Кои следва да публикуват ГФО в икономически издания или интернет до 30.06.2014 г.

- Неперсонифицираните дружества - ДЗЗД и ГД по ЗЗД;

- Всички ЮЛНЦ, които не са вписани в Централния регистър на ЮЛНЦ в обществена полза;

- Търговските представителства;

- Чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър;
ВАЖНО: Едноличните търговци, считано от 03.05.2011 г., във връзка с новите промени в Закона за счетоводството, не публикуват ГФО в Агенцията по вписванията, с изключение на тези които подлежат на задължителен финансов одит. Ако все пак те желаят да имат публикувани отчети, могат да направят това в икономически издания или интернет.Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 40.00 лв.ГФО на "ВАЛЕНТИ" ДЗЗД за 2018 г.

"ВАЛЕНТИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 175868289
Седалище и адрес на управление - с. Звездица, ул. "Сатурн" 3
Представляващ - Анна Атанасова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "ДИДО" ДЗЗД за 2018 г.

"ДИДО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103834253
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, бул. "Сливница" 137
Представляващ - Нина Койчева

ГФО на "ИКЕ 017" ДЗЗД за 2018 г.

"ИКЕ 017" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 177132631
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. Стефан Колчев" № 50
Представляващ - Красимир Алексиев
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "МАЙК-1" ДЗЗД за 2018 г.

"МАЙК-1" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 177098638
Седалище и адрес на управление - с. Каменар, общ. Варна
Представляващ - Елка Михайлова Христова

ГФО на "НЕРЕИДА-1" ДЗЗД за 2018 г.

"НЕРЕИДА-1" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103840726
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" 25
Представляващ - Стефан Георгиев

ГФО на "ОНГЪЛ" ДЗЗД - в ликвидация за 2018 г.

"ОНГЪЛ" ДЗЗД - в ликвидация
ЕИК/Булстат - 103893287
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Арх. П. Момилов" 5
Представляващ - Милка Юдова

ГФО на "ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД за 2018 г.

"ПЕТРОВИ КЛИЙН" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 176910870
Седалище и адрес на управление - гр. Варна
Представляващ - Живка Петрова
Съставител на отчета - Зорница Петрова-Ивова

ГФО на "САУНД ПРО" ДЗЗД за 2018 г.

"САУНД ПРО" ДЗЗД

ЕИК/БУЛСТАТ - 103827757
Седалище и адрес на управление - гр. Варна, ул. "Обзор" 32
Представляващ - Борис Димитров

ГФО на "СЪНИ" ДЗЗД за 2018 г.

"СЪНИ" ДЗЗД
ЕИК/БУЛСТАТ - 124705240
Седалище и адрес на управление - гр. Добрич, ж.к. "Балик" 16
Представляващ - Николинка Ташева