Снимка: Thinkstock/Guliver


 

„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин, да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...”

 Федерален съдия Хенд
Дело Херверинг срещу Гергъри
Върховен съд на Съединените Американски Щати

Безплатна версия на финансови отчети на ЮЛНЦ

Предоставяните от нас услуги по администриране на работните заплати се предлага като добавка към оперативното счетоводство на нашите клиента,
така и като самостоятелна услуга, когато външна компания има счетоводен отдел, но няма назначен специалист по ТРЗ. Обработката на заплати е трудоемък процес, които изисква специално обучен персонал за тяхното изготвяне. В нашата кантора има специалист, който се занимава с това.
Нашите услуги по администриране на работните заплати включва изготвяне на ведомости за РЗ, хонорар-сметки за възнаграждения по извънтрудови-правоотношения, изчисляване на всички необходими осигурителни вноски, данък върху доходите на физическите лица, удръжки, запори и др. подобни по заплати, изготвяне на всички необходими платежни документи. Кантората предлага и on-line банкиране.

Услуги, които ежемесчно извършваме, във връзка с работните заплати:

♦ Консултации във връзка с формата на наемане на персонала
♦ Изготвяне на трудови и граждански договори
♦ Изготвяне на месечни ведомости за работна заплата и фишове
♦ Регистрация на трудови договори
♦ Изговяне и регистрация за заповеди за прератяване на трудови-правоотношения
♦ Попълване на трудови и осигурителни документи
♦ Изготвяне на всички необходими платежни документи
♦ Изчисляване и подаване на болнични листове
♦ Изготвяне на служебни бележки
♦ Ежегодна заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващите се лица
♦ Представяне на информация за осигурините лица в НАП и НОИ
♦ Анализ на разходите за заплати и осигуровки
♦ Представителство пред органите на НАП и НОИ при ревизии

Ние знаем, че при обработката на работни заплати се изисква конфедициалност, ето защо нашия продукт осигурява варианти при изготвянето на необходимите справки - те могат да бъдат в печатен или електронен вид.

При проявен интерес от страна на нашите клиенти - всички ведомости, фишове, справки и платежни документи, могат да бъдат предоставяне по e-mail.