Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 40.00 лв.


ГФО НА АДВОКАТСКА КАНТОРА "МАРКОВА И ЛОЗЕВА" за 2020 г.

АДВОКАТСКА КАНТОРА "МАРКОВА И ЛОЗЕВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177315084
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "П. Енчев" 23
Представляващ - Цветелина Лозева
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ "ПРО ЛЕГИС КОНСУЛТ" за 2020 г.

АДВОКАТСКО СДРУЖЕНИЕ "ПРО ЛЕГИС КОНСУЛТ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177422129
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Валерия Маркова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2020 г.

"ДИДО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 137
Представляващ - Нина Койчева

ГФО на "ИНФИНИТИ" ДЗЗД за 2020 г.

"ИНФИНИТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176355478
Седаище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" 208, вх. 4, ет. 3, ап. 105
Представляващ - Димитър Христов
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ИКЕ 017" ДЗЗД за 2020 г.

"ИКЕ 017" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177132631
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Арх. Стефан Колчев № 50
Представляващ - Красимир Алексиев
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "НЕРЕИДА 1" ДЗЗД за 2020 г.

"НЕРЕИДА 1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. " Иван Аксаков" 25
Представляващ - Стефан Георгиев

ГФО на "ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД за 2020 г.

"ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176910870
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Живка Петрова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2020 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Обзор" 32
Представляващ - Борис Димитров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ" за 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176881841
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 39А, ет. 4, ап. 5
Представляващ - Митко Димов Славов

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 2013 за 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 2013
ЕИК/БУЛСТАТ -  176704264
Седалище и адрес на управление - Правец, ЖК "Север", бл. 201, вх. А, ет. 1, ап. 1
Представляващ - Митко Димов Славов

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ТРОЯ" за 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ "ТРОЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177131839
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 92, вх. 2, ет. 1
Представляващ - Велина Василева Кънева

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2020 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 16
Представляващ - Николинка Ташева
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2020 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 148129689
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД за 2020 г.

"ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на  ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "БОГОЯ" за 2020 г.

ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ "БОГОЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176820742
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 92, вх. 2, ет. 1
Представляващ - Милка Митрева Кънева