Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - БОЖИНОВ, ГОЧЕВ И ПАРТЬОРИ за 2013 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО - БОЖИНОВ, ГОЧЕВ И ПАРТНЬОРИ
ЕИК/Булстат - 176283573; ДДС № BG 176283573
Адрес на управление - гр. Хасково, ул. Преслав № 24
Представляващ - Борислав Димитров Божинов
Съставител на отчета - Аделина Венциславова Дянкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ и ТАШЕВ" за 2013 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ и ТАШЕВ"
ЕИК/Булстат - 175824595
Адрес на управление - гр. София 1463, бул. Витоша 86, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Димитър Димов
Съставител на отчета - Мима Тенчева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРНИНОВ И ГАВРИЛОВА" за 2013 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА"
ЕИК/Булстат - 176280125
Адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Д-р Иван Пенаков" № 9, ет. 2
Представляващ - адвокат Руслава Ганчева Гаврилова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТОНЧЕВА И ПАРТНЬОРИ за 2013 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ТОНЧЕВА И ПАРТЬОРИ
ЕИК/Булстат - 175286310
Адрес на управление - гр. София, бул. Хр. Смирненски 78, ет. 4
Представляващ - Янита Тончева
Съставител на отчета - Албена Тодорова
Тел. за връзка - 02/9634737

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЦОЛОВ, ПОПОВ И ПАРТЬОРИ" за 2013 Г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЦОЛОВ, ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ"
ЕИК/Булстат - 176507587
Адрес на управление - гр. София
Представляващ - Валери Цолов
Съставител на отчета - Лилия Георгиева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО" за 2013 г

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО"
ЕИК/Булстат - 115929047
Адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Опълченска № 10
Представляващ - Недялко Христев Шилев
Съставител на отчета - Анелия Христова Петкова

ГФО на "АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО-АНТОНОВ И ЧЕКУНОВ" за 2013 г.

"АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО-АНТОНОВ И ЧЕКУНОВ"
ЕИК/Булстат - 176256708
Адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 204, вх. А, ет. 6, ап. 17
Представляващ - Андрей Вячеславович Чекунов и Петко Антонов Антонов - само заедно
Съставител на отчета - Деница Петкова
Тел. за връзка - 0888971845

ГФО на АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ" за 2013 г.

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ"
ЕИК/Булстат - 131430727
Адрес на управление - гр. София, ул. "Лайот Кошут" № 22
Представляващ - Веселин Рашков Рашков
Съставител на отчета - Деница Петкова Петкова
Тел. за връзка - 0887779677

ГФО на "АНЕТ" ДЗЗД за 2013 г.

"АНЕТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103801997
Адрес на управление - гр. Варна, жк "М. Иванов", бл. 25, вх. Б
Представляващ - Антоанета Панайотова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2013 г.

"АРТ КОРЕКТ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148013138
Адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" бл. 115
Представляващ - Анка Златинова
Съставител на отчета - Анка  Златинова

ГФО на "АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2013 г.

"АРХ КОНСУЛТ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103903009
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Македония № 5
Представляващ - Недялка Чифликчиева
Съставител на отчета - Недялка Чифликчиева

ГФО на "БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД за 2013 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 117621564
Адрес на управление - гр. Русе, ул. Пчелина 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на отчета - Галя Иванова

ГФО на "БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД за 2013 г.

"БРАТЯ СТОЯНОВСКИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176621564
Адрес на управление - гр. Русе, ул. Пчелина 1
Представляващ - Росен Борисов Стоянов
Съставител на отчета - Галя Иванова

ГФО на "БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" за 2013 г.

"БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
ЕИК/Булстат - 11590098
Адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел СПС, ет. 4, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за връзка - 032/684014

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2013 г.

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103784220
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Александър Рачински" 25
Представляващ - Димитър Стефанов Димитров
Съставител на отчета - Димитър Стефанов Димитров
Тел. за връзк - 0988884406

ГФО на "ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2013 г.

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД;                                               
ЕИК/Булстат - 103832505
Адрес на управление - с. Звездица, ул. Сатурн 3
Представляващ - Анна Атанасова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД за 2013 г.

"ВАЛЕНТИНА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103916374
Адрес на управление - бул. Сливница № 18
Представляващ - Валентина Иванова Драгиева
Съставител на отчета - Антоанета Атанасова

ГФО на "ВАСТО" ДЗЗД за 2013 г.

"ВАСТО" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148150936
Адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" бл. 132
Представляващ - Васил Стоянов
Съставител на отчета - Нели Костадинова

ГФО на "ВЕ ДИ И КО" ДЗЗД за 2013 г.

"ВЕ ДИ И КО" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 131439014
Адрес на управление - гр. София, ж.к. "Надежда" бл. 222, вх. Б, ап. 30
Представляващ - Мартин Христов Кръстев
Съставител на отчета - Георги Кръстев

ГФО на "ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД за 2013 г.

"ВЕЛЕВ КОРЕКТ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103832505
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Разлог 705, вх. 2, ап. 25
Представляващ - Венелин Велев
Съставител на отчета - Мариана Маринова

ГФО на "ВИЗИЯ" ДЗЗД за 2013 г.

"ВИЗИЯ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103958728
Адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Чайка", бл. 57, ап. 46
Представляващ - Нели Нешкова
Съставител на отчета - Соня Григорова

ГФО на "ВЕ ДИ И КО КЪМПАНИ" ДЗЗД за 2013 г.

"ВЕ ДИ И КО КЪМПАНИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 131439021
Адрес на управление - гр. София, ж.к. "Надежда" бл. 222, вх. А
Представляващ - Венцислав Радевски
Съставител на отчета - Георги Кръстев

ГФО на "ГАЛА 74" ДЗЗД за 2013 г.

"ГАЛА 74" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176243358
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Константин Доганов 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2013 г.

"ДИДО" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103834253
Адрес на управление - гр. Варна, бул. Сливница № 137
Представляващ - Нина Койчева
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ДРАЦЕНА" ДЗЗД за 2013 г.

"ДРАЦЕНА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат -  103785009
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Средец № 13 
Представляващ - Десислава Великова 
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-ВАРНА" за 2013 г.

"ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА-ВАРНА"
ЕИК/Булстат - 103124080
Адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48
Представляващ - Николай Данаилов Кокончев
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на "ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ" за 2013 г.

"ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - АХТОПОЛ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 102834040
Седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол, ул. "Велека" № 37
Представляващ - Ангел Николаев Рибов

ГФО на "ЕВРО-ПАРТЕР-УКРАЙНА" ТП за 2013 г.

"ЕВРО-ПАРТРЕН-УКРАЙНА" ТП
ЕИК/Булстат - 176399122
Адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Дмитро Магдич
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД за 2013 г.

"ЕВРОТРАНСПРОЕКТ 2010" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175863566
Адрес на управление - гр. София, ул. Цар Самуил 108
Представляващ - Валентин Михайловски
Съставител на отчета - Антония Атанасова

ГФО на "ЕВРОТРАНСПРОЕКТ-НЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД за 2013 г.

"ЕВРОТРАНСПРОЕКТ-НЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175633857
Адрес на управление - гр. София, ул. Цар Самуил 108
Представляващ - Тома Йоцов
Съставител на отчета - Антония Атанасова

ГФО на "ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД за 2013 г.

"ЕКОЛЕГИС" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103966194
Адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Елена Славова
Съставител на отчета - Лилия Попова

ГФО на "ЕКОС" ДЗЗД за 2013 г.

"ЕКОС" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103915787
Адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Елена Славова
Съставител на отчета - Лилия Попова

ГФО на "ЕМ ДЖЕЙ СИ" ДЗЗД за 2013 г.

"ЕМ ДЖЕЙ СИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176462682
Адрес на управление - гр. Самаков, ул. "Абаджийска" № 2, ет. 4
Представляващ - Сийка Кашинова
Съставител на отчета - "Брейн Сторм Консулт Груп" ЕАД

ГФО на ЕТ "ДАНИНА-2Н-ВЛАДИМИР ДРАЖЕВ" за 2013 г.

ЕТ "ДАНИНА-2Н-ВЛАДИМИР ДРАЖЕВ"
ЕИК/Булстат - 103155971
Адрес на управление - гр. Дългопол, ул. Георги Петлешев 1
Представляващ - Владимир Дражев Филчев
Съставител на отчата - Боряна Димова

ГФО на ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" за 2013 г.

ЕТ "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ"
ЕИК/Булстат - 118557417
Адрес на управление - гр. Дулово, ул. Добруджа 48
Представляващ - Димитър Тончев Тончев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ЖИВКОВИ" ДЗЗД за 2013 г.

"ЖИВКОВИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103921605
Адрес на управление - гр. Провадия, ул. Цар Освободител № 100
Представляващ - Живко Боянов Живков
Съставител на отчета - Даяна Пенева

ГФО на "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2013 г.

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат -117096668
Адрес на управление - гр. Русе, ул. Доростол № 45
Представляващ - Анушка Чалъкова
Съставител на отчета - Милка Миронова

ГФО на "ИВЕНТ АРЕНА" ДЗЗД за 2013 г.

"ИВЕТ АРЕНА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176462640
Адрес на управление - гр. София 1113, ул. "Цветан Радославов" 16
Представляващ - Снежана Борисова Стамова
Съставител на отчета - Жанин Тодорова Тодорова

ГФО на "ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД за 2013 г.

"ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 123755094
Адрес на управление - гр. Стара Загора, ж.к. "Железник, ул. Загорка 15, ап. 9
Представляващ - Николай Иванов
Съставител на отчета - Катя Динева
Тел. за връзка - 0898278097

ГФО на "ЙОННИ-98" ДЗЗД за 2013 г.

"ЙОНИ-98" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103924576;
Адрес на управление - гр. Варна, жк "Чайка" 32
Представляващ - Калина Христова

ГФО на "КАЛИ" ДЗЗД за 2013 г.

"КАЛИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176134106
Адрес на управление - гр. Добрич
Управляващ - Каринка Димитрова Митакова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на "КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД за 2013 г.

"КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176494339
Адрес на управление - гр. София, бул. Илиянци 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на КОНСОРЦИУМ "Линтел-ЧехПласт" за 2013 г.

КОНСОРЦИУМ "Линтел ЧехПласт"
ЕИК/Булстат - 176111762; ДДС № BG 176111762
Адрес на управление - гр. Враца, ул. Раковски 30, ап. 2
Представляващ - Калин Георгиев Георгиев
Съставител на отчета - Георги Владимиров Новкиришки

ГФО на КОНСОРЦИУМ "АГРО ФРУКТ ГРУП" за 2013 г.

КОНСОРЦИУМ "АГРО ФРУКТ ГРУП"
ЕИК/Булстат - 126660744
Адрес на управление - гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 1
Представляващ - Маргарит Маргаритов
Съставител на отчета - Валентина Ставрева

ГФО на КОНСОРЦИУМ ИНСПАЙЪР БЪЛГАРИЯ за 2013 г.

КОНСОРЦИУМ ИНСПАЙЪР БЪЛГАРИЯ
ЕИК/Булстат - 176349906
Адрес на управление - гр. София, бул. Цариградско шосе 115 А
Представляващ - Кирил Димитров Вачов
Съставител на отчета - Нели Цветкова

ГФО на КОНСОРЦИУМ КЕРА ПРИНТ ДЗЗД за 2013 г.

КОНСОРЦИУМ КЕРА ПРИНТ ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176473102
Адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Георги Трингов № 9
Представляващ - Даниел Генов Христов
Съставител на отчета - Райна Димитрова Пелева
Тел. за връзка - 032908904

ГФО на "КОНСОРЦИУМ ЛИБРА" ДЗЗД за 2013 г.

"КОНСОРЦИУМ ЛИБРА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 17641250
Адрес на управление - гр. Варна, бул. Трети Март 36
Представляващ - Мирослав Андреев
Съставител на отчета - Жеко Ралчев

ГФО на КОНСОРЦИУМ ПРОСВЕТА ПРИНТ ДЗЗД за 2013 г.

КОНСОРЦИУМ ПРОСВЕТА ПРИНТ ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176442748
Адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Георги Трингов № 9
Представляващ - Даниел Генов Христов
Съставител на отчета - Райна Димитрова Пелева
Тел. за контакт - 032908904

ГФО НА КОНСОРЦИУМ СИТИПАРК ДЗЗД за 2013 г.

КОНСОРЦИУМ СИТИПАРК ДЗЗД
ЕИК/Булстат 176599991; BG176599991
Адрес на управление - гр. Враца, Източна промишлена зона п.к. 302
Представляващ - инж. Иван Иванов
Съставител на отчета - Теменужка Богданова

ГФО на "КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА" ДЗЗД  за 2013 г.

"КОРДЕЕЛ БЪЛГАРИЯ - СТАРА ЗАГОРА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176420495
Адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. Славянски 47
Представляващ - Атанас Митев Несторов
Съставител на отчета - Пепа Кирилова Ганчева
Тел. за връзка - 0888617665

ГФО на ЛС "ЛУДОГОРСКИ ЛОВЕЦ" за 2013 г.

ЛС "ЛУДОГОРСКИ ЛОВЕЦ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175821371
Седалище и адрес на управление - с. Становец, област Шумен, ул. "Еньо Марковски" 16
Представляващ - Емил Димитров Ценов
Съставител на отчета - Надежда Николова Иванова
Тел. за връзка - 054840164

ГФО на "МАПИ" ДЗЗД за 2013 г.

"МАПИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176456908
Адрес на управление - гр. София, бул. България № 103, бл. Б, е 1
Представляващ - Ани Колева

ГФО на "МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД за 2013 г.

"МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176277684
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Владая № 17
Представляващ - Маринела Божкова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "МАРТЕЛ" ДЗЗД за 2013 г.
СБ; ОПР; ОПП

"МАРТЕЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 118552509
Седалище и адрес на управление - гр. Силистра, бул. "Македония" 205
Представляващ - Мартин Николов Петков
Съставител на отчета - Марияна Ризанова


ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 2013 г.

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 160085223
Адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо № 50
Представляващ - Румяна Рангелова Караджова
Съставител на отчета - Анна Иванова Дамянова
Тел. за връзка - 032626555

ГФО на "МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД за 2013 г.

"МЕЛИ МОБИЛ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148103178
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Т. Влайков 12, вх. в, ет. 3, ап. 3
Представляващ - Николай Караджов
Съставител на отчета - Иванка Тодорова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД за 2013 г.

"МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176104643
Адрес на управление - гр. София, ж.к. Красна поляна, ул. Добротич 2А
Представляващ - Борислав Киров
Съставител на отчета - Даниела Тодорова

ГФО на "МСИМ" ДЗЗД за 2013 г.

"МСИМ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103808002
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Раковска № 45
Представляващ - Мариан Дачев
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908" за 2013 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908"
ЕИК/Булстат - 000522895
Адрес на управление - гр. Русе
Представляващ - Вяра Косева
Съставител на отчета - Марушка Ангелова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ - 2011" за 2013 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ТОДОР РАЧИНСКИ - 2011"
ЕИК/Булстат - 176227029
Адрес на управление - с. Петлешково, ул. "Първа" № 14
Представляващ - Сибел Муталиб Адил
Съставител на отчета - Светлана Иванова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009" за 2013 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009"
ЕИК/Булстат - 175699800
Адрес на управление - гр. Перник, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 23, офис 101
Представляващ - Ирена Димитрова Алекова
Съставител на отчета - Албена Маринова Борисова-Асенова

ГФО на "НЕРЕИДА 1" ДЗЗД за 2013 г.

"НЕРЕИДА 1" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103840726
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Иван Аксаков № 27
Представляващ - Стефан Стефанов
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "НИК КОМЕРС" ДЗЗД за 2013 г.

"НИК КОМЕРС" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103919102
Адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Илиян Илчев
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на НПД "В.Б. ПЛАЙГРУП" за 2013 г.

НПД "В.Б. ПЛАЙГРУП"
ЕИК/Булстат - 105040455
Адрес на управление - гр. Видин, ул. Княз Борис І, № 21
Представляващ - Владимир Йорданов
Съставител на отчета - Албена Борисова

ГФО на НПД "ЛЕТКА-91 В.Б. ЙОРДАНОВ" за 2013 г.

НПД "ЛЕТКА-91 В.Б. ЙОРДАНОВ"
ЕИК/Булстат - 105008571
Адрес на управление - с. Градец, област Видин
Представляващ - Летка Йорчева
Съставител на отчета - Албена Борисова

ГФО на "ОБЕДИНЕНИЕ ИКЕ КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2013 г.

"ОБЕДИНЕНИЕ ИКЕ КОНСУЛТ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176438689
Адрес на управление - гр. София, ул. Цанко Церковски № 34, ап. 2
Представляващ - Сенко Гаврилов Георгиев
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "ПЪТНА КОМПАНИЯ-ГЕОСТРОЙ-ВОДОКАНАЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2013 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "ПЪТНА КОМПАНИЯ-ГЕОСТРОЙ-ВОДОКАНАЛСТРОЙ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176559274
Седалище и адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Булаир" 9
Представляващ - Станислав Тодоров Тодоров
Съставител на отчета - Велина Иванова Великова

ГФО на "ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА" за 2013 г.

"ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА"
ЕИК/Булстат - 176017380
Адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г.Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на "ОБЛАКОВ И СИН" ДЗЗД за 2013 г.

"ОБЛАКОВ И СИН" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103843715
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дебър" 19
Представляващ - Николай Христов Облаков
Съставител на отчета - Златка Цаневска

ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД за 2013 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103893287
Адрес на управление - гр. Варна, ул.  Арх. П. Момилов № 5
Представляващ - Милка Юдова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ПЕНЕВИ" ДЗЗД за 2013 г.

"ПЕНЕВИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103891293
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Невша № 2
Представляващ - Недю Недев
Съставител на отчета - Мариана Маринова

ГФО на "ПРИНЦЕС С и Н" ДЗЗД за 2013 г.

"ПРИНЦЕС С И Н" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176505743
Адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Сияна Неделчева
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ПЪТНИ СТРОЕЖИ-МОСТСТРОЙ" ДЗЗД за 2013 г.

"ПЪТНИ СТРОЕЖИ-МОСТСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 160100173; ДДС № BG160100173
Адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 22
Представляващ - Тодор Бонев
Съставител на отчета - Павел Марков
Тел. за контакт - 0882276442

ГФО на РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ГР. ПОМОРИЕ за 2013 г.

РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ - ГР. ПОМОРИЕ
ЕИК/Булстат - 176609898
Представляващ - Валентин Андреев Продромов
Съставител н отчета - Сияна Куцарова

ГФО на "РУАН 5" ДЗЗД за 2013 г.

"РУАН 5" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103869806
Адрес на управление - гр. Варна, бул. Вл. Варненчик, бл. 40, вх. А, ап. 7
Представляващ - Стефан Димитров Николов

ГФО на "РУДИ 2014" ДЗЗД за 2013 г.

"РУДИ 2014" ДЗЗД
ЕИК/Булстат -176540152
Адрес на управление - гр. Габрово,ул. "Ген. Никола Рязков" № 7
Представляващ - Радослав Начев Марко

ГФО на "РУСАЛКА" ДЗЗД за 2013 г.

"РУСАЛКА" ДЗЗД

ЕИК/Булстат - 175464542
Адрес на управление - гр. Балчик, ул. "Владимир Димитров Майстора" № 9
Представляващ - Галин Георгиев Тодоров
Съставител на отчета - Надежда Николова Иванова

ГФО на С.Д. "СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНОР-4-ТИ СКИТСКИ Л-Н" за 2013 г.

С.Д. "СДРУЖЕНИЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКИТИЯ МИНОР-4-ТИ СКИТСКИ Л-Н"
ЕИК/Булстат - 175954119
Адрес на управление - гр. Добрич 9300, ул. Васил Левски 7, С.М.Т.л. "Колчев и син"
Представляващ - Радостин Димитров Колчев
Съставител на отчета - Мария Колева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ЙОГА ЛАЗУР" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО ЙОГА ЛАЗУР"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176471269
Адрес на управление - гр. Бургас, ул. "Константин великов" № 67, ет. 6
Представляващ - Ваня Михайлова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "АУТОМОТИВ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176410056
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цар Асен" 15, ет. 1
Представляващ - Тил Трукенмюлер
Съставител на отчета - "Антера консулт" ООД
Тел. за връзка - 029508160

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 2006"
ЕИК/БУЛСТАТ - 124713447
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. ошево, ул. "Васил Левски" № 2
Представляващ - Стелиян Иванов Стоянов
Съставител на отчета - Стелиян Иванов Стоянов

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОМЕД КОНСУЛТ" за 2013 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за НДА

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОМЕД КОНСУЛТ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176629915
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Муткурова" № 70
Представляващ - Радослав Иванов Дудев
Съставител на очета - Гюлшен Мурадова Вейсялова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОНАДЕЖДА" за 2013 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за НДА

СДРУЖЕНИЕ "ЕВРОНАДЕЖДА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176629993
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Пирот" № 24
Представляващ - Кирил Панайотов Панайотов
Съставител на отчета - Гюлшен Мурадова Вейсялова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894564
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Нешо Бончев" 3
Представляващ - Мария Михайлова Джелебова-Димитрова
Съставител на отчета - Мима Ангелова

ГФО на "САНДИ - ИВ" ДЗЗД за 2013 г.

"САНДИ - ИВ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176593604
Адрес на управление - гр. Варна, ул. "Карнеги" 10
Представляващ - Атюта Ванкова Аспарухова
Съставител на отчета - Татяна Иванова
Тел. за връзка - 052633010


ГФО на "САУНД ПРО" за 2013 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103827757
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Обзор № 32
Представляващ - Борис Димитров
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД за 2013 г.

СБАЛББ-ГАБРОВО ЕООД
ЕИК/Булстат - 000214050; ДДС № BG000214050
Адрес на управление - гр. Габрово, ул. "Д-р Кирил Въгленов 1
Представляващ - Антония Георгиева Колева
Съставител на отчета - Григор Венциславов Григоров
Тел. за връзка - 066878941

ГФО на "СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД за 2013 г.

"СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ" ЕАД
ЕИК/Булстат - 831142169
Адрес на управление - гр. София , ул. "Никола Габровски" № 1, бл. 2, вх. 1, ет. 5
Представляващ - Георги Александров Дамянов
Съставител на отчета - Гергина методиева Тасева
Тел. за връзка - 0359-888060009

ГФО на "СВЛАЧИЩЕ ЛОЗЕТО-ГР" за 2013 г.

"СВЛАЧИЩЕ ЛОЗЕТО-ГР"
ЕИК/Булстат - 176279286; ДДС № BG176279286
Адрес на управление - гр. Перник, ул. Търговска № 46
Представляващ - Стоянка Костадинова Карадинкова
Съставител на отчета - Стоянка Костадинова Карадинкова
тел. за контакт - 076604648

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БОЛКАН ДИНАМИКС" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БОЛКАН ДИНАМИКС"
ЕИК/Булстат - 126748824
Адрес на управление - гр. София 1574, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 68, вх. Г
Представляващ - Борис Кирилов Рачев
Съставител на отчета - Жанин Тодорова Тодорова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА"
ЕИК/Булстат - 148024535
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Габрово № 16
Представляващ - Златко Костадинов Бакалов
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Гунчева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ"
ЕИК/Булстат - 176404943
Адрес на управление - гр. София, ж.к. "Връбница 2", бл. 636, вх. А, ап. 23
Представляващ - Константа Велинова Тимчева
Съставител на отчета - Ралица Спасова Ал-Ариани 

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА
ЕИК/Булстат - 176611333
Адрес на управление - с. Петлешково, ул. "Първа" № 14
Представляващ - Бранимир Димитров
Съставител на отчета - Светлана Иванова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ"
ЕИК/Булстат - 112541317
Адрес на управление - гр. Пазарджик, бул. Гурко № 2, ет. 3
Представляващ - Георги Петков Цветков
Съставител на отчета - Силвия Георгиева Паскалева
Тел. за връзка - 0888238114

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ"
ЕИК/Булстат - 176279315
Адрес на управление - гр. Копривщица, ул. Полковник Кесяков 2
Представляващ - Калин Христов Лозанов
Съставител на отчета - Борислав Стоилков
Тел. за връзка - 0988961167

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "МОТОРС" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "МОТРС"
ЕИК/Булстат - 131149783
Адрес на управление - гр. София, бул. Ал. Стамбулийски 114, ап. 29
Представляващ - Катерина Георгиева Величкова
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ДОМ за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ - ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ДОМ
ЕИК/Булстат - 176588646
Адрес на управление - гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев - Македончето" № 1
Представляващ - Атанас Камбитов
Съставител на отчета - Атанас Камбитов
Тел. за връзка - 0893341662

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ГРАДИНА ЗВЕЗДИЧКА"
ЕИК/Булстат - 103856602
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Жулио Кюри № 14
Представляващ - Ива Василев
Съставител на отчета - Маргарита Недялкова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "РЕЙ" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "РЕЙ"
ЕИК/Булстат - 131567932
Адрес на управление - гр. София, ул. Бачо Киро 46
Представляващ - Любомир Тодоров Петканчин
Съставител на отчета - Любомир Тодоров Петканчин
Тел. за връзка - 029839811

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЛОТОС СПИРИТ" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА "ЛОТОС СПИРИТ"
ЕИК/Булстат - 176465639
Адрес на управление - гр. София, ул. Генерал Кирил Ботев 3, вх. Г, ет. 1, ап. 5
Представляващ - Катерина Василева Коцева
Съставител на отчета - Татяна Иванова Исакова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - "КАРАМФИЛЧЕ" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - "КАРАМФИЛЧЕ"
ЕИК/Булстат - 103867449
Адрес на управление - гр. Варна, ул. "Карамфил" № 13
Представляващ - Людмила Атанасова Неилсон
Съставител на отчета - Людмила Атанасова Неилсон
Телв. за връзка - 0899487717

ГФО на СНЦ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ" за 2013 г.

СНЦ "ТРАКИЙСКИ СЪЮЗ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 123690287
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. "Славянски" 45, ет. 5, офис 5
Представляващ - Георги Динев Калинчев
Съставител на отчета - Мария Николова Кирилова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НТС"
ЕИК/Булстат - 000532747
Адрес на управление - гр. Русе, ул. Александровска № 28
Представляващ - Здравко Георгиев
Съставител на отчета - Светлана Кунева
Телефон за контакт - 082820256

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ФК УСТРЕМ за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ ФК УСТРЕМ
ЕИК/Булстат - 124126599
Адрес на управление - с. Дропла, ул. Стара Планина 1
Представляващ - Иван Василев Трифонов
Съставител на отчета - Стефка Ангелова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛИЦА" за 2013 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛИЦА"
ЕИК/Булстат - 175822644
Адрес на управление - гр. Беласица, ул. Митко Саев 11
Представляващ - Милко Берберски
Съставител на отчета - Бедие Музикаджиева

ГФО на "СИ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ДЗЗД за 2013 г.

"СИ ТРЕЙД КЪМПАНИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176425962
Адрес на управление - гр. Самаков, ул. "Абаджийска" № 2, ет. 4
Представляващ - Сийка Кашинова
Съставител на отчета - "Брейн Сторм Консулт Груп" ЕАД

ГФО на "СЛЗ" ДЗЗД за 2013 г.

"СЛЗ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103588944
Адрес на управление - гр. Варна, бул. Христо Ботев 3 А
Представляващ - Лиляна Русева Трифонова
Съставител на отчета - Лилияна Русева Трифонова

ГФО на "СНЦ ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005"  за 2013 г.

"СНЦ ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005"
ЕИК/Булстат - 115894863
Адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел СПС, ет. 4, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 032/684014

ГФО на СНЦ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГР. ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУЖДА ПРЕЗ 1916 Г." за 2013 г.

СНЦ "ИЗГРАЖДАНЕ В ГР. ДОБРИЧ НА ПАМЕТНИК НА ГЕН. ИВАН КОЛЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУЖДА ПРЕЗ 1916 Г."
ЕИК/Булстат - 124708918
Адрес на управление - гр. Добрич, ул Независимост № 7
Представляващи - Георги Георгиев Марков и Детелина Кирилова Николова
Съставител на отчета - Снежка Денева Димитрова

ГФО на "СПРИНГС" ДЗЗД за 2013 г.

"СПРИНГС" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148011160
Адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 38, вх. 1, ап. 15
Представяващ - Димчо Тодоров
Съставител на отчетите - Ивелина Семерджиева

ГФО на "СТЕНЛИ" ДЗЗД за 2013 г.

"СТЕНЛИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148028850
Адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост" 118
Представляващ - Ведат Мухарем
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "СТРОЙКАДКОНТРОЛ ПИРИН" ДЗЗД за 2013 г.

"СТРОЙКАДКОНТРОЛ ПИРИН" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176511450
Адрес на управление - гр. София, ул. Камен Андреев № 24, ет. 8, офис 804
Представляващ - Анелия Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2013 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 124705240
Адрес на управление - гр. Добрич, жк "Балик" 8;
Представляващ - Николинка Донева
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "СЪНШАЙНИ - 3" ДЗЗД за 2013 г.

"СЪНШАЙНИ - 3" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148150929
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Тодор Влайков, бл. 53, вх. Б, ап. 98
Представляващ - Сехар Осман
Съставител на отчета - Нели Костадинова

ГФО на "ТЕДИ" ДЗЗД за 2013 г.

"ТЕДИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103850040
Адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 106, вх. А, ап. 23
Представляващ - Милен Димитров Асенов
Съставител на отчета - Антония Атанасова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС-75" ДЗЗД за 2103 г.

"ТЕЛЕВИКС-75" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175778951
Адрес на управление - гр. Варна, бул. Съборни № 12
Представляващ - Евгени Петрова
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС-95" ДЗЗД за 2013 г.

"ТЕЛЕВИКС-95" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 148129689
Адрес на управление - гр. Варна, бул. Съборни № 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова

ГФО на "ТОДОРОВИ" ДЗЗД за 2013 г.

"ТОДОРОВИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148031234
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Гладстоун" № 4, вх. В, ет. 4, ап. 53
Представляващ - Марин Стайков Тодоров

ГФО на ТП "ОГНИ АД" (OGNI SA) за 2013 г.

ТП "ОГНИ АД" (OGNI SA)
ЕИК/Булстат - 176521074
Адрес на управление - гр. София, ул. Неофит Рилски 19, ап. 13
Представляващ - Татяна Николаевна Дирма
Съставител на отчета - Татяна Николаевна Дирма
Тел. за връзка - 0887562211

ГФО на ТП "ЦЕНТЪР НА ЧОВЕКА НА НОВОТО ВРЕМЕ" за 2013 г.

ТП "ЦЕНТЪР НА ЧОВЕКА НА НОВОТО ВРЕМЕ"
ЕИК/Булстат - 176226451
Адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Елена Ромашева

ГФО на ТП "СКАЙ БРИЙЗ" за 2013 г.

ТП "СКАЙ БРИЙЗ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176185015
Седалище и адрес на управление - гр. София 1784, Бизнес Център Евротур, ул. "Михаил енев" 12, е. 9
Представляващ - Илан Цоря
Съставител н отчета - Надежда Касабова

ГФО на ФОНДАЦИЯ УРМАНОВ за 2013 г.

ФОНДАЦИЯ УРМАНОВ
ЕИК/Булстат - 176614532
Адрес на управление - гр. Девня, офис сграда "Агрополихим" АД
Представляващ - Васил Искров Александров
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за връзка - 051997442

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ПРОВАДИЯ" за 2013 г.

ФОНДАЦИЯ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ПРОВАДИЯ"
ЕИК/Булстат - 176048319
Адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ВХСИБ" за 2013 г.

ФОНДАЦИЯ "ВХСИБ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 103854836
Адрес на управление - гр. Девня, Индустриална зона
Представляващ - Христо Ганчев Георгиев
Съставител на отчета - Калинка Радева Лонева
Тел. за връзка - 051997442

ГФО на "ХИДРОГРУП"ДЗЗД за 2013 г.

"ХИДРОГРУП" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176563059
Адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Братя Свещарови 7 А
Представляващ - Милена Стоянова Мустакерчева
Съставител на отчета - "Рекаунт" ЕООД

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД за 2013 г.

"ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176038816, ДДС № BG176038816
Адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева
Тел. за връзка - 0889977578

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2013 г.

"ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175980473
Адрес на управление - гр. Стара Загора, кв. "Железник", ул. Загорка № 15, ап. 9
Представляващ - Николай Иванов
Съставител на отчета - Катя Динева
Тел. за връзка - 0898278097

ГФО на "ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД за 2013 г.

"ХОРО ОТ ИЗВОРА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 103887590
Адрес на управление - гр. Варна, кв. "Победа" бл. 9, ет. 6, ап. 34
Представляващ - Мина Карамитева
Съставител на отчета - Соня Григорова

ГФО на "ЧИСТАЧИ" ДЗЗД за 2013 г.

"ЧИСТАЧИ" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 176318992
Адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. Георги Апостолов № 16, ет. 6 , ап. 17
Представляващ - Йордан Владимиров Вълев
Съставител на отчета - "Счетоводство, контрол и финанси" ООД
Тел.  за връзка - 0888617665

ГФО на "ЧИСТОТА-МС" ДЗЗД за 2013 Г.

"ЧИСТОТА-МС" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175680910
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Хр. Смирненски № 19
Представляващ - Светла Маринова
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на "ЧИСТОТА-РС" ДЗЗД за 2013 г.

"ЧИСТОТА-РС" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 175589147
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Хр. Смиренски № 19
Представляващ - Светла Маринова
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2013 г.

"ЮЛИТА" ДЗЗД
ЕИК/Булстат - 123679223; ДДС № BG 123679223
Адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. Св. Княз Борис № 61
Представляващ - Нели Атанасова Кенова-Господинова
Съставител на отчета - Динка Владева Вълчева

ГФО на ЮЛНЦЧП "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ" за 2013 г.

ЮЛНЦЧП "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ"
ЕИК/Булстат - 176415021
Адрес на управление - гр. София 1303, ул. Странджа 89, община "Възраждане"
Представляващ - Кирил Стаменов
Съставител на отчета - Йорданка Цветанова

ГФО на "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ за 2013 г.

"ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ
ЕИК/Булстат - 103908771
Адрес на управление - гр. Варна, ул. Никола Козлев 22
Представляващ - Павлинка Минова Янева
Съставител на отчета - Боряна Димова