Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


ГФО на КОНСОРЦИУМ "АГРО ФРУКТ ГРУП" за 2012 г.

КОНСОРЦИУМ "АГРО ФРУКТ ГРУП"; ЕИК/БУЛСТАТ 126660744, ДДС № BG 126660744; седалище и адрес на управление - гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 1, ет. 3, представляващ - Маргарит Маргаритов; съставител на отчетите - "Тракофин" ООД

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "БОЖИНОВ, ГОЧЕВ И ПАРТНЬОРИ" за 2012 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "БОЖИНОВ, ГОЧЕВ И ПАРТНЬОРИ"; ЕИК/БУЛСТАТ 176283753; седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. "Преслав" № 24;  педставляващ - Борислав Божинов; съставител на отчетите - Аделина Дянкова; тел. за контакт 0888441178

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДЯНКОВ, МАРИНОВА И ГИЧЕВ" за 2012 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДЯНКОВ, МАРИНОВА И ГИЧЕВ"; ЕИК/БУЛСТАТ 176265358; седавлище и адрес на управление - гр. Провадия, ул. "Дунав" № 70; представляващ - Христо Драгомиров Гичев; съставител на отчетите - Г. Петрова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КУНЕВА И ВЕЛИЧКОВА" за 2012 г.
стр. 1; стр. 2; стр. 3; стр. 4; стр. 5; стр. 6; стр. 7; стр. 8; стр. 9; стр. 10; стр. 11

АКВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "КУНЕВА И ВЕЛИЧКОВА"; ЕИК/БУЛСТАТ 175079226; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Сердика" 23; представляващ - Катерина Георгиева Величкова; съставител на отчетите - Благинка Маринова Зашева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ТОНЧЕВА И ПАРТНЬОРИ" за 2012 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ТОНЧЕВА И ПАРТНЬОРИ"; ЕИК/БУЛСТАТ 175286310; седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Хр. Смирненски" 78, ет. 4; представляващ - Янита Тончева; съставител на отчетите -"Кредито консулт" ЕООД

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ и КО" за 2012 г.

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ и КО"; ЕИК/БУЛСТАТ 115929047; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Опълченска" № 10; представляващ  - Недялко Христев Шилев; съставител на отчетите - Анелия Христова Петкова

ГФО на "АДИКТА КОНСУЛТ" ГД за 2012 г.

"АДИКТА КОНСУЛТ" ГД; ЕИК/БУЛСТАТ 130573732; седалище и адрес на управление - гр. София,  ул. "Уйлям Гладстон" № 65, ет. 3; представляващ - Цветелина Георгиева Костадинова; съставител на отчетите - Магдалена Янева

ГФО на "АТРАКЦИОН" ДЗЗД за 2012 г.

"АТРАКЦИОН" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103710953; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Средна гора" № 2; представляващ - Васил Пейчев Василев; съставител на отчетите - Лиляна Трифонова

ГФО на "АТРАКЦИОН 2002" ДЗЗД за 2012 г.

"АТРАКЦИОН 2002" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103753285; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Неофит Бозвели" № 70, ет. 4, ап. 10; представляващ - Пламен Руменов Кръстев; съставител на отчетите Лиляна Трифонова

ГФО на "АНЕТ" ДЗЗД за 2012 г.

"АНЕТ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103801997; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "М. Иванов" бл. 25, вх. Б; представляващ - Антоанета Панайотова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "АНТИК БГ -2012" ДЗЗД за 2012 г.

"АНТИК БГ - 2012" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176361123; седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Васил Левски" № 100, ет. 2, ап. 4; представляващи - Красимира Господинова Димитрова и Диана Стефанова Панайотова; съставител на отчетите - Минка Тонева Делчева

ГФО на "АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2012 г.

"АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД; ЕКИ/БУЛСТАТ 148013138; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" бл. 115; представляващ - Анка Златинова; съставител на отчетите - Анка златинова

ГФО на "АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2012 г.

"АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103903009; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Македония" № 5; представляващ - Недялка Чифликчиева; съставител на отчетите - Недялка Чифликчиева

ГФО на АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС" за 2012 г.

АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС"; ЕИК/БУЛСТАТ 126748824; седалище и адрес на управление - гр. София 1574, ж.к. "Христо Смирненски" бл. 68, вх. Г; представляващ - Борис Рачев; съставител на отчетите - Жанин Тодорова

ГФО на "БРИЛЯНТИН" ДЗЗД за 2012 г.

"БРИЛЯНТИН" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 148141848; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Братя Георгиевич" № 15; представляващ - Вичие Сали Али; съставител на отчетите - Лиляна Трифонова

ГФО на "БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД за 2012 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176441817; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1; представляващ - Росен Стоянов; съставител на отчетите - Галя Иванова

ГФО на "БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД за 2012 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 117621564; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1; представляващ - Росен Стоянов; съставител на отчетите - Галя Иванова

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2012 г.

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД
; ЕИК/БУЛСТАТ 103784220; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Александър Рачински" 25; представляващ - Димитър Стефанов Димитров; съставител на отчетите - Димитър Стефанов Димитров; Тел. за контакт 0988884406

ГФО на ЮЛСНЦ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ" за 2012 г.

ЮЛСНЦ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ"; ЕИК/БУЛСТАТ 176415021; седалище и адрес на управление - гр. София 1303, ул. "Странджа" 89; представляващ - Кирил Радоев Стаменов; съставител на отчетите - Йорданка Цветанова

ГФО на "ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2012 г.

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175868289; седалище и адрес на управление - с. Звездица, ул. "Сатурн" 3; представляващ - Анна Атанасова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД за 2012 г.

"ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103832505; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Разлог" 705, вх. 2, ап. 25; представляващ - Венелин Иванов Велев; съставител на отчетите - Мариана Атанасова Маринова

ГФО на "ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2012 г.

"ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103832505; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Разлог" 705, вх. 2, ап. 25; представляващ - Венелин Иванов Велев; съставител на отчетите - Мариана Атанасова Маринова

ГФО на "ВИЗИЯ" ДЗЗД за 2012 г.

"ВИЗИЯ" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103958728; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 57, ап. 46; представляващ - Нели Нешкова; съставител на отчетите - Соня Григорова

ГФО на "ВИП ТРАНС" ДЗЗД за 2012 г.

"ВИП ТРАНС" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175865977; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, кв. "Три Чучура", бл. 62, ап. 19; представляващ - Пенчо Динев; съставител на отчетите - СК "Лакрима" ООД

ГФО на "ГАЛА 74" ДЗЗД за 2012 г.

"ГАЛА 74" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176243358; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "К. Доганов" 27, ет. 3, ап. 8; представляващ - Галина Косева Димитрова; съставител на отчетите - Татяна Иванова

ГФО на ГД "ВЕ ДИ И КО КЪПМАНИ" за 2012 г.

ГД "ВЕ ДИ И КО КЪМПАНИ"; ЕИК/БУЛСТАТ 131439021; седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Надежда" бл. 222, вх. А; представляващ - Венцислав Радевски; съставител на отчетите - Георги Кръстев

ГФО на ГД "ВЕ ДИ И КО" за 2012 г.

ГД "ВЕ ДИ И КО"; ЕИК/БУЛСТАТ 131439014; седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Надежда" бл. 222, вх. Б, ап. 30; представляващ - Мартин Христов Кръстев; съставител на отчетите - Георги Кръстев

ГФО на ГД "ВОДОЛЕЙ 2" за 2012 г.

ГД "ВОДОЛЕЙ 2"; ЕИК/БУЛСТАТ 121605092; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Калиманци" № 33, бл. 101, вх. А, ет. 3; представляващ - Атанас Томов Янков; съставител на отчетите - Зоя Михайлова

ГФО на ГД "ДИМАР" за 2012 г.

ГД "ДИМАР"; ЕИК/БУЛСТАТ 121635370; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Неофит Рилски" № 55; представляващ - Димитър Николов Николов; съставител на отчетите - Даниела Николова Грозданова

ГФО на "ГЛОБЪЛ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ" ДЗЗД за 2012 г.

"ГЛОБЪЛ ЕКСПЕРТ КОНСУЛТ И ПАРТНЬОРИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176416575; седалище и адрес на управление - гр. Велико Търново, ул. "Никола Габровски" 76А; представляващ - Стефан Михайлов; съставител на отчетите - Мария Арсова

ГФО на "ГРАНД ПРИ АТРАКШЪН" ДЗЗД за 2012 г.

"ГРАНД ПРИ АТРАКШЪН" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103753246; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Средна гора" № 2; представляващ - Гюркан Мехмедов Исуфов; съставител на отчетите - Лиляна Трифонова

ГФО на "ДАНИНА 2Н - В. ДРАЖЕВ" ЕТ за 2012 г.

"ДАНИНА 2Н - В. ДРАЖЕВ" ЕТ; ЕИК/БУЛСТАТ 103155791; седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул. "Г. Петлешев" 1; представляващ - Владимир Дражев Филчев; съставител на отчетите - Боряна Димова

ГФО на "ДАНИ СУВЕНИР 2008" ДЗЗД за 2012 г.
                     СБ; ОПР; ОПП; Счетоводна политика

"ДАНИ СУВЕНИР 2008" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175494432; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Владислав Варненчик" бл. 17, вх. 7, ап. 10; представляващ - Александър Дочев; съставител на отчетите - Албена Петрова

ГФО на "ДИП 84" ДЗЗД за 2012 г.
                  СБ; ОПР; ОПП; Счетоводна политика

"ДИП 84" ДЗЗД
; ЕИК/БУЛСТАТ 176040272; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" бл. 142, вх. 2; представляващ - Петър Рачев; съставител на отчетите - Албена Петрова

ГФО на "ДИВА-5" ДЗЗД за 2012 г.

"ДИВА-5" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103799763; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" бл. 28, вх. 2; представляващ - Диана Василева Петрова; съставител на отчетите - Мариана Атанасова Маринова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2012 г.

"ДИДО" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103834253; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" №137 ; представляващ - Нина Койчева; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ДРАЦЕНА" ДЗЗД за 2012 г.

"ДРАЦЕНА" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103785009; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Средец" 13; представляващ - Десислава Великова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на  ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ за 2012 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ; ЕИК/БУЛСТАТ 102834040; седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол, ул. "Велека" № 34; представляващ - Ангел Рибов; съставител на отчетите - Тодорка Стефанова

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - ВАРНА за 2012 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА; ЕИК/БУЛСТАТ 103124082; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48; представляващ - Николай Кокончев; съставител на отчетите - Светла Гиргинова Монова

ГФО на "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД за 2012 г.

"ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010"; ЕИК/БУЛСТАТ 175863566; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Самуил" 108; представляващ - Иван Георгиев Здравчев; съставител на отчетите - Антония Атанасова

ГФО на "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ - НЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД за 2012 г.

"ЕВРОТРАНСПРОЕКТ - НЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175633857; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Самуил" 108; представляващ - Тома Любенов Йоцов; съставител на отчетите - Антония Атанасова

ГФО на "ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД за 2012 г.

"ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103966194; седалище и адрес на управление - гр. Варна; представляващ - Елена Славова; съставител на отчетите - Л. Попова

ГФО на "ЕКОС" ДЗЗД за 2012 г.

"ЕКОС" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103915787; седалище и адрес на управление - гр. Варна; представляващ - Елена Славова; съставител на отчетите - Л. Попова

ГФО на "ЖИВКОВИ" ДЗЗД за 2012 г.

"ЖИВКОВИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103921605; седалище и адрес на управление - гр. Провадия, ул. "Цар Освободител" 100; представляващ - Живко Боянов Живков; съставител на отчетите - Дияна Пенева

ГФО на "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2012 г.

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 117096668; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" 45; представляващ Анужка Чалъкова; съставител на отчетите - Милка Миронова

ГФО на "ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД за 2012 г.

"ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 123755094; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ж.к. "Железник", ул. "Загорка" 15, ет. 5, ап. 9; представляващ - Николай Иванов; съставител на отчетите - Катя Динева; тел. за контакт 0898278097

ГФО на "ЙОННИ 98" ДЗЗД за 2012 г.

"ЙОННИ 98" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103924576; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Чайка" 32; представляващ - Калина Христова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "КАРАДЖА" ДЗЗД за 2012 г.

"КАРАДЖА" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176375071; седалище и адрес на управление - с. Стефан Караджа, обл. Варна, община Вълчи дол; представляващ - Румен Христов; съставител на отчетите - Лиляна Трифонова

ГФО на КОНСОРЦИУМ "АБ-ТЕРА" за 2012 г.
                      ГФО - част 1; ГФО - част 2

КОНСОРЦИУМ "АБ-ТЕРА"; ЕИК/БУЛСТАТ 176165856; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 5, ет. 3; представляващ - Йорданка Илиева Ташева; съставител на отчетите - Павел Димитров Марков

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЕКСТЕРИОР ДИЗАЙН ЕС-ТЕРА за 2012 г.

КОНСОРЦИУМ ЕКСТЕРИОР ДИЗАЙН ЕС-ТЕРА; ЕИК/БУЛСТАТ 175824296; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" 2, ет. 3, офис 5; представляващ - Яньо Иванов Христозов; съставител на отчетите - Павел Димитров Марков

ГФО на "КОНСОРЦИУМ ЛИБРА" ДЗЗД за 2012 г.

"КОНСОРЦИУМ ЛИБРА" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176412580; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Трети март" 36; представляващ - Мирослав Андреев; съставител на отчетите - Жеко Ралчев

ГФО на КОНСОРЦИУМ МОДУС-ИНЕУМ КОНСУЛТИНГ за 2012 г.

КОНСОРЦИУМ МОДУС-ИНЕУМ КОНСУЛТИНГ; ЕИК/БУЛСТАТ 175620030; седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Хр. Смирненски" 78, ет. 4; представляващ - Янита Тончева; съставител на отчетите - Йовка Костова

ГФО на КОНСОРЦИУМ СТАРТ-ТЕРА за 2012 г.

КОНСОРЦИУМ СТАРТ-ТЕРА; ЕИК/БУЛСТАТ 175999308; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" 2, ет. 4, офис 5; представляващ  - Яньо Иванов Христозов; съставител на отчетите - Павел Димитров Марков

ГФО на КОНСОРЦИУМ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ТЕРА за 2012 г.

КОНСОРЦИУМ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ТЕРА; ЕИК/БУЛСТАТ 175628002; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" 2, ет. 4, офис 5; представляващ - Яньо Иванов Христозов; съставител на отчетите - Павел Димитров Марков

ГФО на "КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА" ДЗЗД за 2012 г.

"КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176420495; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 47; представляващ - Атанас Митев Несторов; съставител на отчетите - Пепа Ганчева; тел. за контакт 0888617665

ГФО на "КРЕДО" ДЗЗД за 2012 г.

"КРЕДО" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 148098012; седалище и адрес на управление- гр. Варна, ул. "Д-р Басанович" 19; представляващ - Марин Колев; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "КЯМИЛ-2009" ДЗЗД за 2012 г.

"КЯМИЛ-2009" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176235728; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Свобода" 1, ет. 1, ап. 1; представляващ - Кирил Христов Стефанов; съставител на отчетите - Надя Манолова Николова

ГФО на ЛС "ЛУДОГОРСКИ ЛОВЕЦ" за 2012 г.

ЛС "ЛУДОГОРСКИ ЛОВЕЦ"; ЕИК/БУЛСТАТ 175821371; седалище и адрес на управление - с. Становец, област Шумен, ул. "Еньо Марковски" 16; представляващ - Емил Димитров Ценов, съставител на отчетите - Надежда Николова Иванова, тел. за връзка - 054830164


ГФО на "МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД за 2012 г.

"МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176277684; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Владаия" 17; представляващ - Маринела Божкова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 2012 г.
Счетоводен баланс; Отчет за приходите и разходите; Приложение;

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 160085223; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 50; представляващ - Румяна Рангелова Караджова; съставител на отчетите - Анна Иванова Дамянова

ГФО на "МАТИС" ДЗЗД за 2012 г.

"МАТИС" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103569358; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Вл. Варненчик" бл. 405, вх. 16, ет. 1, ап. 29; представляващ - Николай Манолов Иванов; съставител на отчетите - Лиляна Трифонова

ГФО на "МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД за 2012 г.

"МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 148103178; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Т.Влайков" 12, вх. В, ет. 3, ап. 3, представляващ - Николай Карджов; съставител на отчетите - Иванка Тодорова

ГФО на "МОНГИ 2012" ДЗЗД за 2012 г.

"МОНГИ 2012" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176371646; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Ангеларий" № 29; представляващ - Анка Кирилова Христова; съставител на отчетите - Надя Манолова Николова

ГФО на "МОНТАЖИ Ко - ОМЗ" ДЗЗД за 2012 г.

"МОНТАЖИ Ко - ОМЗ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176104643; седалище и адрес на управление - гр. София, п.к. 1360, райн Връбница, кв. "Модерно предградие", ул. "Адам Мицкевич" № 4; представляващ - Борислав Красимиров Киров; съставител на отчетите - Даниела Тодорова

ГФО на "МСИМ" ДЗЗД за 2012 г.

"МСИМ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103808002; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Раковска" 45; представляващ - Мариан Дачев; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908" за 2012 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908"; ЕИК/Булстат 000522895; седалище и адрес на управление - гр. Русе; представляващ - Вяра Косева; съставител на отчетите - Марушка Ангелова

ГФО на "НЕСИС" ДЗЗД за 2012 г.

"НЕСИС" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176121151; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Победа" бл. 7, вх. Б, ап. 6; представляващ - Марийка Георгиева Чаушева; съставител на отчетите - Мариана Атанасова Маринова

ГФО на "НЕРЕИДА 1" ДЗЗД за 2012 г.

"НЕРЕИДА 1" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103840726; седалище и адрес на управление - гр. Варна ул. "Иван Аксаков" 27; представляващ - Стефан Стефанов; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "НИК КОМЕРС" ДЗЗД за 2012 г.

"НИК КОМЕРС" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103919102; седалище и адрес на управление - гр. Варна; представляващ - Илиян Илчев; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на НПД В.Б ПЛАЙГРУП за 2012 г.

НПД В.Б. ПАЙГРУП; ЕИК/БУЛСТАТ 105040455; седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. "Княз Борис І" № 21, представляващ - Владимир Борисов Йорданов; съставител на отчетите - Албена Борисова

ГФО на НПД ЛЕТКА-91 В.Б. ЙОРДАНОВ за 2012 г.

НПД ЛЕТКА-91 В.Б. ЙОРДАНОВ; ЕИК/БУЛСТАТ 105008571; седалище и адрес на управление - с. Градец, обл. Видин; представляващ - Летка Петрова Йончева; съставител на отчетите - Албена Борисова

ГФО на РЕВЕНАНТ ГД за 2012 Г.

РЕВЕНАНТ ГД; ЕИК/БУЛСТАТ 103507593; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Пирин" № 10; представляващ - Мирослав Янков

НЧ "СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ - 1963" ЗА 2012 г.

НЧ "СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ - 1963"; ЕИК/БУЛСТАТ 000923240; седалище и адрес на управление - гр. Шумен, площад "Гривица"; председател - Нина Колева Бояджиева; съставител на отчетите - Детелина Костадинова 

ГФО на "СПРИНГС" ДЗЗД за 2012 г.

"СПРИНГС" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 148011160; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 33, вх. 1, ап. 15; представляващ - Димчо Тодоров; съставител на отчетите - Ивелина Семерджиева

ГФО на ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА-1 за 2012 г.

ОБЕДИНЕНА БОЖИЯ ЦЪРКВА-1; ЕИК/БУЛСТАТ 176017380; седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Георги Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8; представляващ - Атанас Цонев Атанасов; съставител на отчетите - Светла Гиргинова Монова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМООУПРАВЛЕНИЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ за 2012 г.

ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМООУПРАВЛЕНИЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ; ЕИК/БУЛСТАТ 176427852; седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Хр. Смирненски" 78, ет. 4; представляващ - Янита Тончева; съставител на отчетите - Йовка Костова

ГФО на  ОБЕДИНЕНИЕ "КОРПОРЕЙД ЕНД ПЪБЛИК МЕНИДЖМЪНТ КЪНСАЛТИНГ ГРУП И ПАРТНЬОРИ" за 2012 г.
                     СБ; ОПР; ОСК; ОПП;Вземания 

ОБЕДИНЕНИЕ "КОРПОРЕЙД ЕНД ПЪБЛИК МЕНИДЖМЪНТ КЪНСАЛТИНГ ГРУП И ПАРТНЬОРИ"; ЕИК/БУЛСТАТ 176151721; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Сердика" 23; представляващ - Катерина Георгиева Величкова; съставител на отчетите - Благинка Маринова Зашева

ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД за 2012 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103893287; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "П. Момилов" 5; представляващ - Милка Юдова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ПЕНЕВИ" ДЗЗД за 2012 г.

"ПЕНЕВИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103891293; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Невша" № 2; представляващ - Недю Пенев Недев; съставител на отчетите - Мариана Атанасова Маринова

ГФО на "РУАН-5" ДЗЗД за 2012 г.

"РУАН-5" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103869806; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" бл. 40, вх. 9, ап. 7; представляващ - Стефан Димитров Николов; съставител на отчетите - Стефан Димитров Николов

ГФО на "РУСАЛКА" ДЗЗД за 2012 г.

"РУСАЛКА" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175464542; седалище и адрес на управление - гр. Балчик, ул. "Владимир Димитров Майстора" № 9; представляващ - Галин Георгиев Тодоров; съставител на отчетите - Надежда Николова Иванова

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2012 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103827757; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Обзор" 32; представляващ - Борис Димитров; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА" за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА"; ЕИК/БУЛСТАТ 148024535; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16; представляващ - Златко Бакалов; съставител на отчетите - Маргарита Гунчева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"; ЕИК/БУЛСТАТ 115950098; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР - ВАРНА" за 2012 г.
                            Стр. 1; стр. 2; стр. 3; стр. 4; стр. 5; стр. 6; стр. 7; стр. 8

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ВАРНА"; ЕИК/Булстат 176103395; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Проф. Марин Дринов" 55, представляващ - Виолетка Горанова Тачева; съставител на отчетите - Маргарита Тодорова Иванова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГРАД ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 Г." за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГРАД ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 Г."; ЕИК/БУЛСТАТ 124708918; седалище и адрес на управление - гр. Добрич 9300, ул. "Независимост" № 7, ет. 7; представляващи - Георги Георгиев Марков и Детелина Кирилова Николова; съставител на отчетите - Снежка Димитрова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ" за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ"; ЕИК/БУЛСТАТ 112541317; седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, ул. "Гурко" 2; представляващ - Георги Цветков; съставител на отчетите - Цветелина Кочева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ" за 2012 г.
Счетоводен баланс, ОПР; ОПП; ОСК; Приложение-1; Приложение-2; Приложение-3;

СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ"; ЕИК/БУЛСТАТ 176279315; седалище и адрес на управление - Област София, община Копривщица, гр. копривщица, п.к. 2077, ул. "Полковник Кесяков" № 2; представляващ - Калин Христов Лазаров; съставител на отчетите - Борислав Стойлков, тел. за контакт 0988961167

ГФО на СДРУЖЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С БЪБРЕЧНО-КАМЕННА БОЛЕСТ; ЕИК/БУЛСТАТ 176013389; седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Овча Купел" № 1, бл. 505, вх. Г, ет. 5, ап. 13; представляващ - Галина Ганчева Пенева; съставител на отчетите - Румяна Александрова Георгиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВОЕННОМОРСКАТА ЛИГА НА САЩ за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ СЪВЕТ КЪМ ВОЕННОМОРСКАТА ЛИЩА НА САЩ; ЕИК/БУЛСТАТ 175790926; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Граф Игнатиев" 40; представляващ - Манол Янчев; съставител на отчетите - Христина Ангелова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА" за 2012 г.
Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал, Приложение

СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКА ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА"; ЕИК/БУЛСТАТ 103856602; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Жолио Кюри" № 14; представляващ - Камен Киров; съставител на отчетите - Маргарита Недялкова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ РЕЙ за 2012 г.
Стр. 1; стр. 2; стр. 3;стр. 4; стр. 5; стр. 6; стр. 7;  стр. 8; стр. 9; стр. 10

СДРУЖЕНИЕ РЕЙ; ЕИК/БУЛСТАТ 131567932; седавлище и адрес на управление - гр. София, ул. "Бачо Киро" 46; представляващ  - Любомир Тодоров Петканчин; съставител на отчетите - Любомир Тодоров Петканчин

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОДЗ 6 СОФИЯ" за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ "РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОДЗ 6 СОФИЯ"; ЕИК/БУЛСТАТ 176436492; седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Толстой", ул. "Генерал Жостов" № 1; представляващ - Галина Красимирова Петкова; съставител на отчетите - Йоана Луканова Карамелска

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005" за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005"; ЕИК/БУЛСТАТ 115894863; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ АКФИКС СОФИЯ за 2012 г.
                           СБ - стр. 1; СБ - стр. 2; ОПР; ОПП

СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ АКФИКС СОФИЯ; ЕИК/БУЛСТАТ 175009612; седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Ботевградско шосе" 44; представляващ - Методи Йорданов Методиев; съставител на отчетите - Георги Иванов Кръстев

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СЕНТРАЛ ПАРК 2012" за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "СЕНТРАЛ ПАРК 2012"; ЕИК/БУЛСТАТ 176419443; седалище и адрес на управление - с. Нови хан, местност "Милковица" бл. 8, ет. 1, ап. 5; представляващ - Виржиния Мирославова Петкова-Ташева; съставител на отчетите - Божидар Иванов Деков; тел. за връзка 0898434544

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛИЦА" за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛИЦА";
ЕИК/БУЛСТАТ 175822644; седалище и адрес на управление - гр. Белица, ул.Митко Саев 11; представляващ - Милко Берберски; съставител на отчетите -  Бедие Музикаджиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ" за 2012 г.

СДРУЖЕНИЕ "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ"; ЕКИ/БУЛСТАТ 176410056; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Асен" 15, ет. 1; представляващ - Тим Трукенмюлер; съставител на отчетите - "Антера консулт" ООД; тел. за връзка - 029508160

ГФО на "СВЛАЧИЩЕ ЛОЗЕТО - ГР"  за 2012 г.

"СВЛАЧИЩЕ ЛОЗЕТО - ГР" ; ЕИК/БУЛСТАТ 176279286; седалище и адрес на управление - гр. Перник, ул. "Търговска" № 46; представляващ - Стоянка Карадинкова; съставител на отчетите - Стоянка Карадинкова

ГФО на СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ за 2012 г.
      Стр. 1;стр. 2; стр. 3;стр. 4;стр. 5; стр. 6; стр. 7; стр. 8;

СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ; ЕИК/БУЛСТАТ 102951556; седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ж.к. "Изгрев" бл. 32; представляващ - Стоян Димитров Димитров; съставител на отчетите - Марина Димитрова Катърова

ГФО на "СТЕНЛИ" ДЗЗД за 2012 г.

"СТЕНЛИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 148028850; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Младост" 118; представляващ - Ведат Ахмед Мухарем; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "СТРЕЛЦИ" ДЗЗД за 2012 г.

"СТРЕЛЦИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 131384468; седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Надежда" 3, бл. 323, вх. А, ет. 5, ап. 18; представляващи - Калина Симеонова Симеонова и Панайот Стефанов Динков; съставител на отчетите - Минка Тонева Делчева

ГФО на "СТРОЙКОМЕРС-ГЕОТЕХНИКА" ДЗЗД за 2012 г.

"СТРОЙКОМЕРС-ГЕОТЕХНИКА" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176378683; седалище и адрес на управление - гр. Търговище, ул. "Никола Петков" № 9А; представляващ - Тошко Райчев Райчев; съставител  на отчетите - Станка Стефанова Владимирова

ГФО на "СТРОЙ-ПЪТИНЖ-2011" ДЗЗД за 2012 г.

"СТРОЙ-ПЪТИНЖ-2011" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176376006; седалище и адрес на управление - гр. Търговище, ул. "Никола Петков" № 9А; представляващ - Тошко Райчев Райчев; съставител на отчетите - Станка Стефанова Владимирова

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2012 г.

"СЪНИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 124705240; седалище и адрес на управление - гр. Добрич, жк "Балик" 8; представляващ - Николинка Донева; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на "ТЕДИ" ДЗЗД за 2012 г.

"ТЕДИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 103850040; седалище и адрес на управление - гр. Варна, жк "Младост" бл. 106, вх. 2, ап. 23; представляващ - Милен Димитров Асенов; съставител на отчетите - Антоанета Иванова Атанасова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС-75" ДЗЗД за 2012 г.

"ТЕЛЕВИКС-75" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175779851; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12; представляващ - Евгени Петрова; съставител на отчетите - Зорница Петрова

ГФО на ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ за 2012 г.
                                        СБ; ОПР; ОПР; ОПП; ОС;

ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ; ЕИК/БУЛСТАТ 000532747; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Александровска" № 28; представляващ - Здравко Георгиев Цанков; съставител на отчетите - Светлана Христова Кунева; тел. за контакт 082820256

ГФО на "ТОНЧЕВ - ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" ЕТ за 2012 г.

"ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" ЕТ; ЕИК/БУЛСТАТ 118557417; седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добруджа" 48; представляващ - Димитър Тончев Тончев; съставител на отчетите - Боряна Димова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "КАТОЛИЧЕСКИ СЛУЖБИ ЗА ПОМОЩ" за 2012 г.

ФОНДАЦИЯ "КАТОЛИЧЕСКИ СЛУЖБИ ЗА ПОМОЩ"; ЕИК/БУЛСТАТ 121677533; седалище и адрес на управление - гр. София, Район "Средец", ул. "Славянска" № 22, ет. 2; представляващ - Румен Веселинов; съставител на отчетите - "АТА Транс Груп" ЕООД

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ГЛОРИЕЛ" за 2012 г.

ФОНДАЦИЯ "ГЛОРИЕЛ"; ЕИК/БУЛСТАТ 130328922; седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 723, ет. 4; представляващ - Ангел Рибов

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ДИАЛОГ" за 2012 г.

ФОНДАЦИЯ "ДИАЛОГ"; ЕИК/БУЛСТАТ 123764734; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Поп Минчо Кънчев" № 70-72, офис 1; представляващ - Анелия Йорданова Василева; съставител на отчетите - "ВД Трейд" ЕООД

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР" за 2012 г.

ФОНДАЦИЯ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР"; ЕИК/БУЛСТАТ 176048319; седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Георги Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8; представляващ Атанас Цонев Атанасов; съставител на отчетите - Светла Гиргинова Монева

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД за 2012 г.

"ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176038816; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А; представляващ - Николай Иванов; съставител на отчетите - Катя Динева; тел. за контакти 0898278097

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2012 г.

"ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175980473; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ж.к. "Железник", ул. "Загорка" 15, ап. 9; представляващ - Николай Иванов; съставител на отчетите - Катя Динева; тел. за контакт 0898278097

ГФО на "ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД за 2012 г.

"ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103887590; седалище и адрес на управление - гр. Варна, кв. "Победа", бл. 9, ет. 6, ап. 34; представляващ - Мина Карамитева; съставител на отчетите - Соня Григорова

ГФО на "ЧИСТАЧИ" ДЗЗД за 2012 г.
СБ-1; СБ-2; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Счетоводна политика-1; Счетоводна политика-2

"ЧИСТАЧИ" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 176318992;  седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Георги Апостолов" № 16, ет. 6, ап. 17; представляващ - Йордан Владимиров Вълев; съставител на отчетите - "Счетоводство, контрол и финанси" ООД

ГФО на "ЧИСТОТА-МС" ДЗЗД за 2012 г.

"ЧИСТОТА-МС" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175680910; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хр. Смирненски" № 19, вх. А, ап. 21; представляващ - Светла Маринова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "ЧИСТОТА-РС" ДЗЗД за 2012 г.

"ЧИСТОТА-РС"ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 175589147; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хр. Смирненски" № 19, вх. А, ап. 21; представляващ - Светла Маринова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2012 г.

"ЮЛИТА" ДЗЗД; ЕИК/БУЛСТАТ 125557135; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Свети Княз Борис" № 61; представляващ - Нели Кенова Господинова; съставител на отчетите - Динка Владева Вълчева

ГФО на "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ за 2012 г.

"ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ; ЕИК/БУЛСТАТ 103908771; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Никола Козлев" 22; представляващ - Павлинка Минова Янева; съставител на отчетите - Боряна Димова