Кои следва да публикуват ГФО в икономически издания или интернет до 30.06.2014 г.

- Неперсонифицираните дружества - ДЗЗД и ГД по ЗЗД;

- Всички ЮЛНЦ, които не са вписани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза;

- Търговските представителства;

- Чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър;




ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.



Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 40.00 лв.



ГФО на АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД за 2018 г.

АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177022099
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - Николай Георгиев Георгиев
Съставител на отчета - Мими Живкова Чамова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176280125
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Иван Пенаков" 9
Представляващ - Даниел Маринов
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176830779
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ж.к. "Химик", бл. 15, вх. Е, ап. 130
Представляващ - ВладимирРанков
Съставител на отчета - Цветелин Илиев

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115929047
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Петко Каравелов" № 2А
Представляващ - Недялко Христев Шилев
Съставител на отчета - Анелия Христова Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176838854
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цоко Каблешков" № 19
Представляващ - Мариана Минчева
Съставител на отчета - Спаска Илинова

ГФО на "АУТО АЛЕКС" ДЗЗД за 2018 г.

"АУТО АЛЕКС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177276247
Седалище и адрес на управление - с. Дончево, ул. "Дванадесета" 15
Представляващ - Георги Георгиев
Съставител на отчета - Маргаритка Вълчева

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2018 г.
Декларация; СБ; ОПР; ОПП; ОСК

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103784220
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, обл. Варна, общ. Варна
Представляващ - Димитър Стефанов Димитров

ГФО на "ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2018 г.

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175868289
Седалище и адрес на управление - с. Звездица, ул. "Сатурн" 3
Представляващ - Анна Атанасова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ВИРАЖ 2004" ДЗЗД за 2018 г.

"ВИРАЖ 2004" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 115852896
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "България" 46
Представляващ - Боян Киряков
Тел. за контакт - 0878614000

ГФО на "ГАЛА 74" ДЗЗД за 2018 г.

"ГАЛА 74" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176243358
Седалище и адрес на управление - ул. "К. Доганов" № 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД за 2018 г.

"ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441525
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Акад. Курчатов" № 1
Представляващ - Веселин Тодоров Гецов
Съставител на отчета - Мария Атанасова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2018 г.

"ДИДО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 137
Представляващ - Нина Койчева

ГФО на "ДАГО-М" ДЗЗД за 2018 г.

"ДАГО-М" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176302739
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Доктор Пискюлиев" 30
Представляващ - Даниела Миткова Гочева
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "ИВЕНТ АРЕНА" ДЗЗД за 2018 г.

"ИВЕНТ АРЕНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176462640
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цв. Радославов" 16
Представляващ - Снежанка Борисова Стамова

ГФО на "ИКЕ 017" ДЗЗД за 2018 г.

"ИКЕ 017" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177132631
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. Стефан Колчев" № 50
Представляващ - Красимир Алексиев
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ИНФРАМ 1" ДЗЗД за 2018 г.

"ИНФРАМ 1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176891839
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Кузман Шапкарев" № 1, ет. 3
Представляващи - Мартин Вацек и Георги Любомиров Тончев
Съставител на отчета - Ивелина Сашова Стойчева

ГФО на "КАЛИ" ДЗЗД за 2018 г.

"КАЛИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176134106
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич
Представляващ - Калина Митакова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на "КАТЛЕЯ" ДЗЗД за 2018 г.

"КАТЛЕЯ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177007033
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 25
Представляващ - Таня Господинова Пейчева
Тел. за контакт - 0889516657

ГФО на "КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД за 2018 г.

"КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176494339
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР" ДЗЗД за 2018 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за нетекущите активи; Приложение

"КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176429779
Седалище и адрес на управление - с. Лозен, обл. София, ул. "Ракита" № 9
Представляващ - Владислав Георгиев Соколов
Съставител на отчета - Десислава Милкова Христова

ГФО на КОНСОРЦИУМ "ЕЛ-ГРУП" ДЗЗД за 2018 г.

КОНСОРЦИУМ "ЕЛ-ГРУП" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176683279
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дружба" № 20
Представляващ - Васил Русев
Съставител на отчета - Силвия Банева

ГФО на "МАЙК-1" ДЗЗД за 2018 г.

"МАЙК-1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177098638
Седалище и адрес на управление - с. Каменар, общ. Варна
Представляващ - Елка Михайлова Христова

ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 20018 г.

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 160085223
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 20
Представляващ - Калоян Антонов Ангелов
Съставител на отчета - Анна Иванова Дамянова

ГФО на "МАКСИДЖЕН" ДЗЗД за 2018 г.

"МАКСИДЖЕН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177260242
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Доктор Пискюлиев" 12, вх. А, ет. 2, ап. 13
Представляващ - Максим Позняков
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД за 2018 г.

"МАРИНЕЛА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176277684
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Владая" 17
Представляващ - Маринела Божкова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД за 2018 г.

"МОНТАЖИ КО - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176845304
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД за 2018 г.

"МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176104643
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Добротич" № 2а
Представляващ - Борислав Киров
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "МСИМ" ДЗЗД за 2018 г.

"МСИМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ- 103808002
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Раковска" 45
Представляващ - Мариян Дачев

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА 1874" за 2018 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА 1874"
ЕИК/БУЛСТАТ - 104062662
Седалище и адрес на управление - с. Ресен, общ. Велико Търново, пл. "Св. Д. Солунски" 2
Представляващ - Дияна Йорданова Джанзова
Съставител на отчета - Петя Иванова Георгиева
Тел. за контакт - 061152485

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1930 г." за 2018 г.
Доклад за дейността

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1930 г."

ЕИК/БУЛСТАТ - 000805822
Седалище и адрес на управление - с. Плоска Могила, общ. Стара Загора
Представляващ - Радка Денева
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на "НЕРЕИДА-1" ДЗЗД за 2018 г.

"НЕРЕИДА-1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" 25
Представляващ - Стефан Георгиев

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД за 2018 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177131173
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД за 2018 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177246211
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД за 2018 г.

ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176881706
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бачо Киро" 1, ет. 8, офис 8-3
Представляващ - Светлана Николчева
Съставител на отчета - Миглена Петрова

ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД - в ликвидация за 2018 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД - в ликвидация
ЕИК/Булстат - 103893287
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. П. Момилов" 5
Представляващ - Милка Юдова

ГФО на "ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД за 2018 г.

"ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176910870
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Живка Петрова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2018 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Обзор" 32
Представляващ - Борис Димитров

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2018 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 16
Представляващ - Николинка Ташева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 126748824
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 68
Представляващ - Борис Кирилов Рачев

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА

ЕИК/БУЛСТАТ - 148024535
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16
Представляващ - Данета Желава
Съставителна отчета - Маргарита Гунчева
Тел. за контакт - 052601734

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ -176279315
Седалище и адрес на управление - гр. Копривщица, ул. "Полковник Кесяков" 2
Представляващ - Калин Христов Лозанов

ГФО на СДРУЖЕНИЕ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 175975241
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Изгрев", ул. "Св. П. Зографски" 16
Представляващ - Диана Димитрова Бушкалова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на СНЦ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА" за 2018 г.

СНЦ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176611333
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево, ул. "Ал. Димитров" 1Б
Представляващ - Бранимир Вълчев Димитров

ГФО на СНЦ "КЛУБ НА ВИНОТО ДИОНИС" за 2018 г.

СНЦ "КЛУБ НА ВИНОТО ДИОНИС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 123735768
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Господин Михайловски" 28
Представляващ - Диана Димитрова Бушкалова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛАСИЦА" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛАСИЦА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175822644
Седалище и адрес на управление - гр. Беласица, ул. "Митко Саев" 11
Представляващ - Милко Берберски
Съставител на отчета - Бедие Музикаджиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ДУНАВСКА КАМАРА" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ДУНАВСКА КАМАРА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175871374
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 10
Представляващ - Драгомир Неделчев Кочанов
Съставител на отчета - Ирина Янкова Радославова
Тел. за контакт - 0878984013

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/ за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894564
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Нешо Бончев" 3
Представляващ - Мария Михайлова Джелебова-Димитрова
Съставител на отчета - Мима Василева Ангелова
Тел. за контакт - 0889271918

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА" АВС за 2018 г.
         Приложение

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА" АВС

ЕИК/БУЛСТАТ - 176253733
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - Николай Георгиев Георгиев

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛОТОС СПИРИТ" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЛОТОС СПИРИТ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176465639
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Генерал Кирил Ботев" № 3
Представляващ - Катерина Василева Коцева
Съставител на отчета - Татяна Иванова Евтимова - Исакова

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 127577276
Седалище и адрес на управление - с. Салманово, ул. "Г. Димитров" 25
Представляващ - Валентина Стоянова Сербезова
Съставител на отчета - Мари Стоянова Алексиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР"

ЕИК/БУЛСТАТ - 17693544
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" 11-15
Представляващ - Маргарита Борисова
Съставител на отчета - Елица Чолева


ГФО на "СТРОИТЕЛ - ГЕОЦВЕТ" ДЗЗД за 2018 г.

"СТРОИТЕЛ - ГЕОЦВЕТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177185235
Седалище и адрес на управление - гр. Ловеч, ж.к. "Младост", бл. 314, вх. В, ет. 5, ап. 14
Представляващ - Георги Александров Георгиев
Съставител на отчета - Йорданка Цокова Ичева

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2018 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148129689
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД за 2018 г.

"ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител  на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ТРИАДА СВ" ДЗЗД за 2018 г.

"ТРИАДА СВ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177340575
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Калиакра" 64
Представляващ - Веселин Тодоров Гецов

ГФО на ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ СОФИЯ за 2018 г.
Счетоводен баланс; ОПР

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ СОФИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 000690932
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Джавахарлал Неру" 28
Представляващ - Николай Димитров Божков
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП ДОГС" за 2018 г.

ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП ДОГС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176613947
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Иван Пенаков" 15В
Представляващ - Стелиян Кирчев Славов

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ" за 2018 г.

ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 117521158
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Гюргево" 5
Представляващ - Милена Иванова Даскалова

ГФО на "ХИДРОГРУП" ДЗЗД за 2018 г.

"ХИДРОГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176563059
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Вихрен Николов Мустакерчев
Състивител на отчета - "Фискалис" ЕООД

ГФО на "ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД за 2018 г.

"ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176715887
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хр. Смирненски" № 19
Представляващ - Радослав Маринов
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2018 г.
Протокол от ОС

"ЮЛИТА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 123679223
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" № 61
Представляващ - Нели Атанасова Кенова-Господинова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова