Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


ГФО на "АВС ЧЕРТОГ" ДЗЗД за 2020 г.

"АВС ЧЕРТОГ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177022099
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - Николай Георгиев
Съставител на отчета - Мими Чамова

ГФО НА АДВОКАТСКА КАНТОРА "МАРКОВА И ЛОЗЕВА" за 2020 г.

АДВОКАТСКА КАНТОРА "МАРКОВА И ЛОЗЕВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177315084
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "П. Енчев" 23
Представляващ - Цветелина Лозева
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ "ПРО ЛЕГИС КОНСУЛТ" за 2020 г.

АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ "ПРО ЛЕГИС КОНСУЛТ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177422129
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Валерия Маркова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА" за 2020 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА"

ЕКИ/БУЛСТАТ - 176830779
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ж.к. "Химик",  бл. 15, вх. Е
Представляващ - Владимир Ранков
Съставител на отчета - Цветелин Илиев

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИСОВ И ПАРТЬОРИ за 2020 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИСОВ И ПАРТЬОРИ

ЕИК/БУЛСТАТ - 177459355
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, район Централен, ул. "Софроний Врачански" № 4
Представляващ - Румен Тодоров Исов
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И Ко" за 2020 г.

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ И Ко"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115929047
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Петко Каравелов" № 2А
Представляващ - Недялко Христев Шилев
Съставител на отчета - "Бурденис" ЕООД - Анелия Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ" за 2020 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176838854
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цоко Каблешков" № 19
Представляващ - Мариана Минчева
Съставител на отчета - Иглика Танева

ГФО на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ РАШКОВИ за 2020 г.

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ РАШКОВИ
ЕИК/БУЛСТАТ - 131430727
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" 22
Представляващ - Велина Рашкова
Съставител на отчета - Деница Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО НАЧЕВ И КАЛАЙДЖИЕВА за 2020 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО НАЧЕВ И КАЛАЙДЖИЕВА
ЕИК/БУЛСТАТ - 176256708
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Тройца" № 204, вх. А, ет. 6, ап. 17
Представляващи - Ива Калайджиева/Евгени Начев
Съставител на отчета - Деница Петкова Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ" за 2020 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175824595
Седалище и адрес на управление - гр. София 1408, ул. "Емил Берсински" 12, ет. 5
Представляващ - Димитър Димов
Съставител на отчета - Мима Тенчева

ГФО на АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД за 2020 г.

АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176967639
Седалище и адрес на управление - с. Груево, спирка Джебел
Представляващ - Гинка Маринова Маринова
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО  на АКВАКОНТРОЛ ГРУП ДЗЗД за 2020 г.

АКВАКОНТРОЛ ГРУП ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177003871
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7
Представляващ - Вихрен Николов Мустакерчев
Съставител на отчета - "Рекаунт" ЕООД, Елена Стоянова

ГФО на "АТОМСТРОЙ 2020" ДЗЗД за 2020 г.

"АТОМСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177429255
Седалище и адрес на управление - област Враца, община Козлодуй, гр. Козлодуй, п.к. 3321, Площадка АЕЦ
Представляващ - Ивайло Георгиев Иванов
Съставител на отчета - Недка Маринова Николаева
Тел. за контакт - 0886317173

ГФО на АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД за 2020 г.
       СБ; ОПР;

АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 1768755870
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" 16
Представляващ - Катя  Ангелова Динева
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на БАТ СЕКЮРИТИ - БАТ СОТ ГДЗЗД за 2020 г.

БАТ СЕКЮРИТИ - БАТ СОТ ГДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177448088
Седалище и адрес на управление - гр. София, кв. "Триъгълника", ул. "Стефансон" 1А, ет. 2
Представляващ - Антон Владимиров Тошев
Съставител на отчета - Райна Костова

ГФО на БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД за 2020 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176776363
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Метин Ахмед Солак
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2020 г.

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103784220
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Фр. Жолио Кюри" 96
Представляващ - Димитър Стефанов Димитров
Съставител на отчета - Росица Тодорова

ГФО на ВАЛ - 2017 ДЗЗД за 2020 г.

ВАЛ - 2017 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177211705
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" 20
Представляващ - Албена Стоянова Костадинова
Съставител на отчета - Албена Стоянова Костадинова

ГФО на ВИВЕС ДЗЗД за 2020 г.

ВИВЕС ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103747649
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. " Ал. Рачински", бл. 25, вх. Б, ап. 22
Представляващ - Венцислав Илиев Димитров
Съставител на отчета "Виста Консулт АП" ООД Виолета Димитрова Кьосева-управител

ГФО на  ГАЛА 74 ДЗЗД за 2020 г.

ГАЛА 74 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176243358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Константин Доганов" 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Таня Иванова

ГФО на ГЕРТ-ЕНЕРДЖИ ДЗЗД за 2020 г.

ГЕРТ-ЕНЕРДЖИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177174865
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман
Съставител на отчета - Феридие Сюлейман

ГФО на ГРУП КОНСУЛТ ДЗЗД за 2020 г.

ГРУП КОНСУЛТ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177142757
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 32
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ДАГО-М" ДЗЗД за 2020 г.

"ДАГО-М" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176302739
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д-р Пискюлиев" 30
Представляващ - Даниела Миткова Гочева
Съставител на отчета - Таня Иванова

ГФО на ДРУЖБА ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД за 2020 г.

ДРУЖБА ИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177374894
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Липник" 133А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - "СДД 19" ЕООД

ГФО на ЕТ ДАНИНА-2Н-ВЛАДИМИР ДРАЖЕВ за 2020 г.

ЕТ ДАНИНА-2Н-ВЛАДИМИР ДРАЖЕВ

ЕИК/БУЛСТАТ - 103155971
Седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул. " Г. Петлешев" 1
Представляващ - Владимир Дражев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" за 2020 г.

ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 118557417
Седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добруджа" 48
Представляващ - Димитър Тончев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ЕМ ДИ 15" ДЗЗД за 2020 г.

"ЕМ ДИ 15" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176926628
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Самарско знаме" 32
Представляващ - Мария Василева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ДЕЛФИН 2012 ДЗЗД за 2020 г.

ДЕЛФИН 2012 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441525
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Александър Курчатов" 1
Представляващ - Веселин Гецов
Съставител на отчета - Мария Атанасова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2020 г.

"ДИДО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 137
Представляващ - Нина Койчева

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - гр. АХТОПОЛ за 2020 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - гр. АХТОПОЛ

ЕИК/БУЛСТАТ - 102834040
Седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол, ул. "Велека" 37
Представляващ - Ангел Николаев Рибов
Съставител на отчета - Тодорка Стефанова

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - ВАРНА за 2020 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - ВАРНА

ЕИК/БУЛСТАТ - 103124082
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48
Представляващ - Мирослав Недков Маринов
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Ленова

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-СУВОРОВО за 2020 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-СУВОРОВО

ЕИК/БУЛСТАТ - 103332998
Седалище и адрес на управление - гр. Суворово, ул. "Петко Напетов" №3
Представляващ - Желязко Петров Стоянов
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова

ГФО на ЕКИП 21 ДЗЗД за 2020 г.

ЕКИП 21 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177181518
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, офис 814
Представляващ - Сенко Гаврилов Георгиев

ГФО на ЕКОЕФЕКТ-21 ДЗЗД за 2020 г.

ЕКОЕФЕКТ-21 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176926304
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" 24, офис 8-4
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на ЕЕ-ХАСКОВО-2016 ДЗЗД за 2020 г.

ЕЕ-ХАСКОВО-2016 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177128191
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, офис 814
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2020 г.

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 117096668
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" № 15
Представляващ - Любка Иванова Димитрова
Съставител на отчета - Милка Миронова, "ИНКОМ Миронови" ООД

ГФО на ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014 ДЗЗД за 2020 г.

ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176669856
Седалище и адрес на управление - гр. Джебел, ул. "Надежда" № 4
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета  Стефка Кичкова

ГФО на  ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД за 2020 г.

ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176538744
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" № 51
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ИПС ГРУП ДЗЗД за 2020 г.

ИПС ГРУП ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176501940
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 32
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД за 2020 г.

ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175656884
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 32
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД за 2020 г.
         СБ; ОПР

"ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 123755094
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ж.к. "Железник", ул. "Загорка" 15, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на ЙОРГОВ ИНТИС ДЗЗД за 2020 г.

ЙОРГОВ ИНТИС ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175657790
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Липник" 133А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - "СДД 19" ЕООД

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ГРУП ДЗЗД за 2020 г.

КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176683279
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дружба" 30
Представляващ - Васил Илиев Русев
Съставител на отчета - Силвия Йонкова Банева

ГФО на КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР ДЗЗД за 2020 г.

КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176429779
Седалище и адрес на управление - обл. Панчерево, София-град, с. Лозен, ул. "Ракита" № 9
Представляващ - Владислав Георгиев Соколов
Съставител на отчета - Десислава Милкова Христова

ГФО на КОНСОРЦИУМ КД ЮНИЪН за 2020 г.

КОНСОРЦИУМ КД ЮНИЪН
ЕИК/БУЛСТАТ - 177466588
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Бистрица" №4
Представляващ - Иван Марианов Димитров
Съставител на отчета - Гюнер Исмаилова Махмудова

ГФО на КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8 ДЗЗД за 2020 г.

КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177135168
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка  Кичкова

ГФО на КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6 ДЗЗД за 2020 г.

КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177135321
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 32
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на КРУМОВГРАД 2018 ДЗЗД за 2020 г.

КРУМОВГРАД 2018 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177312743
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 2020 г.

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 160085223
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив
Представляващ - Васил Пехливанов
Съставител на отчета - Анна Дамянова
Тел. за контакт - 0896678773

ГФО на МЕНТЕШЕ ДЗЗД за 2020 г.

МЕНТЕШЕ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177206747
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 301, вх. 9, ап. 31
Представляващ - Маргарита Славова
Съставител на отчета - Виктория Дянкова-Липчева

ГФО на "МАКСИДЖЕН" ДЗЗД за 2020 г.

"МАКСИДЖЕН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177260242
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д-р Пиксюлиев" 12, вх. А, ет. 2, ап. 13
Представляващ - Максим Позняков
Съставител на отчета - Таня Иванова

ГФО на "МОНТАЖИ Ко- ТИ ВИ БИ" ДЗЗД за 2020 г.

"МОНТАЖИ Ко - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176845304
Седалище и адрес на управление - гр. София, 1220, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "МОНТАЖИ - ДЛВ" ДЗЗД за 2020 г.

"МОНТАЖИ - ДЛВ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177454479
Седалище и адрес на управление - гр. София, 1220, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "ИНФИНИТИ" ДЗЗД за 2020 г.

"ИНФИНИТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176355478
Седаище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" 208, вх. 4, ет. 3, ап. 105
Представляващ - Димитър Христов
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ИКЕ 017" ДЗЗД за 2020 г.

"ИКЕ 017" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177132631
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Арх. Стефан Колчев № 50
Представляващ - Красимир Алексиев
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД за 2020 г.

"КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176494339
Седалище и адрес на управление - гр. София, 1220, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "НЕРЕИДА 1" ДЗЗД за 2020 г.

"НЕРЕИДА 1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. " Иван Аксаков" 25
Представляващ - Стефан Георгиев

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД за 2020 г.

ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176881706
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бачо Киро" 1, ет. 8, офис 8-3
Представляващ - Светлана Николчева
Съставител на отчета - Миглена Петрова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД за 2020 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177131173
Седалище и адрес на управление - гр. София, 1220, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД за 2020 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2020" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177246211
Седалище и адрес на управление - гр. София, 1220, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белина Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2020" ДЗЗД за 2020 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2020" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177428018
Седалище и адрес на управление - гр. София, 1220, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белина Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА за 2020 г.

ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176017380
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД за 2020 г.

ОБЕДИНЕНИЕ СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177446824
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ОПМ РУДОЗЕМ 2018 ДЗЗД за 2020 г.

ОПМ РУДОЗЕМ 2018 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177353028
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47
Представляващ - Гюрчай Мустафа Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД за 2020 г.

"ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176910870
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Живка Петрова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на РЕТЕК ГРУП ДЗЗД за 2020  г.

РЕТЕК ГРУП ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177467010
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 5
Представляващ - Елена Христова Цветкова

ГФО на РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД за 2020 г.

РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176390739
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД за 2020 г.

ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176835616
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Предствляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД за 2020 г.

ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176636895
Седалище и адрес на управление - гр. Момчилград, ул. "Маказа" № 55
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД за 2020 г.

ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176609923
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" № 51
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2020 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Обзор" 32
Представляващ - Борис Димитров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176881841
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 39А, ет. 4, ап. 5
Представляващ - Митко Димов Славов

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 2013 за 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 2013
ЕИК/БУЛСТАТ -  176704264
Седалище и адрес на управление - Правец, ЖК "Север", бл. 201, вх. А, ет. 1, ап. 1
Представляващ - Митко Димов Славов

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ТРОЯ" за 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ "ТРОЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177131839
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 92, вх. 2, ет. 1
Представляващ - Велина Василева Кънева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА АВС за 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА АВС

ЕИК/БУЛСТАТ - 176253733
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Вовода" 35
Представляващ - Николай Георгиев Георгиев

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115950098
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение " № 3, хотел СПС, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 032684014

ГФО на "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА ЕВРОАЛТЕРНАТИВА 2005" за 2020 г.

"СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА ЕВРОАЛТЕРНАТИВА 2005"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894863
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел СПС, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 032684014

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ за 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ

ЕИК/БУЛСТАТ - 117681472
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Чипровци" 21, бл. "Лисец", вх. Б, ет. 3
Представляващ - Магдалена Василева Дакова
Съставител на отчета - Юлиана Цвяткова Русинов


ГФО на СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД за 2020 г.

СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176498371
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Тунджай Бахри Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2020 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 16
Представляващ - Николинка Ташева
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на ТРИАДА-СВ ДЗЗД за 2020 г.

ТРИАДА-СВ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177340575
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Калиакра" 64
Представляващ - Веселин Гечов
Съставител на отчета - Мария Атанасова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ" за 2020 г.

ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 117521158
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Гюргево" 5
Представляващ - Милена Иванова Даскалова
Съставител на отчета - Милена Иванова Даскалова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА" за 2020 г.

ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"

ЕИКК/БУЛСТАТ - 176934621
Седалище и адрес на управление - гр. София, район Витоша, ул. "Кумата" № 75Е, вх. Б. ет. 1, ап. 2
Представляващ - Таня Минкова Терзийска-Кунева
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на ФИН СТРОЙ ДЗЗД за 2020 г.

ФИН СТРОЙ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177381159
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Транспортна" № 4, ет. 4
Представляващ - Живко Златев Вълчев
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на ХИДРО - ДЖЕБЕЛ ДЗЗД за 2020 г.

ХИДРО - ДЖЕБЕЛ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176791582
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ХИДРОГРУП ДЗЗД за 2020 г.

ХИДРОГРУП ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176563059
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив,  ул. "Братя Свещарови" 7
Представляващ - Вихрен Николов Мустакерчев
Съставител на отчета - "Рекаунт" ЕООД, Елена Стоянова

ГФО на ХИДРОИНСТАЛ ДЗЗД за 2020 г.

ХИДРОИНСТАЛ ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176038816
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2020 г.
        СБ; ОПР;

"ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175980473
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ж.к. "Железник", ул. "Загорка" 15, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2020 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 148129689
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД за 2020 г.

"ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" за 2020 г.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 127577276
Седалище и адрес на управление - с. Салманово, ул. "Г. Димитров" 25
Представляващ - Валентина Сербезова
Съставител на отчета - Мария Алексиева

ГФО на  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "БОГОЯ" за 2020 г.

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "БОГОЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176820742
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 92, вх. 2, ет. 1
Представляващ - Милка Митрева Кънева

ГФО на ЧЕРНООЧЕНЕ - КАНЯК ДЗЗД за 2020 г.

ЧЕРНООЧЕНЕ - КАНЯК ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176740673
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" № 47
Представляващ - Сенай Ремзи Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД за 2020 г.

"ЧИСТОТА- РМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176715887
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Христо Смирненски" № 19, вх. А, ет. 5, ап. 21
Представляващ - Светла Венева Маринова
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПАРАКЛИС "СВЕТА ПЕТКА" за 2020 г.

ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПАРАКЛИС "СВЕТА ПЕТКА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177431975
Седалище и адрес на управление - с. Сан Стефано, община Карнобат
Представляващ - Павел Любчев Гърбов
Съставител на отчета - Николина Караганчева

ГФО на ЮЛИТА ДЗЗД за 2020 г.

ЮЛИТА ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 123679223
Седалище и адрес на управление . гр. Стара Загора, ул. "Свети Княз Борис" 61
Представляващ - Нели танасова Кенова-Господинова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова