Снимка: Thinkstock/Guliver


 

„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин, да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...”

 Федерален съдия Хенд
Дело Херверинг срещу Гергъри
Върховен съд на Съединените Американски Щати

Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

Предоставяните от нас услуги по администриране на работните заплати се предлага като добавка към оперативното счетоводство на нашите клиента,
така и като самостоятелна услуга, когато външна компания има счетоводен отдел, но няма назначен специалист по ТРЗ. Обработката на заплати е трудоемък процес, които изисква специално обучен персонал за тяхното изготвяне. В нашата кантора има специалист, който се занимава с това.
Нашите услуги по администриране на работните заплати включва изготвяне на ведомости за РЗ, хонорар-сметки за възнаграждения по извънтрудови-правоотношения, изчисляване на всички необходими осигурителни вноски, данък върху доходите на физическите лица, удръжки, запори и др. подобни по заплати, изготвяне на всички необходими платежни документи. Кантората предлага и on-line банкиране.

Услуги, които ежемесчно извършваме, във връзка с работните заплати:

♦ Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
♦ Изготвяне на трудови и граждански договори
♦ Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове
♦ Регистрация на трудови договори
♦ Изговяне и регистрация за заповеди за прератяване на трудови-правоотношения
♦ Попълване на трудови и осигурителни документи
♦ Изготвяне на всички необходими платежни документи
♦ Изчисляване и подаване на болнични листове
♦ Изготвяне на служебни бележки
♦ Ежегодна заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
♦ Представяне на информация за осигурините лица в НАП и НОИ
♦ Анализ на разходите за заплати и осигуровки
♦ Представителство пред органите на НАП и НОИ при ревизии

Ние знаем, че при обработката на работни заплати се изисква конфедициалност, ето защо нашия продукт осигурява варианти при изготвянето на необходимите справки - те могат да бъдат в печатен или електронен вид.

При проявен интерес от страна на нашите клиенти - всички ведомости, фишове, справки и платежни документи, могат да бъдат предоставяне по e-mail.