Снимка: Thinkstock/Guliver


 

„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин, да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...”

 Федерален съдия Хенд
Дело Херверинг срещу Гергъри
Върховен съд на Съединените Американски Щати

Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

Абонаментно оперативно счетоводство

- Текущо счетоводно обслужване и приключване съгласно Националните Счетоводни Стантарти или по Международните Счетоводни Стандарти;
- Изговяне на месечни справки по ДДС съгласно ЗДДС;
- Обработка на стоково-материалните запаси;
- Текущо начисляване и изготвяне на всички платежни документи свързани с бюджетните задължения;
- Изготвяне и подаване на тримесечни отчети към БНБ;
- Изготвяне на всички необходими справки към статистиката;
- Текущо консултиране относно промените в данъчните, осигурителните и счетоводните законови и подзаконови нормативни актове;
- Представителство и защита пред ограните на данъчната и осигурителна администрация;
- Ежемесечни справки относно складови наличности, финансов резултат, вземания и задължения към конграгенти;

Годишно приключване

- Изготвяне и подаване на годишните финансови отчети;
- Изготвяне и подаване на годишната данъчна декларация;
- Изготвяне и подаване на годишните статестически отчети;
- Заверка на отчетите от дипломирани експерт-счетоводители;
- Публикуване на годишните финасови отчети в Търговския регистър;

Други услуги

- Подаване на декларации в Комисията за защита на личните данни;
- Подаване на декларации в БНБ;
- Подаване на други декларации и формуляри в НАП и НОИ;
- Изготвяне на документи за банков кредит и лизинг;
- Икономически анализ на дейността.