Снимка: Thinkstock/Guliver


 

„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин, да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...”

 Федерален съдия Хенд
Дело Херверинг срещу Гергъри
Върховен съд на Съединените Американски Щати

Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

При определяне цената на счетоводните и административни, подхождаме строго индивидуално, като се стремим те да бъдат прозрачни и обосновани.
Ценовата ни политика е гъвкава, като позволява на малките фирми да опитимизират разходите си за счетоводно обслужване.

Основните принципи за определяне на цената са: брой първични счетоводни документи; брои на валутни разчети; регистрация или не по ЗДДС ; брой търговски обекти и дейности; броя на персонала - по трудови и извънтрудови правоотношения. Към цената се включват и всички допълнителни услуги и справки необходими за управлението на фирмата.

За по-подробна информация относно цените на счетоводните и административни услуги, посетете страницата с цени или попълнете формата за заявка, която не ви обръзва по никакъв начин с ангажимент, но ще ви даде ясна представа за разходите Ви, относно абонаментното счетоводно обслужване.

С всички наши клиенти се сключва договор за абонаментно обслужване и се издава фактура за извършените услуги.

Ежемесечно получавате пълен отчет за извършените от нас основни и допълнителни услуги, чрез които Вие може да контролирате цената на счетоводното обслужване. С този отчет получавате пълна прозрачност за формиране на комплексната цена по счетоводно и административно обслужване.

За нашите клиенти, всички административни услуги по изготвяне на договори по ЗЗД, декларации към Инспекцията по труда, изготвянето на пълномощни, банкови обосновни, публикуване на годишните финансови отчети в интернет или в Търговския регистър са на специална преференциална цена.

На специални преференциални цени са и всички декларации по ЗДДФЛ, които следва да се подават от собствениците и управителите, както и членовете на техните семейства, към Националната агенция по приходите и Нацоналния осигурителен институт.

При счетоводно обслужване на повече от една фирма, с еднаква собственост или управление правим специални ценови отстъпки.

Всички консултации относно счетоводно, данъчното и осигурителното законодателство, за клиентите на кантората са безплатни. 

Подробна информация за цените на счетоводното обслужване, може да видите на страницата ЦЕНИ на основното меню.