Снимка: Thinkstock/Guliver


 

„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин, да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...”

 Федерален съдия Хенд
Дело Херверинг срещу Гергъри
Върховен съд на Съединените Американски Щати

Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.


                                                        Електронен вариант на ГФО, съгласно новите промени.
                      
                          Електронният вариант ще включва ГФО в съкратен вариант, само по раздели и групи ,  ГФО по  раздели, групи и статии, които имат салда и обороти и пълен ГФО.

                                                        Цената на електронният вариант e 80,00 лв.
                                  
                                                         Безплатна версия на финансови отчети на ЮЛНЦ

                                                     


                       
                                                        Счетоводни и административни услуги, данъчни консултации
                                                                                             
  
                           Счетоводна кантора „ТЕРА” е създадена през 1992 година и регистрирана
                                   във Варненски окръжен по Фирмено дело № 8137 от 02.11.1992 година.


     Основател и управляващ собственик е Лилия Йорданова Славова , завършила първо Икономически техникум – Варна. През 1986 година завършва Икономически университет – гр. Варна със специалност „Счетоводство и контрол” със магистърска степен.
     През дългогодишния си професионален стаж е работила в предприятия от държавния и частния сектор, като е заемала длъжности като оперативен счетоводител, заместник главен и главен счетоводител. Ние, с дългогодишния си професионален опит, вече повече от 27 години сме обслужвали и обслужваме предприятия с разнороден предмет на дейност и търговска форма. 
     Персоналът ни е  амбициозен и задължително условие е освен придобита магистърска степен по счетоводство и практически познания както в областта на счетоводството, така и в областта на данъчното и трудово-осигурително законодателство.
      За да отговорим за цялостното обслужване на нашите клиенти, ние сме в тесни контакти с едни от водещите български и международни одиторски компании. Поддържаме тясно сътрудничество с едни от най-добрите специалисти в България по счетоводство и данъци. 
     Освен цялостното счетоводно обслужване, ние предлагаме на нашите клиенти и разнообразни административни и правни консултации и услуги.Ние осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги чрез допълнителни обучения и квалификации, посещаване на семинари и участия в конференции. Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.
       Стремим се да бъдем максимално гъвкави и да подхождаме индивидуално към всеки клиент. Своевременно информиране от наша страна за промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база и осъществяване на практическото им приложение.
       Ние предлагаме специализирани счетоводни услуги и съставяне на междинни и годишни финансови отчети на малки и средни предприятия във всички отрасли на икономиката. Нашият ангажимент включва приемане и осчетоводяване на документите на клиента, тяхното текущо отразяване в счетоводните регистри и съставяне на Годишния финансов отчет при спазване изискванията на приложимото счетоводно законодателство.
      Ние организираме подходящата форма на счетоводство и индивидуален сметкоплан, като се съобразяваме със спецификата на дейността на всеки един от нашите клиенти. Ние поемаме ангажимент за своевременното изготвяне на всички необходими справки, декларации, финансови отчети и всякаква друга информация, свързана с дейността на нашите клиенти и предаването им в срок до съответните данъчни, социални, трудови, статистически и други органи.
     Нашият подход към всеки отделен клиент е строго индивидуален, съобразен е както с естеството на неговата стопанска дейност, така и с необходимостта му от бърза, качествена и ефективна оперативна счетоводна информация, необходима за осъществяване на текущата му дейност, планиране на приходите и разходите му и оптимизация на дейността му.
        
                    Нашите основни цели са:

•    Качество на предлаганите от нас услуги;
•    Поверителност, относно предоставената ни информация от нашите клиенти;
•    Бързи реакции при екстремни счетоводни, данъчни и трудово-правни ситуации;
•    Пълна информираност на нашите клиенти при промяна на законовата база;
•    Лоялност и коректност.

Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти, уведомяваме ви, че всички служители в счетоводната кантора отговарят на изискванията на чл. 35 от ЗСч., като съставители на годишни финансови отчети. 

Програмното осигуряване на кантората е осигурено с ПП на фирма „АЛГОС” ООД – София , „ЕмСофт”ЕООД – София – ПП „Стил-ТРЗ и ЛС”, фирма "Дайк" Пловдив, "Просистем" ЕООД и други помощни програми изработени по поръчка.
Наши дългогодишни партньори - Кооперация Панда, Стемо ООД, Микроко ООД


                       Нашето местоположение във Варна:


Кантората е разположена в близост до НАП - Варна. Има голям брой автобусни линии от всички точки на града. Зад блока се намира обширен паркинг.

Tranzit За да изпращате по-големи файлове, може да използвате този бутон.

 ГФО ЗА 2016, БЛАНКИ ЗА ГФО, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС, ГФО EXEL