Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.