за контакт - 042256967

ГФО на ХИДРО - ДЖЕБЕЛ ДЗЗД за 2016 г.

ХИДРО - ДЖЕБЕЛ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176791582
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. Христо Ботев 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Димитрова Кичкова

ГФО на "ХИТ МЕС" ДЗЗД за 2016 г.

"ХИТ МЕС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176845788
Седалище и адрес на управление - с. Тополи, ул. "Райко Панчелиев" 16
Представляващ - Десислава Николова Митева
Съставител на отчета - Кирчо Георгиев Бозов

ГФО на "ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД за 2016 г.

"ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103887590
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, кв. "Победа", бл. 9, ет. 6, ап. 34
Представляващ - Мина Карамитева
Съставител на отчета - Мина Карамитева

ГФО на ХОЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ за 2016 г.

ХОЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 121851592
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 82, ет. 2, ап. 5
Представляващ - Ирена Страхилова Събева
Съставител на отчета - Лилия Фердова Маринова

ГФО на "ЧАР" ДЗЗД за 2016 г.

"ЧАР" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176233054
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Боровец-Юг" № 38
Представляващ - Капка Молла
Съставител на отчета - Татяна Тодорова

ГФО на "ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД за 2016 г.

"ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176715887
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Христо Смирненски" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 21
Представляващ - Радослав Младенов Петев
Съставител на отчета - Лилия Йорданова Славова

ГФО на ЧИСТАЧИ ДЗЗД за 2016 г.

ЧИСТАЧИ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176318992
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Георги Апостолов" № 16, ет. 6, ап. 17
Представляващ - Йордан Владимиров Вълев
Съставител на отчета - "Счетоводство, контрол и финанси" ООД

ГФО на ЧЕРНООЧЕНЕ - КАНЯК ДЗЗД за 2016 г.

ЧЕРНООЧЕНЕ - КАНЯК ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176740673
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Димитрова Кичкова

ГФО на 4 ПЛЮС АСЕНОВГРАД ДЗЗД за 2016 г.

4 ПЛЮС АСЕНОВГРАД ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176909593
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цар Александър" 20
Представляващ - Христо Тодоров Пелтеков
Съставител на отчета - Карамфилка Василева Костова

ГФО на ЮЛНЦЧП "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ" - (БАТСЗМ) за 2016 г.

ЮЛНЦЧП "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ" - (БАТСЗМ)
ЕИК/БУЛСТАТ - 176415021
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Странджа" 89
Представляващ - Кирил Стаменов
Съставител на отчета - Йорданка Първанова

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2016 г.

"ЮЛИТА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 123679223
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" 61
Представляващ - Нели Атанасова Кенова-Господинова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова