Срокът за публикуване на Декларация по чл.38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството /предприятия без дейност/ е до 30.06.2020 г.
За всчики предприятия, които са упражнявали дейност през 2019 г. срокът е до 30.09.2020 г.


ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.ГФО на АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД за 2018 г.

АВС-ЧЕРТОГ ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177022099
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - Николай Георгиев Георгиев
Съставител на отчета - Мими Живкова Чамова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МАРИНОВ И ГАВРИЛОВА"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176280125
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Иван Пенаков" 9
Представляващ - Даниел Маринов
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "РАНКОВ И МИКОВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176830779
Седалище и адрес на управление - гр. Видин, ж.к. "Химик", бл. 15, вх. Е, ап. 130
Представляващ - ВладимирРанков
Съставител на отчета - Цветелин Илиев

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ШИЛЕВ И КО"
ЕИК/БУЛСТАТ - 115929047
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Петко Каравелов" № 2А
Представляващ - Недялко Христев Шилев
Съставител на отчета - Анелия Христова Петкова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "МИНЧЕВА И ИЛИЙКОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176838854
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цоко Каблешков" № 19
Представляващ - Мариана Минчева
Съставител на отчета - Спаска Илинова

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ДИМОВ И ТАШЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175824595
Представляващ - адв. Димитър Георгиев Димов
Съставител на отчета - Мима Тенчева
Тел. за контакт - 029503800

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ИВАНОВА И СТОИЧКОВА" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ИВАНОВА И СТОИЧКОВА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177235631
Седалище и адрес на управление - гр. София, район "Лозенец, ул. "Зорница" № 2, ет. 1, офис 1
Представляващ - Меглена Иванова
Съставител на отчета - "Актив Консулт-ТА" ООД

ГФО на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ" за 2018 г.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "НАЧЕВ И ЧЕКУНОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176256708
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 204, вх. А, ет. 6, ап. 17
Предтавляващи - Андрей Чекунов и Евгени Начев
Съставител на отчета - Деница Петкова Петкова

ГФО НА АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ" за 2018 г.

АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ "РАШКОВИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 131430727
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Лайош Кошут" 22
Представляващ - Веселин Рашков
Съставител на отчета - Деница Петкова

ГФО на "АКВАКОНТРОЛ ГРУП" ДЗЗД за 2018 г.

"АКВАКОНТРОЛ ГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177003871
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Слещарови" 7А
Представляващ - Вихрен Николов Мустакерчев
Съставител на отчета - "Фискалис" ЕООД, Елена Стоянова

ГФО на "АКВАПРОВОДИ 2015" ДЗЗД за 2018 г.

"АКВАПРОВОДИ 2015" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176967639
Седалище и адрес на управление - с. Груево, спирка "Джебел" ТСИ
Представляващ - Гинка Маринова
Съставител на отчета - Фердие Сюлеман

ГФО на "АМ КАМЧИЯ" ДЗЗД за 2018 г.

"АМ КАМЧИЯ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177301857
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 181Б
Представляващ - Живко Киров Желев
Съставител на отчета - Красимира Минчева Алексиева

ГФО на "АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ" ДЗЗД за 2018 г.
СБ; ОПР;

"АСАНСЬОРИ ДИНЕВИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176875870
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" 16
Представляващ - Катя Ангелова Динева
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "АСАНСЬОРНИ УСЛУГИ ДИНЕВИ" ДЗЗД за 2018 г.
СБ; ОПР;

"АСАНСЬОРНИ УСЛУГИ ДИНЕВИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177138933
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Гоце Делчев" 16
Представляващ - Катя Ангелова Динева
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на АСОЦИАЦИЯ ПО МАНУАЛНО-ПРИЛОЖНА КИНЕЗИОЛОГИЯ за 2018 г.

АСОЦИАЦИЯ ПО МАНУАЛНО-ПРИЛОЖНА КИНЕЗИОЛОГИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176713733
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 817, вх. Г, ап. 86
Представляващ - Зоя Горанова
Съставител на отчета - Наталия Георгиева

ГФО на "АДИ 99" ДЗЗД за 2018 г.

"АДИ 99" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103873473
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Освободител" 93, ет. 1
Представляващ - Георги Узунов
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД
ГФО на "АУТО АЛЕКС" ДЗЗД за 2018 г.

"АУТО АЛЕКС" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177276247
Седалище и адрес на управление - с. Дончево, ул. "Дванадесета" 15
Представляващ - Георги Георгиев
Съставител на отчета - Маргаритка Вълчева

ГФО на "Б 2" ДЗЗД за 2018 г.

"Б 2" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175533508
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д. Дебелянов" № 6
Представляващ - Борислава Георгиева
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АКУПУНКТУРА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ за 2018 г.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АКУПУНКТУРА НА ФИЗИОТЕРАПЕВТИТЕ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176871249
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Красно село", бл. 189, вх. В, ап. 35
Представляващ - Зоя Горанова
Съставител на отчета - Наталия Георгиева

ГФО на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ за 2018 г.
стр. 1; стр. 2; стр. 3; стр. 4; стр. 5; стр. 6; стр. 7; стр. 8; стр. 9; стр. 10; стр. 11; стр. 12; стр. 13.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176404943
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Връбница" 2, бл. 636, вх. А, ап. 23
Представляващ - Константа Великова Тимчева
Съставител на отчета - Ралица Спасова Ал-Ариани

ГФО на "БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО" ДЗЗД за 2018 г.

"БЛАГОУСТРОЙСТВО АРДИНО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176776363
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 37, ет. 2, офис 2
Представляващ - Метин Солак
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "БУЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2018 г.
Декларация; СБ; ОПР; ОПП; ОСК

"БУЛСТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103784220
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, обл. Варна, общ. Варна
Представляващ - Димитър Стефанов Димитров

ГФО на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ за 2018 г.

АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176415021
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Странджа" 89
Представляващ - Кирил Радоев Стаменов
Съставител на отчета - Йорданка Първанова

ГФО на "ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2018 г.

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175868289
Седалище и адрес на управление - с. Звездица, ул. "Сатурн" 3
Представляващ - Анна Атанасова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ВАЛ-2017" ДЗЗД за 2018 г.

"ВАЛ-2017" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177211705
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Г. С. Раковски" 20
Представляващ - Албена Стоянова Костадинова
Съставител на отчета - Албена Стоянова Костадинова

ГФО на "ВИ ЕМ" ДЗЗД за 2018 г.

"ВИ ЕМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148112654
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Д. Дебелянов" 17-1-2
Представляващ - Михаела Папаниколау
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ВИКИ НАЙЛС 77" ДЗЗД за 2018 г.

"ВИКИ НАЙЛС 77" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176929179
Седалище и адрес на управление - с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, ул. "Пророк Илия", ап.1
Представляващ - Виктория Петкова
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ВИНАРСКА ИЗБА" ДЗЗД за 2018 г.

"ВИНАРСКА ИЗБА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148109544
Седалище и адрес на управление - с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна
Представляващ - Станимира Пламенова Маринова
Съставител на отчета - Валентина Борисова Станева
Тел. за контакт - 0888660941

ГФО на "ВИРАЖ 2004" ДЗЗД за 2018 г.

"ВИРАЖ 2004" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 115852896
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "България" 46
Представляващ - Боян Киряков
Тел. за контакт - 0878614000

ГФО на "ГАЛА 74" ДЗЗД за 2018 г.

"ГАЛА 74" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176243358
Седалище и адрес на управление - ул. "К. Доганов" № 27, ет. 3, ап. 8
Представляващ - Галина Косева Димитрова
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "ГЕРИ АРТ НЕЙЛС" ДЗЗД за 2018 г.

"ГЕРИ АРТ НЕЙЛС" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177244146
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, р-н "Одесос", бул. "Христо Ботев", бл. 18, вх. 9, ет. 6, ап. 214
Представляващ - Гергана Иванова Петкова
Съставител на отчета - "Виста Консулт АП" ООД

ГФО на "ГЕРТ ЕНЕРДЖИ" ДЗЗД за 2018 г.

"ГЕРТ ЕНЕРДЖИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177174865
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ГРУП КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2018 г.

"ГРУП КОНСУЛТ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177142757
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия Нова офис 19
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД за 2018 г.

"ДАРИО ДЖИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 103958354
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ж.к. "Трошево", бл. 16, вх. Б, ап. 18
Представляващ - Илиана Ганчева
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ДАНИНА-2Н-ВЛАДИМИР ДРАЖЕВ" ЕТ за 2018 г.

ЕТ "ДАНИНА-2Н-ВЛАДИМИР ДРАЖЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103155971
Седалище и адрес на управление - гр. Дългопол, улр. "Г. Петлешев" 1
Представляващ - Владимир Дражев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД за 2018 г.

"ДЕЛФИН 2012" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176441525
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Акад. Курчатов" № 1
Представляващ - Веселин Тодоров Гецов
Съставител на отчета - Мария Атанасова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2018 г.

"ДИДО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 137
Представляващ - Нина Койчева

ГФО на "ДАГО-М" ДЗЗД за 2018 г.

"ДАГО-М" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176302739
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Доктор Пискюлиев" 30
Представляващ - Даниела Миткова Гочева
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "ДОРО 61" ДЗЗД за 2018 г.

"ДОРО 61" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176270654
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 40
Представляващ - Росица Стефанова Русева
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД за 2018 г.

"ДЕСИСЛАВА СТИЛ 91" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175694358
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Вилите" № 27
Представляващ - Стефка Георгиева
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - ВАРНА за 2018 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - ВАРНА

ЕИК/БУЛСТАТ - 103124082
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 48
Представляващ - Николай Кокончев
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - ВЪЛЧИ ДОЛ за 2018 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - ВЪЛЧИ ДОЛ
ЕИК/БУЛСТАТ - 103193694
Седалище и адрес на управление - гр. Вълчи Дол, ул. "Никола Вапцаров" 31
Представляващ - Валери Велев
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - СУВОРОВО за 2018 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - СУВОРОВО
ЕИК/БУЛСТАТ - 103332998
Седалище и адрес на управление - гр. Суворово, ул. "Петко Напетов" 3
Представляващ - Желязко Стоянов
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - гр. АХТОПОЛ за 2018 г.

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - гр. АХТОПОЛ

ЕИК/БУЛСТАТ - 102834040
Седалище и адрес на управление - гр. Ахтопол, ул. "Велека" 37
Представляващ - Ангел Николаев Рибов
Съставител на отчета - Тодорка Стефанова

ГФО на "ЕЕ-ХАСКОВО - 2016" ДЗЗД за 2018 г.

"ЕЕ - ХАСКОВО - 2016" ДЗЗД

ЕИК/БУСТАТ - 171128191
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Андреев" № 24, ет. 8, офис 814
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на "ЕМ ДИ 15" ДЗЗД за 2018 г.

"ЕМ ДИ 15" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176926628
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Самарско знаме" 32
Представляващ - Десислава Димитрова
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ЕКИП 21" ДЗЗД за 2018 г.

"ЕКИП 21" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177181518
Седалище и адрес на управление - гр. Сфия, ж.к. "Младост" 4, бл. 437А, вх. Б, ет. 3, ателие 3
Представляващ Сенко Гаврилов Георгиев
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на "ЕКОЕФЕКТ-21" ДЗЗД за 2018 г.

"ЕКОЕФЕКТ-21" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176926304
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Камен Аднреев" № 24, ет. 8, офис 814
Представляващ - Анелия Кирилова Пеева-Марчева
Съставител на отчета - Нели Василева Георгиева

ГФО на ЕТ "КРАСИМИРА - ЛЮБОМИР ЖЕКОВ" за 2018 г.

ЕТ "КРАСИМИРА - ЛЮБОМИР ЖЕКОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 103214576
Седалище и адрес на управление - с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варненска, ул. "39-та" №1
Представляващ - Любомир Иванов Жеков
Съставител на отчета - Иванка Любенова

ГФО на "ЖЕНИНА" ДЗЗД за 2018 г.

"ЖЕНИНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176965894
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Радост" 2, вх. Б, ет. 12, ап. 71
Представляващ - Женя Славчева Славова
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ЗНАНИЕ" ДЗЗД за 2018 г.

"ЗНАНИЕ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 117096668
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Доростол" № 45
Представляващ - Любка Димитрова
Съставител на отчета - Мила Миронова

ГФО на "ИВЕНТ АРЕНА" ДЗЗД за 2018 г.

"ИВЕНТ АРЕНА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176462640
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Цв. Радославов" 16
Представляващ - Снежанка Борисова Стамова

ГФО на "ИКЕ 017" ДЗЗД за 2018 г.

"ИКЕ 017" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177132631
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. Стефан Колчев" № 50
Представляващ - Красимир Алексиев
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД за 2018 г.

"ИНСТАЛ СТРОЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 123755094
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ет. 5, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "ИНФРАМ 1" ДЗЗД за 2018 г.

"ИНФРАМ 1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176891839
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Кузман Шапкарев" № 1, ет. 3
Представляващи - Мартин Вацек и Георги Любомиров Тончев
Съставител на отчета - Ивелина Сашова Стойчева

ГФО на "ИНФРАГЛОБАЛ" ДЗЗД за 2018 г.

"ИНФРАГЛОБАЛ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175656884
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия Нова офис 19
Представляващ - Тунджай Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ИНФРАСТРОЙ 2013" ДЗЗД за 2018 г.

"ИНФРАСТРОЙ 2013" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176538744
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, ет. 5, офис 20
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014" ДЗЗД за 2018 г.

"ИНФРАСТРУКТУРА МАДАН 2014" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176669856
Седалище и адрес на управление - гр. Джебел, ул. "Надежда" 4
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "ИПС ГРУП" ДЗЗД за 2018 г.

"ИПС ГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176501940
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия Нова офис 19
Представляващ - Тунджай Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "КАЛИ" ДЗЗД за 2018 г.

"КАЛИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176134106
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич
Представляващ - Калина Митакова
Съставител на отчета - Дарина Дойчева

ГФО на "КАМИ - ЮЛИЯ МАНОЛОВА" ДЗЗД за 2018 г.

"КАМИ - ЮЛИЯ МАНОЛОВА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177260200
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "К. Арабаджиев" 10
Представляващ - Юлия Манолова
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "КАТЛЕЯ" ДЗЗД за 2018 г.

"КАТЛЕЯ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177007033
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Ген. Столетов" 25
Представляващ - Таня Господинова Пейчева
Тел. за контакт - 0889516657

ГФО на "К И К КОНСУЛТ" ДЗЗД за 2018 г.

"К И К КОНСУЛТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148054592
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Тодор Димов" 30
Представляващ - Вяра Бъчварова-Кателиева
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД за 2018 г.

"КОЗЛОДУЙ 2013" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176494339
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР" ДЗЗД за 2018 г.
СБ; ОПР; ОПП; ОСК; Справка за нетекущите активи; Приложение

"КОНСОРЦИУМ БЪЛГАРИЯ АУТДОР" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176429779
Седалище и адрес на управление - с. Лозен, обл. София, ул. "Ракита" № 9
Представляващ - Владислав Георгиев Соколов
Съставител на отчета - Десислава Милкова Христова

ГФО на КОНСОРЦИУМ "ЕЛ-ГРУП" ДЗЗД за 2018 г.

КОНСОРЦИУМ "ЕЛ-ГРУП" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176683279
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Дружба" № 20
Представляващ - Васил Русев
Съставител на отчета - Силвия Банева

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД за 2018 г.

КОНСАРЦИУМ ЛИБРА ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176412580
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Трети март" № 36
Представляващ - Мирослав Иванов Андреев
Съставител на отчета - Мирослав Иванов Андреев

ГФО на КОНСОРЦИУМ СПРИНТ 15 ДЗЗД за 2018 г.

КОНСОРЦИУМ СПРИНТ 15 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176442748
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" № 9
Представляващ - Здравко Иванов Попов
Съставител на отчета - Таня Стефанова Гюрова
Тел. за контакт - 032908915

ГФО на КОНСОРЦИУМ ЙОРГОВ & ИНТИС за 2018 г.

КОНСОРЦИУМ ЙОРГОВ & ИНТИС

ЕИК/БУЛСТАТ - 175657790
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, бул. "Липник" 133А
Представляващ - Румен Тодоров Йоргов
Съставител на отчета - Саша Драгомирова Димитрова
Тел. за контакт - 0896884153

ГФО на КОНСОРЦИУМ СПОРТЕН КАЛОФЕР 2011 ДЗЗД за 2018 г.

КОНСОРЦИУМ СПОРТЕН КАЛОФЕР 2011 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176143518
Седалище и адрес на управление - гр. Карлово, общ. Карлово
Представляващ - Ради Тодоров Стоянов

ГФО на "КРАЛСКА КОТКА" ДЗЗД за 2018 г.

"КРАЛСКА КОТКА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177280587
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Железни врата" 1, бл. 26, ет. 5, ап. 13
Представляващ - Станимир Марчев
Съставител на отчета - Ивелина Стоянова Клечанова

ГФО на "КРУМОВГРАД 2018 " ДЗЗД за 2018 г.

"КРУМОВГРАД 2018" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177312743
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6" ДЗЗД за 2018 г.

"КЪРДЖАЛИ ЛОТ 6" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177135321
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 32, Тракия Нова офис 19
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8" ДЗЗД за 2018 г.

"КЪРДЖАЛИ ЛОТ 8" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177135168
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на ЛЕНДЕКС Б.В. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО за 2018 г.

ЛЕНДЕКС Б.В. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЕИК/БУЛСТАТ - 176984866
Седалище и адрес на управление - гр. Банкя, ул. "Странджа" 1
Представляващ - Идриз Ибрям Мустафа
Съставител на отчета - Юлиана Цвяткова Русинова

ГФО на "МАЙК-1" ДЗЗД за 2018 г.

"МАЙК-1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177098638
Седалище и адрес на управление - с. Каменар, общ. Варна
Представляващ - Елка Михайлова Христова

ГФО на "МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД за 20018 г.

"МАРКЕТ СЕНТЪР-1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 160085223
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо" № 20
Представляващ - Калоян Антонов Ангелов
Съставител на отчета - Анна Иванова Дамянова

ГФО на "МАКСИДЖЕН" ДЗЗД за 2018 г.

"МАКСИДЖЕН" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177260242
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Доктор Пискюлиев" 12, вх. А, ет. 2, ап. 13
Представляващ - Максим Позняков
Съставител на отчета - Татяна Иванова

ГФО на "МАРИНЕЛЛА" ДЗЗД за 2018 г.

"МАРИНЕЛА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176277684
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Владая" 17
Представляващ - Маринела Божкова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "МЕНТЕШЕ" ДЗЗД за 2018 г.

"МЕНТЕШЕ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСАТ - 177206747
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, р-н "Вл. Варненчик", ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 301, вх. 9, ап. 31
Представляващ - Маргарита Славова
Съставител на отчета - Виктория Дянкова-Липчева

ГФО на "МИГ - ХЮНДАЙ" ДЗЗД за 2018 г.

"МИГ - ХЮНДАЙ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177153223
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Красно село", ул. "Костенец" 12
Представляващ - Антон Илиев
Съставител на отчета - Теодор Цветанов

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД за 2018 г.

"МОНТАЖИ КО - ТИ ВИ БИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176845304
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД за 2018 г.

"МОНТАЖИ КО - ОМЗ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176104643
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Добротич" № 2а
Представляващ - Борислав Киров
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на "МСИМ" ДЗЗД за 2018 г.

"МСИМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ- 103808002
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Раковска" 45
Представляващ - Мариян Дачев

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА 1874" за 2018 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАРОДНА ПРОСВЕТА 1874"
ЕИК/БУЛСТАТ - 104062662
Седалище и адрес на управление - с. Ресен, общ. Велико Търново, пл. "Св. Д. Солунски" 2
Представляващ - Дияна Йорданова Джанзова
Съставител на отчета - Петя Иванова Георгиева
Тел. за контакт - 061152485

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1930 г." за 2018 г.
Доклад за дейността

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1930 г."

ЕИК/БУЛСТАТ - 000805822
Седалище и адрес на управление - с. Плоска Могила, общ. Стара Загора
Представляващ - Радка Денева
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" за 2018 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 000456025
Седалище и адрес на управление - с. Болярино, обл. Пловдив
Представляващ - Петър Стоянов Нихтянов
Съставител на отчета - Пенка Петрова Търновалийска

ГФО на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908" за 2018 г.

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ - 1908"

ЕИК/БУЛСТАТ - 000522895
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Плиска" № 43
Представляващ - Вяра Косева
Съставител на отчета - Мила Миронова

ГФО на "НЕРЕИДА-1" ДЗЗД за 2018 г.

"НЕРЕИДА-1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" 25
Представляващ - Стефан Георгиев

ГФО на "НИКСИ-48" ДЗЗД за 2018 г.

"НИКСИ-48" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103915214
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Балатон" 17
Представляващ - Николай Антонов Иванов
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "НИТРОНИКС-СТИМА" ДЗЗД за 2018 г.

"НИТРОНИКС-СТИМА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177312686
Седалище и адрес на управление - гр. Габрово, ул. "Ангел Кънчев" № 25А
Представляващ - Росица Николова
Съставител на отчета - Анелия Томова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД за 2018 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2017" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177131173
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД за 2018 г.

ОБЕДИНЕНИЕ "МОНТАЖИ 2018" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177246211
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Илиянци" № 72
Представляващ - Белин Димитров Маринов
Съставител на отчета - Даниела Петкова Тодорова

ГФО на ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД за 2018 г.

ОБЕДИНЕНИЕ БУЛИНЖЕНЕРИНГ-КОРЕКТ-99 ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176881706
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Бачо Киро" 1, ет. 8, офис 8-3
Представляващ - Светлана Николчева
Съставител на отчета - Миглена Петрова

ГФО на ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА за 2018 г.

ОБЦ СВЕТА ТРОИЦА

ЕИК/БУЛСТАТ - 176017380
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Г. Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД - в ликвидация за 2018 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД - в ликвидация
ЕИК/Булстат - 103893287
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. П. Момилов" 5
Представляващ - Милка Юдова

ГФО на "ОПМ РУДОЗЕМ 2018" ДЗЗД за 2018 г.

"ОПМ РУДОЗЕМ 2018" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177353028
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Гюрчай Сюлейман
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "ОФЕЛИЯ ПЛАЗА" ДЗЗД за 2018 г.

"ОФЕЛИЯ ПЛАЗА" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177036490
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Места" 48
Представляващ - Лазаринка Табакова
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД за 2018 г.

"ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176910870
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Живка Петрова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ПЪТ РЕКОНСТРУКТ" ДЗЗД за 2018 г.

"ПЪТ РЕКОНСТРУКТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176793619
Седалище и адрес на управление - гр. Карлово, общ. Карлово
Представляващ - Ради Тодоров Стоянов

ГФО на "ПЪТИЩА АРДИНО 2014" ДЗЗД за 2018 г.

"ПЪТИЩА АРДИНО 2014" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176835616
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "ПЪТИЩА КИРКОВО" ДЗЗД за 2018 г.

"ПЪТИЩА КИРКОВО" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176609923
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Дунав" 51, ет. 5, офис 20
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД" ДЗЗД за 2018 г.

"ПЪТИЩА МОМЧИЛГРАД" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176636895
Седалище и адрес на управление - гр. Момчилград, ул. "Маказа" 55
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на "РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012" ДЗЗД за 2018 г.

"РАЗВИТИЕ МОМЧИЛГРАД 2012" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176390739
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "РИБОЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - АТАНАС ВИТАНОВ" за 2018 г.

"РИБОЛОВНО СДРУЖЕНИЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - АТАНАС ВИТАНОВ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 177091191
Седалище и адрес на управление - гр. Гоце Делчев, ул. "Прилеп" № 2, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград
Представляващ - Атанас Димитров Витанов
Съставител на отчета - Наташа Розова

ГФО на "СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ" ДЗЗД за 2018 г.

"СТРОИТЕЛНИ ПРОЕКТИ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176498371
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Тунджай Гюлер
Съставител на отчета - Фердие Сюлейман

ГФО на "РУАН-5" ДЗЗД за 2018 г.

"РУАН-5" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103869806
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик", бл. 40, вх. А, ап. 7
Представляващ - Стефан Николов
Съставител на отчета - Стефан Николов

ГФО на "РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД за 2018 г.

"РУМИ СТОЙКОВА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176622383
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Проф. Н. державин" № 4-офис
Представляващ - Румяна Стойкова
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2018 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Обзор" 32
Представляващ - Борис Димитров

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2018 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 16
Представляващ - Николинка Ташева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ "БОЛКАН ДИНАМИКС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 126748824
Седалище и адрес на управление - гр. София, ж.к. "Христо Смирненски", бл. 68
Представляващ - Борис Кирилов Рачев

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧАСТНИ ПРИСТАНИЩА

ЕИК/БУЛСТАТ - 148024535
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Габрово" № 16
Представляващ - Данета Желава
Съставителна отчета - Маргарита Гунчева
Тел. за контакт - 052601734

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЛИНЕА ДЕ АРТЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ -176279315
Седалище и адрес на управление - гр. Копривщица, ул. "Полковник Кесяков" 2
Представляващ - Калин Христов Лозанов

ГФО на СДРУЖЕНИЕ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ НА ДЕНТАЛНИТЕ МЕНИДЖЪРИ В БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 175975241
Седалище и адрес на управление - гр. София, р-н "Изгрев", ул. "Св. П. Зографски" 16
Представляващ - Диана Димитрова Бушкалова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ГРЕБАНЕ за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ГРЕБАНЕ
ЕИК/БУЛСТАТ - 176233182
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" № 9
Представляващ - Здравко Иванов Попов
Съставител на отчета - Таня Стефанова Гюрова
Тел. за контакт - 032908900

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ПО ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ ДМ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 117681472
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Чипровци" 21, вх. 2, ет. 3
Представляващ - Магдалена Василева Дакова
Съставител на отчета - Петя Цветкова Ангелова

ГФО на СНЦ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА" за 2018 г.

СНЦ "СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРВЕНОГУШАТА ГЪСКА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176611333
Седалище и адрес на управление - гр. Ген. Тошево, ул. "Ал. Димитров" 1Б
Представляващ - Бранимир Вълчев Димитров

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА НАТУРОПАТИЯ И НУТРИЦИОНИЗЪМ ФЕНИКС за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА НАТУРОПАТИЯ И НУТРОЦИОНИЗЪМ ФЕНИКС

ЕИК/БУЛСТАТ - 176874359
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Л. Каравелов" 29
Представляващ - Рада Тодорова Алексиева
Съставител на отчета - ЕТ "Карамфила Костова"

ГФО на СНЦ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ "ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ДОМ" за 2018 г.

СНЦ НА ОБЩИНИ ОТ ЮГОЗАПАДНАБЪЛГАРИЯ "ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ БЕЗ ДОМ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176588646
Седалище и адрес на управление - гр. Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 1
Представляващ - Атанас Станкев Камбитов
Съставител на отчета - Атанас Станкев Камбитов
Тел. за контакт - 073867732

ГФО на  СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "СЪРЦА БЕЗ ГРАНИЦИ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 117649325
Представляващ - Диана Миткова Поптонева
Съставител на отчета - Юлиана Цвяткова Русинова

ГФО на СНЦ "КЛУБ НА ВИНОТО ДИОНИС" за 2018 г.

СНЦ "КЛУБ НА ВИНОТО ДИОНИС"

ЕИК/БУЛСТАТ - 123735768
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Господин Михайловски" 28
Представляващ - Диана Димитрова Бушкалова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛАСИЦА" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЮЖНА РИЛА ГР. БЕЛАСИЦА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175822644
Седалище и адрес на управление - гр. Беласица, ул. "Митко Саев" 11
Представляващ - Милко Берберски
Съставител на отчета - Бедие Музикаджиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ДУНАВСКА КАМАРА" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ДУНАВСКА КАМАРА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 175871374
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Отец Паисий" № 2, ет. 10
Представляващ - Драгомир Неделчев Кочанов
Съставител на отчета - Ирина Янкова Радославова
Тел. за контакт - 0878984013

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/ за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКО АТЕЛИЕ ЗА РАЗВИТИЕ И ДЕЙСТВИЕ /ГАРД/

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894564
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Нешо Бончев" 3
Представляващ - Мария Михайлова Джелебова-Димитрова
Съставител на отчета - Мима Василева Ангелова
Тел. за контакт - 0889271918

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА" АВС за 2018 г.
         Приложение

СДРУЖЕНИЕ "СПОРТЕН КЛУБ ПО ТЕНИС НА МАСА" АВС

ЕИК/БУЛСТАТ - 176253733
Седалище и адрес на управление - гр. Ямбол, ул. "Индже Войвода" 35
Представляващ - Николай Георгиев Георгиев

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ЛОТОС СПИРИТ" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "ЛОТОС СПИРИТ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176465639
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Генерал Кирил Ботев" № 3
Представляващ - Катерина Василева Коцева
Съставител на отчета - Татяна Иванова Евтимова - Исакова

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 127577276
Седалище и адрес на управление - с. Салманово, ул. "Г. Димитров" 25
Представляващ - Валентина Стоянова Сербезова
Съставител на отчета - Мари Стоянова Алексиева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗАХИР"

ЕИК/БУЛСТАТ - 17693544
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Фритьоф Нансен" 11-15
Представляващ - Маргарита Борисова
Съставител на отчета - Елица Чолева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ХОЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ ХОЛОСОФСКО ОБЩЕСТВО БЪЛГАРИЯ
ЕИК/БУЛСТАТ - 121851592
Седалище и адрес на управление - гр. София 1000, ул. "Георги С. Раковски" 821 ет. 2, ап. 5
Представляващ - Ирена Страхилова Събева
Съставител на отчета - Лилия Фердова Маринова

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА ТРАЙНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "МЕЖДУНАРОДНО ОБЩЕСТВО ЗА ТРАЙНО РАЗВИТИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО"

ЕИК/БУЛСТАТ - 131149783
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Александър Стамболийски" 114
Представляващ - Катерина Георгиева Величкова
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ГФО на СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ" за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ "ИНТЕРСКАН РАЛИ ТИМ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 112541317
Седалище и адрес на управление - гр. Пазарджик, ул. "Гурко" 2, ет. 3
Представляващ - Георги Цветков

ГФО на СДРУЖЕНИЕ ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ДЕЦАТА НА СЛЪНЦЕТО
ЕИК/БУЛСТАТ - 176056383
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" 29
Представляващ - Рада Тодорава Алексиева
Съставител на отчета - ЕТ "Карамфила Костова"

ГФО на СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ "НАШИЯТ КВАРТАЛ" за 2018 г.
Годишен доклад за дейността

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ "НАШИЯТ КВАРТАЛ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176418149
Седалище и адрес на управление - гр. София, ул. "Див кестен" 1, ет. 3
Представляващ - Ирена Събева
Съставител на отчета - Ирена Събева

ГФО НА СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018 г.

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ ПАРЛАМЕНТ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ЕИК/БУЛСТАТ - 115950098
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел SPS, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 032684014

ГФО на "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ  В ЧАСТНА ПОЛЗА ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005" за 2018 г.

"СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ЧАСТНА ПОЛЗА ЕВРОАЛТЕРНАТИВА - 2005"

ЕИК/БУЛСТАТ - 115894863
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, бул. "Освобождение" № 3, хотел SPS, офис 409
Представляващ - Гергана Йорданова Сотирова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска

ГФО на "СТРОИТЕЛ - ГЕОЦВЕТ" ДЗЗД за 2018 г.

"СТРОИТЕЛ - ГЕОЦВЕТ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177185235
Седалище и адрес на управление - гр. Ловеч, ж.к. "Младост", бл. 314, вх. В, ет. 5, ап. 14
Представляващ - Георги Александров Георгиев
Съставител на отчета - Йорданка Цокова Ичева

ГФО на "ТЕА" ДЗЗД за 2018 г.

"ТЕА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176484793
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Янтра" № 13
Представляващ - Илияна Горанова
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД за 2018 г.

"ТЕЛЕВИКС 75" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 148129689
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД за 2018 г.

"ТЕЛЕВИКС 95" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175779851
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Съборни" 12
Представляващ - Евгени Петров
Съставител  на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на ТЕРГО-ЛАЗАРЕТА ДЗЗД за 2018 г.

ТЕРГО-ЛАЗАРЕТА ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175637841
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Борисова" 72
Представляващ - Емилиян Гареров
Съставител на отчета - СДД Финанс Консулт ЕООД

ГФО на ТЕРГО СТОВЕКС ДЗЗД за 2018 г.

ТЕРГО СТОВЕКС ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176597428
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Борисова" 72
Представляващ - Емилиян Гарелов
Съставител на отчета - СДД Финанс Консулт ЕООД

ГФО на "ТИ ФИНАНС" ДЗЗД за 2018 г.

"ТИ ФИНАНС" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176975237
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Костур" 10
Представляващ - Татяна Тодорова
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ТОНЧЕВ-ДИМИТЪР ТОНЧЕВ" ЕТ за 2018 г.

ЕТ "ТОНЧЕВ - ДИМИТЪР ТОНЧЕВ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 118557417
Седалище и адрес на управление - гр. Дулово, ул. "Добруджа" 48
Представляващ - Димитър Тончев
Съставител на отчета - Боряна Димова

ГФО на "ТРИАДА СВ" ДЗЗД за 2018 г.

"ТРИАДА СВ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177340575
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Калиакра" 64
Представляващ - Веселин Тодоров Гецов

ГФО на ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ СОФИЯ за 2018 г.
Счетоводен баланс; ОПР

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ СОФИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 000690932
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Джавахарлал Неру" 28
Представляващ - Николай Димитров Божков
Съставител на отчета - Благинка Маринова Зашева

ГФО на УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ГР. ДЕБЕЛЕЦ за 2018 г.

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" ГР. ДЕБЕЛЕЦ
ЕИК/БУЛСТАТ - 177147163
Седалище и адрес на управление - гр. Дебелец, общ. Велико Търново, ул. "Патриарх Евтимий" 133
Представляващ - Грета Николова Калайджиева
Съставител на отчета - Ивелина Христова Василева

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП ДОГС" за 2018 г.

ФОНДАЦИЯ "ХЕЛП ДОГС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176613947
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ул. "Иван Пенаков" 15В
Представляващ - Стелиян Кирчев Славов

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ" за 2018 г.

ФОНДАЦИЯ "ТАЛАНТИ ЗА БЪЛГАРИЯ"

ЕИК/БУЛСТАТ - 117521158
Седалище и адрес на управление - гр. Русе, ул. "Гюргево" 5
Представляващ - Милена Иванова Даскалова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ" за 2018 г.

ФОНДАЦИЯ "КЪЩА ЗА КНИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
ЕИК/БУЛСТАТ - 131206003
Седалище и адрес на управление - гр. София, бул. "Цариградско шосе" 113А
Представляващ - Васил Тодоров Флоров
Съставител на отчета - Маргарита Иванова Петкова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР" ПРОВАДИЯ за 2018 г.

ФОНДАЦИЯ "ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР" ПРОВАДИЯ

ЕИК/БУЛСТАТ - 176048319
Седалище и адрес на управление - гр. Провадия, бул. "Георги Димитров" 35, вх. А, ап. 21, ет. 8
Представляващ - Атанас Цонев Атанасов
Съставител на отчета - Светла Леонова

ГФО на ФОНДАЦИЯ МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ за 2018 г.

ФОНДАЦИЯ МАРИЯ И ПАВЕЛ КАЛПАКЧИЕВИ

ЕИК/БУЛСТАТ - 175812212
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Май" 1
Представляващ - Петър Павлов Калпакчиев
Съставител на отчета - ЕТ "Карамфила Костова"

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ЛАЗАРУС" за 2018 г.
ОПР-1; ОПР-2; СБ-1; СБ-2; СБ-3; СБ-4

ФОНДАЦИЯ "ЛАЗАРУС"
ЕИК/БУЛСТАТ - 176968997
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Кн. Ал. Багенберг" 39, ет. 3, офис 3
Представляващ - Красимир Тодоров
Съставител на отчета - Мариана Бузова

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" ГР. ПЛОВДИВ за 2018 г.

ФОНДАЦИЯ "ЦЕНТЪР ЗА РЕГИОНАЛНА ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" ГР. ПЛОВДИВ

ЕИК/БУЛСТАТ - 120543613
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Полковник Сава Муткуров"
Представляващ - Надка Ангелова Исова
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 0894409042

ГФО на ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА" за 2018 г.

ФОНДАЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА"

ЕИК/БУЛСТАТ - 176934621
Седалище и адрес на управление - Област София, община Столична, район "Витоша", кв. "Бояна", ул. "Кумата" № 75Е, бл. Е, вх. Б, ет. 1, ап. 2
Представляващ - Таня Маринова Терзийска-Кунева
Съставител на отчета - Боряна Тодорова Терзийска
Тел. за контакт - 0887098009

ГФО на "ХИДРОГРУП" ДЗЗД за 2018 г.

"ХИДРОГРУП" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176563059
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Вихрен Николов Мустакерчев
Състивител на отчета - "Фискалис" ЕООД

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД за 2018 г.

"ХИДРОИНСТАЛ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176038816
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Братя Свещарови" 7А
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД за 2018 г.

"ХИДРОИНСТАЛСТРОЙ" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 175980473
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Загорка" 15, ет. 5, ап. 9
Представляващ - Николай Любчев Иванов
Съставител на отчета - Катя Ангелова Динева

ГФО на "ХИДРО - ДЖЕБЕЛ" ДЗЗД за 2018 г.

"ХИДРО - ДЖЕБЕЛ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176791582
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова

ГФО на 4 ПЛЮС АСЕНОВГРАД ДЗЗД за 2018 г.

4 ПЛЮС АСЕНОВГРАД ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176909593
Седалище и адрес на управление - гр. Пловдив, ул. "Цар Иван Александър" 20
Представляващ - Христо Тодоров Пелтеков
Съставител на отчета - ЕТ "Карамфила Костова"

ГФО на "ЧАР" ДЗЗД за 2018 г.

"ЧАР" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176233054
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, м-ст "Боровец-Юг" № 38
Представляващ - Капка Молла
Съставител на отчета - "ТИ Корект" ООД

ГФО на "ЧЕРНООЧЕНЕ - КАНЯК" ДЗЗД за 2018 г.

"ЧЕРНООЧЕНЕ - КАНЯК" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176740673
Седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, бул. "Христо Ботев" 47, ет. 2, офис 2
Представляващ - Сенай Тасим
Съставител на отчета - Стефка Кичкова


ГФО на "ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД за 2018 г.

"ЧИСТОТА-РМ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 176715887
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Хр. Смирненски" № 19
Представляващ - Радослав Маринов
Съставител на отчета - Лилия Славова

ГФО на "ЮЛИТА" ДЗЗД за 2018 г.
Протокол от ОС

"ЮЛИТА" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 123679223
Седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, ул. "Св. Княз Борис" № 61
Представляващ - Нели Атанасова Кенова-Господинова
Съставител на отчета - Жулиета Иванова Костадинова

ГФО на "ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ за 2018 г.

"ЯНЕВИ-99-ПАВЛИНКА ЯНЕВА" ЕТ
ЕИК/БУЛСТАТ - 103908771
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Никола Козлев" 22
Превдставляващ - Павлинка Янева
Съставител на отчета - Боряна Димова