Снимка: Thinkstock/Guliver


 

„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин, да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...”

 Федерален съдия Хенд
Дело Херверинг срещу Гергъри
Върховен съд на Съединените Американски Щати

Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

При развитието на пазарната икономика и динамичната конкурентна среда, много управители на предприятия са затруднени при избора си на счетоводител. Често те си задават въпроса - на кого да поверя счетоводното си обслужване?

» Ние, предлагаме дългогодишен опит в сферата на счетоводното и административно обслужване, обработка на документи от различни сфери на икономически живот в България. Нашите специалисти са с необходимото висше счетоводно образование и стаж.

» Разполага ме със собствен офис, в които се съхраняват Вашите документи, извършват се всички необходими проверки и ревизии от страна на данъчната и осигурителната администрация. 

» Предлагаме добра ценова политика, която да е взаимно изгодна и за двете страни.

» Годишните Ви счетоводни отчети се заверяват от оторизирано лице, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

» Кантората ни се ползва с добро име пред органите на НАП и НОИ и сред счетоводната колегия.

» За подобряване на знанията и уменията на служителите в кантората, те ежегодно участват в курсове и семинари за подобряване на знанията си.

» Нашата кантора работи с легитимен и високо-професионален счетоводен и ТРЗ софтуер.

» При необходимост Ви осигуряваме заверка на годишните счетоводни отчети от регистриран одитор.

» Освен счетоводното обслужване, можем да Ви осигурим широк кръг от административни услуги, представителство пред банки, статистика или органите да данъчната и осигурителна администрация.

» Нашите специалисти, стриктно следат измененията на законовите норми, за което своевременно сте информирани. Следят се всички необходими срокове за подаване на декларации и отчети към държавните институции.

» При възникване на сложни правни, счетоводни и данъчни казуси, нашата кантора работи с едни от най-добрите специалисти в своята сфера - адвокати, данъчни и счетоводни консултанти.