Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


ГФО на "АВС-ЧЕРТОГ" ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК;Протокол; Приложение

"АВС-ЧЕРТОГ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177022099
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - инж. Николай Георгиев
Съставител на отчета - Мими Чамова
Тел. за контакт - 0895580831

ГФО на "АДИ 99" ДЗЗД за 2017 г.

"АДИ 99" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103873473
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Освободител" 93, ет. 1
Представляващ - Георги Узунов
Съставител на отчета - Татяна Тодорав, "ТИ Корект" ООД

ГФО на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ и КО" за 2017 г.

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ШИЛЕВ и КО"

ЕИК/Булстат - 115929047
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 152, Легис Център, ет. 5, офис 5-1А
Представляващ - Недялко Христев Шилев
Съставител на отчета - Анелия Христова Петкова

ГФО на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО РАНКОВ И МИКОВА" за 2017 г.

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО РАНКОВ И МИКОВА"
ЕИК/Булстат - 176830779
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. "Химик" 15, вх. Ж, ап. 166
Представляващ - Владимир Ранков
Съставител на отчета - Цветелин Илиев

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ" за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Приложение

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ"

ЕИК/Булстат - 176838854
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цоко Каблешков" № 19
Представляващ - Мариана Василева Минчева
Съставител на отчета - Спаска Христоскова Илинова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ за 2017 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ
ЕИК/Булстат - 176256708
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 204, вх. А, ет. 6, ап. 17
Представляващи - Андрей Вячеславович Чекунов и Евгени Начев Начев - заедно
Съставител на отчета - Деница Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ РАШКОВИ за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ РАШКОВИ

ЕИК/Булстат - 131430727
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" 22
Представляващ - Веселин Рашков
Съставител на отчета - Деница Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ" за 2017 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ"
ЕИК/Булстат - 175824595
Седалище и адрес на управление - гр. София 1408, ул. "Емил Берсински" 12, ет. 5
Представляващ - Димитър Димов
Съставител на отчета - Мима Тенчева

ГФО на АКВАКОНТРОЛ ГРУП ДЗЗД за 2017 г.

АКВАКОНТРОЛ ГРУП ДЗЗД
ЕИК/Булстат -17703871
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Вихрен Мустакерчев
Съставител на отчета - "Фискалис" ЕООД

ГФО на АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД за 2017 г.

АКВАПРОВОДИ 2015 ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176967639
Седалище и адрес на управление - с. Груево, спирка Джебел ТСИ
Представляващ - Гинка Маринова
Съставител на отчета - Милка Маринова

ГФО на АКРОБАТИЧЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ-РУСЕ за 2017 г.
СБ; ОПР;

АКРОБАТИЧЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ-РУСЕ

ЕИК/Булстат - 175504232
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Цветница" 6
Представляващ - Боряна Тотева
Съставител на отчета - Десислава Моллова

ГФО на АСАНСЬОРНИ УСЛУГИ ДИНЕВИ ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР;

АСАНСЬОРНИ УСЛУГИ ДИНЕВИ ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 177138933
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" 16
Представляващ - Катя Динева
Съставител на отчета - Катя Динева

ГФО на АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР;

АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176875870
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" 16
Представляващ - Катя Динева
Съставител на отчета - Катя Динева

ГФО на "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006" за 2017 г.

"АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006"
ЕИК/БУЛСТАТ - 124713447
Седалище и адрес на управление - гр. Генерал Тошево, ул. "Васил Левски" № 2
Представляващ - Стелиян Иванов Стоянов
Съставител на отчета - Красимира Маринова Крумова

ГФО на АСОЦИАЦИЯ ЗА НАТУРОПАТИЯ И НУТРИЦИОНИЗЪМ ФЕНИК за 2017 г.

АСОЦИАЦИЯ ЗА НАТУРОПАТИЯ И НУТРИЦИОНИЗЪМ ФЕНИКС
ЕИК/Булстат - 176874359
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Любен Каравелов" 29
Представляващ - Рада Тодорова Алексиева
Съставител на отчета - Карамфилка Василева Костова

ГФО на АС "КОНСУЛТ 2005" за 2017 г.
СБ1; СБ2; ОПП; ОПР

АС "КОНСУЛТ 2005"

ЕИК/Булстат - 123684544
Седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул. "Иван Вазов" № 3
Представляващ - Диана Кънева Гърдева
Съставител на отчета - Маринета Христова Семова

ГФО на "Б 2" ДЗЗД за 2017 г.

"Б 2" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 175533508
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д. Дебелнов" № 6
Представляващ - Борислава Георгиева
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Консулт" ООД

ГФО на БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД за 2017 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176776363
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Метин Солак
Съставител на отчета - Милка Митрева

ГФО на "БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД за 2017 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176441817
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на отчета - Галя Методиева Иванова

ГФО на "БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД за 2017 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 117621564
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пчелина" 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на отчета - Галя Методиева Иванова

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2017 г.

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103784220
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Александър Рачински" 25
Представляващ - Димитър Стефанов Димитров
Съставител на отчета - Димитър Стефанов Димитров

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2017 г.

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175868289
Седалище и адрес на управление - с. Звездица, ул. "Сатурн" 3
Представляващ - Анна Атанасова

ГФО на "ВАЛ-2017" ДЗЗД за 2017 г.

"ВАЛ-2017" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177211705
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" 20
Представляващ - Албена Стоянова Костадинова
Съставител на отчета - Албена Стоянова Костадинова

ГФО на "ВИКИ НАЙЛС 77" ДЗЗД за 2017 г.

"ВИКИ НАЙЛ 77" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176929179
Седалище и адрес на управление - с. Здравец, олбщ. Аврен, обл. Варна, ул. "Пророк Илия" ап. 1
Представляващ - Виктория Петкова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Консулт" ООД

ГФО на ВИНАРСКА ИЗБА ДЗЗД за 2017 г.

ВИНАРСКА ИЗБА ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 148109544
Седалище и адрес на управление - с. Приселци, общ. Аврен, ул. "Лале" 1
Представляващ - Станимира Пламенова Маринова
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева
Тел. за контакт - 052605935

ГФО на "ВИ ЕМ" ДЗЗД за 2017 г.

"ВИ ЕМ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148112654
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д. Дебелянов" 17-1-2
Представляващ - Михаела Папаниколау
Съставител на отчета - Татяна Тодорва "ТИ Консулт" ООД

ГФО на "ГАЛМАР" ДЗЗД за 2017 г.

"ГАЛМАР" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175696964
Седалище и адрес на управление - гр. Варна,  ж.к. "Възраждане" 29
Представляващ - Маргарит Йорданов Христов
Съставител на отчета - Маргарит Йорданов Христов

ГФО на ГЕРТ - ЕНЕРДЖИ ДЗЗД за 2017 г.

ГЕРТ - ЕНЕРДЖИ ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 177174865
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Милка Митрева

ГФО на ГРУП КОНСУЛТ ДЗЗД за 2017 г.

ГРУП КОНСУЛТ ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177142757
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия Нова, офис 19
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Милка Митрева

ГФО на "ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД за 2017 г.

"ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 103958354
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 16, вх. Б, ап. 18
Представляващ - Илиана Ганчева
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП; СК; ПРОТОКОЛ; ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГФО

"ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176441525
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Акад. Курчатов" № 1
Представляващ - Веселин Тодоров Гецов
Съставител на отчета - Мария Атанасова

ГФО на "ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД за 2017 г.

"ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 175694358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Вилите" № 27
Представляващ - Стефка Георгиева
Съставител на отчета - Татяна Тодоров, "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ДИ ВО АЙС ТРЕЙД" ДЗЗД за 2017 г.

"ДИ ВО АЙС ТРЕЙД" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 177176033
Седалище и адрес на управление - гр. София 1510, ж.к. "Хаджи Димитър" бл. 139, вх. А, ет. 1, ап. 1
Представляващ - Диана Захаринова Молова-Иванова
Съставител на отчета - Инес Тихомирова Бенковска

"ДИДО" ДЗЗД за 2017 г.

"ДИДО" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 137
Представляващ - Нина Койчева

ГФО на "ГАЛА 74" ДЗЗД за 2017 г.

"ГАЛА 74" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176243358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Константин Доганов" 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "ДОРО 61" ДЗЗД за 2017 г.

"ДОРО 61" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176270654
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" 40
Представляващ - Росица Стефанова Русева
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Корект" ООД

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-СУВОРОВО за 2017 г.
СБ-1;СБ-2;СБ-3;СБ-4;ОПР-1;ОПР-2;ОПР-3

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-СУВОРОВО
ЕИК/Булстат- 103332998
Седалище и адрес на управление - гр. Суворово, ул. "Петко Напетов" 3
Представляващ - Желязко Петров Стоянов
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова, "Карея 85" ООД

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-ВЪЛЧИ ДОЛ за 2017 г.
СБ-1;СБ-2;СБ-3;СБ-4;ОПР-1;ОПР-2;ОПР-3

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-ДЪЛЧИ ДОЛ

ЕИК/Булстат - 103193694
Седалище и адрес на управление - гр. Дълчи Дол, ул. "Никола Вапцаров" № 31
Представляващ - Валери Иванов Велев
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова, "Карея 85" ООД

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА за 2017 г.
СБ-1;СБ-2;СБ-3;СБ-4;ОПР-1;ОПР-2;ОПР-3

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА
ЕИК/Булстат - 103124082
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48
Представляващ - Николай Данаилов Кокончев
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова, "Карея 85" ООД

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - гр. АХТОПОЛ за 2017 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - гр. АХТОПОЛ

ЕИК/БУЛСТАТ - 102834040
Седалище и адрес на управление - гр. Асхопол, ул. "Велека" 37
Представляващ - Ангел Николаев Рибов
Съставител на отчета - Тодорка Стефанова

ГФО на "ЕЕ-ХАСКОВО-2016" ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР

"ЕЕ-ХАСКОВО-2016" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177128191
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, офис 804
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева
Тел. за контакт - 0887997608

ГФО на "ЕКОЕФЕКТ-21" ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР

"ЕКОЕФЕКТ-21" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176926304
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, офис 84
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева- Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на "ЕМ ДИ 15" ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП

"ЕМ ДИ 15" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176926628
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Самарско знаме" 32
Представляващ - Теодора Топалска
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "ДАНИНА-2Н-В.ДРАЖЕВ" за 2017 г.

ЕТ "ДАНИНА-2Н-В.ДРАЖЕВ"
ЕИК/Булстат - 103155971
Седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, ул. "Г. Петлешев" № 1
Представляващ - Владимир Дражев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" за 2017 г.

ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ"

ЕИК/Булстат - 118557417
Седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добружда" № 48
Представляващ - Димитър Тончев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" за 2017 г.

ЕТ "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА"

ЕИК/Булстат - 103908771
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Никола Козлев" 22
Представляващ - Павлинка Янева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "КРАСИМИРА - ЛЮБОМИР ЖЕКОВ" за 2017 г.

ЕТ "КРАСИМИРА - ЛЮБОМИР ЖЕКОВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103214576
Седалище и адрес на управление - с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варненска, ул. "39-та" №1
Представляващ - Любомир Иванов Жеков
Съставител на отчета - Иванка Любенова

ГФО на "Е ФИЛЕВА" ДЗЗД за 2017 г.

"Е ФИЛЕВА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177016347
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Майор векилски" № 14, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Елица Великова Филева
Съставител на отчета - "Акаунт консулт 2010" ЕООД

ГФО на "ЖЕНИНА" ДЗЗД за 2017 г.

"ЖЕНИНА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176965894
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Радост" 2, вх. Б, ет. 12, ап. 71
Представляващ - Женя Славчева Славова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ЖОРО И МАРА" ДЗЗД за 2017 г.

"ЖОРО И МАРА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103915463
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Студентска" 11
Представляващ - Мария Иванова Тодорова
Съставител на отчета - Мария Иванова Тодорова

ГФО на "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 117096668
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" № 42
Представляващ - Илияна Ангелова Петкова
Съставител на отчета - Милка Иванова Миронова

ГФО на ИНСТАЛ СТРОЙ ДЗЗД за 2017 г.

ИНСТАЛ СТРОЙ ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 123755094
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ет. 5, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "ИНФРАМ 1" ДЗЗД за 2017 г.

"ИНФРАМ 1" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176891839
Седалище и адрес на управление - 1000, гр. София, ул. "Кузман Шапкарев" № 1, ет. 3
Представляващ - Мартин Вацек и Георги Любомиров Тончев
Съставител на отчета - Ивелина Сашова Стойчева

ГФО на ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД за 2017 г.

ИНФРАГЛОБАЛ ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175656884
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия Нова, офис 19
Представляващ - Тунджай Гюлер
Съставител на отчета - Милка Митрева

ГФО на ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014 ДЗЗД за 2017 г.

ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014 ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176669856
Седалище и адрес на управление - гр. Джебел, ул. "Надежда+ 4
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД за 2017 г.

ИНФРАСТРОЙ 2013 ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176538744
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, ет. 5, офис 20
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ИПС ГРУП ДЗЗД за 2017 г.

ИПС ГРУП ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176501940
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия Нова, офис 19
Представляващ - Тунджай Гюлер
Съставител на отчета - Милка Митрева

ГФО на "КАТЛЕЯ" ДЗЗД за 2017 г.

"КАТЛЕЯ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177007033
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 25
Представляващ - Таня Господинова Пейчева
Съставител на отчета - Здравка Петрова Колева

ГФО на "К И К КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2017 г.

"К И К КОНСУЛТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148054592
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Тодор Димов" 30
Представляващ - Вяра Бъчварова-Кателиева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД за 2017 г.

"КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176494339
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Тодорова Петкова

ГФО на КОНСОРЦИУМ "МЗ МОНИТОР" за 2017 г.

КОНСОРЦИУМ "МЗ МОНИТОР"

ЕИК/Булстат - 177109903
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Индже войвода" 7
Представляващ - Стоян Боев Боев
Съставител на отчета - Даниела Хаджиева

ГФО на КОНСОРЦИУМ СПРИНТ 15 ДЗЗД за 2017 г.
Счетоводен баланс, ОПР

КОНСОРЦИУМ СПРИНТ 15 ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176442748
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" № 9
Представляващ - Здравко Иванов Попов
Съставител на отчета - Таня Стефанова Гюрова
Тел. за контакт - 032908900

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ГРУП ДЗЗД за 2017 г.

КОНСОРЦИУМ ЕЛ-ГРУП ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176683279
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дружба" № 20
Представляващ - Васил Русев
Съставител на отчета - Силвия Банева

ГФО на КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Приложение

КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176429779
Седалище и адрес на управление - с. Лозен, област София, ул. "Ракита" № 9
Представляващ - Владислав Георгиев Соколов
Съставител на отчета - Десислава Христова
Тел. за контакт - 0887076040

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД за 2017 г.

КОНСОРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176412580
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Трети март" № 36
Представляващ - Мирослав Иванов Андреев
Съставител на отчета - Нели Иванова Недялкова

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЙОРГОВ & ИНТИС за 2017 г.

КОНСОРЦИУМ ЙОРГОВ & ИНТИС
ЕИК/Булстат - 175657790
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Липник" 133 А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - Саша Драгомирова Димитрова

"КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД - СТАРА ЗАГОРА за 2017 г.

"КООРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД - СТАРА ЗАГОРА
ЕИК/Булстат - 176420495
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 47
Представляващ - Атанас Митев Несторов
Съставител на отчета - Пепа Кирилова Ганевска

ГФО на КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6 ДЗЗД за 2017 г.

КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6 ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 177135321
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия Нова, офис 19
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Милка Митрева

ГФО на КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8 ДЗЗД

КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8 ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177135168
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ЛЕНДЕКС Б.В. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО за 2017 г.

ЛЕНДЕКС Б.В. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЕИК/Булстат - 176984866
Седалище и адрес на управление - гр. Банкя, София област, ул. "Странджа" 1
Представляващ - Идриз Мустафа
Съставител на отчета - Юлиана Русинова

ГФО на "ЛЕФТЕРОВ 86" ДЗЗД за 2017 г.

"ЛЕФТЕРОВ 86" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177090876
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Влас" № 2
Представляващ - Светлин Лефтеров
Съставител на отчета - "Виста Консулт ВК" ЕООД

ГФО на "ЛУЧИЯ" ДЗЗД за 2017 г.

"ЛУЧИЯ" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176806529
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, жк "Дружба" 59, вх. Д, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Лиляна Петрова Иванова
Съставител на отчета - "Акаунт консулт 2010" ЕООД

ГФО на "МАПИ" ДЗЗД за 2017 г.

"МАПИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176456908
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Патриарх Евтимий" № 49, Бизнес сграда Престиж, ет. 2, офис 2А
Представляващ - Пенка Димитрова
Съставител на отчета - "Гревилея" ЕООД
Тел. за контакт - 0889599527

ГФО на "МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД за 2017 г.

"МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД
ЕИК/Буелстат - 176277684
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Владия" 17
Представляващ - Маринела Божкова

ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 160085223
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 50
Представляващ - Васил Канев Пехливанов
Съставител на отчета - Анна Иванова Дамянова

ГФО на "МАРТЕЛ" ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР;

"МАРТЕЛ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 118552509
Седалище и адрес на управление - гр. Силистра, бул. "Македония" № 205
Представляващ - Мартин Николов Петков
Съставител на отчета - Марияна Йорданова Ризова
Тел. за контакт - 0896311222

ГФО на "МЕНТЕШЕ" ДЗЗД за 2017 г.

"МЕНТЕШЕ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177206747
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 301, вх. 9, ап. 31
Представляващ - Маргарита Славова
Съставител на отчета - Виктория Дянкова-Липчева

ГФО на "МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД за 2017 г.

"МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148103178
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Тодор Влайков" 12, вх. В, ет. 3, ап. 3
Представляващ - Николай Караджов

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД за 2017 г.

"МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176104643
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Красна поляна", у,л. "Добротич" 2А
Представляващ - Борис Киров
Съставител на отчета - Даниела Тодорова Петкова

ГФО на "МОНТАЖИ Ко - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД за 2017 г.

"МОНТАЖИ Ко - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176845304
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Тодорова Петкова

ГФО на МП АРДИНО ДЗЗД за 2017 г.

МП АРДИНО ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176749028
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47
Представляващ - Тунджай Гюлер
Съставител на отчета - Сейхан Бекир

"МСИМ" ДЗЗД за 2017 г.

"МСИМ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103808002
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Раковска" 45
Представляващ - Мариян Дачев

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА" за 2017 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА"
ЕИК/Булстат - 104062662
Седалище и адрес на управление - с. Ресен, пл. "Св. Димитър Солунски"
Представляващ - Дияна Йорданова Джанзова
Съставител на отчета - Петя Иванова Георгиева
Тел. за контакт - 061152485

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ-2011" за 2017 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ-2011"
ЕИК/Булстат - 176227029
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево
Представляващ - Ангел Валентинов Донев
Съставител на отчета - Светлана Иванова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1930 г." за 2017 г.
Отчет за дейността;

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1930 г."

ЕИК/Булстат - 000805822
Седалище и адрес на управление - обл. Стара Загора, с. Плоска могила
Предстваляващ - Радка Йорданова Денева
Съставител наотчета - Недялка Дончева Иванова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ 1918 г." за 2017 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ 1918 г."

ЕИК/Булстат - 000804407
Седалище и адрес на управление - обл. Стара Загора, с. Оряховица
Представляващ - Виолета Славова Вапцарова
Съставител на отчета - Виолета Славова Вапцарова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908" за 2017 г.
СБ; ОПР-нестопанска дейност; ОПР-стопанска дейност

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908"

ЕИК/Булстат - 000522895
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Плиска" № 43
Представляващ - Вяра Пенчева Косева
Съставител на отчета - Милка Иванова Миронова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ-1954 г." за 2017 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ-1954 г."

ЕИК/Булстат - 000455806
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" 160
Представляващ - Анахид Вахан Парсехян
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1925" за 2017 г.
СБ; ОПР; ОСК; Протокол

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОБУДА-1925"
ЕИК/Булстат - 000894995
Седалище и адрес на управление - с. Конуш, общ. Хасково, обл. Хасково
Представляващ - Делка Николова Бойчева
Съставител на отчета - Марийка Недялкова Тодорова

"НЕРЕИДА 1" ДЗЗД за 2017 г.

"НЕРЕИДА 1" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" 25
Представляващ - Стефан Георгиев

"НИК-КОМЕРС" ДЗЗД за 2017 г.

"НИК-КОМЕРС" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 103919102
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Братя Миладинови" № 82 ет. 5, ап. 11
Представляващ - Илиян Илчев

ГФО на "НИКСИ-48" ДЗЗД за 2017 г.

"НИКСИ-48" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103915214
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Балатон" 17
Представляващ - Николай Антонов Иванов
Съставител на отчета - Татяна Тодорава, "ТИ Корект" ООД

ГФО на НПД "В.Б. ПЛАЙГРУП" за 2017 г.

НПД "В.Б. ПЛАЙГРУП"
ЕИК/Булстат - 105040455
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. "Княз Борис I" № 21
Представляващ - Владимир Йорданов
Съставител на отчета - Албена Борисова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД за 2017 г.

ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176881706
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бачо Киро" 1, ет. 8, офик 8-3
Представляващ - Светлана Николчева
Съставител на отчета - Миглена Петрова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД за 2017 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177131173
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Тодорова Петкова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ ПЪТНА КОМПАНИЯ ГЕОСТРОЙ ВОДОКАНАЛСТРОЙ за 2017 г.

ОБЕДИНЕНИЕ ПЪТНА КОМПАНИЯ ГЕОСТРОЙ ВОДОКАНАЛСТРОЙ

ЕИК/Булстат - 176559274
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Булаир" № 9
Представляващ - Станислав Тодоров Тодоров
Съставител на отчета - "Херос меритайм сървисиз" ЕООД - Велина Иванова Велкова

ГФО на "ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА" за 2017 г.
СБ-1;СБ-2;СБ-3;СБ-4;ОПР-1;ОПР-2;ОПР-3

"ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА"

ЕИК/Булстат - 176017380
Седалище и адрес на управление - гр. Пловадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова, "Карея 85" ООД

ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД за 2017 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103893287
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. П. Момилов" 5
Представляващ - Милка Юдова

ГФО на "ОФЕЛИЯ ПЛАЗА" ДЗЗД за 2017 г.

"ОФЕЛИЯ ПЛАЗА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177036490
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Места" № 48
Представляващ - Лазаринка Табакова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД за 2017 г.

"ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176910870
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Живка Петрова

ГФО на ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД за 2017 г.

ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176636895
Седалище и адрес на управление - гр. Момчилград, ул. "Маказа" 55
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД за 2017 г.

ПЪТИЩА КИРКОВО ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176609923
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, ет. 5, офис 20
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД за 2017 г.

ПЪТИЩА АРДИНО 2014 ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176835616
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "РУАН-5" ДЗЗД за 2017 г.

"РУАН-5" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103869806
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик", бл. 40, вх. А, ап. 7
Представляващ - Стефан Николов

ГФО на РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД за 2017 г.

РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012 ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176390739
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Гюлер
Съставител на отчета - Милка Митрева

ГФО на "РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД за 2017 г.

"РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176622383
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Проф. Н. Державин" № 4
Представляващ - Румяна Стойкова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Корект" ООД

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2017 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Обзор" 32
Представляващ - Борис Димитров

ГФО на "СИМА-84" ДЗЗД

"СИМА-84" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 177081076
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" № 33
Представляващ - Елена Христова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Корект" ООД

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС"
ЕИК/Булстат - 126748824
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 68
Представляващ - Борис Кирилов Рачев
Съставител на отчета - Жанин Тодорова Тодорова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНОР-IV Л-Н СКИТИЯ за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНОР-IV Л-Н СКИТИЯ

ЕИК/Булстат - 175954119
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич 9300, "Васил Левски" 7
Представляващ - Радостин Колчев
Съставител на отчета - Иванка Владимирова Манолова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ за 2017 г.
Счетоводен баланс; Отчет за приходите и разходите

СДРУЖЕНИЕ ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
ЕИК/Булстат - 000532747
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Александровска" 28
Представляващ - Здравко Георгиев Цанков
Съставител на отчета - Светла Кунева
Тел. за контакт - 082820256

СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ"
ЕИК/Булстат - 176279315
Седалище и адрес на управление - гр. Копривщица, ул. "Полковник Кесяков" 2
Представляващ - Калин Христов Лозанов

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА
ЕИК/Булстат - 148024535
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16
Представляващ - Данета Желева
Съставител на отчета - Маргарита Гунчева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ - БУРГАС" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР МОНТЕСОРИ - БУРГАС"

ЕИК/Булстат - 176609706
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Драма" 11, ет. 1
Представляващ - Иванка Димитрова Станчева
Съставител на отчета - Виолета Димитрова Тодорова
Тел. за контакт - 0879400194

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА"
ЕИК/Булстат - 175918450
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Драма" 11, ет. 1
Представляващ - Иванка Димитрова Станчева
Съставител на отчета - Виолета Димитрова Тодорова
Тел. за контакт - 0879400194

ГФО на СДРУЖЕНИЕ РЕЙ за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ РЕЙ
ЕИК/Булстат - 131567932
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Бачо Киро" № 46
Представляващ - Любомир Тодоров Петканчин
Съставител на отчета - Любомир Тодоров Петканчин

ГФО на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ДУНАВСКА КАМАРА за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ДУНАВСКА КАМАРА
ЕИК/Булстат - 175871374
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, пл. "Отец Паисий" № 2, ет. 10
Представляващ - Драгомир Неделчев Кочанов
Съставител на отчета - Ирина Янкова Рдославова
Тел. за контакт - 0878984013

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ГРЕБАНЕ за 2017 г.
СБ; ОПР-стопанска дейност; ОПР-нестопанска дейност

СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ГРЕБАНЕ

ЕИК/Булстат - 176233182
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" № 9
Представляващ - Здравко Иванов Попов
Съставител на отчета - Таня Стефанова Гюрова
Тел. за контакт - 032908900

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ХОЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ ХОЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ
ЕИК/Булстат - 121851592
Седалище и адрес на управление - гр. София 1000, ул. "Георги С. Раковски" 82, ет. 2, ап. 5
Представляващ - Ирена Страхилова Събева
Съставител на отчета - Лилия Фердова Маринова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛАСИЦА" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛАСИЦА"

ЕИК/Булстат - 175822644
Седалище и адрес на управление - гр. Беласица, ул. "Митко Саев" 11
Представляващ - Милко Александров Берберов
Съставителна отчета - Бедие Ваиз музакаджиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/

СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/
ЕИК/Булстат - 115894564
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Нешо Бончев" 3
Представляващ - Мария Михайлова Джелебова-Димитрова
Съставител на отчета - Мима Василева Ангелова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮРИДИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО"

ЕИК/Булстат - 176430070
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 22, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Велина Аспарухова Рашкова
Съставител на отчета - "Аргус Бул Финанс" ЕООД

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛОТОС СПРИНТ" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЛОТОС СПРИНТ"
ЕИК/Булстат - 176465639
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Генерал Кирил Ботев" № 3
Представляващ - Катерина Василева Коцева
Съставител на отчета - Татяна Иванова Исакова

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ЗА КОННА ЕЗДА" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ЗА КОННА ЕЗДА"
ЕИК/Булстат - 124695440
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево, ул. "Васил Койчев"
Представляващ - Георгиус Аристидис Папатеодору

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА ТРАЙНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА ТРАЙНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО"
ЕИК/Булстат - 131149783
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 114
Представляващ - Катерина Георгиева Величкова
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "УТИЛИС" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "УТИЛИС"
ЕИК/Булстат - 176875571
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, Индустриална зона
Представляващ - Ваня Стоянова Александрова
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за контакт - 051997442

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ за 2017 г.
Протокол

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
ЕИК/Булстат - 175975241
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Изгрев", ул. "Свети Пимен Зографски" 16
Представляващ - Диана Димитрова Бушкалова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЗА АКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЗА АКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ"

ЕИК/Булстат - 177102613
Седалище и адрес на управление - гр. София, Район "Триадица", Център, Бул. "Патриарх Евтимий" № 49, Бизнес сграда "Престиж", ет. 2, офис 2А
Представляващ - Пенка Димитрова
Съставител на отчета - Росица Сечкова, "РЕ АКАУНТ" ООД
Тел. за контакт - 0889599527

ГФО на "СТРОИТЕЛ - ГЕОЦВЕТ" ДЗЗД за 2017 г.
СБ; ОПР

"СТРОИТЕЛ - ГЕОЦВЕТ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 177185235
Седалище и адрес на управление - гр. Ловеч, ж.к. "Младост", бл. 314, вх. В, ет. 5, ап. 14
Представляващ - Георги Александров Георгиев
Съставител на отчета - Йорданка Цокова Ичева

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА
ЕИК/Булстат - 176611333
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево, ул. "Александър Димитров" 1Б
Представляващ - Бранимир Вълчев Димитров

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЛЪКИ ХЪНТ ФОНДЕЙШЪН за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ ЛЪКИ ХЪНТ ФОНДЕЙШЪН

ЕИК/Булстат - 177034330
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Мария Луиза" № 4, ет. 2
Представляващ - Саманта Хънт
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за контакт - 051997442

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЕИК/Булстат - 177138132
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево, ул. "Хан Крум" 18
Представляващ - Димитър Петров Димитров

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ДЕН НА ВЪТРЕШНИЯ МИР" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "ДЕН НА ВЪТРЕШНИЯ МИР"
ЕИК/Булстат - 177166733
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Дружба", бл. 306, вх. Г, ет. 8, ап. 104
Представляващ - Виолета Петрова Идириз
Съставител на отчета - Здравка Петкова Колева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР

ЕИК/Булстат - 176793544
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" № 11-13, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Маргарита Борисова
Съставител на отчета - Елица Чолева

СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ"

ЕИК/Булстат - 112541317
Седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, ул. "Гурко" 2, ет. 3
Представляващ - Георги Петков Цветков

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО
ЕИК/Булстат - 176056383
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Любен Каравело" 29
Представляващ - Рада Тодорова Алексиева
Съставител на отчета - Карамфилка Василева Костова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ

ЕИК/Булстат - 117681472
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Чипровци" 21, бл. "Листец", вх. Б, ет. 3
Представляващ - Магдалена Дакова
Съставител на отчета - Петя Ангелова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ"

ЕИК/Булстат - 117649325
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Плиска" 5, вх. А
Представляващ - Диана Поптонева
Съставител на отчета - Илиана Русинова
Тел. за контакт - 082820908

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ"

ЕИК/Булстат - 176415021
Седалище и адрес на управление - гр. София 1303, ул. "Странджа" 89
Представляващ - Кирил Радоев Стаменов
Съставител на отчета - Йорданка Цветанова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
ЕИК/Булстат - 115950098
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел СПС, ет. 4, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 032684014

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005" за 2017 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005"

ЕИК/Булстат - 115894863
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел СПС, ет. 4, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 032684014

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" за 2017 г.
СБ; ОПР;

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ"
ЕИК/Булстат - 176404943
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Връбница" 2, бл. 636, вх. А, ап. 23
Представляващ - Константа Велинова Тимчева
Съставител на отчета - Ралица Спасова Ал-Ариани

ГФО на СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД за 2017 г.

СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176498371
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Гюлер
Съставител на отчета - Милка Митрева

"СЪНИ" ДЗЗД за 2017 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, жк "Балик" 16
Представляващ - Николинка Ташева

ГФО на СНЦ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ "ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ДОМ" за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за ДА; Декларация

СНЦ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ "ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ДОМ"
ЕИК/Булстат - 176588646
Седалище и адрес на управление - гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 1
Представляващ - Атанас Станкев Камбитов
Съставител на отчета - Атанас Станкев Камбитов
Тел. за контакт - 073868832

ГФО на СНЦ КЛУБ НА ВИНОТА "ДИОНИС" за 2017 г.
Протокол

СНЦ КЛУБ НА ВИНОТО "ДИОНИС"
ЕИК/Булстат - 123735768
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Г. Михайловски" 63
Представляващ - Диана Димитрова Бушкалова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на СНЦ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ" за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК

СНЦ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ"
ЕИК/Булстат - 123690287
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 45, ет. 5, офис 5
Представляващ - Цветан Куманов Берберов
Съставител на отчета - Мария Николова Кирилова

ГФО на СНЦ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГР. ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 Г." за 2017 г.

СНЦ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГР. ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА ПРЕЗ 1916 Г."

ЕИК/Булстат - 124708918
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Независимост" № 7
Представляващ - Йордан Тошков Йорданов
Съставител на отчета - Снежка Денева Димитрова
Тел. за контакт - 058600020

ГФО на СНЦ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КАРАКАЧАНСКОТО КУЧЕ за 2017 г.
Протокол

СНЦ МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КАРАКАЧАНСКОТО КУЧЕ

ЕИК/Булстат - 123567295
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, Тракийски университет
Представляващ - Мирослав Ангелов Александров
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП


СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ЕИК/Булстат - 127577276
Седалище и адрес на управление - с. Саламаново, ул. "Георги Димитров" 25
Представляващ - Валентина Стоянова Сербезова
Съставител на отчета - Мария Стоянова Николова

ГФО на "ТЕА" ДЗЗД за 2017 г.

"ТЕА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176484793
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Янтра" № 13
Представляващ - Илияна Горанова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2017 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148129689
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД за 2017 г.

"ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД

ЕИК/Буластат - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров

ГФО на "ТЕРГО ЛАЗАРЕТА" ДЗЗД за 2017 г.

"ТЕРГО ЛАЗАРЕТА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175637841
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Борисова" № 72
Представляващ - Емилиян Гарелов
Съставител на отчета - СДД Финанс консулт ЕООД

ГФО на "ТЕРГО СТОВЕКС" ДЗЗД за 2017 г.

"ТЕРГО СТОВЕКС" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176597428
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Борисова" № 72
Представляващ - Емилиян Гарелов
Съставител на отчета - СДД Финанс консулт ЕООД

ГФО на " ТИ ФИНАНС" ДЗЗД за 2017 г.

"ТИ ФИНАНС" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176975237
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Костур" 10
Представляващ - Татяна Тодорова
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Консулт" ООД

ГФО на ТП ГЛОБЪЛ ФИНТЕХ СОЛЮШЪНС ЛТД за 2017 г.
СБ; ОПР; ОПП

ТП ГЛОБЪЛ ФИНТЕХ СОЛЮШЪНС ЛТД

ЕИК/Булстат - 177178529
Седалище и адрес на управление - гр. София 1750, бул. "Цариградско шосе" 40, Бизнес Център Европарк ет. 2
Представляващ - Михаел Голод
Съставител на отчета Надежка Касабова

ГФО на ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ-СОФИЯ" за 2017 г.

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ-СОФИЯ"
ЕИК/Булстат - 000690932
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Джавахарлал Неру" № 28
Представляващ - Николай Димитров Божков
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ТП "ЕВРО-ПАРТНЕР-УКРАЙНА" за 2017 г.

ТП "ЕВРО-ПАРТНЕР-УКРАЙНА"
ЕИК/Булстат - 176399122
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Дмитро Магдич

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" за 2017 г.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "СВ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"

ЕИК/Булстат - 176779223
Седалище и адрес на управление - гр. Белослав, кв. "Акации"
Представляващ - Валентина Чернева Христова
Съставител на отчета - Валентина Чернева Христова

ГФО на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ГР. ДЕБЕЛЕЦ за 2017 г.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ГР. ДЕБЕЛЕЦ

ЕИК/Булстат - 177147163
Седалище и адрес на управление - гр. Дебелец, общ. Велико Търново, ул. "Патриарх Евтимий" 133
Представляващ - Грета Николова Калайджиева
Съставител на отчета - Ивелина Христова Василева

ГФО на ФОНДАЦИЯ КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЕ за 2017 г.

ФОНДАЦИЯ КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЕИК/Булстат - 131206003
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Цариградско шосе" 113А
Представляващ - Васил Тодоров Флоров
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петрова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "УРМАНОВ" за 2017 г.

ФОНДАЦИЯ "УРМАНОВ"
ЕИК/Булстат - 176614532
Седалище и адрес на управление - гр. Девня, Индустриална зона
Представляващ - Васил Искров Александров
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за контакт - 051997442

ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП-ДОГС" за 2017 г.

ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП-ДОГС"

ЕИК/Булстат - 176613947
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Д-р Иван Пенаков" № 15, вх. В
Представляващ - Стелиян Кирчев Славова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ" за 2017 г.

ФОНДАЦИЯ "МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ"
ЕИК/Булстат - 175812212
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Май" 1А
Представляващ - Петър Павлов Калпакчиев
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО на "ФОНДАЦИЯ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ПРОВАДИЯ" за 2017 г.
СБ-1;СБ-2; ОПР;

"ФОНДАЦИЯ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ПРОВАДИЯ"

ЕИК/Булстат - 176048319
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Превдставляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Гиргинова Леонова, "Карея 85" ООД

ГФО на ФОНДАЦИЯ РАВНОСТОЙНО ПАРТНЬОРСТВО за 2017 г.
СБ; ОПР;


ФОНДАЦИЯ РАВНОСТОЙНО ПАРТНЬОРСТВО

ЕИК/Булстат - 121669967
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Бъкстон" 4, вх. А, ап. 1
Представляващ - Анелия Петрова Велинова
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ" за 2017 г.

ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 117521158
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Гюргево" 5
Представляващ - Милена Иванова Даскалова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" за 2017 г.

ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 120543613
Седалище и адрес на управление - Област Пловдив, Община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, ул. "Полковник Сава Муткуров" № 67, ет. 2, ап. 5
Представляващ - Надка Ангелова Исова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА" за 2017 г.

ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176934621
Седалище и адрес на управление - Област София, община Столична, гр. София, район Витоша, ул. "Кумата" № 75Е, бл. Е, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Таня Минкова Терзийска-Кунева
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска


ГФО на ХИДРОГРУП ДЗЗД за 2017 г.

ХИДРОГРУП ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176563059
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Вихрен Мустакерчев
Съставител на отчета - Фискалис ЕООД

ГФО на ХИДРО - ДЖЕБЕЛ ДЗЗД за 2017 г.

ХИДРО - ДЖЕБЕЛ ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 176791582
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет .2 , офис 2
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ ДЗЗД за 2017 г.

ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175980473
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ет. 5, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител - Катя Ангелова Динева

ГФО на ХИДРОИНСТАЛ ДЗЗД за 2017 г.

ХИДРОИНСТАЛ ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176038816
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "ЧАР" ДЗЗД за 2017 г.

"ЧАР" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176233054
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Боровец-Юг" № 38
Представляващ - Капка Молла
Съставител на отчета - Татяна Тодорова, "ТИ Корект" ООД

ГФО на ЧЕРНООЧЕНЕ - КАНЯК ДЗЗД за 2017 г.

ЧЕРНООЧЕНЕ - КАНЯК ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176740673
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД за 2017 г.

"ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176715887
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Христо Смирненски" 19, вх. А, ет. 5, ап. 21
Представляващ - Радослав Младенов Петев
Съставител на отчета - "Тера Инс" ЕООД; Лилия Славова

ГФО на 4 ПЛЮС АСЕНОВГРАД ДЗЗД за 2017 г.

4 ПЛЮС АСЕНОВГРАД ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176909593
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цар Иван Александър" 20
Представляващ - Христо Тодоров Пелтеков
Съставител на отчета - Карамфила Василева Костова

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2017 г.
Протокол

"ЮЛИТА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 123679223
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" 61
Представляващ - Нели Атанасова Кенова-Господинова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова