Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.
ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2022 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148129689
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД за 2022 г.

"ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ ПРО ЛЕГИС КОНСУЛТ" ЗА 2022 г.

АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ "ПРО ЛЕГИС КОНСУЛТ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177422129
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бдин" 14А
Представляващ - Валерия Маркова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И КО" за 2022 г.

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И КО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115929047
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, пл. "Кочо Честименски" № 2 б, ет. 5
Представляващ - Недялко Христев Шилев
Съставител на отчета - "Бурденис" ЕООД, Анелия Петскова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ" за 2022 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176838854
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цоко Каблешков" № 19
Представляващ - Мариана Василева Минчева
Съставител на отчета - Иглика Стефанова Танева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИСОВ И ПАРТНЬОРИ за 2022 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИСОВ И ПАРТНЬОРИ

ЕИК/БУЛСТАТ - 177459355
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, район Централен, ул. "Софроний Врачански" № 4, ет. 2, ап. 4
Представляващ - Румен Тодоров Исов
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО НАЧЕВ И КАЛАЙДЖИЕВА за 2022 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО НАЧЕВ И КАЛАЙДЖИЕВА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176256708
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Тройца" № 204, вх. А, ет. 6, ап. 17
Представляващ - Ива Калайджиева /Евгени Начев
Съставител на отчета - Деница Петкова Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ" за 2022 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175824595
Седалище и адрес на управление - гр. София, 1408, ул. "Емил Берсински" № 12, ет.5
Представляващ - Димитър Георгиев Димов
Съставител на отчета - Мима Енчева Тенчева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА" за 2022 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176830779
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ж.к. "Химик", бл. 15, вх. Е, ап. 130
Представляващ - Владимир Ранков
Съставител на отчета - Георги Илиев

ГФО на АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ РАШКОВИ за 2022 г.

АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ РАШКОВИ

ЕИК/БУЛСТАТ - 131430727
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" 22
Представляващ - Велина Рашкова
Съставител на отчета - Деница Петкова

ГФО на АВС - ИНКОМ ДЗЗД за 2022 г.

ИНКОМ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 180841906
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - Николай Георгиев
Съставител на отчета - Мими Чамова

ГФО на АВС - ЧЕРТОГ ДЗЗД за 2022 г.

АВС - ЧЕРТОГ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177022099
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - Николай Георгиев
Съставител на отчета - Мими Чамова

ГФО на АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД за 2022 г.

АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176875870
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" 16
Представляващ - Катя Ангелова Динева
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД за 2022 г.

АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176967639
Седалище и адрес на управление - общ. Момчилград, с. Груево, спирка Джебел
Представляващ - Гинка Маринова Маринова

ГФО на АРМЕНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРВА - ГР. СОФИЯ за 2022 г.

АРМЕНСКА ЕВАНГЕЛСКА ЦЪРКВА - ГР. СОФИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 130338806
Седалище и адрес на управление - гр. София 1000, ул. "Солунска" № 49
Представляващ - ари Оханес Киркорова
Съставител на отчета - Христо Ангелов Янакиев
Тел. за контакт - 0889887674

ГФО на АРМЕНСКА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА - ГР. ПЛОВДИВ за 2022 г.

АРМЕНСКА ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА - ГР. ПЛОВДИВ

ЕИК/БУЛСТАТ - 115030979
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив 4000, ул. "Лейди Странгфорд" № 21
Представляващ -  Жозеф Едуард Кешишян
Съставител на отчета - Христо Ангелов Янакиев
Тел. за контакт - 0889887674

ГФО на БРУТЕС ДЗЗД за 2022 г.

БРУТЕС ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177494363
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Антон Страшимиров" № 25А
Представляващ - Габриела Костадинова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД за 2022 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176776363
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Метин Ахмед Солак

ГФО на ВАЛ-2017 ДЗЗД за 2022 г.

ВАЛ-2017 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177211705
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Възраждане", бл. 44, вх. 2, ап. 49
Представляващ - Албена Костадинова
Съставител на отчета - Албена Костадинова
Тел. за контакт - 0887284252

ГФО на ВИВЕС ДЗЗД за 2022 г.

ВИВЕС ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103747649
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Ал. Рачински", бл. 25, вх. Б, ап. 22
Представляващ - Венцислав Илиев Димитров
Съставител на отчета - "Виста Консулт АП" ООД, Виолета Димитрова Кьосева-управител

ГФО на "ГАЛА-74" ДЗЗД за 2022 г.

"ГАЛА-74" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176243358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Константин Доганов" 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на ГРУП КОНСУЛТ ДЗЗД за 2022 г.

ГРУП КОНСУЛТ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177142757
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия нова, офис 19
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман

ГФО на ГЕРТ-ЕНЕРДЖИ ДЗЗД за 2022 г.

ГЕРТ-ЕНЕРДЖИ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177174865
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47, ет. 2, ап. 3
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман

ГФО на ДАГО-М ДЗЗД за 2022 г.

ДАГО-М ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176302739
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д-р Пискюлиев" 30
Представляващ - Даниела Миткова Гочева
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на ДАНИНА-2Н-ВЛАДИМИР ДРАЖЕВ ЕТ за 2022 г.

ДАНИНА-2Н-ДИМИТЪР ДРАЖЕВ ЕТ

ЕИК/БУЛСТАТ - 103155891
Седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул. "Георги Димитров" 120
Представляващ - Владимир Дражев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД за 2022 г.

"ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441525
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Академик Курчатов" 1
Представляващ - Веселин Гецов
Съставител на отчета - Мария Атанасова

ГФО на ДРУЖБА ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД за 2022 г.

ДРУЖБА ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177374894
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Липник" 133 А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - СДД 19 ЕООД

ГФО на ЙОРГОВ ИНТИС ДЗЗД за 2022 г.

ЙОРГОВ ИНТИС ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175657790
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Липник" 133 А
Представляващ- Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - ДЗЗ 19 ЕООД

ГФО на ЕЛЕКТРО СЕВЕР 2020 ДЗЗД за 2022 г.

ЕЛЕКТРО СЕВЕР 2020 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ- 177474364
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" 51
Представляващ - Правдолюб Динев
Съставоител на отчета - Татяна Бойчева

ГФО на ЕМ ДИ 15 ДЗЗД за 2022 г.

ЕМ ДИ 15 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176926628
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Самарско знаме" 32
Представляващ - Мария Василева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕНЕРГО ПОЛИС - АВС ДЗЗД за 2022 г.

ЕНЕРГО ПОЛИС - АВС ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 180941002
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Кукуш" 1
Представляващ - Николай Георгиев
Съставител на отчета - Мими Чамова

ГФО на ЕКОЕФЕКТ-21 ДЗЗД за 2022 г.

ЕКОЕФЕКТ-21 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176926304
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на ЗНАНИЕ ДЗЗД за 2022 г.

ЗНАНИЕ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 117096668
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" 45
Представляващ - Стефка Тодорова Нейчева
Съставител на отчета - Недялка Михайлова Костадинова
Тел. за контакт - 0878739548

ГФО на МАДАРА 2022 ДЗЗД за 2022 г.

МАДАРА 2022 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 180861923
Седалище и адрес на управление - гр. Шумен, ул. "Калиакра" 21, ет. 3
Представляващ - Веселлин Тодоров Гецов
Съставител на отчета - Мария Костадинова Атанасова

ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 2022 г.

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 160085223
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" 50
Представляващ - Васил Пехливанов
Съставител на отчета - Анна Дамянова

ГФО на ПЪЩИЦА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД за 2022 г.

ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176636895
Седалище и адрес на управление - гр. Момчилград, ул. "Маказа" 55
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим

ГФО на ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД за 2022 г.

ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176835616
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим

ГФО на ИНФИНИТИ ДЗЗД за 2022 г.

ИНФИНИТИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176355478
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" 208, вх. 4, ет. 3, ап. 105
Представляващ - Димитър Христов
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014 ДЗЗД за 2022 г.

ИНФРАСТРУКТУРА МАДАР 2014 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176669856
Седалище и адрес на управление - гр. Джебел, ул. "Надежда" 4
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим

ГФО на ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД за 2022 г.

ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176537844
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, ег. 5, офис 20
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим

ГФО на ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД за 2022 г.

ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175656884
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, офис 34
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер

ГФО на ИПС ГРУП ДЗЗД за 2022 г.

ИПС ГРУП ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176501940
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, офис 34
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер

ГФО на КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8 ДЗЗД за 2022 г.

КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177135168
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим

ГФО на КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6 ДЗЗД за 2022 г.

КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177135324
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия нова, офис 19
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман

ГФО на КОНСОРЦИУМ РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД за 2022 г.

КОНСОРЦИУМ РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176390739
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер

ГФО на КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ АУТДОР" ДЗЗД за 2022 г.

КОНСОРЦИУМ "БЪЛГАРИЯ АУТДОР" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176429779
Седалище и адрес на управление - с. Лозен 1151, ул. "Ракита" № 9, обл. Панчарево - София
Представляващ - Владислав Соколов
Съставител на отчета - Десислава Христова

ГФО на КРУМОВГРАД 2018 ДЗЗД за 2022 г.

КРУМОВГРАД 2018 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177312743
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47, ет. 2, офис 3
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман

ГФО на МАКСИДЖЕН ДЗЗД за 2022 г.

МАКСИДЖЕН ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177260242
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Доктор Пистюлиев" 12, вх. А, ет. 2, ап. 13
Представляващ - Максим Позняков
Съставител на отчета - Татяна Иванова


ГФО на "МЕНТЕШЕ" ДЗЗД за 2022 г.

"МЕНТЕШЕ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177206747
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 301, вх. 9, ап. 31
Представляващ - Маргарита Красимирова Славова
Съставител на отчета - Виктория Дянкова-Липчева

ГФО на "МОНТАЖИ Ко ТИ ВИ БИ" ДЗЗД за 2022 г.

"МОНТАЖИ Ко ТИ ВИ БИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ -176845304
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ЕТ за 2022 г.

ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ ЕТ

ЕИК/БУЛСТАТ - 118557417
Седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добруджа" 48
Представляващ - Димитър Тончев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ТРИАДА СВ" ДЗЗД за 2022 г.

"ТРИАДА СВ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177340575
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Калиакра" 64
Представляващ - Веселин Гецов
Съставител на отчета - Мария Атанасова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2020" ДЗЗД за 2022 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2020" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177428018
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ - ДЛВ" ДЗЗД за 2022 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ - ДЛВ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177454479
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД за 2022 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177246211
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД за 2022 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177131173
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД за 2022 г.

ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176881706
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бачо Киро" № 1, ет. 8, офис 8-3
Представляващ - Светлана Николчева
Съставител на отчета - Миглена Петрова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД за 2022 г.

ОБЕДИНЕНИЕ СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177446824
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим

ГФО на "ОРЕЛ-16" ДЗЗД за 2022 г.

"ОРЕЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177221432
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Братя Георгиевич" 6
Представляващ - Живка Желязкова
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на ОПМ РУДОЗЕМ 2018 ДЗЗД за 2022 г.

ОПМ РУДОЗЕМ 2018 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177353028
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман

ГФО на ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД за 2022 г.

ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176609923
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, ег. 5, офик 20
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим

ГФО на СЪЕДИНЕНИЕ АВЕ 2022 за 2022 г.

СЪЕДИНЕНИЕ АВЕ 2022 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 180715900
Седалище и адрес на управление - гр. Гълъбово, п.к. 6284, ж.к. "Строител" № 37, вх. Г, ет. 3, ап. 79
Представляващ - Камен Стоянов Атанасов
Съставител на отчета - Жулиета Костадинова

ГФО на СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД за 2022 г.

СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176498371
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер

ГФО на "Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза ЕВРОАЛТЕРНАТИВА-2005" за 2022 г.

"Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза ЕВРОАЛТЕРНАТИВА-2005"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894863
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, район Тракия, бул. "Освобождение" № 3, хотел SPS, ет. 4, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на Сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за 2022 г.

Сдружение с нестопанска цел "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115950098
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, район Тракия, бул. "Освобождение" № 3, хотел SPS, ет. 4, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" за 2022 г.

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 127577276
Седалище и адрес на упрвление - с. Салманово, ул. "Георги Димитров" 25
Представляващ - Валентина Стоянова Сербезова
Съставител на отчета - Мария Стоянова Алексиева

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ" за 2022 г.

ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 117521158
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Гюргево" 5
Представляващ - Милена Иванова Даскалова
Съставител на отчета - Милена Иванова Даскалова

ГФО на ФОНДАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА за 2022 г.

ФОНДАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176934521
Седалище и адрес на управление - гр. София, район Витоша, ул. "Кумата" № 75Е, бл. Е, вх. Б, ет.1, ап. 2
Представляващ - Таня Минкова Терзийска-Кунева
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на ХИДРОГРУП ДЗЗД за 2022 г.

ХИДРОГРУП ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176563059
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7 А
Представляващ - Вихрен Николов Мустакерчев
Съставител на отчета - Рекаунт ЕООД, Елена Стоянова

ГФО на ХИДРОИНСТАЛ ДЗЗД за 2022 г.

ХИДРОИНСТАЛ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176038816
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7 А
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на ХРИСТО БОТЕВ 2021 ДЗЗД за 2022 г.

ХРИСТО БОТЕВ 2021 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 180715964
Седалище и адрес на управление - гр. Гълъбово, п.к. 6284, ж.к. "Строител" № 37, вх. Г, ет. 3, ап.  79
Представляваш - Камен Стоянов Атанасов
Съставител на отчета - Жулиета Костадинова

ГФО на ХИДРО-ДЖЕБЕЛ ДЗЗД за 2022 г.

ХИДРО-ДЖЕБЕЛ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176791582
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим

ГФО на ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПАРАКЛИС "СВЕТА ПЕТКА" за 2022 г.

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПАРАКЛИС "СВЕТА ПЕТКА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177431975
Седалище и адрес на управление - с. Сан Стефанов
Представляващ - Павел Любчева Гърбов
Съставител на отчета - Николина Колева Караганчева

ГФО на ЧЕРНООЧЕНЕ-КАНЯК ДЗЗД за 2022 г.

ЧЕРНООЧЕНЕ-КАНЯК ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176740673
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим

ГФО на "ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД за 2022 г.

"ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176715887
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хр. Смирненски" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 21
Представляващ - Радослав Младенов Петев
Съставител на отчета - Лилия Йорданова Славова

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2022 г.

"ЮЛИТА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ- 123679223
Седалище и адрес на управление- гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" 61
Представляващ- Нели Кенова-Господинова
Съставител на отчета - Жулиета Костадинова

ГФО на "ЯНЕ САНДАНСКИ 4" ГД за 2022 г.

"ЯНЕ САНДАНСКИ 4" ГД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177472580
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Ниш" 40
Представляващ - Огнян Захариев
Съставител на отчета - "Инком Миронови" ООД