Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.ГФО НА "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО-АНТОНОВ И ЧЕКУНОВ" за 2014 г.

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО-АНТОНОВ И ЧЕКУНОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176256708
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 204, вх. А, ет. 6, ап. 17
Представляващ - Андрей Вячеславович Чекунов и Петко Антонов Антонов - само заедно
Съставител на отчета - Деница Петкова

ГФО НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА" за 2014 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176280125
Седалище и адрес - гр. Добрич, ур. "Д-р Иван Пенаков" № 9, ет. 2
Представляващ - адвокат Руслава Ганчева Гаврилова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО" за 2014 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115929047
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Опълченска" 10
Представляващ - Недявко Христев Шилев
Съставител на отчета - Анелия Христова Петкова

ГФО НА АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ РАШКОВИ за 2014 г.

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ РАШКОВИ
ЕИК/БУЛСТАТ - 131430727
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" 22
Представляващ - Веселин Рашков
Съставител на отчета - Деница Петкова

ГФО НА "АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2014 г.
Стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр. 6, стр. 7

"АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148013138
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 115, вх. 5, ап. 34
Представляващ - Анка Георгиева Златинова

ГФО НА "АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2014 г.
Стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4, стр. 5, стр. 6, стр. 7

"АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103903009
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Македония" № 5
Представляващ - Недялка Стоева Чифликчиева

ГФО НА АС "КОНСУЛТ 2005" за 2014 г.
ГФО; Счетоводна политика

АС "КОНСУЛТ 2005"
ЕИК/БУЛСТАТ - 123684544
Седалище и адрес на управление - гр. Казанлън, ул. "Иван Вазов" № 3
Представляващ - Диана Кънева Гърдева
Съставител на отчета - Маринета Христова Семовска

ГФО НА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ за 2014 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪРЖДАНЕ НА МЛЕЧНИ ПОРОДИ ОВЦЕ
ЕИК/БУЛСТАТ - 175917996
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Александър Хаджирусев" № 10
Представляващ - Пламен Димитров Господинов
Съставител на отчета - Саша Драгомирова Димитрова
Тел. за връзка - 0895580510

ГФО НА "АСОЦИЯЦИЯ КОМПЛЕКС ЗОРНИЦА" ДЗЗД за 2014 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК

"АСОЦИЯЦИЯ КОМПЛЕКС ЗОРНИЦА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175799277
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Шейново" № 10
Представляващ - Никола Георгиев Ликоманов
Съставител на отчета - Капка Тодорова Шивачева

ГФО НА "БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД за 2014 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441817
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на отчета - Галя Методиева Иванова
Тел. за връзка - 0896619825

ГФО НА "БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД за 2014 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 117621564
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на отчета - Галя Методиева Иванова
Тел. за връзка - 0896619825

ГФО НА "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" за 2014 г.

"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176404943
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Връбница"2, бл. 636, вх. А, ап. 23
Представляващ - Константа Велинова Тимчева
Съставител на отчета - Ралица Спасова Ал-Ариани

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2014 г.

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103784220
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Александър Рачински" 25
Представляващ - Димитър Стефанов Димитров
Съставител на отчеа - Димитър Стефанов Димитров
Тел. за връзка - 0988884406

ГФО НА "ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2014 г.

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175868289
Седалище и адрес на управление - с. Звездица, ул. "Сатурн" 3
Представляващ - Анна Атанасова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА "ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД за 2014 г.

"ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103916374
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 18
Представляващ - Валентина Иванова Драгиева
Съставител на отчета - Антония Атанасова

ГФО НА "ВЕ ДИ И КО" ГД за 2014 г.

"ВЕ ДИ И КО" ГД
ЕИК/БУЛСТАТ - 131439014
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Надежда", бл. 22, вх. А, ап. 10
Представляващ - Мартин Христов Кръстев
Съставител на отчета - Георги Иванов Кръстев

ГФО НА "ВЕ ДИ И КО КЪМПАНИ" ГД за 2014 г.

"ВЕ ДИ И КО КЪМПАНИ" ГД
ЕИК/БУЛСТАТ - 131439021
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Надежда", бл. 222, вх. А, ап. 10
Представляващ - Мартин Христов Кръстев
Съставител на отчета - Георги Иванов Кръстев

ГФО НА "ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2014 г.

"ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103832505
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Разлог" 705 вх. 2
Представляващ - Венелин Велев
Съставител на отчета - Мариана Маринова

ГФО НА "ВИЗИЯ" ДЗЗД за 2014 г.

"ВИЗИЯ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103958728
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 57, ап. 46
Представляващ - Нели Нешкова
Съставител на отчета - Соня Григорова

ГФО на "ВИРАЖ 2004" ДЗЗД за 2014 г.

"ВИРАЖ 2004" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 115852896
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "България" 46
Представляващ - Боян Киряков
Съставител на отчета - Лора Терзийска

ГФО НА "ГАЛА-74" ДЗЗД за 2014 г.

"ГАЛА-74" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ 176243358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Константин Доганов 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО НА ГД "ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ" за 2014 г.

ГД "ГЕОДЕЗИЧЕСКО ПРОЕКТИРАНЕ"

ЕИК/БУЛСТАТ 837063401
Седалище и адрес на управление - гр. Шумен, ул. "Отец Паисий" 3
Представляващ - Велислав Георгиев Хараланов
Съставител на отчета - Надежда Николова Иванова
Тел. за връзка - 054830164

ГФО НА "ДЕВНЯ 2014" ДЗЗД за 2014 г.

"ДЕВНЯ 2014" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ 176759809; ДДС № BG176759809
Седалище и адрес на управление - гр. Шумен, ул. "Съединение" 66, офис 5
Представляващ - Генчо Вичев Генчев
Съставител на отчета - Надежда Николова Иванова


ГФО НА "ДИДО" ДЗЗД за 2014 г.

"ДИДО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" № 137
Представляващ - Нина Койчева
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА "ДРАЦЕНА" ДЗЗД за 2014 г.

"ДРАЦЕНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103785009
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Средец" № 13
Представляващ - Десислава Великова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ГАУДИ" за 2014 г.

ДРУЖЕСТВО ПО ЗДД "ГАУДИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175700633
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Удро Уилсън" № 18
Представляващ - Атанаска Несторова Корева
Съставител на отчета - Никола Димитров Пеев
Тел. за връзка - 0889275667

ГФО НА ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА за 2014 г.
Счетоводен баланс; Отчет за приходите и разходите

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА
ЕИК/БУЛСТАТ - 103124082
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48
Предсталяващ - Николай Данаилов Кокончев
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на "ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ" за 2014 г.

"ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 102834040
Седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол, ул. "Велека" № 37
Представляващ - Ангел Николаев Рибов

ГФО НА "ЕВРО-ПАРТНЕР-УКРАЙНА" ТП за 2014 г.

"ЕВРО-ПАРТНЕР-УКРАЙНА" ТП
ЕИК/БУЛСТАТ - 176399122
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Дмитро Магдич
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА "ЕВРО КОНТРОЛ 21" ДЗЗД за 2014 г.

"ЕВРО КОНТРОЛ 21" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176780917
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Позитано" № 30, офиси 103 и 104
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчетите - Нели Василева Геовргиева
Тел. за връзка - 0887997608

ГФО НА "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД за 2014 г.

"ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175863566
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Самуил" 108
Представляващ - Валентин Михайловски
Съставител на отчета - Антония Атанасова

ГФО НА "ЕКИП 21" ДЗЗД за 2014 г.

"ЕКИП 21" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176769917
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Лагера", ул. "Мъглен" № 5, ет. 5, ап. 15
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Геовргиева
Тел. за връзка - 0887997608

ГФО НА "ЕС КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2014 г.

"ЕС КОНСУЛТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176781677
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Лагера", ул. "Мъглен" № 5, ет. 5, ап. 15
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Геовргиева
Тел. за връзка - 0887997608


ГФО НА ЕТ "ДАНИНА-2Н-В.ДРАЖЕВ" за 2014 г.

ЕТ "ДАНИНА-2Н-В.ДРАЖЕВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103155971
Седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул. "Г. Петлешев" 1
Представляващ - Владимир Дражев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО НА ЕТ "НИТИ КОМЕРС - НИКОЛА КОЛЕВ" за 2014 г.
Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите

ЕТ "НИТИ КОМЕРС - НИКОЛА КОЛЕВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103868711
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Никола Танев Колев
Съставител на отчета - Даниела Христова
Тел. за връзка - 0898473899

ГФО НА ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" за 2014 г.

ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 118557417
Седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добружда" 48
Представляващ - Димитър Тончев Тончев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО НА "ЖИВКОВИ" ДЗЗД за 2014 г.

"ЖИВКОВИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103921605
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" № 100
Представляващ - Живко Боянов Живков

ГФО НА "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2014 г.

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 117096668
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" 45
Представляващ - Любка Димитрова
Съставител на отчета - Милка Миронова

ГФО НА "ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД за 2014 г.

"ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 123755094
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ж.к. "Железник", ул. "Загорка" 15, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева
Тел. за връзка - 0895459468

ГФО НА "ЙОННИ-98" ДЗЗД за 2014 г.

"ЙОННИ-98" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103924576
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Чайка " 32
Представляващ - Калина Христова
Съставител на отчета - Виолета Денева

ГФО НА "КАЛИ" ДЗЗД за 2014 г.

"КАЛИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176134106
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич
Представляващ - Калинка димитрова митакова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО НА КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮЛ "БУЛГАРФРУКТ-ФРУХТХАНДЕЛС" за 2014 г.
Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите

КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮЛ "БУЛГАРФРУКТ-ФРУХТХАНДЕЛС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 121541939
Седалище и адрес на управление - Ортлерщрасе 1Б, 81373, Мюнхен
Представляващ - Румен Кирков
Съставител на отчета - Румен Кирков

ГФО НА "КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД за 2014 г.

"КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176494339; ДДС № BG17649339
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО НА КОНСОРЦИУМ АГРО ФРУКТ ГРУП за 2014 г.

КОНСОРЦИУМ АГРО ФРУКТ ГРУП
ЕИК/БУЛСТАТ - 126660744
Седалище и адрес на управление - гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 1
Представляващ - Маргарит Димитров Маргаритов
Съставител на отчета - Валентина Милкова Ставрева
Тел. за връзка - 038602416

ГФО НА КОНСОРЦИУМ ЕКИП ДЗЗД за 2014 г.
Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите

КОНСОРЦИУМ ЕКИП ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176432362
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, офис 804
Представляващ - Анелия Пеева - Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Геовргиева
Тел. за връзка - 0887997608

ГФО НА КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ГРУП ДЗЗД за 2014 г.

КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176683279
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дружба" 20
Представляващ - Васил Русев
Съставител на отчета - Силвия Банева

ГФО НА КОНСОРЦИУМ "ЙОРГОВ-ИНТИС" за 2014 г.

КОНСОРЦИУМ "ЙОРГОВ-ИНТИС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175657790
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Липник" 133 А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - Саша Димитрова
Тел. за връзка - 082845040

ГФО НА КОНСОРЦИУМ СПРИНТ 15 ДЗЗД за 2014 г.
Счетоводен баланс, ОПР, ОСК

КОНСОРЦИУМ СПРИНТ 15 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176442748
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" 9
Представляващ - Даниел Генов Христов
Съставител на отчета - Таня Стефанова Гюрова
Тел. за връзка - 032908904

ГФО НА КОНСОРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД за 2014 г.

КОНСОРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ -17641250
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Трети Март" 36
Представляващ - Мирослав Адреев
Съставител на отчета - Жеко Ралчев

ГФО НА КОНСОРЦИУМ СИТИПАРК  ДЗЗД за 2014 г.

КОНСОРЦИУМ СИТИПАРК ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176599991
Седалище и адрес на управление - гр. Враца, "Източна промишлена зона" п.к. 302
Представляващ - инж. Иван Иванов
Съставител на отчета - Теменужка Богданова

ГФО НА "КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА" ДЗЗД за 2014 г.

"КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176420495
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 47
Представляващ - Атанас Митев Несторов
Съставител на отчета - Пепа Кирилова Ганчева


ГФО НА "КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ТЕЛ-2005-98" ДЗЗД за 2014 г.
СБ; ОПП; ОПР; ОСК; Приложение; Приложение;

"КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ТЕЛ-2005-98" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176696959; ДДС № BG 176696959
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Дунав" 81, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Спас Спасов
Съставител на отчета - Венета Грозева

ГФО НА КОНСОРЦИУМ "ЛИНТЕЛ-ЧЕХПЛАСТ" за 2014 г.

КОНСОРЦИУМ "ЛИНТЕЛ-ЧЕХПЛАСТ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176111765
Седалище и адрес на управление - гр. Враца, ул. "Г. С. Раковски" № 30, ап. 2
Представляващ - Калин Георгиев Георгиев
Съставител на отчета - Георги Владимиров Новкиришки

ГФО НА ЛС "ЛУДОГОРСКИ ЛОВЕЦ" за 2014 г.

ЛС "ЛУДОГОРСКИ ЛОВЕЦ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175821371
Седалище и адрес на управление - с. Становец, област Шумен, ул. "Еньо Марковски" 16
Представляващ - Емил Димитров Цеков
Съставител на отчета - Надежда Николова Иванова
Тел. за връзка - 054830164

ГФО НА "МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД за 2014 г.

"МАРИНЕЛА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176277684
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Маринела Божкова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 2014 г.
СБ; ОПР; Приложение

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 160085223
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 50
Представляващ - Румяна Рангелова Караджова
Съставител на отчета - Анна Иванова Дамянова

ГФО на "МАРТЕЛ" ДЗЗД за 2014 г.
СБ; ОПР; ОПП

"МАРТЕЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 118552509
Седалище и адрес на управление - гр. Силистра, бул. "Македония" 205
Представляващ - Мартин Николов Пеков
Съставител на отчета - Марияна Ризанова

ГО НА "МАСТРА БГ" ДЗЗД  за 2014 г.
СБ, ОПР, ОПП, ОСК

"МАСТРА БГ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176568202
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Черни връх" 11
Представляващ - Виктория Апостолова
Съставител на отчета - Благомир Стойчев
Тел. за връзка - 0887750210

ГФО НА "МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД за 2014 г.

"МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148103178
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Т. Влайков" 12, вх. В, ет. 3, ап. 3
Представляващ - Николай Караджов
Съставител на отчета - Иванка Тодорова

ГФО НА "МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД за 2014 г.

"МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176104643; ДДС № BG176104643
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Добротич" № 2А
Представляващ - Борислав Киров
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО НА "МСИМ" ДЗЗД за 2014 г.

"МСИМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103808002
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Раковска" № 45
Представляващ - Мариан Дачев
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009" за 2014 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009"
ЕИК/БУЛСТАТ - 175699800
Седалище и адрес на управление - гр. Перник, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 23, ет. 1, офис 101
Представляващ - Ирена Димитрова Алекова
Съставител на отчета - Албена Маринова Борисова-Асенова
Тел. за връзка - 0877379011

ГФО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ-2011" за 2014 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ-2011"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176227029
Седалище и адрес на управление - с. Петлешково, ул. "Първа" № 14
Представляващ - Грета Марева Конярова
Съставител на отчета - Светлана Иванова

ГФО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1908" за 2014 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ-1908"
ЕИК/БУЛСТАТ - 000522895
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Плиска" № 43
Представляващ - Вяра Косева
Съставител на отчета - Милка Миронова

ГФО НА "НЕРЕИДА 1" ДЗЗД за 2014 г.

"НЕРЕИДА 1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ -103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" № 27
Представляващ - Стефан Стефанов
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА "НИК КОМЕРС" ДЗЗД за 2014 г.

"НИК КОМЕРС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103919102
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Илиян Илчев
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА НПД "В.Б. ПЛАЙГРУП" за 2014 г.

"В.Б. ПЛАЙГРУП"
ЕИК/БУЛСТАТ - 105040455
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. "Княз Борис I" № 21
Представляващ - Владимир Йорданов
Съставител на отчета - Албена Борисова

ГФО НА НПД "ЛЕТКА-91-В.Б. ЙОРДАНОВ" за 2014 г.

"ЛЕТКА-91-В.Б. ЙОРДАНОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 105008571
Седалище и адрес на управление - с. Градец, област Видин
Представляващ - Летка Йончева
Съставител на отчета - Албена Борисова

ГФО НА ОБЕДИНЕНИЕ ИКЕ КОНСУЛТ ДЗЗД за 2014 г.
Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите

ОБЕДИНЕНИЕ ИКЕ КОНСУЛТ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176438689
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н Лозенец, ул. "Цанко Церковски" 34, ап. 2
Представляващ - Сенко Гаврилов Георгиев
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "ПЪТНА КОМПАНИЯ-ГЕОСТРОЙ-ВОДОКАНАЛСТРОЙ" за 2014 г.

"ОБЕДИНЕНИЕ "ПЪТНА КОМПАНИЯ-ГЕОСТРОЙ-ВОДОКАНАЛСТРОЙ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176559274
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "булаир" 9
Представляващ - Станислав Тодоров Тодоров
Съставител на отчета - Велина Иванова Великова

ГФО НА "ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА" за 2014 г.
Счетоводен баланс; Отчет за приходите и разходите

"ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176017380
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО НА "ОБЛАКОВ И СИН" ДЗЗД за 2014 г.

"ОБЛАКОВ И СИН" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103843715
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дебър" 19
Представляващ - Николай Христов Облаков
Съставител на отчета - Златка Цаневска

ГФО НА "ОНГЪЛ" ДЗЗД за 2014 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103893287
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. П. Момилов" № 5
Представляващ - Милка Юдова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ГР. ПОМОРИЕ за 2014 г.

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ГР. ПОМОРИЕ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176609898
Седалище и адрес на управление - гр. Поморие, кв. "Свобода" бл. 23, вх. 3
Представляващ - Валентин Андреев Продромов
Съставител на отчета - Сияна Куцарова

ГФО НА "РУАН-5" ДЗЗД за 2014 г.

"РУАН-5" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103869806
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик", бл. 40, вх. А
Представляващ - Стефан Николов


ГФО НА "РУСАЛКА" ДЗЗД за 2014 г.

"РУСАЛКА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175464542
Седалище и адрес на управление - гр. Балчик, ул. "Владимир Димитров Майстора" № 9
Представляващ - Галин Георгиев Тодоров
Съставител на отчета - Надежда Николова Иванова

ГФО НА "САНДИ-ИВ" ДЗЗД за 2014 г.

"САНДИ-ИВ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176593604
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Карнеги" № 10
Представляващ - Анюта ванкова Аспарухова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО НА "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2014 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Обзор" № 32
Представляващ - Борис Димитров
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР" за 2014 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; ДА

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176793544
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" 11-13, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Маргарита Веселинова Борисова
Съставител нса отчета - Елица Чолева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006"
ЕИК/БУЛСТАТ - 124713447
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево, ул. "Васил Левски" № 2
Представляващ - Стелиян Иванов Стоянов
Съставител на отчета - Стелиян Иванов Стоянов

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ-ПЛЕВЕН" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ-ПЛЕВЕН"
ЕИК/БУЛСТАТ - 114670741
Седалище и адрес на управление - гр. Плевен, пл. "Възраждане" № 1
Представляващ - Николай Иванов Тодоров
Съставител на отчета - Микаела Василева Маринова

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 126748824
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 68, вх. Г
Представляващ - Борис Кирилов Рачев
Съставител на отчета - Жанин Тодорова Тодорова
Тел. за връзка - 0888241739

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 148024535
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16
Представляващ - Златко Бакалов
Съставител на отчета - Маргарита Гунчева
Тел. за връзка - 052602917

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176410056
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Асен" 15, ет. 1
Представляващ - Тил Трукенмюлер
Съставител на отчета - "Антера консулт" ООД
Тел. за връзка - 029508160

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "ВИЕС" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "ВИЕС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176640324
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 145, вх. Г
Представляващ - Анастасия Рошкова
Съставител на отчета - Моника Донкова

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ ЕОС-ВБ за 2014 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Приложение

СДРУЖЕНИЕ ЕОС-ВБ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176789371
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" № 1, вх. 1
Представляващ - Борил Величков Илиев
Съставител на отчета - Гергана Петрова Ангелова
Тел. за връзка - 0886337115

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНОР-IV Л-Н СКИТИЯ за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНОР-IV Л-Н СКИТИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 175954119
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Васил Левски" 7
Представляващ - Радостин Колчев

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176611333
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево, ул. "Александър Димитров" 1 Г
Представляващ - Бранимир Димитров
Съставител на отчета - Светлана Иванова

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ЙОГА ЛАЗУР" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ЙОГА ЛАЗУР"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176471269
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Константин Величков" № 67,ет. 6
Представляващ - Ваня Михайлова

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ -176279315
Седалище и адрес на управление - гр. Копривщица, ул. "Полковник Кесяков" 2
Представляващ - Калин Христов Лозанов
Съставител на отчета - Борислав Стоилков
Тел. за връзка - 0988961167

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОМЕД КОНСУЛТ" за 2014 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за НДА

СДРУЖНЕНИЕ "ЕВРОМЕД КОНСУЛТ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176629915
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Муткурова" № 70
Представляващ - Радослав Ивано Дудев
Съставител на отчета - Гюлшен Мурадова Вейсялова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОНАДЕЖДА" за 2014 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за НДА

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОНАДЕЖДА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176629993
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пирот" № 24
Представляващ - Кирил Панайотов Панайотов
Съставител на отчета - Гюлшен Мурадова Вейсялова

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ДОМ
СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ДОМ
 за 2014 г.

ЕИК/БУЛСТАТ 176588646
Седалище и адрес на управление - гр. Благоевград, площад "Г. Измерлиев" № 1
Представляващ - Атанас Станкев Камбитов
Съставител на отчета - Блага Гълъбова
Тел. за връзка - 073867732

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ-БУРГАС"  за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ-БУРГАС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176609706
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Драма" 11, ет. 1
Представляващ - Иванка Димитрова Станчева
Съставител на отчета - Виолета Димитрова Тодорова
Тел. за връзка - 0879400124

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ "РЕЙ" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "РЕЙ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 131567932
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Бачо Киро" № 46
Представляващ - Любомир Тодоров Петканчин
Съставител на отчета - Любомир Тодоров Петканчин

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЛОТОС СПРИНТ" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЛОТОС СПРИНТ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176465639
Седалище и адрес на управление - гр. София, кв. "Гоце Делчев", ул. "Ген. Кирил Ботев" № 3
Представляващ - Катерина Василева Коцева
Съставител на отчета - Татяна Иванова Евтимова-Исакова

ГФО НА "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА - ЕВРОАЛТЕРНАТИВА-2005" за 2014 г.

"СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА - ЕВРОАЛТЕРНАТИВА-2005"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115894863
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за връзка - 032684014

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПАУЪР ДЖИМ за 2014 г.
СБ, ОПР, ОПП, ОСК

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПАУЪР ДЖИМ

ЕИК/БУЛСТАТ - 175600280
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Дружба", бл. 63, вх. В, ет. 3, ап. 42
Представляващ - Мирослав Руменов Спасов
Съставител на отчета - Албена Иванова Захова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

ЕИК/БУЛСТАТ 000532747
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Александровска" № 28
Представляващ - Здравко Георгиев
Съставител на отчета - Светла Кунева
Тел. за връзка 082820256

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА  ГР. БЕЛАСИЦА" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА" ГР. БЕЛАСИЦА;
ЕИК/БУЛСТАТ 175822644
Седалище и адрес на управление - гр. Беласица, ул. Митко Саев 11
Представляващ - Милко Берберски
Съставител на отчета - Бедрие Музикаджиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ "ЗВЕЗДИЧКА" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДГ "ЗВЕЗДИЧКА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103856602
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Жулио Кюри" 14
Представляващ - Иво Василев
Съставител на отчета - Маргарита Недялкова
Тел. за контакт - 0894370557

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/" за 2014 г.

СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894564
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Нешо Бончев" 3
Представляващ - Мария Михайлова Джелебова-Димитрова
Съставител на отчета - Мима Ангелова

ГФО НА "СН ВЪРШЕЦ 2014" ДЗЗД за 2014 г.

"СН ВЪРШЕЦ 2014" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176769881
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Лагера", ул. "Мъглен" № 5, ет. 5, ап. 15
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева
Тел. за връзка - 0887997608

ГФО НА СНЦ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за 2014 г.

СНЦ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115950098
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за връзка - 032684014

ГФО НА СНЦ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГРАД ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУЖДА ПРЕЗ 1916 Г." за 2014 г.

ЕИК/БУЛСТАТ - 124708918
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Независимост" № 7
Представляващи - Георги Георгиев Марков, Детелина Кирилова Николова
Съставител на отчета - Снежка Денева Димитрова

ГФО НА СНЦ НЧ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ-1873" за 2014 г.

СНЦ НЧ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ-1873"

ЕИК/БУЛСТАТ - 000559146
Седалище и адрес на управление - гр. Тутракан, пл. "Суворов" 2
Представляващ - Елка Стефанова Горанова
Съставител на отчета - Пепа Иванова Бъчварова

ГФО на СНЦ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПОИЗВОДИТЕЛИТЕ" за 2014 г.

СНЦ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 123690287
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 45, ет. 5, офис 5
Представляващ - Георги Динев Калинчев
Съставител на отчета - Мария Николова Кирилова

ГФО НА "СТЕНЛИ" ДЗЗД за 2014 г.

"СТЕНЛИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148028850
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" 118
Представляващ - Ведат Мухарем
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА СТРОЙКАДКОНТРОЛ-ПИРИН ДЗЗД за 2014 г.
Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите

СТРОЙКАДКОНТРОЛ-ПИРИН ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176511450
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, офис 804
Представляващ - Анелия Пеева$марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Геовргиева
Тел. за връзка - 0887997608

ГФО НА "СЪНИ" ДЗЗД за 2014 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ  - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 8
Представляващ - Николинка Донева
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА "ТЕДИ" ДЗЗД за 2014 г.

"ТЕДИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103850040
Седалище и адрес на управление - ж.к. "Младост", бл. 106, вх. А, ап. 23
Представляващ - Милен Димитров Асенов
Съставител на отчета - Антония Атанасова

ГФО НА "ТЕЛЕВИК 75" ДЗЗД за 2014 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА ТЕРГО-ЛАЗАРЕТА ДЗЗД за 2014 г.
СБ, ОПР, ОПП, ОСК, Приложение

ТЕРГО-ЛАЗАРЕТА ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175637841
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Борисова" 72
Представляващ - Емилиян Георгиев Гарелов
Съставител на отчета - Саша Димитрова
Тел. за връзка - 082821053

ГФО НА ТЕРГО-СТОВЕКС ДЗЗД за 2014 г.
СБ; ОПР; ОПП; Приложение

ТЕРГО-СТОВЕКС ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176597428
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Борисова" 72
Представляващ - Емилиян Георгиев Гарелов
Съставител на отчета - Саша Димитрова
Тел. за връзка - 082821052

ГФО НА "ТОНУС-БИМ БЯЛА" ДЗЗД за 2014 г.

"ТОНУС-БИМ БЯЛА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176635423; ДДС №BG17663523
Седалище и адрес на управление - гр. Шумен, ул. "Цар Освободител" 130, ет. 2, ап. 22
Представляващ - Станислав Илчев Стоянов
Съставител на отчета - Надежда Николова Иванова
Тел. за връзка  - 054830164

ГФО на "ТОДОРОВИ" ДЗЗД за 2014 г.

"ТОДОРОВИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148031234
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Гладстоун" № 4, вх. В, ет. 4, ап. 53
Представляващ - Марин Стайков Тодоров

ГФО НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИНОВЕЙШЪНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТЕД НОВА ЗЕЛАНДИЯ за 2014 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ИНОВЕЙШЪНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТЕД НОВА ЗЕЛАНДИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 175582409
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Владайска" 81, ет. 1, ап. 1
Представляващ - Камен Стойчев
Съставител на отчета - Юлияна Причкапова

ГФО НА ТП "СКАЙ БРИЙЗ" за 2014 г.

ТП "СКАЙ БРИЗ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176185015
Седалище и адрес на управление - гр. София 1784, Бизнес Център Евротур, ул. "Михаил Тенев" 12, е. 9
Представляващ - Илан Цоря
Съставител на отчета - Надежда Касабова

ГФО НА УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" за 2014 г.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176779224
Седалище и адрес на управление - гр. Белослав, кв. "Акации"
Представляващ - Валентина Чернева Христова
Съставител на отчета - Марияна Стоянова Калчева

ГФО НА ФОНДАЦИЯ "ВХСИБ" за 2014 г.

ФОНДАЦИЯ "ВХСИБ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103854836
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, Индустриална зона
Представляващ - Христо Ганчев Георгиев
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за връзка - 051997442

ГФО НА ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ" за 2014 г.

ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175812212
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Май" 1А
Представляващ - Петър Павлов Калпакчиев
Съставител на отчета - Карамфилка Василева Костова

ГФО НА ФОНДАЦИЯ "УРМАНОВ" за 2014 г.

ФОНДАЦИЯ "УРМАНОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176614532
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, Индустриална зона
Представляващ - Васил Искров Александров
Съставител на отчета - Калина Радева Лонева
Тел. за връзка - 051997442

ГФО НА ФОНДАЦИЯ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР за 2014 г.
Счетоводен баланс; Отчет за приходите и разходите

ФОНДАЦИЯ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР
ЕИК/БУЛСТАТ - 176048319
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО НА "ХИДРОГРУП" ДЗЗД  за 2014 г.

"ХИДРОГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176563059
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Милена Мустакерчева
Съставител на отчета - "Рекаунт" ЕООД

ГФО НА "ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД за 2014 г.

"ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176038816
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева
Тел. за връзка - 0895459468

ГФО НА "ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2014 г.

"ХИДРОИНСТЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175980473
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ж.к. "Железник", ул. "Загорка" 15, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева
Тел. за връзка - 0895459468

ГФО НА ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР "ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО" за 2014 г.
ГФО, Оповестяване

ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР "ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176056383
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" 29, ет. 3
Представляващ - Рада Тодорова Алексиева
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО НА "ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД за 2014 г.

"ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103887590
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, кв. "Победа" бл. 9
Представляващ - Мина Карамитева
Съставител на отчета - Соня Григорова

ГФО НА "ЦЕНЪР НА ЧОВЕКА НА НОВОТО ВРЕМЕ" ТП за 2014 г.

"ЦЕНТЪР НА ЧОВЕКА НА НОВОТО ВРЕМЕ" ТП
ЕИК/БУЛСТАТ - 176226451
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Елена Ромашашева
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО НА "ЧИСТАЧИ" ДЗЗД за 2014 г.

"ЧИСТАЧИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176318992
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Георги Апостолов" № 16, ет. 6, ап. 17
Представляващ - Йордан Владимиров Вълев
Съставител на отчетите - "Счетоводство, контрол и финанси" ООД, чрез Пепа Кирилова Ганчева

ГФО НА "ЧИСТОТА-МС" ДЗЗД за 2014 г.

"ЧИСТОТА-МС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175680910
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Христо Смирненски № 19
Представляващ - Светла Маринова
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО НА "ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД за 2014 г.

"ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176715887
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Христо Смирненски № 19
Представляващ - Радослав Петев
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО НА "ЧИСТОТА-РС" ДЗЗД за 2014 г.

"ЧИСТОТА-РС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175589147
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Христо Смирненски № 19
Представляващ - Светла Маринова
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО НА "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2014 г.

"ЮЛИТА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 123679223
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис № 61
Представляващ - Нели Кенова-Господинова
Съставител на отчета - Динка Владева Вълчева

ГФО НА ЮЛНЦЧП "БАТСЗМ" за 2014 г.
Баланс, ОПР, ГФО 1, ГФО 2

ЮЛНЦЧП "БАТСЗМ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176415021
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Странджа" № 89
Представляващ - Кирил Стаменов

ГФО НА "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ за 2014 г.

"ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ

ЕИК/БУЛСТАТ - 103908771
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Никола Козлев" 22
Представляващ - Павлинка Минова Янева
Съставител на отчета - Боряна Димова