Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 40.00 лв.