Снимка: Thinkstock/Guliver


 

„Всеки има право да организира бизнеса си така, че да сведе дължимите данъци до възможния минимум. Никой не е длъжен да планира приходите и разходите по максимално удобния за Министерството на финансите начин, да увеличиш собствените си данъци въобще не е патриотичен дълг на гражданите...”

 Федерален съдия Хенд
Дело Херверинг срещу Гергъри
Върховен съд на Съединените Американски Щати

Безплатна версия на финансови отчети на ЮЛНЦ


                                                        Електронен вариант на ГФО, съгласно новите промени.
                      
                          Електронният вариант ще включва ГФО в съкратен вариант, само по раздели и групи ,  ГФО по  раздели, групи и статии, които имат салда и обороти и пълен ГФО.

                                                        Цената на електронният вариант e 40,00 лв.
                                  
                                                         Безплатна версия на финансови отчети на ЮЛНЦ

                                                     


                       
                                                        Счетоводни и административни услуги, данъчни консултации
                                                                                             
  
                           Счетоводна кантора „ТЕРА” е създадена през 1992 година и регистрирана
                                   във Варненски окръжен по Фирмено дело № 8137 от 02.11.1992 година.


     Основател и управляващ собственик е Лилия Йорданова Славова , завършила първо Икономически техникум – Варна. През 1986 година завършва Икономически университет – гр. Варна със специалност „Счетоводство и контрол” със магистърска степен.
     През дългогодишния си професионален стаж е работила в предприятия от държавния и частния сектор, като е заемала длъжности като оперативен счетоводител, заместник главен и главен счетоводител. Ние, с дългогодишния си професионален опит, вече повече от 20 години сме обслужвали и обслужваме предприятия с разнороден предмет на дейност и търговска форма. 
     Персоналът ни е  амбициозен и задължително условие е освен придобита магистърска степен по счетоводство и практически познания както в областта на счетоводството, така и в областта на данъчното и трудово-осигурително законодателство.
      За да отговорим за цялостното обслужване на нашите клиенти, ние сме в тесни контакти с едни от водещите български и международни одиторски компании. Поддържаме тясно сътрудничество с едни от най-добрите специалисти в България по счетоводство и данъци. 
     Освен цялостното счетоводно обслужване, ние предлагаме на нашите клиенти и разнообразни административни и правни консултации и услуги.Ние осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги чрез допълнителни обучения и квалификации, посещаване на семинари и участия в конференции. Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване.
       Стремим се да бъдем максимално гъвкави и да подхождаме индивидуално към всеки клиент. Своевременно информиране от наша страна за промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база и осъществяване на практическото им приложение.
       Ние предлагаме специализирани счетоводни услуги и съставяне на междинни и годишни финансови отчети на малки и средни предприятия във всички отрасли на икономиката. Нашият ангажимент включва приемане и осчетоводяване на документите на клиента, тяхното текущо отразяване в счетоводните регистри и съставяне на Годишния финансов отчет при спазване изискванията на приложимото счетоводно законодателство.
      Ние организираме подходящата форма на счетоводство и индивидуален сметкоплан, като се съобразяваме със спецификата на дейността на всеки един от нашите клиенти. Ние поемаме ангажимент за своевременното изготвяне на всички необходими справки, декларации, финансови отчети и всякаква друга информация, свързана с дейността на нашите клиенти и предаването им в срок до съответните данъчни, социални, трудови, статистически и други органи.
     Нашият подход към всеки отделен клиент е строго индивидуален, съобразен е както с естеството на неговата стопанска дейност, така и с необходимостта му от бърза, качествена и ефективна оперативна счетоводна информация, необходима за осъществяване на текущата му дейност, планиране на приходите и разходите му и оптимизация на дейността му.
        
                    Нашите основни цели са:

•    Качество на предлаганите от нас услуги;
•    Поверителност, относно предоставената ни информация от нашите клиенти;
•    Бързи реакции при екстремни счетоводни, данъчни и трудово-правни ситуации;
•    Пълна информираност на нашите клиенти при промяна на законовата база;
•    Лоялност и коректност.

Уважаеми настоящи и бъдещи клиенти, уведомяваме ви, че всички служители в счетоводната кантора отговарят на изискванията на чл. 35 от ЗСч., като съставители на годишни финансови отчети. 

Програмното осигуряване на кантората е осигурено с ПП на фирма „АЛГОС” ООД – София , „ЕмСофт”ЕООД – София – ПП „Стил-ТРЗ и ЛС”, фирма "Дайк" Пловдив, "Просистем" ЕООД и други помощни програми изработени по поръчка.
Наши дългогодишни партньори - Кооперация Панда, Стемо ООД, Микроко ООД


                       Нашето местоположение във Варна:


Кантората е разположена в близост до НАП - Варна. Има голям брой автобусни линии от всички точки на града. Зад блока се намира обширен паркинг.

Tranzit За да изпращате по-големи файлове, може да използвате този бутон.

 ГФО ЗА 2016, БЛАНКИ ЗА ГФО, ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ, СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС, ГФО EXEL