Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

ГД по ЗЗД "Владимирови" - ЕИК/БУЛСТАТ 103570775; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Дубровник 17-29; представляващ - Анна Владимирова Петрунова; съставител на отчетите - Нина Вълкова Стефанова
 ГФО на ГД по ЗДД "Владимирови" за 2008 г.

"Тера Инс" ЕООД
- ЕИК/БУЛСТАТ 103856239; седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. Осми приморски полк 139, бл. 38, вх. А, ап. 50; представляващ - Лилия Славова; съставител на отчетите - Лилия Славова

 ГФО на "Тера Инс" ЕООД за 2008 г.

"Чистота-РС" ДЗЗД
- ЕИК/БУЛСТАТ 175589147; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Хр. Смирненски № 19, вх. А, ап. 21; представляващ - Светла Венева Маринова; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "Чистота-РС" ДЗЗД за 2008 г.

"Осигурителна каса Варна-Дисофт" - ЕИК/БУЛСТАТ 175467175; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Сирма Войвода № 3, ет. 1, ап. 3; представляващ - Ивелин Георгиев Тодоров; съставител на отчетите - Лилия Славова

ГФО на "Осигурителна каса Варна-Дисофт" за 2008 г.

"Комсийски и съдружие" - Адвокатско дружество -
ЕИК/БУЛСТАТ 123679999; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов 42а; представляващ - Александър Комскийски; съставител на отчетите - Ваня Синилкова

ГФО на "Комсийски и съдружие" - Адвокатско дружество за 2008 г.


Фондация "Глориел"
- ЕИК/БУЛСТАТ 1030328922; седалище и адрес на управление - гр. София, жк "Люлин" 7, бл. 723, ет. 4, ап. 28; председател на фондацията - Ангел Николаев Рибов

ГФО на Фондация "Глориел" за 2008 г.


"Велокс - Николай Духнев" ЕТ
- ЕИК/БУЛСТАТ 131444997; седалище и адрес на управление - гр. София, ул. Светлоструй 19, представляващ - Николай Детелинов Духнев; съставител на отчетите - Николай Духнев

ГФО на "Велокс - Николай Духнев" за 2008 г.


ЕТ "Невин Камбурова"
- ЕИК/БУЛСТАТ 125580170; седалище и адрес на управление - гр. Попово, жк "Русаля", бл. 48, вх. Б, ап. 15, ет. 5; представляващ - Невин Мустафова Камбурова-Шукри; съставител на отчетите - Невин Мустафова Камбурова-Шукри

ГФО на ЕТ "Невин Камбурова" за 2008 г.


"Юлита" ДЗЗД - ЕИК/БУЛСТАТ 123679223; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис № 61; представляващ - Нели Кенова-Господинова; съставител на отчетите - Динка Владева Вълчева

ГФО на "Юлита" ДЗЗД за 2008 г.


НПД "В.Б. Плаигруп" - ЕИК/БУЛСТАТ 105040455; седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. Княз Борис І № 21, вх. А; представляващ - Владимир Борисов Йорданов; съставител на отчетите - Албена Руменова Георгиева

ГФО на  НПД "В.Б. Плаигруп" за 2008 г.


НПД "Летка - 91 В.Б. Йорданов"
- ЕИК/БУЛСТАТ 105008571; седалище и адрес на управление - гр. Видин, ул. Граниданска № 1; представляващ - Пламен Павлов Трифонов; съставител на отчетите - Албена Руменова Георгиева

ГФО на НПД "Летка - 91 В.Б. Йорданов" за 2008 г.

Сдружение "Интерскан Рали Тим" -
ЕИК/Булстат 112541317; ДДС № BG112541317; седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, ул. Гурко № 2; представляващ - Георги Цветков; съставител на отчетите - Цветелина Кочева

ГФО на Сдружение "Интерскан Рали Тим" за 2008 г.

"Факт Инвестмънт" ДЗЗД;
ЕИК/Булстат 126731426;
седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. П. Р. Славейков № 10; представляващ - Тенчо Лилянов; съставител на отчетите - Пенка Кирева

ГФО на "Факт Инвестмънт" ДЗЗД за 2008 г.

"Футура Пропъртис" ДЗЗД;
ЕИК/Булстат 126722174; седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. П. Р. Славейков № 10; представляващ - Тенчо Лилянов; съставител на отчетите - Пенка Кирева

ГФО на "Футура Пропъртис" ДЗЗД за 2008 г.


"Знание" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 117096668; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. Доростол № 45; представляващ - Анушка Антонова Чалъкова; съставител на отчетите - Милка Иванова Миронова

ГФО на "Знание" ДЗЗД  за 2008 г.


"Инстал Строй" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 123755094; седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, жк "Железник", ул. Загорка 15, ап. 9; представляващ - Николай Любчев Иванов; съставител на отчетите - Катя Ангелова Динева; тел. за връзка: 0895459468

ГФО на "Инстал Строй" ДЗЗД за 2008 г.


"Дивиус" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 175589389; седалище и адрес на управление - гр. Сливен-8800, ул. Павел Милюков № 2-Г-9; представляващ - Димитър Константинов Панов; съставител на отчетите - Иванка Георгиева Георгиева

ГФО на "Дивиус" ДЗЗД за 2008 г.


"Братя Стоянови" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 117621564; седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. Пчелина 1; представляващ - Росен Стоянов; съставител на отчетите - Галя Иванова

ГФО на "Братя Стоянови" ДЗЗД за 2008 г.


ГД "Ревенант"; ЕИК/Булстат 103507593; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Пирин № 10; представляващ - Мирослав Янков; съставител на отчетите - Мирослав Янков

ГФО на "Ревенант" ГД за 2008 г.


"Стилисимо" ДЗЗД; ЕИК/Булстат 103589672; седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. Петър Райчев № 4; представляващ - Милена Бонева; съставител на отчетите - Евелина Тодорова

ГФО на "Стилисимо" ДЗЗД за 2008 г.


Народно читалище "Христо Ботев - 1908";
ЕИК/Булстат 000522895; седалище и адрес на управление - гр. Русе; представляващ  - Вяра Косева

ГФО на НЧ "Христо Ботев - 1908" за 2008 г.

Сдружение за подкрепа на свободното разпространение на информация и знания "Без граници";
ЕИК/Булстат 160058240;
седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 124, ет. 1, офис 3; представляващ - Василка Комитова; съставител на отчетите - Василка Комитова

ГФО на Сдружение за подкрепа на свободното разпространение на информация и знания "Без граници" за 2008 г.


СНЦ "Български женски парламент по предприемачество";
ЕИК/Булстат 115950098; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, офис 409; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "СНЦ "Български женски парламент по предприемачество" за 2008 г.


"СНЦ за дейност в частна полза Евроалтернатива - 2005"; ЕИК/Булстат 115894863; седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, офис 409; представляващ - Гергана Йорданова Сотирова; съставител на отчетите - Боряна Тодорова Терзийска

"СНЦ за дейност в частна полза Евроалтернатива - 2005" за 2008 г.