Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


ГФО на АВС - ЧЕРТОГ ДЗЗД за 2019 г.

АВС - ЧЕРТОГ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177022099
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - Николай Георгиев
Съставител на отчета - Мими Чамова
Тел. за контакт - 0895580831

ГФО на АДВОКАТСКА КАНТОРА "МАРКОВА  И ЛОЗЕВА" за 2019 г.

АДВОКАТСКА КАНТОРА "МАРКОВА И ЛОЗЕВА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 177315084
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "П. Енчев" 23
Представляващ - Цветелина Лозева
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И КО" за 2019 г.

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И КО"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115929047
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Петко Каравелов" №2А
Представляващ - Недялко Христов Шилев
Съставител на отчета - "Бурденис" ЕООД, Анелия Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО РАНКОВ И МИКОВА за 2019 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО РАНКОВ И МИКОВА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176830779
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ж.к. "Химик", бл. 15, вх. Е, ап. 130
Представляващ - Владимир Любомиров Ранков
Съставител на отчета - Цветелин Илиев

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ" за 2019 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176256708
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 204, вх. А, ет. 6, ап. 17
Представляващ - Евгени Начев Начев
Съставител на отчета - Деница Петкова Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ" за 2019 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176838854
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цоко Каблешков" № 19
Представляващ - Мариана Минчева
Съставител на отчета - Иглика Танева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КАМБУРОВ И СЪДРУЖНИЦИ" за 2019 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КАМБУРОВ И СЪДРУЖНИЦИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175253221
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Проф. Фритьоф Нансен" № 37А, ет. 5
Представляващ - Владимир Рангелов
Съставител на отчета - Тереза Анева

ГФО на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ" за 2019 г.

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 131430727
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" 22
Представляващ - Велина Рашкова
Съставител на отчета - Деница Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ" за 2019 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175824595
Седалище и адрес на управление - гр. София 1408, ул. "Емил Берсински" 12, ет. 5
Представляващ - Димитър Димов
Съставител на отчета - Мима Тенчева

ГФО на " АДИ 99" ДЗЗД за 2019 г.

"АДИ 99" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103873473
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Люляк" 18, ет. 8, ап. 32
Представляващ - Георги Узунов
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на "АКВАКОНТРОЛ ГРУП" ДЗЗД за 2019 г.

"АКВАКОНТРОЛ ГРУП" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177003871
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Вихрен Николов Мустакерчев
Съставител на отчета - "Фискалис" ЕООД, Елена Стоянова

ГФО на АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД за 2019 г.

АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176967639
Седалище и адрес на управление - с. Груево, спирка "Джебел ТСИ"
Представляващ - Гинка Маринова Маринова
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД за 2019 г.

АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176875870
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" 16
Представляващ - Катя Ангелова Динева
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "Б 2" ДЗЗД за 2019 г.

"Б 2" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175533508
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д. Дебелянов" 6
Представляващ - Борислава Георгиева
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД за 2019 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176776363
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, офис 2
Представляващ - Метин Ахмед Солак
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2019 г.

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103784220
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, обл. Варна, общ. Варна
Представляващ - Димитър Стефанов Димитров
Тел. за контакт - 052600969

ГФО на "ВАЛ-2017" ДЗЗД за 2019 г.

"ВАЛ-2017" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177211705
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" 20
Представляващ - Албена Стоянова Костадинова
Съставител на отчета - Албена Стоянова Костадинова

ГФО на ВИРАЖ 2004 ДЗЗД за 2019 г.

ВИРАЖ 2004 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 115852896
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "България" 4
Представляващ - Боян Киряков

ГФО на "ВИ ЕМ" ДЗЗД за 2019 г.

"ВИ ЕМ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 148112654
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д. Дебелянов" 17-1-2
Представляващ - Михаела Папаниколау
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ОООД

ГФО на ВИНАРСКА ИЗБА ДЗЗД за 2019 г.

ВИНАРСКА ИЗБА ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148109544
Седалище и адрес на управление - с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна
Представляващ - Станимира Пламенова Маринова
Тел. за контакт . 052605935

ГФО на "ВИКИ НАЙЛС 77" ДЗЗД за 2019 г.

"ВИКИ НАЙЛС 77" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176929179
Седалище и адрес на управление - обл. Варна, общ. Варна, с. Здравец, ул. "Пророк Илия" 4
Представляващ - Виктория Петкова
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на "ГАЛА 74" ДЗЗД за 2019 г.

"ГАЛА 74" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176243358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Константин Доганов" 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на ГЕРТ - ЕНЕРДЖИ ДЗЗД за 2019 г.

ГЕРТ - ЕНЕРДЖИ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177174865
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на ГРУП КОНСУЛТ ДЗЗД за 2019 г.

ГРУП КОНСУЛТ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177142757
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, "Освобождение" 32, бл. Сграда Тракия Нова, офис 19
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ДАГО-М" ДЗЗД за 2019 г.

"ДАГО-М" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176302739
Седалище и адрес на управлене - гр. Варна, ул. "Пискюлев" 30
Представляващ - Даниела Миткова Гочева
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД за 2019 г.

"ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103958354
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 16, вх. Б, ап. 18
Представляващ - Илиана Ганчева
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на "ДАНИНА-2Н-ВЛАДИМИР ДРАЖЕВ" ЕТ за 2019 г.

"ДАНИНА-2Н-ВЛАДИМИР ДРАЖЕВ" ЕТ

ЕИК/БУЛСТАТ - 103155971
Седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул. "Георги Петлешев" 1
Представляващ - Владимир Дражев Филчев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД за 2019 г.

"ДЕЛФИН 2012"ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441525
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Акад. Курчатов" № 1
Представляващ - Веселин Тодоров Гецов
Съставител на отчета - Мария Костадинова Атанасова

ГФО на "ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД за 2019 г.

"ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175694358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Вилите" 27
Представляващ - Стефка Георгиева
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2019 г.

"ДИДО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 137
Представляващ - Нина Койчева

ГФО на "ДОРО 61" ДЗЗД за 2019 г.

"ДОРО 61" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148124861
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" 40
Представляващ - Росица Русева
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на ДРУЖБА ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД за 2019 г.

ДРУЖБА ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177374894
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Липник" 133А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - СДД 19 ЕООД

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА за 2019 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА
ЕИК/БУЛСТАТ - 103124082
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница= 48
Представляващ - Николай  Кокончев
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-СУВОРОВО за 2019 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-СУВОРОВО

ЕИК/БУЛСТАТ - 103332998
Седалище и адрес на управление - гр. Суворово, ул. "Петко Напетов" 3
Представляващ - Желязко Стоянов
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - гр. АХТОПОЛ за 2019 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - гр. АХПОТОЛ
ЕИК/БУЛСТАТ - 102834040
Седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол, ул. "Велека" 37
Представляващ - Ангел Николаев Рибов
Съставител на отчета - Тодорка Стефанова

ГФО на "ЕЕ-ХАСКОВО-2016" ДЗЗД за 2019 г.

"ЕЕ-ХАСКОВО-2016" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177128191
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, офис 814
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Тел. за контакт - 0887997608

ГФО на ЕМ ДИ 15 ДЗЗД за 2019 г.

ЕМ ДИ 15 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176926628
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Самсарско знаме" 32
Представляващ - Мария  Светославова Василева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ЕКИП 21" ДЗЗД за 2019 г.

"ЕКИП 21" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177181518
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, офис 804
Представляващ - Сенко Гаврилов Георгиев
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на "ЕКОЕФЕКТ 21" ДЗЗД за 2019 г.

"ЕКОЕФЕКТ 21" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176926304
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, офис 804
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на "ЖЕНИНА" ДЗЗД за 2019 г.

"ЖЕНИНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176965894
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 105, вх. А, ап.31
Представляващ - Жена Славова
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2019 г.

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 117096668
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" № 45
Представляващ - Любка Димитрова
Съставител на отчета - Милка Миронова

ГФО на "ИКЕ 017" ДЗЗД за 2019 г.

"ИКЕ 017" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177132631
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. Стефан Колчев" № 50
Представляващ - Красимир Алексиев
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ИНФИНИТИ" ДЗЗД за 2019 г.

"ИНФИНИТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176355478
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" 208, вх. 4, ет. 3,
Представляващ - Димитър Христов
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на ИНСТАЛ СТРОЙ ДЗЗД за 2019 г.

ИНСТАЛ СТРОЙ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 123755094
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД за 2019 г.

ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175656884
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32 Тракия Нова офис 19
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД за 2019 г.

ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176538744
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, офис 20
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ИПС ГРУП ДЗЗД за 2019 г.

ИПС ГРУП ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176501940
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014 ДЗЗД за 2019 г.

ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176669856
Седалище и адрес на управление - гр. Джебел, ул. "Надежда" 4
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ЙОРГОВ ИНТИС ДЗЗД за 2019 г.

ЙОРГОВ ИНТИС ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175657790
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Липник" 133А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - СДД 19 ЕООД

ГФО на "КАМИ" ДЗЗД за 2019 г

"КАМИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177260200
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "К. Арабаджиев" 10
Представляващ - Юлия Манолова
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на "КИК КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2019 г.

"КИК КОНСУЛТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148054592
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Тодор Димов" 30
Представляващ - Вяра Михайлова Бъчварова-Кателиева

ГФО на "КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД за 2019 г.

"КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176494339
Седалище и адрес на управление - гр. София 1220, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТОДОР ДЗЗД за 2019 г.

КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТОДОД ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176429779
Седалище и адрес на управление - с. Лозен, обл. София, ул. "Ракита" № 9
Представляващ - Владислав Георгиев Соколов
Съставител на отчета - Десислава Милкова Христова

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД за 2019 г.

КОНСОРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176412580
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Трети март" № 36
Представляващ - Мирослав Иванов Андреев

ГФО на КОНСОРЦИУМ "ЕЛ-ГРУП" ДЗЗД за 2019 г.

КОНСОРЦИУМ "ЕЛ-ГРУП"ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176683279
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дружба" № 20
Представляващ - Васил Илиев Русев
Съставител на отчета - Силвия Йонкова Банева

ГФО на КРУМОВГРАД 2018 ДЗЗД за 2019 г.

КРУМОВГРАД 2018 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177312743
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6 ДЗЗД за 2019 г.

КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177135321
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8 ДЗЗД за 2019 г.

КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177135168
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "МАКСИДЖЕН" ДЗЗД за 2019 г.

"МАКСИДЖЕН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177260242
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Доктор Пюскилиев" 12, вх. А, ет. 2, ап. 13
Представляващ - Максим Позняков
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД за 2019 г.

"МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176277684
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Владая" 17
Представляващ - Маринела Божкова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" за 2019 г.

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 160085223
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 20
Представляващ - Васил Канев Пехливанов
Съставител на отчета - Анна Иванова Дамянова

ГФО на МЕНТЕШЕ ДЗЗД за 2019 г.

МЕНТЕШЕ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177206747
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Маргарита Красимирова Славова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД за 2019 г.

"МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176104643
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Красна поляна", ул. "Добротич" 2А
Представляващ - Борислав Киров
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "МОНТАЖИ Ко - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД за 2019 г.

"МОНТАЖИ Ко - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176845304
Седалище и адрес на управление - гр. София 1220, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "НЕРЕИДА 1" ДЗЗД за 2019 г.

"НЕРЕИДА 1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" 25
Представляващ - Стефан Георгиев

ГФО на "НИКТРОНИКС-СТИМА" ДЗЗД за 2019 г.

"НИКТРОНИКС-СТИМА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177312686
Седалище и адрес на управление - гр. Габрово, ул. "Ангел Кънчев" № 25А
Представяващ - Росица Николова
Съставител на отчета - Анелия Томова

ГФО на "НИКСИ - 48" ДЗЗД за 2019 г.

"НИКСИ - 48" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103915214
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Балатон" 17
Представляващ - Николай Иванов
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2020" ДЗЗД за 2019 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2020" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177428018
Седалище и адрес на управление - гр. София 1220, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД за 2019 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177246211
Седалище и адрес на управление - гр. София 1220, бул. " Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров  Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД за 2019 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177131173
Седалище и адрес на управление - гр. София 1220, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД за 2019 г.

ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНТ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176881706
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бачо Киро" 1, ет. 8, офис 8-3
Представляващ - Светлана Николчева
Съставител на отчета - Миглена Петрова

ГФО на ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА за 2019 г.

ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА
ЕИК/БУЛСТАТ - 176017380
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ет. 8, ап. 21
Представляващ - Атанас Атанасов
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на ОПМ РУДОЗЕМ 2018 ДЗЗД за 2018 г.

ОПМ РУДОЗЕМ 2018 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177353028
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ОФЕЛИЯ ПЛАЗА" ДЗЗД за 2019 г.

"ОФЕЛИЯ ПЛАЗА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177036490
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Места" № 48
Представляващ - Лазаринка Табакова
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на "ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД за 2019 г.

"ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176910870
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Живка Петрова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД за 2014 г.

ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176835616
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД за 2019 г.

ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176791582
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, офис 20
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД за 2019 г.

ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176636895
Седалище и адрес на управление - гр. Момчилград, ул. "Маказа" 55
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД за 2019 г.

"РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176622383
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Проф. Державин" № 4 офис
Представляващ - Румяна Стефанова
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД за 2019 г.

РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176390739
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2019 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Обзор" 32
Представляващ - Борис Димитров

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛАСИЦА" за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛАСИЦА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175822644
Седалище и адрес на управление - гр. Беласица, ул. "Митко Саев" 11
Представляващ - Милко Берберски
Съставител на отчета - Бедие Музикаджиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА
ЕКИ/БУЛСТАТ - 148024545
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16
Представляващ - Данета Ангелова Желева
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Гунчева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ТРОЯ за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ ТРОЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 177131839
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Ген. Колев" 92, вх. 2, ет. 1
Представляващ - Велина Василева Кънева
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА"АВС" за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА"АВС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176253733
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. "Индже войвода" № 35
Представляващ - Николай Георгиев Георгиев
Тел. за контакт - 046661479

ГФО на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176404943
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Връбница" 2, бл. 636, вх. А, ап. 23
Представляваащ - Константа Великова Тимчева
Съставител на отчета - Ралица Спасова Ал-Ариани

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ХОЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ ХОЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 121851592
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Георги Сава Раковски" 82, ет. 2, ап. 5
Представляващ - Ирена Страхилова Събева
Съставител на отчета - Лилия Фердова Маринова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103582496
Седалище и адрес на управление - гр. Белослав, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 13
Представляващ - Галина Тодорова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА НАТУРОПАТИЯ И НУТРИЦИОНИЗЪМ ФЕНИНКС за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА НАТУРОПАТИЯ И НУТРОЦИОНИЗЪМ ФЕНИКС

ЕИК/БУЛСТАТ - 176874359
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив
Представляващ - Рада Тодорова Алексиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ

ЕИК/БУЛСТАТ - 117681472
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Чипровци" 21, вх. 2, ет. 3
Представляващ - Магдалина Василева Дакова
Съставител на отчета - Юлиана Цвяткова Русинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ" за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 117649325
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Плиска" 5, вх. 1
Представляващ - Диана Миткова Поптончева
Съставител на отчета - Юлиана Цвяткова Русинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ" за 2019 г.

СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 112541317
Седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" 2
Представляващ - Георги Цветков

ГФО на СНЦ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за 2019 г.

СНЦ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115950098
Седалище и адрес на управление - Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Тракия, бул. "Освобождение" 3, хотел SPS, ет. 4, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА ЕВРОАЛТЕРНАТИВА-2005" за 2019 г.

"СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА ЕВРОАЛТЕРНАТИВА-2005"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115894863
Седалище и адрес на управление - Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Тракия, бул. "Освобождение" № 3, фотел SPS, ет. 4, офис 409
Представляващ - Гергана Йоранова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2019 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 16
Представляващ - Николинка Ташева

ГФО на СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД за 2019 г.

СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176498371
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ТЕА" ДЗЗД за 2019 г.

"ТЕА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176484793
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Янтра" 13
Представляващ - Илияна Горанова
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2019 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148129689
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД за 2019 г.

"ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" № 12
Представляващ - Евгени Петров

ГФО на "ТИ ФИНАНС" ДЗЗД за 2019 г.

"ТИ ФИНАНС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176975237
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Костур" 10
Представляващ - Татяна Тодорова Тодорова

ГФО на "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" ЕТ за 2019 г.

"ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" ЕТ
ЕИК/БУЛСТАТ - 118557417
Седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добруджа" 48
Представляващ - Димитър Тончев Тончев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ТРИАДА СВ" ДЗЗД за 2019 г.

"ТРИАДА СВ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177340575
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Калиакра" 64
Представляващ - Веселин Тодоров Гецов
Съставител на отчета - Мария Костадинова Атанасова

ГФО на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" за 2019 г.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 127577276
Представляващ - Валентина Стоянова Сербезова
Съставител на отчета - Мария Стоянова Алексиева

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ" за 2019 г.

ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 117521158
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Гюргево" 5
Представляващ - Милена Иванова Даскалова
Съставител на отчета - Милена Иванова Даскалова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ" за 2019 г.

ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175812212
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Май" 1
Представляващ - Петър Павлов Калпакчиев
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" за 2019 г.

ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО"

ЕИК/БУЛСТАТ - 120543613
Седалище и адрес на управление - Област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул. "Полковник Сава Муткуров" № 67, ет. 2, ап. 5
Представляващ - Надка Ангелова Исова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА" за 2019 г.

ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176934621
Седалище и адрес на управление - област София, община Столична, гр. София, район Витоша, ул. "Кумата" № 75Е, бл. Е, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Таня Минкова Терзийска-Кунева
Съставител на отчета - Боря Тодорова Терзийска

ГФО на ФИН СТРОЙ ДЗЗД за 2019 г.

ФИН СТРОЙ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177381159
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Транспортна" № 4, ет. 4
Представляващ - Живко Златев Вълчев
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на "ХИДРОГРУП" ДЗЗД за 2019 г.

"ХИДРОГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176563059
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул."Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Вихрен Мустакерчев
Съставител на отчета - "ФИСКАЛИС" ЕООД
Тел. за контакт - 0887603478

ГФО на ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ ДЗЗД за 2019 г.

ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175980473
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на ХИДРОИНСТАЛ ДЗЗД за 2019 г.

ХИДРОИНСТАЛ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176038816
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на ХИДРО - ДЖЕБЕЛ ДЗЗД за 2019 г.

ХИДРО - ДЖЕБЕЛ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176791582
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "БОГОЯ" - ВАРНА за 2019 г.

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "БОГОЯ" - ВАРНА
ЕИК/БУЛСТАТ - 176820742
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Ген. Колев" 92, вх. 2, ет. 2
Представляващ - Милка Митрева Кънева
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на " ЧАР" ДЗЗД за 2019 г.

"ЧАР" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176233054
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Боровец-Юг" № 38
Представляващ - Капка Молла
Съставител на отчета - "ТИ КОРЕКТ" ООД

ГФО на ЧЕРНООЧЕНЕ-КАНЯК ДЗЗД за 2019 г.

ЧЕРНООЧЕНЕ-КАНЯК ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176740673
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД за 2019 г.

"ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176715887
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хр. Смирненски" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 21
Представляващ - Радослав Младенов Петев
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на "4 ПЛЮС АРХИТЕКТИ АСЕНОВГРАД" ДЗЗД за 2019 г.

"4 ПЛЮС АРХИТЕКТИ АСЕНОВГРАД" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176909593
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цар Иван Александър" 20
Представляващ - Христо Тодоров Пелтеков

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2019 г.
Протокол

"ЮЛИТА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 123679223
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. " Свети Княз Борис" 61
Представляващ - Нели Атанасова Кенова-Господинова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на ЯНЕВИ-99 - ПАВЛИНКА ЯНЕВА ЕТ за 2019 г.

ЯНЕВИ-99 - ПАВЛИНКА ЯНЕВА ЕТ

ЕИК/БУЛСТАТ - 103908771
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Никола Козлев" 12
Представляващ - Павлинка Минова Янева
Съставител на отчета - Боряна Димова