Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

ГФО на КОНСОРЦИУМ АГРО ФРУКТ ГРУП  за 2011 г. (02.04.2012)

КОНСОРЦИУМ АГРО ФРУКТ ГРУП; ЕИК/Булстат 126660744; ДДС № BG126660744; седалище и адрес на управление - гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 1, ет. 3; представляващ - Маргарит Маргаритов; съставител на отчетите - В. Виденова

ГФО на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И КО" за 2011 г. (26.06.2012)

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И КО"; ЕИК/Булстат 115929047; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Опълченска" № 10; представляващ - Антоанета Георгиева Димитрова; съставител на отчетите - Анелия Христова Петкова

ГФО на "АЗАЛЕЯ" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"АЗАЛЕЯ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103889043; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 21, ап. 4; представляващ - Людмила Анастасова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "АНЕТ" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"АНЕТ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103801997; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "М. Иванов", бл. 25, вх. Б; представляващ - Антоанета Панайотова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД за 2011 г. (26.06.2012)

"БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 117621564; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1; представляващ - Росен Стоянов; съставител на отчетите - Галя Иванова

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2011 г.

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103784220; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Александър Рачински" 25; представляващ - Димитър Стефанов Димитров; съставител на отчетите - Димитър Стефанов Димитров; Тел. за контакт 0988884406

ГФО на "ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175868289; седалище и адрес на управление - с. Звездица, ул. Сатурнт 3; представляващ - Анна Атанасова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД за 2011 г. (08.06.2012)

"ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103916374; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 18; представляващ - Валентина Иванова Драгиева; съставител на отчетите - Антония Иванова Атанасова

ГФО на "ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2011 г. (26.06.2012)

"ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103832505; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Разлог" 705, вх. 2, ап. 25; представляващ - Венелин Иванов Велев; съставител на отчетите - Мариана Атанасова Маринова

ГФО на "ВИЗИЯ" ДЗЗД за 2011 г. (26.06.2012)

"ВИЗИЯ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103958728; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 57, ап. 46; представляващ - Нели Нешкова; съставител на отчетите - Соня Григорова

ГФО на "ВИП ТРАНС" ДЗЗД за 2011 г.

"ВИП ТРАНС" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175865977; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, кв. "Трите Чучура", бл. 62, ап. 19; представляващ - Пенко Динев; съставител на отчетите - СК "Лакрима" ООД

ГФО на ГД "МИГ" за 2011 г. (28.06.2012)
         Финансов отчет; Приложение;

ГД "МИГ"; ЕИК/Булстат 103676278; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хан Кубрат" 52, вх. А, ет. 4, ап. 16; представляващ - Милен Стойков Стоев; съставител на отчетите - Маргаритка Дамянова; тел. за контакт 052/627676

ГФО на "ДАНИНА 2Н - В. ДРАЖЕВ" ЕТ за 2011 г. (06.06.2012)

"ДАНИНА 2Н - В. ДРАЖЕВ" ЕТ; ЕИК/Булстат 103155791; седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул. "Г. Петлешев" 1; представляващ - Владимир Дражев Филчев; съставителна отчетите - Боряна Димова

ГФО на "ДАЯН" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"ДАЯН" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103893433; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Владиславово" 227; представляващ - Йордан Пенчев; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ДИВА-5" ДЗЗД за 2011 г. (26.06.2012)

"ДИВА-5" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103799763; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", бл. 28, вх. 2; представляващ - Диана Василева Петрова; съставител на отчетите - Мариана Атанасова Маринова

ГФО на "ДИВИУС" ДЗЗД за 2011 г. (17.04.2012)

"ДИВИУС" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175589389; седалище и адрес на управление - гр. Сливен-8800, ул. Павел Милюков № 2-Г-9; представляващ - Димитър Константинов Панов; съставител на отчетите - Красимира Миткова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"ДИДО" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103834253; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Сливница 137; представляващ - Нина Койчева; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ДОНИ 66" ДЗЗД за 2011 г. (25.06.2012)

"Дони 66" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103627190; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Лонгоз" 4; представляващ - Дончо Коемджиев; съставител на отчетите - Татяна Николова

ГФО на "ДРАЦЕНА" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"ДРАЦЕНА" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103785009; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Средец 13, представляващ - Десислава Великова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "АСОЦИАЦИЯ К-С ЗОРНИЦА" за 2011 г. (28.06.2012)
        Счетоводен баланс; ОПР; ОСК; ОПП

ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "АСОЦИАЦИЯ К-С ЗОРНИЦА"; ЕИК/Булстат 175799277; седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Шейново" 10; представляващ - Никола Ликоманов; съставител на отчетите - Капка Шивачева

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА за 2011 г. (11.05.2012)

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА; ЕИК/Булстат 102834040; седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол, ул. Велека № 37; представляващ Ангел Николаевв Рибов; съставител на отчетите Тодорка Стефанова

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - ВАРНА за 2011 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА; ЕИК/БУЛСТАТ 103124082; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48; представляващ - Николай Кокончев; съставител на отчетите - Светла Гиргинова Монова

ГФО на "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД за 2011 г. (14.06.2012)

"ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175863566; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Симеон" 108; представляващ - Иван Георгиев Здравчев; съставител на отчетите - Антония Атанасова

ГФО на "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ-НЕТИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД  за 2011 г. (14.06.2012)

"ЕВРОТРАНСПРОЕКТ-НЕТИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175633857; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Самуил" 108; представляващ - Тома Любенов Йоцов; съставител на отчетите - Антония Атанасова

ГФО на "ЖИВКОВИ" ДЗЗД за 2011 г.  (25.06.2012)

"ЖИВКОВИ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103921605; седалище и адрес на управление - гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" 100; представляващ - Живко Боянов Живков; съставител на отчетите - Дияна Пенева

ГФО на "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2011 г. (08.06.2012)

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 11709668; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" 45; представляващ - Анушка Антонова Чалъкова; съставител на отчетите - Милка Иванова Миронова

ГФО на "ИВЕТ 99" ДЗЗД за 2011 г. (25.06.2012)

"ИВЕТ 99" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103833767; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Майор Минчо Димитриев" №35; представляващ - Петя Коемджиева; съставител на отчетите - Татяна Николова

ГФО на "ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД за 2011 г. (12.06.2012)

"ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 123755094; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ж.к. "Железник", ул. "Загорка" 15, ап. 9; представляващ - Николай Любчев Иванов; съставител на отчетите - Катя Ангелова Динева; тел. за контакт 0895459468

ГФО на "ЙОННИ" 98" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"ЙОННИ 98" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103924576; седалище и адрес на управление - гр. Варна, представляващ - Калинка Христова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "КРЕДО" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"КРЕДО" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 148098012; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Д-р Басанович 19; представляващ - Марин Колев; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ЛИЛИЯ СЛАВОВА - ТЕРА СП" ЕТ  за 2011 г. (18.06.2012)

"ЛИЛИЯ СЛАВОВА - ТЕРА СП" ЕТ; ЕИК/Булстат 041068503; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Осми приморски полк 139, бл. 38, вх. А, ап. 50; представляващ - Лилия Йорданова Славова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на ЛС "ЛУДОГОРСКИ ЛОВЕЦ" за 2011 г.

ЛС "ЛУДОГОРСКИ ЛОВЕЦ"
; ЕИК/БУЛСТАТ 175821371;седалище и адрес на управление - с. Становец, област Шумен, ул. "Еньо Марковски" 16; представляващ - Емил Димитров Цонев; съставител на отчета - Надежда Николова Иванова;Тел. за контакт - 054830164

ГФО на "МАКСИМУМ" ДЗЗД за 2011 г.  (05.04.2012)
        стр. 1; стр. 2;стр. 3; стр. 4; стр. 5; стр. 6; стр. 7; стр. 8; стр. 9.

"МАКСИМУМ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 130598160;
седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик", бл. 218, вх. 7, ет. 9, ап. 222; представляващ - Надежда Димитрова Апостолова; съставител на отчетите - Габриела Иванова Симеонова-Георгиева

ГФО на "МД ВАРИАНТ" ДЗЗД за 2011 г. (25.06.2012)

"МД ВАРИАНТ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103764221; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Лонгоз" 4; представляващи - Дончо Коемджиев и Милен Лалов; съставител на отчетите - Татяна Николова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД за 2011 г. (17.05.2012)

"МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 176104643; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. Добротич 2А; представляващ - Борислав Кирилов; съставител на отчетите - Галя Маркова; тел. за връзка - 02/920-40-58

ГФО на "МСИМ" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"МСИМ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103808002; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Раковска 45; представляващ - Мариян Дачев; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908" за 2011 г. (13.06.2012)

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908"; ЕИК/Булстат 000522895; седалище и адрес на управление - гр. Русе; представляващ - Вяра Косева; съставител на отчетите - Марушка Ангелова

ГФО на "НЕРЕИДА 1" ДЗЗД за 2011 г. ((25.04.2012)

"НЕРЕИДА 1" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103840726; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Иван Аксаков 25; представляващ - Стефан Георгиев; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на НПД "В.Б.ПЛАИГРУП" за 2011 г. (28.06.2012)
Счетоводен баланс-стр.1, стр.2, стр.3,стр.4, стр.5; ОПР-стр.1, стр.2, стр.3, стр.4;ОПП; ОСК;ДМА;Спр. за вземания и задължения-стр.1, стр.2

НПД "В.Б.ПЛАИГРУП"; ЕИК/Булстат 105040455; седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. "Княз Борис І" № 21; представляващ - Владимир Борисов Йорданов; съставител на отчетите - Албена Руменова Борисова

ГФО на НПД "ЛЕТКА-91 В.Б.ЙОРДАНОВ" за 2011 г. (28.06.2012)
Счетоводен баланс-стр.1,стр.2,стр.3,стр.4;ОПР-стр.1,стр.2,стр.3,стр.4,ОПП;ОСК;Спр. за вземания и задължения-стр.1,стр.2,стр.3

НПД "ЛЕТКА-91 В.Б.ЙОРДАНОВ"; ЕИК/Булстат 105008571; седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. "Градинарска" № 1; представляващ - Летка Петрова Йончева; съставител на отчетите - Албена Руменова Борисова

ГФО на "ОГНЕВИ" ДЗЗД за 2011 г. (29.06.2012)

"ОГНЕВИ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175671466; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 302, вх. 12, ет. 5, ап. 18; представляващ - Десислава Бориславова Огнева; съставител на отчетите - Янка Димитрова Минева

ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"ОНГЪЛ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103893287; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. П. Момилов 5; представляващ - Милка Юдова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА-1 за 2011 г.

ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА-1; ЕИК/БУЛСТАТ 176017380; седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Георги Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8; представляващ - Атанас Цонев Атанасов; съставител на отчетите  Светла Гиргинова Монова

ГФО на "ПЕНЕВИ" ДЗЗД за 2011 г. (26.06.2012)

"ПЕНЕВИ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103891293; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Нешава" № 2; представляващ - Недю Пенев Недев; съставител на отчетите - Мариана Атанасова Маринова

ГФО на ГД "РЕВЕНАНТ" за 2011 г. (06.06.2012)

ГД "РЕВЕНАНТ"; ЕИК/Булстат 103507593; седавлище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Пирин № 10; представляващ - Мирослав Янков

ГФО на "РУАН-5" ДЗЗД за 2011 г. (26.06.2012)

"РУАН-5" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103869806; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик", бл. 40, вх. А, ап. 7; представляващ - Стефан Димитров Николов; съставител на отчетите - Стефан Димитров Николов

ГФО на "РУСАЛКА" ДЗЗД за 2011 г.
 
"РУСАЛКА" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175464542; седалище и адрес на управление - гр. Балчик, ул. "Владимир Димитров Майстора" № 9, представляващ - Галин Георгиев Тодоров; съставител на отчетите - Надежда Николова Иванова


ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БОЛКАН ДИНАМИКС" за 2011 г. (02.04.2012)

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БОЛКАН ДИНАМИКС"; ЕИК/Булстат 126748824; седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. Цар Симеон Велики 8; представляващ - Борис Кирилов Рачев; съставител на отчетите - Жанин Тодорова Тодорова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА" за 2011 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА"; ЕИК/Булстат 148024535; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16; представляващ - Златко Бакалов; съставител на отчетите - Маргарита Гунчева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ " ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ВАРНА" за 2011 г. (19.06.2012)

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ВАРНА"; ЕИК/Булстат 176103395; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Проф. Марин Дринов" 55, представляващ - Виолетка Горанова Тачева; съставител на отчетите - Маргарита Тодорова Иванова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГРАД ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 Г." за 2011 г. (06.06.2012)

СДРУЖЕНИЕ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГРАД ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУЖДА ПРЕЗ 1916 Г"; ЕИК/Булстат 124708918; седалище и адрес на управление - гр. Добрич 9300, ул. "Независимост" № 7, ет. 7; представляващи - Георги Марков Георгиев и Детелина Кирилова Николова; съставител на отчетите - Снежана Димитрова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ" за 2011 г. (21.06.2012)

СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ"; ЕИК/Булстат 112541317; седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, ул. "Гурко" 2, представляващ - Георги Цветков; съставител на отчетите - Цветелина Кочева

ГФО на "СЕКАНД ЛАЙФ" ДЗЗД за 2011 г. (25.06.2012)

"СЕКАНД ЛАЙФ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103892210; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Лонгоз" 4; представляващ - Иван Киров; съставител на отчетите - Татяна Николова

ГФО на СНЦ "ДЕСИСЛАВА ОГНЕВА" за 2011 г. (29.06.2012)

СНЦ "ДЕСИСЛАВА ОГНЕВА"; ЕИК/Булстат 103972642; седалище и адрес на управление - гр. Варна; представляващ - Десислава Бориславова Огнева

ГФО на СНЦ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за  2011 г. (29.06.2012)

СНЦ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"; ЕИК/Булстат 115950098; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, офис 409; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "СНЦ ЗА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005" за 2011 г. (29.06.2012)

"СНЦ ЗА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005"; ЕИК/Булстат 115894863; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, офис 409; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "СТЕЛА ТРАНС - ГЕОРГИ СТОЯНОВ" ЕТ за 2011 г. (06.06.2012)

"СТЕЛА ТРАНС - ГЕОРГИ СТОЯНОВ" ЕТ; ЕИК/Булстат 103624333; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Люляк" 16, ет. 6, ап. 79; представляващ - Георги Иванов Стоянов; съставител на отчетите - Боряна Димова

ГФО на "СТЕНЛИ" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"СТЕНЛИ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 148028850; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" 118; представляващ - Ведат Мухарем; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"СЪНИ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 124705240; седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 16; представляващ - Николинка Ташева; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ТЕДИ" ДЗЗД за 2011 г. (08.06.2012)

"ТЕДИ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103850040; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" бл. 106, вх. 2, ап. 23; представляващ - Милен Димитров Асенов; съставител на отчетите - Антоанета Иванова Атанасова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2011 г. (25.04.2012)

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 148129689; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Съборни 12, ет. 2; представляващ - Евгени Петров; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ТОНЧЕВ - ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" ЕТ за 2011 г. (06.06.2012)

"ТОНЧЕВ - ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" ЕТ; ЕИК/Булстат 118557417; седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добруджа" 48; представляващ - Димитър Тончев Тончев; съставител на отчетите - Боряна Тончева-Димова

ГФО на ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО "ЦЕНТЪР НА ЧОВЕКА НА НОВОТО ВРЕМЕ" за 2011 г. (15.05.2012)

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО "ЦЕНТЪР НА ЧОВЕКА НА НОВОТО ВРЕМЕ"; ЕИК/Булстат 176226451; седалище и адрес на управление - гр. Варна; представляващ - Елена Ромашева; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ГЛОРИЕЛ" за 2011 г. (11.05.2012)

ФОНДАЦИЯ "ГЛОРИЕЛ"; ЕИК/Булстат 130328922; седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Люлин" 7, бл. 723, ет. 4; представляващ Ангел Николаев Рибов; съставител на отчетите - Ангел Рибов

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД за 2011 г. (25.06.2012)

"ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 176038816; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7 А; представляващ - Вихрен Николов Мустакерчев; съставител на отчетите - Янка Ангелова Колева; тел. за връзка 0895459468

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2011 г. (05.06.2012)

"ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175980473; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ж.к. "Железник", ул. "Загорка" 15, ап. 9; представляващ - Николай Любчев Иванов; съставител на отчетите - Катя Ангелова Динева; тел. за връзка 0895459468

ГФО на"ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД за 2011 г. 
(26.06.2012)

"ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103887590; седалище и адрес на управление - гр. Варна, кв. "Победа", бл. 9, ет. 6, ап. 34; представляващ - Мина Карамитева; съставител на отчетите - Соня Григорова

ГФО на "ЧИСТОТА МС" ДЗЗД за 2011 г. (03.05.2012)

"ЧИСТОТА МС" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175680910; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Христо Смирненски № 19, вх. А, ап. 21; представляващ - Светла Венева Маринова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "ЧИСТОТА РС" ДЗЗД за 2011 г. (03.05.2012)

"ЧИСТОТА РС" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175589147; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Христо Смирненски № 19, вх. А, ап. 21; представляващ - Светла Венева Маринова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2011 г. (12.06.2012)

"ЮЛИТА" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 125557135; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Свети Княз Борис" № 61; представляващ - Нели Кенова Господинова; съставител на отчетите - Динка Владева Вълчева

ГФО на "ЯНЕВИ-99 - ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ за 2011 г. (06.06.2012)

"ЯНЕВИ-99 - ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ; ЕИК/Булстат 103908771; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Никола Козлев" № 22, вх. Б, ап. 32; представляващ - Павлинка Минова Янева; съставител на отчетите - Боряна Димова