Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

НУЖЕН ЛИ ВИ Е ДАНЪЧЕН АДРЕС?

Съгласно чл. 32 от Данъчния процесуален кодекс, всички местни и чуждестранни лица трябва да имат данъчен адрес, на който да получават данъчни съобщения всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

Всеки данъчен субект със седалище или адрес в чужбина също са длъжни да имат български данъчен адрес, ако получават доходи и печалби от източници в страната или имат имущество на територията на РБългария.

При регистриране на фирми, често се посочват домашни адреси по лична карта. Ако на този адрес данъчния субект не може да бъде открит, данъчните съобщения се прилагат към данъчното досие и се считат за връчени. При извършване на данъчни проверки или ревизии, ако данъчният субект не е открит на посочения от него данъчен адрес, на неговите контрагенти ще бъде отказано правото за ползване на данъчен кредит, а фирмата може да бъде предадена за документирано издирване от полицейските и следствените органи.


КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ:

Ние ще ви предоставим данъчен адрес, на които постоянно ще има наличен представител с цел получаване на данъчните Ви съобщения.
Ако посочите този адрес и за Вашата кореспонденция, ние ще получаваме от Ваше име цялата Ви кореспонденция. Тя ще ви бъде препращана и ще бъдете своевременно уведомявани.

На основание чл. 48 от ДПК, данъчните съобщения могат да се връчват на упълномощено лице, след нотариално заверяване на пълномощно.


КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА:

- разполагате винаги с легален данъчен адрес в гр. Варна, на който можете да бъдете намерен;
- не регистрирате фирмата си на домашен адрес;
- при промяна адреса на управление, данъчният адрес ще бъде запазен и фирмата Ви пак ще бъде открита;
- получавате професионално представителство при контакти с данъчната администрация от професионални счетоводители;
- не се налага да наемате скъп офис, само за да осигурите данъчен адрес на фирмата си.


КАКВА Е ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА

Месечната такса за ползване на данъчен адрес е:
- при заплащане всеки месец – 30 лева
- при предплащане на услугата за цяла година – 300 лева

Таксата за получаване на данъчни съобщения, искания за насрещни проверки и ревизии е 20 лева. Таксата за препращане на писма, различни от данъчни съобщения е 5 лева на писмо.

За да ползвате предлаганата от нас услуга е необходимо подписване на договор за ползването й, и нотариално заверено пълномощно за нас като ваши представители.

След това, ние ще декларираме вашият нов данъчен адрес.