Електронен вариант за изготвяне на ГФО - 80.00 лв.

Административно-правни услуги:

Вид на услугата                                  

Държавна  и        банкова              такса               

Актуално              състояние             

Наш           хонорар          

   Обща                 сума            

Регистрация на ЕТ

32,00

9,00

49,00

90,00

Заличаване на ЕТ

32,00

9,00

49,00

90,00

Регистрация на ЕООД

112,00

9,00

79,00

200,00

Регистрация на ООД

112,00

9,00

79,00

200,00

Промяна в капитал

62,00

9,00

49,00

120,00

Промяна в адрес

62,00

9,00

49,00

120,00

Публикуване на ГФО

42,00

0

30,00

72,00

 Изгогвяне на ГФО за неработещо дружество и подаване на ГФО с ел. подпис

- за една финансова година

 22,00

0

 60,00

82,00

 
Издването на актуално състояние не е задължително


Допълнителни административни услуги, които предлагаме: 

Разпечатка на лазарен пр-р 1-5 стр А4 черно              0.15 лв.
Разпечатка на лазарен пр-р 5-10 стр А4 черно            0.12 лв.
Разпечатка на лазарен пр-р 10-50 стр А4 черно          0.10 лв.
Разпечатка на лазарен пр-р >50 стр А4 черно             0.08 лв.
Разпечатка на лазарен пр-р 1-10стр А4 цветно           1.00 лв.
Разпечатка на лазарен пр-р 10стр + А4 цветно           0.90 лв.
Разпечатка на лазарен пр-р над 50 стр А4 цветно       0.80 лв.
Разпечатка цветна при наситеност 25% А4 цветно      1.20 лв.
Разпечатка цветна при наситеност 50% А4 цветно      1.50 лв.
Разпечатка цветна плътна снимка А4 цветно               2.00 лв.


Ламиниране А4 / 80мк 1 лист - 210х297                        1.20 лв.
Ламиниране А5 / 80мк 1 лист - 148х210                        0.90 лв.
Ламиниране А6 / 80мк 1 лист - 105х148                        0.70 лв.
Ламиниране А7 / 80мк 1 лист - 74х105                          0.50 лв.


Сканиране на 200 dpi А4 текст/изображение                 0.80 лв.
Сканиране на 600 dpi А4 текст/изображение                 1.80 лв.
Сканиране на 200 dpi формат по-малък от А4
текст/изображение                                                        0.60 лв.
Сканиране на 600 dpi формат по-малък от А4 
текст/изображение                                                        1.40 лв.